השבוע בכנסת: הכנסת שבה למושב הקיץ

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה. נוכח האירועים הפוליטיים סביר מאוד שיהיו שינויים בסדרי היום, עקבו באתר הכנסת. יש דיונים ביום ראשון 22/5

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת

 1. הצעות סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל), יש עתיד, ישראל ביתנו ומרצ להביע אי-אמון בממשלה בנושאים:
  1. "חדלונה המוחלט של ממשלת ישראל בזירת הביטחון האישי ובזירה הבינלאומית. ממשלה שמפקירה את המאבק המדיני, הורסת כל חלקה טובה וגורמת לפגיעה אנושה בכלל אזרחי המדינה" (המחנה הציוני)
  2. "כישלונה של הממשלה בתחום המדיני, חברתי וכלכלי" (הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל))
  3. "כישלונה של הממשלה בתחום הכלכלי, הביטחוני והחברתי" (יש עתיד)
  4. "ממשלה כושלת צריכה לסיים את דרכה" (ישראל ביתנו)
  5. "ממשלת ישראל אינה ראויה לאמון בשל הקיפאון המדיני, המצב הכלכלי, הפערים בחברה, יוקר המחיה, המשבר בדיור וגילויי הגזענות" (מרצ)
 2. הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (תיקון מס' 18) (הודאת נאשם), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) -הצעות חוק מ/1037
 3. הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 46) (תשלום גימלה לבני זוג), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) -הצעות חוק מ/1042
 4. הצעת חוק הצהרת הון של בעלי תפקידים בכירים בשירות המדינה וברשויות המקומיות, התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – של חברי הכנסת בצלאל סמוטריץ', מרדכי יוגב, איציק שמולי וקבוצת חברי כנסת-הצעות חוק כ-633 (פ/1719/20)
 5. נאומים בני דקה
 6. ציון יום מיוחד לשפה הערבית (במסגרת הצעות חוק והצעות לסדר היום)
 7. ציון יום מאה שנות מעורבות יהודית אמריקאית בישוב ובמדינת ישראל (במסגרת הצעות חוק והצעות לסדר היום)
 8. שאילתות דחופות
 9. הצעות חוק לדיון מוקדם
 10. הצעות לסדר-היום דחופות ורגילות

כל דיוני ועדת הכנסת
דיונים נבחרים:

יום שני, 23 במאי 2016, ט"ו באייר תשע"ו
בשעה 11:00: הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון – סירוב לעבוד ביום המנוחה השבועי), התשע"ו-2015 – קביעת ועדה לדיון

כל דיוני ועדת הכספים
דיונים נבחרים:
יום שני, 23 במאי 2016, ט"ו באייר תשע"ו
בשעה 10:00: דיווח לוועדת הכספים של הכנסת בהתאם לסעיף 179ב (א5) לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו- 2010), התשס"ט – 2009 ודיון על תקציב דו-שנתי
בשעה 11:00: אישור מסגרת ערבות מדינה במסגרת תכנית "מחיר למשתכן"
בשעה 11:30: הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 15) (מ/1029)
יום שלישי, 24 במאי 2016, ט"ז באייר תשע"ו
בשעה 10:30: צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה) (הוראת שעה)
בשעה 10:45: תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(איסוף גישה ובקרה בעת איחוד חשבונות)(הוראת שעה)
בשעה 11:30: אישור השקעה לפי סעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה–1975 – בית הספר המרכזי למלונאות בע"מ (תדמור)
יום רביעי, 25 במאי 2016, י"ז באייר תשע"ו
בשעה 10:00: מעקב אחר החלטות ועדת הכספים בנושא ניצולי השואה

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:

יום שני, 23 במאי 2016, ט"ו באייר תשע"ו
בשעה 09:30: 1. הצעת חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ו-2016;  2. הצעת חוק הגבלת אשראי ספקים למוסדות המדינה, התשע"ה-2015; 3. הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – מוסר תשלומים), התשע"ה– 2015 – הצעת חוק של חכ שלי יחימוביץ הצעת חוק של חכ רועי פולקמןהצעת החוק הממשלתית
בשעה 11:30: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – משלוח התראת תשלום לצרכן)
בשעה 13:00: קבוצות רכישה נדלניות
יום שלישי
, 24 במאי 2016, ט"ז באייר תשע"ו
וועדת המשנה לתחבורה ציבורית
בשעה 08:30: שילוט בשפה הערבית בתחבורה ציבורית – לציון יום השפה הערבית – הישיבה תתקיים באולם נגב
מליאת הועדה
בשעה 10:00: הצעת חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס' 9)
בשעה 12:00: חידוש השידורים של החדשות המקומיות
יום רביעי, 25 במאי 2016, י"ז באייר תשע"ו
בשעה 10:00:
דיווח שר הבינוי והשיכון על פעולות משרדו, תכנית העבודה של המשרד ואופן ביצוע התקציב

כל דיוני ועדת החוץ והבטחון
דיונים נבחרים:
ועדת המשנה לענייני איו"ש
בשעה 10:30: תכנון כבישים ביו"ש ובעוטף ירושלים
יום רביעי, 25 במאי 2016, י"ז באייר תשע"ו
מליאת ועדת החוץ והביטחון
בשעה 09:00: יהדות ארה"ב כנכס אסטרטגי לביטחון ישראל – הישיבה תתקיים באולם נגב

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:

יום שני, 23 במאי 2016, ט"ו באייר תשע"ו
בשעה 09:00: תוכנית אב לאשפה והיטלי הטמנה
בשעה 10:30: תוכנית אב לעודפי עפר ופסולת בניין
בשעה 12:30: "קול ישראל מירושלים"- סכנת הפגיעה במעמד הבירה עקב שינוי במיקום תאגיד השידור הציבורי
בשעה 14:00: צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים – הוספת המרכז הארצי למקומות הקדושים
יום שלישי, 24 במאי 2016, ט"ז באייר תשע"ו
בשעה 09:00: הוזלת מחירי הקייטנות שמפעילות הרשויות המקומיות והמתנ"סים – ישיבת מעקב
בשעה 10:00: הסדרת סוגיות להסעות תלמידים ברשויות המקומיות לבתי הספר, כולל החינוך המיוחד – ישיבת מעקב
בשעה 11:00: מפגע סביבתי חמור כתוצאה מפעילות מפחמות בשטחי הרשות הפלשתינית Aו-B
יום רביעי, 25 במאי 2016, י"ז באייר תשע"ו
בשעה 08:30: 1. צו הכניסה לישראל (שינוי התוספת לחוק);  2. תקנות הכניסה לישראל (אגרות בית דין לערערים)
בשעה 10:00: הפגיעה הצפויה בחופים בעקבות תמ"א 1 וביטול תמ"א 13

כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:

יום שני, 23 במאי 2016, ט"ו באייר תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק לתיקון תקנות ההגנה (שעת חירום) (ביטול תקנות)הלבנת הון
יום שלישי, 24 במאי 2016, ט"ז באייר תשע"ו
בשעה 09:00: דיון מיוחד לציון יום השפה הערבית בנושא: מעמדה החוקי של השפה הערבית
בשעה 10:00: 1. הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון – הסדרי פשרה והסתלקות), התשע"ה-2015 של חה"כ מרב מיכאלי. (פ/1606); 2. הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון – הסדרי פשרה והסתלקות), התשע"ו–2015 של חה"כ מירב בן ארי, חה"כ רועי פולקמן, חה"כ בצלאל סמוטריץ", חה"כ שרן השכל, חה"כ טלי פלוסקוב, חה"כ יצחק וקנין, חה"כ יעקב מרגי, חה"כ אורי מקלב, חה"כ יעל גרמן, חה"כ מרדכי יוגב, חה"כ מיכאל אורן, חה"כ יפעת שאשא ביטון, חה"כ איציק שמולי. (פ/2149)
בשעה 12:00: תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – בטיחות השיט)
בשעה 13:00: הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי
יום רביעי, 25 במאי 2016, י"ז באייר תשע"ו
בשעה 09:00: 1. הצעת חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון) (הגברת השקיפות לגבי נתמכים שעיקר מימונם מתרומות של ישויות מדיניות זרות);  2. הצעת חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון – כללי שקיפות), התשע"ה–2015 של חה"כ בצלאל סמוטריץ", חה"כ דוד אמסלם, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ מנחם אליעזר מוזס. (פ/1761);  3. הצעת חוק סוכני חוץ, התשע"ה-2015 של חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ אביגדור ליברמן, חה"כ חמד עמאר, חה"כ סופה לנדבר. (פ/1730)

