השבוע בכנסת: ייקור המים לישובי ההר, נתוני אשראי, מיסוי ירושת עופר, מוסכים ועוד

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה. יש דיונים ביום ראשון 27/3

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת

1.  הצעות סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל), יש עתיד וישראל ביתנו להביע אי-אמון בממשלה בנושאים:

א. "מושב החורף מסתיים והקיפאון המדיני מתמשך" (המחנה הציוני)
ב. "רדיפת נבחרי ציבור באמצעות חקיקה גזענית ואנטי דמוקרטית" (הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל))
ג. "המשבר העמוק עם יהדות העולם וההשלכות החמורות על מדינת ישראל" (יש עתיד)
ד. "הכישלון המתמשך של ראש הממשלה ושר הביטחון בטיפול באתגרים הביטחוניים של מדינת ישראל" (ישראל ביתנו)

2.  הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 59), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית)   נספח מס' מ-1014/א'
3.  הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 221), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית)   נספח מס' מ-1003/א'
4.  הצעת חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית)   נספח מס' מ-883/א'
5.  הצעת חוק כלי הירייה (תיקון מס' 18), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית)   נספח מס' מ-1012/א'
6.  הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 45) (השעיית חבר הכנסת שהתקיים בו האמור בסעיף 7א) (קריאה ראשונה) – מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט   -הצעות חוק כ-626
7.  הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 44) (השעיית חבר הכנסת שהתקיים בו האמור בסעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט   הצעות חוק כ-626
8.  הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 86), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה)  -הצעות חוק מ/1036
9.  הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 126) (עבירות שירות – בדיקות סמים), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה)   -הצעות חוק מ/1034
10.  נאומים בני דקה
11.  הצעת חוק זכויות החולה (תיקון מס' 9), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית)   נספח מס' כ-593/א' (פ/2042/19)
12.  הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית)  נספח מס' מ-901/א'
13.  הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 22), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית)   נספח מס' מ-1019/א' (פ/2592/20)
14.  הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 24), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית)  נספח מס' מ-891/א'
15.  הצעות חוק בקריאה הראשונה, השניה והשלישית
16.  שאילתות דחופות
17.  הצעת חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס' 25), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית)  נספח מס' מ-990/א'
18.  הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 122), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית)  נספח מס' כ-628/א' (פ/2059/20)
19.  הצעות חוק בקריאה הראשונה, השניה והשלישית

השבוע בוועדות הכנסת

כל דיוני ועדת הכנסת
דיונים נבחרים:

יום שני, 28 במרץ 2016, י"ח באדר ב' תשע"ו
בשעה 10:00:
1. עבודת הוועדות בפגרת הפסח.
2. מועדים ל'שעת שאלות' לשרים בכנס הבא לפי התיקון החדש בנושא.
3. הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 – רביזיה
4. הצעה לסדר-היום בנושא: ""היטל הרים" – העלאת מחירי המים לישובים הממוקמים בהרים" – קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק
5. בקשת יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להעברת הצעות לסדר היום בנושא: "אלפי מבוטחי הביטוח הסיעודי נזרקו לרחוב בחודש שעבר", מוועדת הכספים לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
6. בקשת יו"ר ועדה להקדמת הדיון בהצעת חוק, בקריאה השניה והשלישית – בקשת יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצ"ח הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, בהצ"ח שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים ובהצ"ח לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 218), להקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 2018), התשע"ו-2016, לפני הקריאה השנייה והשלישית.
7. בקשת יו"ר ועדה להקדמת הדיון בהצעת חוק, בקריאה השניה והשלישית – 1.הצ"ח לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ו-2016 (מ/841). 2.הצ"ח לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד פעמית, התשע"ו-2016.  3.הצ"ח חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 105), התשע"ו-2015 (מ/974).
8. פניית חה"כ רועי פולקמן בדבר עיכוב הדיון בוועדת החוץ והביטחון בהצעה לסדר היום בנושא: "הגברת הביטחון בציר עוקף חוסן בערבות האירועים הביטחוניים האחרונים".
9. שינוי בתקציב הקשר עם הציבור עבור השרים

