השבוע בכנסת: שידורי הכנסת, הפרטות (פרזות, עמידר, נמל אילת), הקלות במס למשקיעים, חוק העמותות ועוד

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת

 1. נאומים בני דקה
 2. הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 9), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית)  נספח מס' מ-1025/א'
 3. הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 87), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-1036/א'
 4. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 226), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-1041/א'
 5. הצעת חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס' 2), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-839/א'
 6. הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 107 והוראת שעה), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-1018/א'
 7. הצעת חוק יום העלייה, התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' כ-632/א' (פ/1738/20;פ/1856/20;פ/1857/20)
 8. הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (שיפוט משמעתי של עצורים) (תיקון מס' 15), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה)
  -הצעות חוק מ/1043
 9. הצעת חוק הירושה (תיקון מס' 15) (הליך חלופי לסילוק חובות מכספי העיזבון), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) -הצעות חוק מ/1045
 10. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 178), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) -הצעות חוק מ/1046
 11. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 55), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) -הצעות חוק מ/1047
 12. הצעת חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) -הצעות חוק מ/1048
 13. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 179), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) -הצעות חוק מ/1050
 14. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – המצאה, חיפוש ותפיסה), התשע"ד-2014 (מ'/867) (ההודעה נמסרה ביום 23.5.16) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ
 15. הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים (תיקון מס' 4) (איסור הפליה מחמת מקום מגורים), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – של חברת הכנסת שולי מועלם רפאלי  -הצעות חוק ×›/638 (פ/2395/20)
 16. נאומים בני דקה
 17. ציון יום העיוור (במסגרת הצעות חוק והצעות לסדר היום)
 18. הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 59) (צמצום תחולת הסדר קצבה ומשכורת מקופה ציבורית), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – של חבר הכנסת דוד אמסלם -הצעות חוק כ-636 (פ/2663/20)
 19. הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון מס' 7) (החמרת הענישה), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – של חברת הכנסת נאוה בוקר וקבוצת חברי כנסת  -הצעות חוק כ-639 (פ/2779/20)
 20. שאילתות דחופות
 21. הצעות חוק לדיון מוקדם
 22. הצעות לסדר-היום דחופות ורגילות

השבוע בוועדות הכנסת

כל דיוני ועדת הכנסת
דיונים נבחרים:

יום שני, 20 ביוני 2016, י"ד בסיון תשע"ו
בשעה 09:30: 1. בחירת ממלא מקום ליו"ר הכנסת בעת העדרו מהארץ; 2. בקשה להגדלת מספר החברים בוועדות הבאות: ועדת הכלכלה; ועדת החינוך, התרבות והספורט; הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית; 3. הוספת ממלא מקום קבוע בוועדת הפנים והגנת הסביבה; 4. חילופין בוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק המים (תיקון מס'27), התשע"ו-2016.
יום שלישי, 21 ביוני 2016, ט"ו בסיון תשע"ו
בשעה 11:30: דיון בטיוטת הצעת חוק שידורי הטלוויזיה מהכנסת (תיקון מס__) התשע"ו-2016, לשם הכנה לקריאה ראשונה.

כל דיוני ועדת הכספים
דיונים נבחרים:
יום שני, 20 ביוני 2016, י"ד בסיון תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 221)
בשעה 11:00: אישור לדרך הפרטת חברת פרזות – חברה ממשלתית עירונית לשיכון ירושלים בע"מ ואישור לפי סעיף 10 לאותו חוק להשקעה בחברת עמידר – החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ
בשעה 11:40: אישור לדרך הפרטת חברת מזח תיירות אילת בע"מ
יום שלישי, 21 ביוני 2016, ט"ו בסיון תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון – ניתוק חישוב עמלת ההפצה מדמי הניהול), (
זוהר מכלוף מיקי, בירן מיכל, קורן נורית, בירן מיכל, בר-לב עמר, פולקמן רועי)
בשעה 11:00: הקלות במס למשקיעים תושבי חוץ
בשעה 11:30: ציון הכנסת את יום העיוור – תקציב השירות לעיוור והטבות בארנונה ובמים
בשעה 12:00: הפחתת שיעור הריבית על תשלומי חובה לתאגידי המים – אלי כהן, מיקי לוי, איתן כבל, דוד ביטן, אחמד טיבי, חמד עמאר)

יום רביעי, 22 ביוני 2016, ט"ז בסיון תשע"ו
בשעה 09:30: תקנות התעבורה (תיקון מס') – תיקונים בתוספת הראשונה
בשעה 09:45: תשלום רבעוני עבור ניצולי השואה מהחברה לאיתור והשבת נכסים של נספי שואה
בשעה 10:00: ביטול מס מעסיקים בענפי הבניה – הצעתו של ×—×”"×› מיקי מכלוף זוהר – מעקב

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:
יום שני
, 20 ביוני 2016, י"ד בסיון תשע"ו
בשעה 09:30: תקנות שירותי הובלה (תיקון) – בדבר הסדרת ההובלה של מטענים וחמרים מסוכנים

הועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק המים (תיקון מס' 27)
בשעה 10:00: הצעת חוק המים (תיקון מס' 27)

מליאת הועדה
בשעה 11:00: הצעת חוק חובת אזהרה בפרסום ושיווק טלפוני של הלוואה (תיקוני חקיקה)
יום שלישי, 21 ביוני 2016, ט"ו בסיון תשע"ו
בשעה 09:30: תקנות הגנת הצרכן (חובת גילוי מוצר מזון בפיקוח)(תיקון)
בשעה 11:00: תקנות התעבורה (הארכת תקופת הרישיונות לקו שירות ולנסיעת שירות)
בשעה 12:00: קידום הקמת טורבינות רוח
יום רביעי, 22 ביוני 2016, ט"ז בסיון תשע"ו

וועדת המשנה לתחבורה ציבורית
בשעה 09:00: "מהיר לעיר" – תכנית משרד התחבורה להכשרת נתיבי תחבורה ציבורית בכניסות לגוש ד

הועדה המשותפת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק התקנים
בשעה 09:00: הצעת חוק התקנים (תיקון – מעבדה מוסמכת לאישור ייבוא טובין) – של ×—×”"×› רועי פולקמן

כל דיוני ועדת החוץ והבטחון
דיונים נבחרים:
יום שני, 20 ביוני 2016, י"ד בסיון תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 74) (דיון לפני דן יחיד בעבירות הנוגעות לחומר משכר)
בשעה 09:30: אישור צו חיסיון בנושאים הקשורים לקו צינור הנפט אילת-אשקלון (קצא"א)
יום רביעי, 22 ביוני 2016, ט"ז בסיון תשע"ו

ועדת המשנה לענייני איו"ש
בשעה 09:30: דיון ועדת המשנה לענייני איו"ש בנושא מפגעי איכות הסביבה באיו"ש

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:

יום שני, 20 ביוני 2016, י"ד בסיון תשע"ו
בשעה 09:00: הוזלת מחירי הקייטנות שמפעילות הרשויות המקומיות והמתנ"סים – ישיבת מעקב

הועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק המים (תיקון מס' 27)
בשעה 10:00: הצעת חוק המים (תיקון מס' 27)

מליאת הועדה
בשעה 11:30: הצעת חוק להבטחת דיור חלופי לתושבי גבעת עמל – הצעות החוקהצעת חוק להבטחת דיור חלופי לתושבי גבעת עמל
בשעה 13:00: בעיית הפיקוח על הבטיחות בעסקים והסדרת מעמדם התכנוני והמשפטי של אולמות וגני ארועים 
יום שלישי, 21 ביוני 2016, ט"ו בסיון תשע"ו
בשעה 09:00: הקצאת מקומות ×—× ×™×” לעיוורים ולבעלי מוגבלויות בסמוך למקום המגורים ×¢"×™ הרשויות המקומיות והסרת מכשולים במדרכות לשם יצירת מרחב בטוח – ישיבת מעקב – לציון יום העיוור בכנסת

ועדת המשנה לשירותי כבאות והצלה
בשעה 14:00: הקמת מתקן אימונים לתווך תת קרקעי

מליאת הועדה
יום רביעי, 22 ביוני 2016, ט"ז בסיון תשע"ו
בשעה 09:00: צו הכניסה לישראל (פטור מתקופת אשרה מרבית בהתאם להסדר אשרות לכניסות מרובות עם ממשלת הרפובליקה העממית של סין)
בשעה 10:00: תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (הנחה או פטור מתשלום אגרה) (הוראת שעה)

כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:
יום שני, 20 ביוני 2016, י"ד בסיון תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק העונשין (תיקוןהסתה להשתמטות נגד מי שמתנדב לשירות בכוח מזוין) – ×”×›× ×” לקריאה ראשונה
בשעה 11:00: תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה)
בשעה 12:00: 1. הצעת חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון – כללי שקיפות) – ×”×›× ×” לקריאה ראשונה;  2. הצעת חוק סוכני חוץ;  3. הצעת חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון) (הגברת השקיפות לגבי נתמכים שעיקר מימונם מתרומות של ישויות מדיניות זרות) – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית
יום שלישי, 21 ביוני 2016, ט"ו בסיון תשע"ו
בשעה 09:00:
חשיפת הפרוטוקולים של ועדת החקירה הממלכתית בפרשת ילדי תימן החטופים
בשעה 10:00: 1. הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 45) (השעיית חבר הכנסת שהתקיים בו האמור בסעיף 7א);  2. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 44) (השעיית חבר הכנסת שהתקיים בו האמור בסעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת) – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית
בשעה 13:00: הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית
יום רביעי, 22 ביוני 2016, ט"ז בסיון תשע"ו
בשעה 09:00: 1. הצעת חוק נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, התשע"ו-2016
2. הצעת חוק נציבות ביקורת על מערך התביעה וייצוג המדינה בערכאות
ביקורת על הפרקליטות – עמדת הסניגוריה הציבורית עמדתו של פרופסור דניאל פרידמן, שר המשפטים לשעבר  -  ביקורת על הפרקליטות -נוסח הצעת החוק בקריאה הראשונה

כל דיוני ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
דיונים נבחרים:
יום שני, 20 ביוני 2016, י"ד בסיון תשע"ו
בשעה 11:00:  יום השנה ה-75 לפרהוד (הפרעות באוכלוסייה היהודית בבגדאד)
יום שלישי, 21 ביוני 2016, ט"ו בסיון תשע"ו
בשעה 10:00: מניעת פגיעה בפודיאטרים עולים מצרפת בעת הסדרת המקצוע בתקנות
בשעה 14:00: מגמות דמוגרפיות ופוליטיות בקרב יהדות ארצות-הברית – בהשתתפות פרופ' תיאודור ששון ופרופ' ליאונרד סאקס מהמרכז ללימודי יהדות מודרנית באונ' ברנדייס
יום רביעי, 22 ביוני 2016, ט"ז בסיון תשע"ו
בשעה 09:30: חשיבות תרומתם של הלוחמים היהודים לניצחון על גרמניה הנאצית

כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:
יום שני, 20 ביוני 2016, י"ד בסיון תשע"ו
בשעה 09:30:  הצעת מימון משלחות לפולין ע"י חפירות ארכאולוגיות
בשעה 11:00: מימון התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון
בשעה 12:30: הסדרת מעמדם של הפוסט-דוקטורנטים ועצירת בריחת המוחות מישראל

יום שלישי, 21 ביוני 2016, ט"ו בסיון תשע"ו
בשעה 09:30:
כשלים בשילוב חרדים באקדמיה עפ"י תוכנית המל"ג
בשעה 11:00: שילוב תלמידים עם עיוורון ולקויות ראייה במערכת החינוך – לציון יום העיוור
בשעה 12:30: כשלים בשילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים בבני ברק

ועדת משנה לחינוך בלתי פורמלי
בשעה 14:00: תקצוב המכינות הקדם צבאיות ושילוב צעירים יוצאי אתיופיה
יום רביעי, 22 ביוני 2016, ט"ז בסיון תשע"ו
בשעה 09:30: התנהלות כפר הילדים כרמיאל

כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:
יום שני, 20 ביוני 2016, י"ד בסיון תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 55) (חופשת אבהות)
בשעה 10:00: יישום הרפורמה בבריאות הנפש על סדר היום: 1. דווח משרד הבריאות על בריאות הנפש בתום שנה לרפורמה 2. המחסור במתמחים בפסיכולוגיה קלינית במגזר הערבי 3. מחסור במקומות התמחות
יום שלישי, 21 ביוני 2016, ט"ו בסיון תשע"ו
בשעה 08:45: הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 54) (זכויות הוריות)
בשעה 09:00: 1. הצעת חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי × ×—×™×™×” (תיקון מס' 2);  2. הצעת חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי × ×—×™×™×” (תיקון – כלבים בהכשרה)
בשעה 10:30: 1. הצעת חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון – צווים לסגירת אתר בנייה); 2. היפגעות פועלים בענף הבניההצעת לסדר בדיון מהיר של ×—"×› אחמד טיבי
בשעה 12:00: הצעת חוק שירות אזרחי
יום רביעי, 22 ביוני 2016, ט"ז בסיון תשע"ו
בשעה 09:00: 1. הצעת חוק הדיור המוגן (תיקון – הבטחת כספי הפיקדון); 2. הצעה לסדר-היום בנושא: "בית דיור מוגן בסכנת פשיטת רגל והדיירים בסכנת אבדן כל כספם ורכושם והשלכתם לרחוב" – של חברי הכנסת איציק שמולי ונורית קורן 

כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
יום שני, 20 ביוני 2016, י"ד בסיון תשע"ו
בשעה 09:30: בקשה לחוות דעת מבקר המדינה בנושא תפקוד אגף החקירות במשטרה על רקע הפרסומים בדבר לחצים פסולים ונסיונות התערבות בעבודתו
בשעה 11:00: מכינות קדם אקדמיות – דוח מבקר המדינה 66×’
יום שלישי, 21 ביוני 2016, ט"ו בסיון תשע"ו
בשעה 14:00: טיפול משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בחושפי שחיתויות

כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:
יום שני, 20 ביוני 2016, י"ד בסיון תשע"ו

ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות
בשעה 10:00: 1. מעקב אחר יישום התוכנית "התנהגות מינית מסכנת ומעורבות קטינים בזנות";  2. הצגת התוכנית החינוכית "חיים ברשת" ככלי להתמודדות עם זנות ברשת הדיגיטלית ומצב יישומה בפועל

מליאת הועדה
יום שלישי, 21 ביוני 2016, ט"ו בסיון תשע"ו
בשעה 10:00: 1. תוצאות סקר בנוגע לעמדות של נשים כלפי נשים עם עיוורון ולקויות ראייה; 2. הדרה כפולה – זכויות נשים עם עיוורון ולקויות ראיה – מעקב
יום רביעי, 22 ביוני 2016, ט"ז בסיון תשע"ו
בשעה 09:30: הטרדות מיניות במד"א – מעקב

כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
דיונים נבחרים:
יום שני, 20 ביוני 2016, י"ד בסיון תשע"ו
בשעה 12:00: הסדרת מעמד המדענים הראשיים במשרדי הממשלה
יום שלישי, 21 ביוני 2016, ט"ו בסיון תשע"ו
בשעה 11:30: חידושים טכנולוגיים למען העיוור – ישיבה לציון יום העיוור
יום רביעי, 22 ביוני 2016, ט"ז בסיון תשע"ו
בשעה 09:30: בנקאות דיגיטלית: הטכנולוגיה משנה את פני הבנקאות – השלכות ויתרונות, בהשתתפות המפקחת על הבנקים

כל דיוני הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
דיונים נבחרים:
יום שני, 20 ביוני 2016, י"ד בסיון תשע"ו
בשעה 10:00: טיפול בקנביס רפואי לנפגעי נפש
יום שלישי, 21 ביוני 2016, ט"ו בסיון תשע"ו
בשעה 10:00: תכניות חינוכיות בנושא סמים ואלכוהול במערכת החינוך

כל דיוני הוועדה לזכויות הילד
דיונים נבחרים:
יום שני, 20 ביוני 2016, י"ד בסיון תשע"ו
בשעה 11:00: הקמת מסגרת סגורה לילדים עם תחלואה משולבת

כל דיוני הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
דיונים נבחרים:
יום רביעי, 22 ביוני 2016, ט"ז בסיון תשע"ו
בשעה 09:30:
רכש ממשלתי בלתי חוקי ואי עמידה בנוהל פרסום התקשרויות

כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובסעיפים מהצעת חוק התכנית הכלכלית
דיונים נבחרים:
יום שני, 20 ביוני 2016, י"ד בסיון תשע"ו
בשעה 12:30: 1. הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה) – מוצע להפוך את אגף שוק ההון לרשות שתיקרא רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון;  2. הקראה, דיון והצבעות
יום שלישי, 21 ביוני 2016, ט"ו בסיון תשע"ו
בשעה 14:00: הצעת חוק התכנון והבנייה (הוראת שעה) (תיקון – חובת מתן הקלה לתוספת דירות מגורים)
יום רביעי, 22 ביוני 2016, ט"ז בסיון תשע"ו

הועדה המשותפת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק התקנים
בשעה 09:00: הצעת חוק התקנים (תיקון – מעבדה מוסמכת לאישור ייבוא טובין) – של חה"כ רועי פולקמן

 

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

One Response to “השבוע בכנסת: שידורי הכנסת, הפרטות (פרזות, עמידר, נמל אילת), הקלות במס למשקיעים, חוק העמותות ועוד”

 1. דליה הגיב:

  ביום שני יתקיים דיון בוועדת הכספים על הפרטת פרזות. ההצעה היא שהמדינה תעביר את החזקותיה בפרזות לחברת עמידר. לעמידר יש או יהיו מניות. המשמעות היא שעמידר תיסחר בבורסה. לעיון בחומר הרקע המסביר את דרך ההפרטה בקישור זה: http://fs.knesset.gov.il//20/Committees/20_cs_bg_343263.pdf

Leave a Reply