העסק החברתי של ישראל

מיזם משותף של הביטוח הלאומי, משרד האוצר, המועצה הלאומית לכלכלה המשקיע בקרנות יוזמה חברתית קורא לעסקים חברתיים בישראל להגיש בקשה לתמיכה

הביטוח הלאומי בשיתוף משרד האוצר והמועצה הלאומית לכלכלה ובאמצעות קרנות הביטוח הלאומי ישקיעו כ-30 מליון  ₪  בעסקים חברתיים שייבחרו במהלך 3 השנים הקרובות

פרופ מור יוסף, מנכל הביטוח הלאומי:"זוהי דרך נוספת לאפשר תעסוקה איכותית וארוכת טווח לאנשים מאוכלוסיות מוחלשות ולהוציא אותם מעולם הקצבאות לעולם העבודה"

במהלך התקופה הקרובה יצא פרסום לאיתור עסקים חברתיים העומדים בתנאי המכרז

הציבור יכול להגיש בקשות והצעות באמצעות טפסי הבקשה המופיעים באתרי האינטרנט של קרנות יוזמה :

http://ivn.org.il

http://www.dualis.org.il/yozma

המוסד לביטוח לאומי באמצעות קרנות "יוזמה חברתית" לפיתוח עסקים חברתיים של קרנות הביטוח הלאומי קורא לעסקים חברתיים בישראל להגיש בקשה לתמיכה.

קרנות המוסד לביטוח לאומי השקיעו בשנים אחרונות במספר עסקים חברתיים המשלבות נערים בסיכון, אנשים עם מוגבלויות (נפשיות ופיזיות) ואוכלוסיות מוחלשות המקבלות הבטחת הכנסה.

לדוגמא:מיזם "נא לגעת", "החצר הנשית" בנמל יפו,  מסעדת ליליות ועוד.

קרנות יוזמה חברתית הוקמו במטרה לתכנן ולקדם בראייה מערכתית, פרויקטים לפיתוח והטמעה של שירותים חברתיים.

הקרן תשקיע במיזמים העונים על הגדרת "עסק חברתי" והמעסיקות אוכלוסיות מוחלשות העומדים בקריטריונים הבאים :

  • לפחות 5 עובדים מאוכלוסיות מוחלשות ולא פחות מ- 25% מכלל המועסקים
  • העסקה בהיקף של לפחות 50% משרה
  • תנאי ההעסקה יהיו זהים לתנאי העובדים שאינם מהאוכלוסיות המוחלשות, וכן העובדים מאוכלוסיות המוחלשות ישתכרו לפחות שכר מינימום על פי דין.

לעסקים החברתיים פוטנציאל לגיוון דרכי הפעולה למימוש המטרות החברתיות, להגדלת מקורות המימון לטיפול במטרות חברתיות, לגיוון המשקיעים בקידומן ולגיוון הכלים המופעלים לשם גיוס ההשקעות.

הודעה מאת ליבנת תקשורת

באתר קרן דואליס מופיע מידע זה:

עם הזכייה במכרז של קרן יוזמה חברתית בניהול הביטוח הלאומי, משרד האוצר והמועצה הלאומית לכלכלה, הקמנו ב- 2015 את קרן "דואליס יוזמה" בהיקף של 26 מיליון ₪ אשר תשקיע בעסקים חברתיים המכשירים ומעסיקים אוכלוסיות מוחלשות.

מוזמנים להגיש בקשות להשקעה:

  • עסקים חברתיים קיימים המעוניינים להשקעה לצורך הרחבת הפעילות.
  • יזמים חברתיים או עסקיים המעוניינים להקים עסק חברתי חדש.
  • עמותות המעוניינות להקים עסק חברתי.

קרן דואליס יוזמה תשקיע במיזמים על פי תנאי המכרז (המפורטים כאן).

את הבקשות יש לשלוח בדואר אלקטרוני dualis2@dualis.org.il

נשמח להכיר עסקים חברתיים נוספים אשר יצטרפו למעגל העסקים החברתיים המקדמים מטרות חברתיות של הכשרה ותעסוקת אוכלוסיות מוחלשות.

מהו עסק חברתי? הסבר באתר קרן דואליס

Tags: , , , , ,

Leave a Reply