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:

יום ראשון, 27 במרץ 2016, י"ז באדר תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (שינוי שיטת עדכון הגמלאות לעובדי שירותי הביטחון)
בשעה 10:30: 1. אי העברת תשלום רבעוני לנכי רדיפות הנאצים ולנכי המלחמה בנאצים – דיווח על מצבה הכספי של החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ – מעקב; 2. החלטת ממשלת הולנד למנוע תשלומים מניצולים יוצאי הולנד שמקבלים גמלה בישראל – מעקב
יום שני, 28 במרץ 2016, י"ח באדר ב' תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 15)
בשעה 11:15: הצעת חוק מיסוי מקרקעין (תיקון מס' 85)
בשעה 12:00: תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון)(תיקון)
יום שלישי, 29 במרץ 2016, י"ט באדר ב' תשע"ו
בשעה 10:00: ויתור רשות המסים על הכנסות ממסים בשווי של כמיליארד שקלים לטובת יורשי סמי עופרחומר רקע
בשעה 11:30: המפקחת על הביטוח מפקירה את המבוטחים ומתעלמת מהכנסתחומר רקע

בשעה 12:00: בקשת זכיין כביש 6 דרך ארץ היווייז (1997) בע"מ לעדכון "סל המטבעות" – חומר רקע
בשעה 12:15: לינות שרים וסגני שריםחומר רקע

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:

יום שני, 28 במרץ 2016, י"ח באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:30: תקנות הנמלים (חומרים נוזלים מזיקים בצובר) – מכתב שר התחבורה והבטיחות בדרכים
בשעה 12:15: הצעת חוק נתוני אשראינוסח סעיף 72
בשעה 12:30: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013 – דיון מחדשריכוז הסעיפים לדיון מחדשבקשות לדיון מחדש של שר התחבורה והבטיחות בדרכיםבקשות לדיון מחדשפרק טו – הוראות שונותסעיפים שנשארו
יום שלישי, 29 במרץ 2016, י"ט באדר ב' תשע"ו
בשעה 11:00: בלימת הקטל בדרכים – המלצות הוועדה וסיכום
יום רביעי, 30 במרץ 2016, כ' באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:30: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – ביטול עסקה ברוכלות ועסקת מכר מרחוק)

כל דיוני ועדת החוץ והבטחון
דיונים נבחרים:
יום שני, 28 במרץ 2016, י"ח באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון – איסור פרסום שם חייל שמתקיימים חקירה או תחקיר בעניינו)
בשעה 12:30: מעברים ברחבי איו"ש
יום שלישי, 29 במרץ 2016, י"ט באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:00: ישיבת המשך בנושא חיילים בודדים

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:

יום שני, 28 במרץ 2016, י"ח באדר ב' תשע"ו
בשעה 08:00: הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), פרק ד' וסעיפים 43(ב) ו-46 – הכנה לקריאה שניה ושלישית
בשעה 09:00: הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות
בשעה 09:30: 1. בחינת ההשלכות של תקנות הכניסה לישראל -אזורים גיאוגרפיים;  2. נהלי העבודה של הוועדה ההומניטרית לענף הסיעוד במשרד הפנים
חומר רקע
בשעה 10:30: הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 106 והוראת שעה תשתית מלונאית תיחשב תשתית לאומית, תידון בות"ל) – הכנה לקריאה שניה ושלישית
בשעה 13:00: חיזוק בטחון הפנים בישוב מרחבים ובישובי עוטף עזה – ישיבת מעקב
בשעה 14:00: סוגיית גריטת כלי רכב ישנים

כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:

