מרכז חזן לצדק חברתי – הפרטות חדשות שפורסם עליהן באתר הפרטות והלאמות

באתר הפרטות והלאמות  מופיע מידע על הפרטות חדשות ועל פרסומי נייר מדיניות בניוזלטר מספר 3 שהוציא מרכז חזן לצדק חברתי  

ערך חדש: הפרטת השיטור

שנות השבעים מתרחש בישראל, כמו גם במדינות אחרות, תהליך הדרגתי של הפרטת הכוח השלטוני (Police Power). לצד המשטרה הממלכתית פועלות כיום התארגנויות שונות במרחב הפעולה שבעבר היה באחריותה הבלעדית, כמו מערכות של שיטור עירוני, שיטור פרטי ואכיפה אזרחית. אם בעבר תפקידי השיטור המסורתיים – שמירה על הסדר הציבורי, שמירה על ביטחון הציבור והרכוש, מניעת עבירות והעמדת עבריינים לדין – היו נתונים רק בידי המשטרה, הרי שבשני העשורים האחרונים מתרחש תהליך מתמשך של העברת סמכויות ותפקידי שיטור לידי גורמים עירוניים וגורמים שאינם שלטוניים. למעשה, כמעט כל תפקידי השיטור הקלאסיים מבוצעים כיום גם על ידי גורמים אלו – החל מסיור ואבטחה, דרך איסוף מודיעין ובילוש וכלה בחקירה ובמניעת פשעים. ההפרטה התפתחה במקביל בשני כיוונים: "מלמעלה" – יוזמות של הממשלה להרחבת מעגל הגורמים הלוקחים חלק בתפקידי השיטור, ובפרט באמצעות הרחבת סמכויות המאבטחים והפקחים העירוניים; ו"מלמטה" – יוזמות של רשויות מקומיות, אך גם של תושבי שכונות אמידות, שביקשו לשפר את ביטחונם האישי באמצעות יוזמות שיטור פרטיות. במקביל, מרחיבה המשטרה את מתן שירותיה לגורמים חיצוניים בתשלום.
להרחבה ראו הערך הפרטת השיטור.

ערך חדש: הפרטת מבחני הנהיגה

מדינת ישראל היא האחראית לרווחת תושביה ובטיחותם, ומתוקף כך מופקדת על מתן רישיונות נהיגה. משרד התחבורה ממונה על הכשרת הנהגים ובחינתם באמצעות המבחן העיוני ("תיאוריה") והמבחן המעשי ("טסט"). התלמידים לומדים למבחן אצל מורי נהיגה פרטיים, ונבחנים על ידי בוחני נהיגה – כולם עובדי המדינה ומוסמכים מטעמה. כיום מתן הרישיונות מתבצע על ידי אגף הרישוי שבתוך מינהל התנועה של משרד התחבורה. תפקידו המרכזי של המינהל הוא מניעת תאונות דרכים על ידי שמירה על בטיחות כלי הרכב ושיפור מיומנויות הנהגים

בשנת 2013 הועלו טענות רבות מצד תלמידי נהיגה על הארכת זמן ההמתנה הממוצע בין מבחן מעשי אחד למשנהו. בנובמבר 2013 התברר בדיון של ועדת המשנה למאבק בתאונות הדרכים בכנסת כי משרד התחבורה מתכנן להפריט את המבחנים המעשיים, כפי שהופרטו מבחני התיאוריה בשנת 2006. עוד התגלה כי מספר התקנים של בוחני הנהיגה, שעמד אז על 150 בכל הארץ, לא השתנה מאז שנת 2002 למרות גידול של כ-1.2 מיליון איש באוכלוסייה. בעקבות זאת נגרם עומס רב על הבוחנים, התקצר משך כל מבחן מעשי, ונוצרו זמני המתנה ארוכים בין מבחן למבחן. בנוסף, תוכנן קיצוץ נוסף של 18 תקני בוחנים, שיצא לפועל בשנת 2015. בינואר 2014 הצהיר שר התחבורה ישראל כץ על כוונתו להפריט את מבחני הנהיגה המעשיים ולהעביר את סמכויות התפעול, הביצוע והפיקוח לידי ספקים פרטיים – מהלך שיהפוך את הבוחנים מעובדי המדינה לעובדים של ספק פרטי.
להרחבה ראו הערך הפרטת מבחני הנהיגה

ערך חדש: משפחות אומנה

עד שנת 2001 הייתה האחריות לנושא האומנה – הפעלתו והפיקוח עליו – נתונה כולה בידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים, באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות. בעקבות קשיים רבים שהתעוררו וביקורת על איכות השירות, החליט המשרד על הפרטה חלקית של השירות לידי עמותות וארגונים ("גופים מפעילים") במטרה, בין השאר, להגדיל את מספר ההשמות במשפחות אומנה.

ההפרטה כללה העברת האחריות על גיוס משפחות האומנה, על השמת הילדים ועל ניהול שירותי ההנחיה והליווי של המשפחות לידי הגופים המפעילים, בהתאם לסטנדרטים ולמדדים שקבע משרד הרווחה. המשרד הותיר בסמכותו את ההחלטה על השמה באומנה ואת הפיקוח על האיכות וההיקף של הטיפול בילד ובמשפחות האומנה, וכן את העברת התשלום החודשי והחזר ההוצאות המיוחדות למשפחות האומנה. כיום חיים בישראל כ-3000 ילדים שהושמו באומנה בידי משרד הרווחה וחמשת הגופים המפעילים: שלושה מלכ"רים – מכון סאמיט, עמותת "אור שלום" ועמותת "מטב"; ושתי חברות למטרות רווח – א.ד.נ.ם. ושח"ר.
להרחבה ראו הערך משפחות אומנה

להמשך קריאה – לחצו מרכז חזן לצדק חברתי ניוזלטר 3 הפרטת השיטור ועוד

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply