השבוע בכנסת: תכנית תקציב תלת שנתית, רמי סדן, חוק עמותות השמאל ועוד

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת

 1. הצעות סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל), יש עתיד ומרצ להביע אי-אמון בממשלה בנושאים:
  • "כישלונה ואוזלת ידה של הממשלה בתחום המדיני, כלכלי, חברתי, אזרחי ודמוקרטי" (המחנה הציוני)
  • "אוזלת ידה של הממשלה בתחום המדיני, חברתי וכלכלי" (הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל))
  • "אוזלת ידה של ממשלת ישראל בפתרון הורדת מחירי קייטנות הקיץ ופגיעתה בילדי ישראל ובהורים העובדים" (יש עתיד)
  • "אובדן הדרך של הממשלה בתחום המדיני, החברתי, הכלכלי והאזרחי" (מרצ)
 2. שעת שאלות לשר האוצר
 3. צו האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (הארכת תוקף החוק), התשע"ה-2015 – דיון והצבעה
 4. הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 16), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מ' מ-1033/א'
 5. הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 107 והוראת שעה), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-1018/א'
 6. הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-949; מ-967; מ-782/א (פ/456/20; פ/2243/20)
 7. הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 46), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' כ-601/א' (פ/344/20)
 8. הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (שיפוט משמעתי של עצורים) (תיקון מס' 15), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) -הצעות חוק מ/1043
 9. הצעת חוק הירושה (תיקון מס' 15) (הליך חלופי לסילוק חובות מכספי העיזבון), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) -הצעות חוק מ/1045
 10. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 178), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) -הצעות חוק מ/1046
 11. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 55), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) -הצעות חוק מ/1047
 12. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – המצאה, חיפוש ותפיסה), התשע"ד-2014 (מ'/867) (ההודעה נמסרה ביום 23.5.16) הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ
 13. נאומים בני דקה
 14. ציון יום המאבק בהתמכרויות להימורים (במסגרת הצעות חוק והצעות לסדר היום)
 15. ציון היום הבינלאומי ללא עישון (במסגרת הצעות חוק והצעות לסדר היום)
 16. הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 59) (צמצום תחולת הסדר קצבה ומשכורת מקופה ציבורית), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – של חבר הכנסת דוד אמסלם -הצעות חוק כ-636 (פ/2663/20)
 17. שאילתות דחופות
 18. הצעות חוק לדיון מוקדם
 19. הצעות לסדר-היום דחופות ורגילות

השבוע בוועדות הכנסת

כל דיוני ועדת הכנסת
דיונים נבחרים:
יום שלישי, 14 ביוני 2016, ח' בסיון תשע"ו
בשעה 12:30: הוצאות כספיות פרטיות של חברי הכנסת לקידום מעמדם או עניין מטעמם בתקופה שאינה פריימריס – הישיבה תתקיים באולם נגב

כל דיוני ועדת הכספים
דיונים נבחרים:
יום שני, 13 ביוני 2016, ז' בסיון תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 221)
בשעה 11:15: 1. הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 86), 2. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 224)
בשעה 12:00: הצעה לסדר-היום בנושא: "שינוי שיטת הניקוד במבחני הסיעוד והכשלת קשישים שלא שולטים על סוגריהם" – שלחברי הכנסת: איציק שמולי, קארין אלהרר, אוסאמה סעדי, אורלי לוי אבקסיס, יגאל גואטה וישראל אייכלר
בשעה 14:00: מינוי מנהל כללי לכנסת על פי סעיף 41 לחוק שירות המדינה (מינויים)
יום שלישי, 14 ביוני 2016, ח' בסיון תשע"ו
בשעה 10:00: שינויים בתקציב לשנת 2016 – (פניות לוועדה 13, 21-22) – פנייה 21 עד 22פנייה 13. כמיליון וחצי ש"ח תוספת למשרד התיירות ושינויים פנימיים בתקציב מ. הרווחה
בשעה 10:20: תשלום רבעוני לנכי רדיפות הנאצים ולנכי המלחמה בנאצים
בשעה 11:00: שכר הבלניות במקוואות – – המשך דיון
בשעה 11:30: הצעת חוק לעדכון אגרות
בשעה 12:00: בקשת מימוש התחייבות משרדי האוצר והרווחה להקצות 25 מיליון ₪ לביטחון תזונתי עבור נזקקים הצעות לדיון מהיר של חברי הכנסת: מיקי לוי, אורלי לוי אבקסיס, אראל מרגלית, אורן אסף חזן, עיסאווי פריג' וטלי פלוסקוב
יום רביעי, 15 ביוני 2016, ט' בסיון תשע"ו
בשעה 09:30: דיון לפי סעיף 40א (ט)(3) לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה – 1985 – תכנית תקציב תלת שנתית מעודכנת לשנים 2019-2017 (נומרטור)
בשעה 10:30: סכנת ייקור שימורי הטונה – המשך דיון

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:
יום שני
, 13 ביוני 2016, ז' בסיון תשע"ו
בשעה 09:30: הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – העדפה במכרזים לעסקים קטנים ובינוניים)
בשעה 11:00: הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 61) (החלטת האיסור על משלוח פרסומת לשם קבלת תרומות או לתעמולה)
בשעה 13:30: מינוי יו"ר לחברת החדשות בערוץ 10 והבטחת חופש העיתונות בערוצי החדשות המסחריים
יום שלישי, 14 ביוני 2016, ח' בסיון תשע"ו
בשעה 09:30: הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון – סגירת סניפים)
בשעה 12:30: הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של הגרלות והימורים
בשעה 13:30: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב
יום רביעי, 15 ביוני 2016, ט' בסיון תשע"ו
בשעה 09:30: 1 – 2. החמרת משבר הדיור: שיעור הצעירים הגרים בדירה בבעלותם צנח ביותר מ-30%;  3. ממצאי דו"ח מצב המדינה של מכון טאוב;  4. דו"ח טאוב קובע: החמרה במשבר בדיור, עלות המשכנתאות התייקרה דרמטית

כל דיוני ועדת החוץ והבטחון
דיונים נבחרים:
ועדת המשנה לענייני איו"ש
יום שלישי, 14 ביוני 2016, ח' בסיון תשע"ו
בשעה 11:30: ועמ"ש איו"ש בנושא סטטוס בנייה בלתי חוקית בשטחי C

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:

יום שני, 13 ביוני 2016, ז' בסיון תשע"ו
בשעה 09:00: הקמת אתר להטמנת פסולת בניין בסמוך לבתי תושבים יהודים וערבים והפקעת קרקעות
בשעה 10:00: הצעת חוק כלי היריה (תיקון – כניסה למטווחים) – הכנה לקריאה ראשונה
בשעה 11:00: הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקוןפגיעה בכבוד דגל המדינה או סמלה) – הכנה לקריאה ראשונה
בשעה 12:00: הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – הסדרת ייעוד השימוש במקווה טהרה) – הכנה לקריאה ראשונה
יום שלישי, 14 ביוני 2016, ח' בסיון תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק דין משמעתי במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (תיקוני חקיקה) – הכנה לקריאה שניה ושלישית
בשעה 10:30: הצעת חוק כלי הירייה (תיקון – הגבלת גיל למתן רשיונות לכלי ירייה)
בשעה 11:30: הצעה לסדר-היום בנושא: "מחדל הרשויות בכביש המוות (רחוב גולדה מאיר) בירושלים: ילד בן 14 נפצע בשבוע שעבר"
בשעה 12:30: מניעת תאונות הדרכים בדרום הארץ הנגרמות כתוצאה מגמלים משוטטים

בשעה 14:00: הפגיעה הצפויה בחופים בעקבות תמ"א 1 וביטול תמ"א 13
יום רביעי, 15 ביוני 2016, ט' בסיון תשע"ו
בשעה 09:00: אגרות המוטלות על החקלאים המעסיקים עובדים זרים – ישיבת מעקב

כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:
יום שני, 13 ביוני 2016, ז' בסיון תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק הצהרת הון של בעלי תפקידים בכירים בשירות המדינה וברשויות המקומיות – הכנה לקריאה שניה ושלישית
בשעה 12:00: תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה)נוסח לדיון הוועדה בתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחהעמדת מרכז רקמן לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה  – תקנות סכסוכי משפחה – נייר עמדה מטעם יתרו המוסד לפתרון סכסוכיםתקנות סכסוכי משפחה – נייר עמדה מאת מרכז השלטון המקומימסמך מאת עמותת הורות משותפת = טובת הילדתקנות סכסוכי משפחה – דף עמדה מטעם הארגון הישראלי לגירושין בשיתוף פעולה

יום שלישי, 14 ביוני 2016, ח' בסיון תשע"ו
בשעה 10:00:
הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי – הכנה לקריאה שניה ושלישית
בשעה 13:00: תקנות הדיינים (פגרות) (תיקון)
בשעה 13:15: הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – חובת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות)
יום רביעי, 15 ביוני 2016, ט' בסיון תשע"ו
בשעה 09:00: 1. הצעת חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון) (הגברת השקיפות לגבי נתמכים שעיקר מימונם מתרומות של ישויות מדיניות זרות);  2. הצעת חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון – כללי שקיפות); 3. הצעת חוק סוכני חוץ

כל דיוני ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
דיונים נבחרים:

יום שלישי, 14 ביוני 2016, ח' בסיון תשע"ו
בשעה 10:00:
המשך הפעלת תוכנית תל"מ (תעסוקה, לימודים, מגורים) בקיבוצים לצעירים יוצאי אתיופיה
בשעה 12:00: סכנה להפסקת השירותים הניתנים לעולים בנתניה

כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:

יום שני, 13 ביוני 2016, ז' בסיון תשע"ו
בשעה 09:30: 1.גביית יתר בתשלומי הורים – ישיבת המשך; 2. בקשה לאישור סעיף השאלת ספרי לימוד במסגרת תשלומי הורים (רשות) לשנה"ל תשע"ז
בשעה 12:30: טיפול משרד החינוך בתלמידים עולים מצרפת הקמת בתי ספר לילדי צרפת
יום שלישי, 14 ביוני 2016, ח' בסיון תשע"ו
בשעה 09:00: תפקיד מערכת החינוך בצמצום התחלות עישון של בני נוער והקפדה על סביבה נקיה מעישון – לציון יום ללא עישון – הישיבה תתקיים באולם נגב
בשעה 10:00: תוכנית "החכם היומי" – לציון יום כי"ח (כל ישראל חברים)
יום רביעי, 15 ביוני 2016, ט' בסיון תשע"ו
בשעה 09:30: הטיפול בתלמידים חולים "קדימה מדע"

כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:

יום שני, 13 ביוני 2016, ז' בסיון תשע"ו
בשעה 09:00: תקנות להגברת האכיפה של דיני עבודה (בודק שכר מוסמך)
בשעה 10:30: תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (הפחתה של סכום העיצום הכספי)
בשעה 11:00: הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 54) (זכויות הוריות)
בשעה 13:00: הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 4) (תקופת אשפוז או טיפול מרבית)

יום שלישי, 14 ביוני 2016, ח' בסיון תשע"ו
בשעה 09:00:
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 28) (כריות ביטחון לקרנות פנסיה ותיקות)
בשעה 10:30: במסגרת ציון היום הבינלאומי ללא עישון: דו"ח שר הבריאות על העישון בישראל לשנת 2015

ישיבה משותפת של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות וועדת הכלכלה

בשעה 11:30: במסגרת ציון יום המאבק בהתמכרויות להימורים בכנסת: ישיבה משותפת של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות וועדת הכלכלה בנושא: הצבת מכונות מזל אלקטרוניות המופעלות על ידי מפעל הפיס באזורים בהן מתגוררות אוכלוסיות חלשות

וועדת המשנה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
בשעה 12:30: תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות אוטובוסים בין עירוניים)

מליאת הועדה
יום רביעי, 15 ביוני 2016, ט' בסיון תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 164)

כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
יום רביעי, 15 ביוני 2016, ט' בסיון תשע"ו
בשעה 09:30: 
1. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים – דוח מבקר המדינה מקובץ דוחות ביקורת לשנת 2011 – ישיבת מעקב;  2. בקשה לחוות דעת מבקר המדינה בנושא: מעברי חצייה בקרבת בסיסי צה"ל

כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:
יום שלישי, 14 ביוני 2016, ח' בסיון תשע"ו
בשעה 10:00: עישון כפוי בקרב נשים בכלל ובחברה הערבית בפרט – לציון היום הבינלאומי ללא עישון
בשעה 12:00: הסכנה לסגירת החצר הנשית בחיפה

כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
דיונים נבחרים:
יום שני, 13 ביוני 2016, ז' בסיון תשע"ו
בשעה 10:00: 1. בחינת ההשלכות הסביבתיות של טכנולוגיית הסידוק ההידרולי להפקת נפט וגז – הצעה לדיון של חה"כ תמר זנדברג – ישיבת מעקב ודיווח;  2. תיקון נוסח מסקנות הוועדה בנושא פינוי מכון וולקני לחקר החקלאות – לבקשת שר החקלאות
יום שלישי
, 14 ביוני 2016, ח' בסיון תשע"ו
ישיבה משותפת עם הוועדה המיוחדת ליישום והנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
בשעה 11:30: עיכובים ביישום החלטת ממשלה 1008 – הנגשת השירות הציבורי בעידן הדיגיטלי

כל דיוני הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
דיונים נבחרים:
יום שלישי, 14 ביוני 2016, ח' בסיון תשע"ו
בשעה 10:00: התמודדות עם נזקי עישון סיגריות – לציון היום ללא עישון בכנסת

כל דיוני הוועדה לזכויות הילד
דיונים נבחרים:

יום שני, 13 ביוני 2016, ז' בסיון תשע"ו
בשעה 11:00: 1. חדלות המדינה בטיפול בצמצום ומניעת תאונות בקרב ילדים; 2. תאונות בקרב ילדים ונוער; 3. בטיחות ילדים – היערכות משרדי הממשלה לקראת הקיץ  – נתונים סטטיסטיים אודות תמותת ילדים – ארגון בטרםהיפגעות ילדים ובני נוער בחופש הגדול 2016 אור ירוקהצעות לדיון מהיר – חדלות המדינה בטיפול בצמצום ומניעת תאונות בקרב ילדיםמכתב לשרים בעקבות דיון בנושא בטיחות ילדים –2.2.16

בשעה 12:00: מסיבות סוף שנה לבוגרי י"ב – מנשף הסיום ועד ה"אפטר פרטי" מכתב לשרים רלוונטים בעקבות הדיון הקודם בנושא שהתקיים ב –15.3.16הורי השמיניסטים נגד האפטר פארטי – כתבה ישי פורת

כל דיוני הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
דיונים נבחרים:

יום שני, 13 ביוני 2016, ז' בסיון תשע"ו
בשעה 11:00: "הקופה הסודית: סעיפי התקציב שאינם מנוצלים על ידי המשרדים, וסעיפי התקציב שמנוצלים במאות אחוזים"
יום שלישי, 14 ביוני 2016, ח' בסיון תשע"ו
ישיבה משותפת עם ועדת המדע והטכנולוגיה
בשעה 11:30: עיכובים ביישום החלטת ממשלה 1008 – הנגשת השירות הציבורי בעידן הדיגיטלי הדיון יתקיים בחדר ועדת המדע והטכנולוגיה
.
כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובסעיפים מהצעת חוק התכנית הכלכלית
דיונים נבחרים:
יום שני, 13 ביוני 2016, ז' בסיון תשע"ו
בשעה 12:00: הצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית – הקראה, דיון והצבעות
.
דיונים נבחרים:
יום שני, 13 ביוני 2016, ז' בסיון תשע"ו
בשעה 14:00: פניות ציבור לגבי תחבורה ציבורית לכותל
יום שלישי, 14 ביוני 2016, ח' בסיון תשע"ו
בשעה 11:00: א. הערכות משרד הכלכלה לשנת הלימודים תשע"ז בנושא דרגות סבסוד וכוונת המשרד לאפשר להגיש בקשות בטפסים מקוונים בלבד. ב. המחסור במטפלות מוסמכות למשפחתונים
.
דיוני הועדה המיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה
יום שלישי
, 14 ביוני 2016, ח' בסיון תשע"ו
בשעה 10:00:
סיום שלב מטה הרפורמה והטמעתו בנציבות שירות המדינה – הדיון יתקיים בחדר ועדת הכנסת

Tags: , , ,

One Response to “השבוע בכנסת: תכנית תקציב תלת שנתית, רמי סדן, חוק עמותות השמאל ועוד”

 1. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  יום רביעי, 15 ביוני 2016, ט' בסיון תשע"ו
  בשעה 09:30: דיון לפי סעיף 40א (ט)(3) לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה – 1985 – תכנית תקציב תלת שנתית מעודכנת לשנים 2019-2017 (נומרטור)
  בשעה 10:30: סכנת ייקור שימורי הטונה – המשך דיון

  ובאותה הזדמנות מה עניין הטונה?

Leave a Reply