יום ראשון, 27 במרץ 2016, י"ז באדר תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס" 19), הכנה לקריאה שניה ושלישית *ישיבה ארוכה
יום שני, 28 במרץ 2016, י"ח באדר ב' תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס" 62) (הטרדת מוקד חירום), הכנה לקריאה שניה ושלישית
בשעה 12:00: הצעת חוק המאבק בטרור
יום שלישי, 29 במרץ 2016, י"ט באדר ב' תשע"ו
בשעה 14:00:
זכויות נפגעי גרם-מוות: תאונות דרכים, תאונות עבודה, רשלנות ועוד
יום רביעי, 30 במרץ 2016, כ' באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:00:
תקנות החברות

כל דיוני ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
דיונים נבחרים:

יום שני, 28 במרץ 2016, י"ח באדר ב' תשע"ו
בשעה 11:30: ציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית (9 במאי) במערכת החינוך
יום שלישי, 29 במרץ 2016, י"ט באדר ב' תשע"ו
בשעה 14:00: השקת הספר "הממתינים לציון" ובחינת יישום החלטות הממשלה בעניינם של המועמדים לעלייה באדיס אבבה ובגונדר, לאורו 

כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:
יום שני
, 28 במרץ 2016, י"ח באדר ב' תשע"ו
בשעה 10:00: מצבן של הקהילות הספרדיות בתקופת מלחמת העולם השניה
בשעה 12:00: הצגת ועדת ביטון להעצמת מורשת יהדות המזרח וספרד במערכת החינוך
יום שלישי, 29 במרץ 2016, י"ט באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:00:
רפורמה בזכאות בהתאמות בבגרות לליקויי למידה
בשעה 10:30: הצעה לסדר-היום בנושא: "האיסור שהוטל על חיילים וקצינים להמשיך בגידול זקן"
בשעה 11:30: עתיד בית הספר התיכון "רבין" בקרית ים
בשעה 12:30: מענק התמדה למורים עולים – ביוזמת ח"כ עודד פורר
יום רביעי, 30 במרץ 2016, כ' באדר ב' תשע"ו

ועדת המשנה לספורט
בשעה 09:00: עידוד השתתפות נשים בספורט עממי בכלל ובספורט הכדורשת בפרט
מליאת הועדה
בשעה 10:00: אגודת הסוציולוגיה הישראלית מתכוונת להחרים את אוניברסיטת אריאלחומר רקע
.
כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:
יום שני, 28 במרץ 2016, י"ח באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:00: תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי תזונה)
בשעה 09:30: תקנות להגברת האכיפה של דיני עבודה (בודק שכר מוסמך)
בשעה 10:30: הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 4) (תקופת אשפוז או טיפול מרבית)
בשעה 13:00: 1. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 176), התשע"ו-2016; 2. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – מענק פטירה בעד ילד נכה שנפטר), התשע"ו-2016
בשעה 14:00: שחיקה תקציבית חמורה בקופות החולים והתעלמות מפסיקות בג"צ בנושא ודוחות בנק ישראל ומבקר המדינה
יום שלישי, 29 במרץ 2016, י"ט באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:00:
תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (הפחתה של סכום העיצום הכספי)
בשעה 09:30: תקנות רופאי השיניים (תנאים למתן פטור מחובת בחינה)
בשעה 11:00: תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים)
בשעה 12:00: הכשרה מקצועית המשותפת למשרד הכלכלה והתעשייה ולהתאחדות התעשיינים
יום רביעי, 30 במרץ 2016, כ' באדר ב' תשע"ו
בשעה 08:45: תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה)
בשעה 09:15: הסכם בדבר מימון הובלת נפטרים (קבורה אזרחית)
בשעה 10:00: חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 109) – "חוק לרון" – מעקב על יישום החוק
.
כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
יום שני, 28 במרץ 2016, י"ח באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:00: 1. הצעה לסדר היום, דיון מהיר בנושא: הסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב; 2. בקשה לחוות דעת מבקר המדינה בנושא: הפרת זכויות הקהילה הבדואית – מרכז המחקר והמידע של הכנסת – הסדרת התיישבות הבדואים בנגב
בשעה 10:30: היערכות הרשויות המקומיות לטיפול בנפגעי חרדה – דוח מבקר המדינה על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2015 – ישיבת מעקב
בשעה 12:30: הטיפול בתהליכי חקיקת משנה במערכת הממשלתית – ישיבת מעקב
יום שלישי, 29 במרץ 2016, י"ט באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:00: פעולות להנצחת נשיאים וראשי ממשלה
בשעה 10:00: 1. בקשת הוועדה לקבל דין וחשבון של מבקר המדינה על פעולותיו בנושא יחסי המדינה וגופים מבוקרים אחרים עם קרן קיימת לישראל; 2. החלטה להציע לכנסת להעמיד את קרן קיימת לישראל לביקורת מבקר המדינה
בשעה 11:30: מערך הגיור הממלכתי בישראל
יום רביעי, 30 במרץ 2016, כ' באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:00:
העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות
.
כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:

יום שני, 28 במרץ 2016, י"ח באדר ב' תשע"ו
בשעה 11:00: בחינת השלכות שינוי מדיניות הסיוע המשפטי ביחס לתיקי משפחה, על נשים וילדיםחומר רקע
יום שלישי, 29 במרץ 2016, י"ט באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:30: הטרדות מיניות במשטרת ישראל
בשעה 11:00: אלימות נגד עובדות סוציאליות
.
כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
דיונים נבחרים:
יום רביעי, 30 במרץ 2016, כ' באדר ב' תשע"ו
.
ועדת משנה לקידום טכנולוגיות לאנרגיה מתחדשת – פיקוח ומעקב אחר יישום החלטות ועידת פריז
בשעה 09:00: מעקב אחר החלטות הממשלה על הפחתת גזי חממה-באמצעות כלים טכנולוגיים
.
יום רביעי, 30 במרץ 2016, כ' באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:00: התמכרות לתרופות מרשם ולמשככי כאבים
.
כל דיוני הוועדה לזכויות הילד
דיונים נבחרים:

יום שני, 28 במרץ 2016, י"ח באדר ב' תשע"ו
בשעה 10:30:  1. התעללות בפעוטון בקריית ביאליק; 2. הצעה לסדר-היום בנושא: "חוסר ההצלחה בגיבוש כתבי אישום בגין התעללות בחסרי ישע"חומר רקע
בשעה 12:00: חוסר פיקוח על צהרונים חומר רקע
.
כל דיוני הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
דיונים נבחרים:

יום שני, 28 במרץ 2016, י"ח באדר ב' תשע"ו
בשעה 12:00: הסתרת הליך קבלת ההחלטות הממשלתי מהציבור: השקפת "המעטפה" וחיזוק הפיקוח הציבורי
יום שלישי, 29 במרץ 2016, י"ט באדר ב' תשע"ו
בשעה 10:00: שקיפות בהסכמי פשרה ברשות המיסים
בשעה 11:30: המיליארדים הרדומים: שקיפות בחסכונות הגמל והפנסיה של הציבור – חומר רקע
.
יום שלישי, 29 במרץ 2016, י"ט באדר ב' תשע"ו
בשעה 12:00: הצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית
.
כל דיוני הוועדה המיוחדת לפניות הציבור
דיונים נבחרים:

יום שני, 28 במרץ 2016, י"ח באדר ב' תשע"ו
בשעה 14:00: פניות ציבור בנושא תחבורה ציבורית בבני ברק – ישיבת מעקב לישיבה שהתקיימה בנושא ב- 9.3.2016, בהתייחס לפתיחת רח' אברהם בן דוד ליציאה מהעיר
.
כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא "קשיים ברפורמה בשירות המדינה"
יום רביעי, 30 במרץ 2016, כ' באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:00:
הצורך בחוק שירות ציבורי, ועקרונותיו
.

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply