postpass act=ul view postpass עבודה שחורה » השבוע בכנסת: חשיפת החקלאות ליבוא, דעיכת התעשייה, יבוא מהנדסים ועוד…

חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

השבוע בכנסת: חשיפת החקלאות ליבוא, דעיכת התעשייה, יבוא מהנדסים ועוד…

נושאים השבוע בכנסת, פוליטי ב 11.03.16 23:59

עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה. יש דיונים ביום ראשון 13/3

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת

 1. הצעות סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ויש עתיד להביע אי-אמון בממשלה בנושאים:
  • "חדלונה המוחלט של ממשלת ישראל בזירת הביטחון האישי, ממשלה שמפקירה את חיי כלל אזרחי ישראל" (המחנה הציוני)
  • "ממשלה שמקדמת הריסת בתים במקום תכנון ובניה" (הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל))
  • "התפיסה הביטחונית הכושלת וחוסר היוזמה של הממשלה בהתמודדות עם הטרור" (יש עתיד)
  • "התנהלותה של ממשלת ישראל כלפי רשות השידור" (מרצ)
 2. הצעת חוק רשות הספנות והנמלים (תיקון מס' 4), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית)   נספח מס' מ-1015/א'
 3. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 172), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית)   נספח מס' מ-1009/א' (פ/174/20)
 4. הצעת   חוק   הביטוח הלאומי (תיקון מס' 173), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית)   נספח מס' מ-956/א'
 5. הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון   מס' 15), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה)   הצעת חוק מ/1029
 6. בקשת ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר פיצול הצעת חוק כלי הירייה (תיקון מס' 18) (כלי ירייה המשמשים לשירותי שמירה), התשע"ו-2016 – הצבעה   מ/1012
 7. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 50) (אי-חיוב בריבית עקב שיהוי), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – של חברי הכנסת דוד ביטן וקבוצת חברי כנסת
 8. נאומים בני דקה
 9. ציון היום הלאומי למדע (במסגרת הצעות חוק והצעות לסדר היום)
 10. ציון יום זכויות בעלי החיים (במסגרת הצעות חוק והצעות לסדר היום)
 11. הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 25) (חובת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – של חברי הכנסת איציק שמולי, יואב בן צור, מכלוף מיקי זוהר וקבוצת חברי כנסת
 12. שאילתות דחופות
 13. הצעות חוק לדיון מוקדם
 14. הצעות לסדר-היום דחופות ורגילות

השבוע בוועדות הכנסת

כל דיוני ועדת הכנסת
דיונים נבחרים:
יום שני, 14 במרץ 2016, ד' באדר ב' תשע"ו
בשעה 10:30: 1. קביעת מכסות הצעות חוק והצעות רגילות לסדר היום של חברי הכנסת לסיעותיהם.  2. ייצוג הכנסת ע"י חברי כנסת לשעבר ושרים לשעבר בטכסים ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.  3. הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון – הגבלת שכר טרחה של עורכי דין), התשע"ו-2016  4. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 171) (תחילת הזכאות לגמלת סיעוד), התשע"ו-2016  5. הצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (תיקון – מענק לעצמאי בעד הכנסה מפוקחת), התשע"ה–2015  6. בקשת יו"ר ועדת החוקה חוק ומשפט להעברת הצ"ח הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון – הכרעה במחלוקת בין הורים בעניין הנתון לאפוטרופסותם), התשע"ו-2016 (פ/2554/20 מוועדת העבודה הרווחה והבריאות לדיון בוועדת החוקה חוק ומשפט.  7. בקשת יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה להעברת הצ"ח שירותי הדת היהודיים (תיקון – שירותי הובלת נפטרים), התשע"ה-2015 (פ/1339/20) מוועדת העבודה הרווחה והבריאות לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. 8. הצעת חוק המים (תיקון מס' 27), התשע"ו-2016 – קביעת ועדה לדיון בהצעת החוק  9. הצעת חוק פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס' 4) (פינוי בשל סירוב בלתי סביר), התשע"ו-2016 – קביעת ועדה לדיון בהצעת החוק  10. הצעה לסדר-היום בנושא: "מניעת פיטוריהם של מאות עובדים במפעלי שימורי טונה בפריפריה" – קביעת ועדה לדיון בהלס"י – הישיבה תתקיים באולם נגב