כל דיוני ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
דיונים נבחרים:

יום שלישי, 24 במאי 2016, ט"ז באייר תשע"ו
בשעה 10:00: מפגש וישיבה עם ועדת הסנאט הצ'כי לעניין אזרחים צ'כים החיים בתפוצות
בשעה 11:30: חוויית העלייה בעיני בוגרי נעל"ה ב"כפר הירוק"
יום רביעי, 25 במאי 2016, י"ז באייר תשע"ו
בשעה 09:30: תרומתה של יהדות ארה"ב ליישוב הארץ, לקליטת העלייה ולעליית הנוער – במסגרת היום בו הכנסת מציינת מאה שנות מעורבות יהודית-אמריקאית בישוב ובמדינת ישראל

כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:

יום שני, 23 במאי 2016, ט"ו באייר תשע"ו
בשעה 09:30: סקירת המשרד לענייני ירושלים ומורשת ע"י השר
בשעה 11:00: חופשת הקיץ לתלמידי החינוך המיוחד – ישיבת מעקב
יום שלישי, 24 במאי 2016, ט"ז באייר תשע"ו
בשעה 09:30: הוראת השפה הערבית בבתי הספר – לציון יום השפה הערבית בכנסת
בשעה 11:00: זהירות ובטיחות בדרכים למוסדות החינוך החרדים -'ונשמרתם לנפשותיכם'
בשעה 12:30: פרסום ספר האזרחות – ישיבת מעקב
יום רביעי, 25 במאי 2016, י"ז באייר תשע"ו
בשעה 09:00: תרומתה של יהדות ארה"ב למפעלי החינוך והמרכזים הקהילתיים בארץ – לציון 100 שנים לתרומתה ומעורבותה של יהדות ארצות הברית ליישוב היהודי ומדינת ישראל
בשעה 09:30: החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), תשע"ג – 2013 – דו"ח הוועדה המייעצת לחוק הספרות והסופרים

כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:

יום שני, 23 במאי 2016, ט"ו באייר תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק שירות אזרחינוסח לדיון 23.05.16נוסח לדיון שירות לאומי 07.03.16
בשעה 11:30: הצעת חוק קצבה ומשכורת מקופה ציבוריתנוסח מעודכן לדיון נוסח לדיון 23.05.16
יום שלישי, 24 במאי 2016, ט"ז באייר תשע"ו
ישיבה משותפת של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות והוועדה לקידום מעמד האשה ולשוויון מגדרי
בשעה 09:00: החשש לקריסת ענף מעונות היום לגיל הרך
מליאת הועדה
בשעה 10:30: הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 4) (תקופת אשפוז או טיפול מרבית)
בשעה 11:30: במסגרת ציון יום השפה הערבית בכנסת. על סדר היום: 1. הנגשת שירותי מערכות בריאות הנפש בשפה הערבית;  2. הנגשת שירותי המוסד לביטוח לאומי בשפה הערבית
בשעה 13:30: תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים)
וועדת המשנה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
בשעה 15:00: תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית)
יום רביעי, 25 במאי 2016, י"ז באייר תשע"ו
מליאת הועדה
בשעה 09:00: תקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים)
בשעה 10:00: במסגרת ציון יום מאה שנות מעורבות יהודית – אמריקאית ביישוב ובמדינת ישראל: תרומת יהדות ארה"ב בתחומי הרווחה לקידום אוכלוסיות חלשות

כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
יום שני, 23 במאי 2016, ט"ו באייר תשע"ו
בשעה 09:00: בקשה לחוות דעת מבקר המדינה בנושא: תפקוד המכון לרפואה משפטית – הישיבה תתקיים באולם נגב
בשעה 11:00: זרים שאינם בני הרחקה מישראל – דוח מבקר המדינה 64ג – נתונים על מסתננים, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מאי 2016
יום שלישי, 24 במאי 2016, ט"ז באייר תשע"ו
בשעה 10:00: התקציב הדו-שנתי, דוח ביקורת מיוחד, מבקר המדינה, יולי 2014 – יתרונות וחסרונות באימוץ תקציב דו-שנתי, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, יוני 2012תקציבים דו שנתיים – הניסיון בעולם, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, אוקטובר 2009תיאור וניתוח השינויים בתקציב המדינה, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, יולי 2013
יום רביעי, 25 במאי 2016, י"ז באייר תשע"ו
ישיבה משותפת עם של הוועדה לענייני ביקורת המדינה והוועדה המיוחדת לנושא הרפורמה בשירות המדינה
בשעה 09:00:
מינוי עובדים בכירים בשירות המדינה – דוח מבקר המדינה 66ג

כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:

יום שני, 23 במאי 2016, ט"ו באייר תשע"ו
בשעה 11:00: תוצאות סקר תחושת הביטחון האנושי של נשים בישראל – תובנות והמשך דרכי פעולה
יום שלישי, 24 במאי 2016, ט"ז באייר תשע"ו
ישיבה משותפת עם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
בשעה 09:00: החשש לקריסת ענף מעונות היום
בשעה 10:30: נשים יוצרות בשפה הערבית – לציון יום השפה הערבית בכנסת
ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות
בשעה 13:00: הזנות בזירת האינטרנט – דרכי התמודדות ופעולה

כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
דיונים נבחרים:
יום ראשון, 22 במאי 2016, י"ד באייר תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רבייה)
יום שלישי, 24 במאי 2016, ט"ז באייר תשע"ו
ישיבה משותפת עם הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
בשעה 10:30: הנגשת השירותים הממשלתיים המקוונים בשפה הערבית – לציון יום השפה הערבית בכנסת
ועדת משנה לנושא החלל
בשעה 14:00: פעילות סוכנות החלל הישראלית
יום רביעי, 25 במאי 2016, י"ז באייר תשע"ו
ועדת משנה לקידום טכנולוגיות לאנרגיה מתחדשת – פיקוח ומעקב אחר יישום החלטות ועידת פריז
בשעה 09:30: כלים וחסמים לקידום התייעלות וחסכון אנרגטי

כל דיוני הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
דיונים נבחרים:

יום שלישי, 24 במאי 2016, ט"ז באייר תשע"ו
בשעה 09:00: ועידת הסמים של האו"ם – ישיבת סיכום
.
כל דיוני הוועדה לזכויות הילד
דיונים נבחרים:

יום שני, 23 במאי 2016, ט"ו באייר תשע"ו
בשעה 11:00: פיקוח ואכיפה על עבודת נוער בחדשי הקיץהעלאת המודעות לזכויות בני הנוער בעבודהחוברת מידע לנוער 2016
יום שלישי, 24 במאי 2016, ט"ז באייר תשע"ו
בשעה 10:00: חינוך טכנולוגי
בשעה 12:00: קייטנות אוגוסט – פיילוט
בשעה 13:30: פרידה מד"ר יצחק קדמן, מנכ"ל המועצה הלאומית לשלום הילד
.
כל דיוני הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
דיונים נבחרים:

יום שלישי, 24 במאי 2016, ט"ז באייר תשע"ו
ישיבה משותפת לועדה ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור ולועדת המדע והטכנולגיה
בשעה 10:30: הנגשת השירותים הממשלתיים המקוונים בשפה הערבית לציון יום השפה הערבית בכנסת – הישיבה תתקיים בחדר ועדת המדע והטכנולוגיה
מליאת הועדה
בשעה 11:30: מתן נציגות לחברה האזרחית בצוותים להתמודדות עם משבר האקלים במסגרת התוכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית
.
כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, בהצעת חוק שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים ובהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 218)
דיונים נבחרים:
יום שני, 23 במאי 2016, ט"ו באייר תשע"ו
בשעה 12:30: הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים חוץ-מוסדיים)
יום שלישי, 24 במאי 2016, ט"ז באייר תשע"ו
בשעה 12:00: הצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית
.
כל דיוני הוועדה המיוחדת לפניות הציבור
דיונים נבחרים:

יום שלישי, 24 במאי 2016, ט"ז באייר תשע"ו
בשעה 12:00:
פניות ציבור לגבי ימי נופשונים לילדים בעלי צרכים מיוחדים – ישיבת מעקב לישיבות שהתקיימו בנושא ב- 13.7.2015 וב- 16.12.2015
.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply