האפליה של העסקים הקטנים והבינוניים במכרזי המדינה

ב-13 ביוני 2016 ערכה ועדת הכלכלה דיון בהצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – העדפה במכרזים לעסקים קטנים ובינוניים). רואה חשבון אורי בארי הסביר בדיון מהם התיקונים הנדרשים בחקיקה כדי לאפשר לעסקים קטנים ובינוניים להתמודד במכרזים של המדינה. להלן דבריו

הקלות הבלתי נסבלת להפליית מכרזים לעסקים גדולים

הצעת החוק …. אינה נותנת כל פתרון לנושא שיוויון בין עסקים קטנים  ובינוניים במכרזים מול העוצמה של עסקים גדולים, אבל יותר מכך היא לא מאפשר שיוויון בין עסקים קטנים בהיקף של מיליונים בודדים לבין עסקים אשר מוגדרים בחוק כעסקים קטנים ובינוניים אך בפועל מעסיקים עשרות רבות של עובדים ומגלגלים מחזורים של עד 100 מיליון ₪.

אנו צריכים להבחין גם בין סוגי העסקים הקטנים והבינוניים, מדובר במגוון רחב של עסקים בעלי מאפיינים שונים.

לעורך המכרז הכי נח לבחור עסק גדול כך שמתן שיקול דעת לעורך המכרז לבחור זוכים פוטנציאליים גדולים הינה שגויה מתכליתה ואין להפקיד את שיקול הדעת בנושא הזה ליוצר המכרז.

מבנה המכרזים בנוי בדרך כלל במתכונת שמבחן האיכות מושתת על היקף פעילות, הוכחת היקף פעילות של מיליונים ויותר הינה הוכחה לאיכות,  דהיינו עסקים קטנים ובינוניים מופלים לרעה אפרייורי בבסיס השיטה.

ללהלן  התיקונים שיש לערוך בבסיס החקיקה:

  1. יש לחייב מבחני איכות שיהיו מנותקים לחלוטין ממבחני גודל, היקף פעילות , גודל פרוייקטים וכו…
  2. ליצור אפלייה מתקנת לטובת עסקים קטנים ובינוניים לחייב את יוצר המכרז לבחור עסקים קטנים ובינוניים ורק באישור מיוחד של נציגי ציבור ניתן יהיה לפנות לעסקים גדולים.
  3. לחילופין , כפי שיש בחוק איסור להפליה על בסיס דת מין גיל היריון וכו…. כך גם צריך ליצור חובה שלא להפלות בין גודל עסקים באחריות אישית של המפרסם, במישרין או בעקיפין
  4. יש לחייב היוועצות מהותית בין יוצר המכרז לבין הגוף היציג של אותו תחום בו מתקיים המכרז, למשל במכרז בתחום הנדסי תהיה היוועצות לנושא עם לשכת המהנדסים לנושא מבחני האיכות או במכרז בנושא ביקורת, פיננסים וכו… יש לחייב היוועצות לנושא איכות מול לשכת רו"ח וכדומה
  5. ניסיון קודם בגוף ממשלתי הינו תנאי מפלה, ולא מאפשר למשרדים קטנים (לעיתים גם גדולים) להיכנס לאותה קבוצה ייחודית של מספקי שירותים לגופים ציבוריים/ ממשלתיים. (לעיתים קרובות ניסיון בגוף מוניציפלי לא נחשב לצורך ניסיון בגוף ממשלתי)
  6. ניסיון של 10 שנים לפחות בתחום הינה דרישה לא רלוונטית להוכחת יכולות.
  7. דרישה לכמות עובדים גדולה ביום הגשת הבקשה לדוגמא במכרז של משרד התחבורה נדרשו 8 רוח ו 5 כלכלנים בעלי ניסיון יחודי !!!!!!  הדרישה מוציאה מהמשחק את רוב משרדי הרוח והקטנים בפרט.
  8. דוגמא של משרד הכלכלה ,  דרישה למפעיל כלכלנים לצורך הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים, שיהיה בעל מחזור של 5 מיליון ₪ לפחות, למה משרד הכלכלה דורש תנאי של גודל והיקף פעילות כתנאי לניהול פעילות. האם זאת בחינת יכולות או איכות?

הודעה לתקשורת מאת ליאורה לייבוביץ Connections PR

 

Tags: , , ,

Leave a Reply