כל דיוני ועדת הכספים
דיונים נבחרים:
יום שני, 14 במרץ 2016, ד' באדר ב' תשע"ו
בשעה 10:00: הרפורמה של משרד האוצר ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר, והשפעתה על התעשייה והחקלאות בישראלחומר רקע;    פיקוח ועדת הכספים על הטלת המכסים
בשעה 11:00: דעיכת התעשייה בישראל – מעקב
יום שלישי, 15 במרץ 2016, ה' באדר ב' תשע"ו
בשעה 10:30: 1. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 222 והוראות שעה) (הטבות במס בשל השקעה בחברות ציבוריות בתחום המחקר והפיתוח);  2. ציון הכנסת את היום הלאומי למדע
בשעה 11:00: 1. הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה לארכיון ציבורי); 2. הגדלת תקציב הארכיונים, הצעתם של חברי הכנסת מיקי לוי, נורית קורן, זהבה גלאון, אראל מרגלית
בשעה 12:00: המימון לחוות הקופים המשוחררים מחוות מזור, במסגרת ציון יום זכויות בעלי חיים, הצעת חברי הכנסת יעל כהן פארן, איציק שמולי, יעל גרמן, שרן השכל
יום רביעי, 16 במרץ 2016, ו' באדר ב' תשע"ו
בשעה 10:30: הצעת חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג)

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:

יום ראשון, 13 במרץ 2016, ג' באדר תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק רישוי שירותים לרכבפרק יגפרק יאנוסח סעיפים נוספים
יום שני, 14 במרץ 2016, ד' באדר ב' תשע"ו

וועדת המשנה לתחבורה ציבורית
בשעה 09:00: תשתיות התחבורה הציבורית – חניונים תפעוליים וחניוני לילה לאוטובוסיםמסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת

מליאת הועדה
בשעה 10:30: 1. לציון יום הצרכן הבינלאומי – 35 שנה לחוק הגנת הצרכן ו-50 שנה למועצה הישראלית לצרכנות;  2. הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – העברה למענה אנושי בתפריט הראשון בעת התקשרות לעוסק)
בשעה 12:30: הצעת חוק נתוני אשראי
יום שלישי, 15 במרץ 2016, ה' באדר ב' תשע"ו
בשעה
09:00: הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון מס' 5) (מתן מידע לשוכר בדיור ציבורי)

ישיבה משותפת עם ועדת החינוך, התרבות והספורט לציון יום זכויות בעלי חיים
בשעה 10:30: שדרוג הלולים למטילות של ביצי מאכל

מליאת הועדה
בשעה 12:00: בלימת הקטל בדרכיםהפחתת מספר הנפגעים בקרב הולכי רגל, קשישים, המגזר הערבי והדרוזי והמגזר החרדי – הישיבה תתקיים באולם נגב
בשעה 14:00: בלימת הקטל בדרכיםהכשרת נהגים מקצועיים, נהגים חדשים וצעירים, רוכבי דו גלגלי, והחינוך לבטיחות בדרכים
יום רביעי, 16 במרץ 2016, ו' באדר ב' תשע"ו
בשעה 08:30: תוכנית לייבוא מהנדסים מחו"ל על חשבון מהנדסים ישראליםהצעות לדיון מהיר של חה"כ אורי מקלב ושל חה"כ איימן עודה
בשעה 09:30: הצעת חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון – זכאות לרישום בפנקס)

כל דיוני ועדת החוץ והבטחון
דיונים נבחרים:
יום שלישי, 15 במרץ 2016, ה' באדר ב' תשע"ו
בשעה 12:15: תכנית עבודה ותקציב של משרד החוץ לשנת 2016
בשעה 13:00: מליאת הוועדה בהשתתפות הרמטכ"ל, רא"ל גדי אייזנקוט
בשעה 14:00: הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 13)
יום רביעי, 16 במרץ 2016, ו' באדר ב' תשע"ו
בשעה
09:00: הצעת חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני (תיקון מס' 2)
בשעה 09:30: הצעת חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 3)

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:

יום ראשון, 13 במרץ 2016, ג' באדר תשע"ו
בשעה 14:00: הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 26), (החמרת הענישה בעבירות הלנה והעסקה של שוהים בלתי חוקיים)
יום שני, 14 במרץ 2016, ד' באדר ב' תשע"ו
בשעה 08:30: הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 26), (החמרת הענישה בעבירות הלנה והעסקה של שוהים בלתי חוקיים) – הכנה לקריאה שניה ושלישית
בשעה 10:00: הסדרת חופי הרחצה בישראל – ישיבת מעקב – בהשתתפות מנכ"לית משרד הפנים
בשעה 11:30: הסדרת סוגיות תקני כח אדם , שכר ושירותי משרד בלשכות ראשי ערים, סגני ראש עיר וחברי מועצת העיר – ישיבת מעקב
בשעה 12:30: הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד פעמית, התשע"ה-2014 – בהשתתפות השר להגנת הסביבה – דיון + הצבעה הכנה לקריאה שניה ושלישית
יום שלישי, 15 במרץ 2016, ה' באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה)

ועדת המשנה לשירותי כבאות והצלה
בשעה 12:00: מתן מענה כבאות והצלה בישובים ערביים
בשעה 13:00: מוכנות מערך הכבאות וההצלה בישובים הדרוזיים בקו הגבול עם סוריה

מליאת הועדה
יום רביעי, 16 במרץ 2016, ו' באדר ב' תשע"ו
בשעה 08:30: תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה ומיתקני מי שתיה) – הפלרה מגנזיום – בהשתתפות שר הבריאות
בשעה 10:30: הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) – הכנה לקריאה שניה ושלישית – הצבעות

כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:

יום ראשון, 13 במרץ 2016, ג' באדר תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס" 19) – הכנה לקריאה שניה ושלישית – ישיבה ארוכה – נוסח מוצע לדיון מאת הייעוץ המשפטי לוועדה
יום שני, 14 במרץ 2016, ד' באדר ב' תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק המאבק בטרור, – הכנה לקריאה שניה ושלישית – נייר עמדה מטעם המכון למדיניות נגד טרור בבינתחומי הרצליה
בשעה 13:00: הצעת חוק הצהרת הון של בעלי תפקידים בכירים בשירות המדינה וברשויות המקומיות, של חה"כ בצלאל סמוטריץ", חה"כ מרדכי יוגב, חה"כ איציק שמולי, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ זוהיר בהלול, חה"כ מירב בן ארי, חה"כ מאיר פרוש, חה"כ ישראל אייכלר, חה"כ יחיאל חיליק בר, חה"כ יואל חסון. (פ/1719) – הכנה לקריאה ראשונה
יום שלישי, 15 במרץ 2016, ה' באדר ב' תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס" 19) – הכנה לקריאה שניה ושלישית
בשעה 13:00: הצעת חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (הרתעה מפני הלבנת הון) (תיקוני חקיקה) – הכנה לקריאה שניה ושלישית
בשעה 15:00: "צו שימוש מפריע" ו"בג"צ משק אחיה" הצעה לסדר היום: של ח"כ בצלאל סמוטריץ", ח"כ נורית קורן, ח"כ יואב בן צור
יום רביעי, 16 במרץ 2016, ו' באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס" 25) – הכנה לקריאה שניה ושלישית
בשעה 10:00: תקנות החברות 1. הוראות מיוחדות לגבי חברות לתועלת הציבור שהן מוסדות לאומיים;  2. הוראות ותנאים לעניין הליך אישור דוחות כספיים)(תיקון)

כל דיוני ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
דיונים נבחרים:

יום שני, 14 במרץ 2016, ד' באדר ב' תשע"ו
בשעה 10:00: סגירת שעריו של ארגון הפרטיזנים בשל חוסר תקציב
יום שלישי, 15 במרץ 2016, ה' באדר ב' תשע"ו
בשעה 10:00:
מעקב אחר הנגשת שירותי קופות החולים לעולים חדשים גם טרם עלייתם: פירוט שירותים רפואיים בכיסוי הקופות, תרופות בסל, טרמינולוגיה, מידע בשפות שונות באינטרנט ושיפור הקשר בין הקופות לעולים
יום רביעי, 16 במרץ 2016, ו' באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:30: היערכות משרדי הממשלה והרשויות המקומיות לקליטת העולים מהתפוצות – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת

כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:

יום שני, 14 במרץ 2016, ד' באדר ב' תשע"ו
בשעה 11:00: א. גביית יתר בתשלומי הורים ב. סילוק ילדים מהטיול השנתי בשל אי-תשלום
בשעה 12:30: מסירות הנוער לצה"ל – לציון זכרה של הדר כהן ז"ל חיילת מג"ב שנפלה בפיגוע טרור בירושלים
יום שלישי, 15 במרץ 2016, ה' באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:00: מעורבות חברתית של תלמידים במסגרת יום מעשים טובים – לציון יום המעשים הטובים – הישיבה תתקיים באולם נגב

ישיבה משותפת עם ועדת הכלכלה
בשעה 10:30: שדרוג הלולים למטילות של ביצי מאכל – הישיבה תתקיים בחדר ועדת הכלכלה

ועדת המשנה לצער בעלי חיים
בשעה 12:00: חינוך לצער בעלי חיים בתכנית הלימודים של משרד החינוך – לציון יום זכויות בעלי חיים

מליאת הועדה
בשעה 13:00: עתיד בית הספר התיכון "רבין" בקרית ים
יום רביעי, 16 במרץ 2016, ו' באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:30:
רפורמת סייעת שניה במערכת החינוך

כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:

יום שני, 14 במרץ 2016, ד' באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 173 – הוראת שעה) (חישוב דמי לידה של עובדת עצמאית)
בשעה 10:00: הכשרה מקצועית המשותפת למשרד הכלכלה והתעשייה ולהתאחדות התעשיינים
בשעה 11:00: הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 22); (תיקוןהגבלת שכר טרחה של עורכי דין)
בשעה 13:00: 1. צו עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (סל שירותי בריאות לעובד) (תיקון);  2. תקנות עובדים זרים (תיקון-איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי)
בשעה 14:00: הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 17 והוראת שעה)
יום שלישי, 15 במרץ 2016, ה' באדר ב' תשע"ו
בשעה 10:00: סיור הועדה בירוחם ובערד
יום רביעי, 16 במרץ 2016, ו' באדר ב' תשע"ו
בשעה
09:00: הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 23) (עונשין, עיצום כספי וסמכויות פיקוח) – בקשות לדיון מחדש

כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
יום שני, 14 במרץ 2016, ד' באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:00: טיפול המשטרה ומשרדי הממשלה בתופעת גניבת כלי רכב – דוח מבקר המדינה 65א
בשעה 11:00: סוגיות בתחום בריאות הנפש – דוח מבקר המדינה 60ב – ישיבת מעקב
יום שלישי, 15 במרץ 2016, ה' באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:00: אי מיצוי זכויות חברתיות – דוח מבקר המדינה 65ג – ישיבת מעקב
בשעה 10:00 הפיקוח על ניסויים בבעלי חיים – דוח מבקר המדינה 61ב – במסגרת יום בעלי החיים בכנסת

ישיבה משותפת לוועדה לענייני ביקורת המדינה ולוועדת השקיפות
בשעה 12:00: בקשה לחוות דעת מבקר בנושא: העברת כספי שיקום הפריפריה למרכז ושקיפות בתקציבי הגרעינים והקריטריונים לתמיכה

מליאת הועדה
בשעה 15:00: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים – דוח מבקר המדינה מקובץ דוחות ביקורת לשנת 2011
יום רביעי, 16 במרץ 2016, ו' באדר ב' תשע"ו
בשעה 10:00:  בקשה לחוות דעת מבקר המדינה בנושא: בחירה וניהול מערת ה-DMS בחברת החשמל

כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:

יום שני, 14 במרץ 2016, ד' באדר ב' תשע"ו
בשעה 11:00: הארכת שעות פעילות מעונות היום לילדים – ביוזמת ח"כ יגאל גואטה
יום שלישי, 15 במרץ 2016, ה' באדר ב' תשע"ו
בשעה 10:30: המשבר התקציבי בליגת העל לנשים בכדורסל
יום רביעי, 16
במרץ 2016, ו' באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:30: העסקה שוויונית ורב גונית במשרד המשפטים – בהשתתפות מנכ"לית משרד המשפטים, עו"ד אמי פלמור

כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
דיונים נבחרים:
יום שלישי, 15 במרץ 2016, ה' באדר ב' תשע"ו
בשעה 14:00: כנס חגיגי לציון היום הלאומי למדע לשנת 2016 – במסגרתו יוענקו פרסים לזוכים בתחרות מדענים ומפתחים צעירים לישראל – הכנס יתקיים באודיטוריום

כל דיוני הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
דיונים נבחרים:

יום שני, 14 במרץ 2016, ד' באדר ב' תשע"ו
בשעה 12:00: אלכוהול ונהיגה – מניעת נהיגה בשכרות

כל דיוני הוועדה לזכויות הילד
דיונים נבחרים:

יום שני, 14 במרץ 2016, ד' באדר ב' תשע"ו
בשעה 11:00: תשלומי הורים לתנועות נוער
יום שלישי, 15 במרץ 2016, ה' באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:15:
ביקור בבית צ'רנה
בשעה 09:45: פיתוח שירותים בקהילה לשיקום ילדים נפגעי נפש – הישיבה תתקיים בבית צ'רנה, ירושלים
בשעה 12:30: מסיבות נוער בוילות וצימרים – דיון מעקב
יום רביעי, 16 במרץ 2016, ו' באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק זכויות החולה (תיקון מס' 9) (הסכמה לטיפול רפואי בשם קטין שהורהו מואשם בביצוע עבירת מין או אלימות כלפיו)
בשעה 10:00: אכיפה וטיפול בהפצת נפצים וחומרים האסורים לשימוש לקראת חג הפורים

כל דיוני הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
דיונים נבחרים:

יום שני, 14 במרץ 2016, ד' באדר ב' תשע"ו
בשעה 10:00: התקשרויות המדינה עם גורמים פרטיים – מעקב מיום 16.12.15
יום שלישי, 15 במרץ 2016, ה' באדר ב' תשע"ו
בשעה 10:00: מדוע הממשלה מוכרת מידע ציבורי? היקף המכירות והמשמעויות המשפטיות, הכלכליות והציבוריות – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת

ישיבה משותפת עם הוועדה לענייני ביקורת המדינה
בשעה 12:00: בקשה לחוות דעת מבקר בנושא: העברת כספי שיקום הפריפריה למרכז ושקיפות בתקציבי הגרעינים והקריטריונים לתמיכה – הישיבה תתקיים בחדר הועדה לביקורת המדינה

מליאת הועדה
יום רביעי, 16 במרץ 2016, ו' באדר ב' תשע"ו
בשעה
09:00: "שקיפות בנתוני תאונת הדרכים וטיפול משרד התחבורה בנושא"

כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, בהצעת חוק שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים ובהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 218)
יום שני, 14 במרץ 2016, ד' באדר ב' תשע"ו
בשעה 12:30: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 218) – דיון והצבעות – הישיבה תתקיים בחדר ועדת הכנסת

כל דיוני הוועדה המיוחדת לפניות הציבור
דיונים נבחרים:

יום שלישי, 15 במרץ 2016, ה' באדר ב' תשע"ו
בשעה 13:00: פניות ציבור בנושא הנפקת רישיונות מנייר והמרת רישיונות בישראל ובמדינות זרות – ישיבת מעקב לישיבה שהתקיימה בנושא ב- 16.2.2016

יום רביעי, 16 במרץ 2016, ו' באדר ב' תשע"ו
בשעה 10:00: פניות ציבור בנושא התנהלות חברת דן בדרום בע"מ – ישיבת מעקב לישיבה מה- 1.3.2016

כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא "קשיים ברפורמה בשירות המדינה"
יום רביעי, 16 במרץ 2016, ו' באדר ב' תשע"ו
בשעה 09:00: התארגנות נציבות שירות המדינה מחדש ליישום הרפורמה בשירות המדינה – הישיבה תתקיים בחדר ועדת הכנסת

נערך על ידי לקסי
תגיות: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

3 תגובות

 1. משתמש אנונימי (לא מזוהה) :

  יש למישהו עמדה בעניין הנ"ל?

  מליאת הועדה
  יום רביעי, 16 במרץ 2016, ו' באדר ב' תשע"ו

  בשעה 10:30: הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) – הכנה לקריאה שניה ושלישית – הצבעות

  (וועדת הפנים והגנת הסביבה)

 2. לקסי :

  תשובה לאנונימי/ת

  הירוקים לגווניהם מתנגדים.
  בשעתו גם איגוד המתכננים התנגד. איני עוקב אם זה נמשך.

 3. משתמש אנונימי (לא מזוהה) :

  לקסי תודה

  עברתי על תקצירי ההרצאות של כנס איגוד המתכננים בפברואר האחרון.
  לא מצאתי התיחסות, אבל זה לא אומר שאין כזו.
  גם לא מצאתי הודעה לעיתונות.

  מה שכן הדהים אותי הוא העדר כל התיחסות לבעיית חובת תשתית חניה בבנייינים חדשים (ו/או תמ"א למיניה).

  יש מקומות בעולם שלא תקבל אישור בנייה עד שלא תסלק את החניה הביתית.

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.