השבוע בכנסת: חקיקת השעיית-חבר-הכנסת ועוד…

עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה. יש דיונים ביום ראשון 6/3

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת

 1. נאומים בני דקה
 2. "הנסיגה המתמשכת במעמדה הבינלאומי של ישראל מסכנת את הביטחון הלאומי" – דיון בהשתתפות ראש הממשלה על פי בקשתם של 40 חברי כנסת
 3. הצעת חוק החברות (תיקון מס' 28), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-987/א'
 4. הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' 13), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-921/א'
 5. הצעת חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס (תיקון מס' 3), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-1010/א' (פ/1612/20)
 6. הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 40), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' כ-610/א' (פ/1658/20)
 7. הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 21), התשע"ו- 2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' כ-620/א' (פ/2407/20)
 8. הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון מס' 6), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' כ-605/א' (פ/1320/20)
 9. הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 4) (תקופת אשפוז או טיפול מרבית), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) -הצעות חוק מ/1025
 10. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 222 והוראת שעה) (הטבות במס בשל השקעה בחברות ציבוריות בתחום המחקר והפיתוח), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) -הצעות חוק מ/1026
 11. הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) -הצעות חוק מ/1027
 12. הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 45) (השעיית חבר הכנסת שהתקיים בו האמור בסעיף 7א) (קריאה ראשונה) – מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעות חוק כ-626
 13. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 44) (השעיית חבר הכנסת שהתקיים בו האמור בסעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעות חוק כ-626
 14. החלטת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בדבר פיצול הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 163), התשע"ו-2015 (מ-956) – הצבעה
 15. הודעת ועדת הכלכלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון מס' 5) (איסור הפליה בשל לבישת מדי כוחות הביטחון וההצלה), התשע"ד- 2014 (כ/570) (ההודעה נמסרה ביום 18.1.16) – הנמקת הערעורים של סיעת מרצ – הצבעה
 16. הודעת ועדת הכלכלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 61) (החלת האיסור על משלוח פרסומת לשם קבלת תרומות או תעמולה), התשע"ה-2014 (כ-588) (ההודעה נמסרה ביום 15.2.16) – הנמקת הערעורים של סיעות הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל), יש עתיד ומרצ – הצבעה
 17. נאומים בני דקה
 18. ציון יום האישה הבינלאומי (במסגרת הצעות חוק והצעות לסדר היום)
 19. הצעת חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים (תיקון) (הוספת נציג סטודנטים למועצה), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – של חברי הכנסת אלי אלאלוף, יעקב מרגי, מירב בן ארי וקבוצת חברי הכנסת -הצעות חוק כ-627 (פ/2328/20)
 20. שאילתות דחופות
 21. הצעות חוק לדיון מוקדם
 22. כ הצעות לסדר-היום דחופות ורגילות

השבוע בוועדות הכנסת

כל דיוני ועדת הכנסת
דיונים נבחרים:
יום שני, 7 במרץ 2016, כ"ז באדר תשע"ו
בשעה 10:00: 1. פניית מספר חברי כנסת בדבר שימוש לא ראוי בסעיף "דיון מחדש" על ידי יושב-ראש ועדה; 2. הצעת חוק המים (תיקון מס' 27), התשע"ו-2016; 3. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – תגמולים מוגדלים לעצמאי בשירות מילואים), התשע"ה–2015; 4. הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 58) (שינוי שיטת עדכון הגמלאות לעובדי שירותי הביטחון), התשע"ו-2016; 5. הצעת חוק פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס' 4) (פינוי בשל סירוב בלתי סביר), התשע"ו-2016; 6. הצעה לסדר-היום בנושא: "ציון יום זכויות לקהילה הגאה"; 7. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 172) (תיקון הגדרת לידה), התשע"ו-2016; 8. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הרחבת הזכאות לביטוח אמהות), התשע"ה-2015

כל דיוני ועדת הכספים
דיונים נבחרים:

יום שני, 7 במרץ 2016, כ"ז באדר תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) 1. (תיקון מס' 9), התשע"ו-2016; 2. (תיקון – מענק לעצמאי בעד הכנסה מפוקחת), התשע"ה–2015
בשעה 11:30: המס על יבוא טבק לנרגילה, הצעתו של ח"כ אורן אסף חזן
יום שלישי, 8 במרץ 2016, כ"ח באדר תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק רשות הספנות והנמלים  (פטור ממס על כספים שיועדו להפקדה בקופת גמל מרכזית לקצבה)
בשעה 10:05: הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (קיצור תקופת הפטור מתשלום ארנונה לבניין שנהרס או ניזוק וקביעת סכום מרבי לתשלום)
בשעה 11:00: הסדרת תשלומי המכס ליצואנים, במסגרת יום כחול לבן
יום רביעי, 9 במרץ 2016, כ"ט באדר תשע"ו
בשעה 09:30: אי העברת תשלום רבעוני לנכי רדיפות הנאצים ולנכי המלחמה בנאצים – דיווח על מצבה הכספי של החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ – המשך דיון
בשעה 10:00: 1. תקנות ניירות ערך לקביעת מנגנון חדש להצעת ניירות ערך לציבור: תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור); תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידייים); תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך); 2. תקנות ניירות (דוחות תקופתיים ומיידיים)

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:

יום ראשון, 6 במרץ 2016, כ"ו באדר תשע"ו
בשעה 09:30: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב – פרק י"דפרק י"בפרק י"אפרק יסעיפים נוספים
יום שני, 7 במרץ 2016, כ"ז באדר תשע"ו
בשעה 09:30: פעילות בֶּזֶק לסיכול רפורמת השוק הסיטונאי הטעיית לקוחות הצעות לדיון מהיר: של חה"כ אוסאמה סעדי, של חה"כ מיקי לוי, של חה"כ זוהיר בהלול ושל חה"כ נורית קורן
בשעה 11:30: סכסוך העבודה בחברת התקשורת פרטנר הצעות לדיון מהיר: של ח"כ נורית קורן, של ח"כ אורי מקלב ושל ח"כ מיכל בירן
בשעה 12:30: הצעה לסדר-היום: "אישור כריית פוספטים בשדה בריר והפגיעה הצפויה בתושבי ערד והסביבה"
יום שלישי, 8 במרץ 2016, כ"ח באדר תשע"ו
בשעה 09:30: מחסור בעובדים מקצועיים בתעשייה בישראל, הצעות לדיון מהיר: של חה"כ אראל מרגלית, של חה"כ עליזה לביא ושל חה"כ עודד פורר; הצעה לסדר-היום בנושא: "ציון יום אתגרי המחר בתעסוקה: חשיבה מחדש על הכשרה והשכלה בעולם עבודה משתנה"
בשעה 11:00: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 43) (משלוח התראת תשלום לצרכן) – הישיבה תתקיים באולם נגב
בשעה 12:00: בלימת הקטל בדרכים – הטיפול בתשתיות – הישיבה תתקיים באולם נגב

ועדה משותפת לוועדה המיוחדת לדיון בהצעות חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, הצ"ח שירותים פיננסיים והצ"ח לתיקון פקודת מס הכנסה ולוועדת הכלכלה
בשעה 14:00: הצעת חוק התקנים (תיקון – מעבדה מוסמכת לאישור ייבוא טובין) – הישיבה תתקיים באולם ירושלים

ועדת המשנה לנושא תשתיות התעופה האזרחית בישראל, הבינלאומית והפנים-ארצית
בשעה 14:00: פיתוח שדות תעופה פנים ארציים – הישיבה תתקיים בחדר ועדת הכלכלה

מליאת הועדה

בשעה 18:00: הצעת חוק נתוני אשראי
יום רביעי, 9 במרץ 2016, כ"ט באדר תשע"ו
בשעה 09:30: תקנות התעבורה בדבר גלגינוע (קורקינט חשמלי) ואופניים חשמלייםמכתב שר התחבורה והבטיחות בדרכים
.
כל דיוני ועדת החוץ והבטחון
דיונים נבחרים:
יום שלישי, 8 במרץ 2016, כ"ח באדר תשע"ו
בשעה 13:00: הרחבת מקצועות איכותיים לשירות נשים בצה"ל
.
כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:

יום שני, 7 במרץ 2016, כ"ז באדר תשע"ו
בשעה 09:00: הוזלת מחירי הקייטנות שמפעילות הרשויות המקומיות והמתנ"סים – ישיבת מעקב
בשעה 10:00: תקנות הרבנות הראשית (אגרות)
בשעה 11:00: הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד פעמית – הכנה לקריאה שניה ושלישית – דיון והצבעות בהשתתפות השר להגנת הסביבה
בשעה 14:00: החלטת הממשלה בנושא הבאתם לישראל של אחרוני בני קהילות הממתינים באדיס אבבה ובגונדר – ישיבת מעקב
יום שלישי, 8 במרץ 2016, כ"ח באדר תשע"ו
בשעה 09:00: בקשה לדיון מהיר בנושא: אלימות קשה כלפי המתדלקים בתחנות הדלק
ועדת המשנה לשירותי כבאות והצלה
בשעה 11:30: הרגולציה בכבאות – מתן היתרים לבעלי עסקים
בשעה 12:30: מתן מענה בקומות גבוהות ברחובות צרים ע"י הרשות הארצית לכבאות והצלה – חומר רקעחומר רקע
מליאת הועדה
יום רביעי, 9 במרץ 2016, כ"ט באדר תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק כלי הירייה (תיקון מס' 18) – הכנה לקריאה שניה ושלישית
.
כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:

יום שני, 7 במרץ 2016, כ"ז באדר תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק המאבק בטרור – הכנה לקריאה שניה ושלישית
בשעה 12:45: 1. תקנות בתי המשפט (אגרות); 2.  תקנות בתי המשפט לענייני משפחה (אגרות); 3.  תקנות הדיינים (אגרות); 4.  תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות); 5.  תקנות בתי הדין השרעיים (אגרות)
בשעה 13:30: תקנות החברות
יום שלישי, 8 במרץ 2016, כ"ח באדר תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 19) – הכנה לקריאה שניה ושלישית
בשעה 13:00: הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס" 39) – הכנה לקריאה שניה ושלישית
יום רביעי, 9 במרץ 2016, כ"ט באדר תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (אמצעים לאכיפת תשלום מסים) – הכנה לקריאה שניה ושלישית
.
כל דיוני ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
דיונים נבחרים:

יום שני, 7 במרץ 2016, כ"ז באדר תשע"ו
בשעה 10:00: הצעות חוק יום העלייה / יום העולהפ/1856פ/1857פ/1738
בשעה 14:00: יישום החלטת הממשלה מס' 716 בנושא הבאתם לישראל של אחרוני בני קהילות הממתינים באדיס אבבה ובגונדר
יום שלישי, 8 במרץ 2016, כ"ח באדר תשע"ו
בשעה 10:00: א. הכרה בהרכבי גיור עצמאיים שקמו לאחר ביטול בתי דין לגיור; ב. קיצור הליכים בתחום בירור ואישור יהדות למניעת אפליית יוצאי אתיופיה בבואם להינשא – לאור סירוב רבנות פ"ת לרשום לנישואין זוגות מהעדה 
בשעה 14:00: קליטת בני המנשה ברשויות המקומיות
יום רביעי, 9 במרץ 2016, כ"ט באדר תשע"ו
בשעה 09:30: תוכנית מסע כמנוף לעלייה
.
יום שני, 7 במרץ 2016, כ"ז באדר תשע"ו
בשעה 09:30: הודעה על קביעת פרטים חסויים בפרוטוקול מס' 101 מיום 15.12.15 התנהלות משרד החינוך בתופעת אלימות ילדים נגד ילדים בגנים ובבי"ס יסודי
בשעה 11:00: איכות המזון במוסדות חינוך: בי"ס, גנים, צהרונים
יום שלישי, 8 במרץ 2016, כ"ח באדר תשע"ו
ועדת המשנה לצער בעלי חיים
בשעה 09:00: הפיקוח על הכלביות הפרטיות והתנהלות כלביית בית שאן 
מליאת הועדה
בשעה 14:00: שכר הלימוד במכללות אקדמיות פרטיות
יום רביעי, 9 במרץ 2016, כ"ט באדר תשע"ו
בשעה 09:30: הצגות תיאטרון בית לסין בהיכל התיאטרון קרית מוצקין
.
כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:
יום שני, 7 במרץ 2016, כ"ז באדר תשע"ו
בשעה 09:00: סירוב חברת ביטוח לשלם למשפחת לילד שנרצח בטענה כי "רצח אינו דבר בלתי צפוי" חומר רקעהצעה לסדר היוםחומר רקעחומר רקעחומר רקעחומר רקע
בשעה 11:30: 1. הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון הגבלת שכר טרחה של עורכי דין); 2. הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 22) – הצעת חוק לדיון מוקדם
בשעה 13:00: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 169) – נוסח לדיון
יום שלישי, 8 במרץ 2016, כ"ח באדר תשע"ו
בשעה 09:00:
במסגרת ציון יום כחול-לבן בכנסת: נטל הרגולציה על ענף התמרוקים בישראל
בשעה 10:00: 1. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 171) (תחילת הזכאות לגמלת סיעוד), 2. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקוןמועד תחילת הזכאות לגמלת סיעוד)
בשעה 11:00: תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (כללי ביצוע והסדרים בעניין בחירת הזכאי בגימלה בכסף) (תיקון)
בשעה 12:00: במסגרת יום האשה הבינלאומי בכנסת: קידום נשים רופאות בישראל
.
וועדת המשנה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
בשעה 14:00: תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם) – נוסח לדיון – נקינוסח לדיון
.
מליאת הוועדה
בשעה 14:15: תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם),  על סדר היום: אישור הסעיפים הדנים בפרק הפיזי של בתי חולים, מרפאות ומכונים
בשעה 14:45: תקנות שוויון זכויות לאנשים מוגבלות (התאמות נגישו למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה גבוהה שהם נותנים)
יום רביעי, 9 במרץ 2016, כ"ט באדר תשע"ו
.
ועדת המשנה לטיפול בצעירים וצעירות חסרי בית
בשעה 09:00: דירות מעבר ודיור תחילה
.
מליאת הוועדה
בשעה 10:30: הצעת חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים (תיקון)
.
כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
יום שני,
7 במרץ 2016, כ"ז באדר תשע"ו
בשעה 10:00: אבדן מזון – השלכות חברתיות, סביבתיות וכלכליות – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
בשעה 11:00: 1. מערכת לתקצוב המכינות הקדם אקדמיות ולבקרה עליהן; 2. תוכניות לימודים מיוחדות באוניברסיטאות
בשעה 12:30: השירות האזרחי לאומי
יום שלישי, 8 במרץ 2016, כ"ח באדר תשע"ו
בשעה 09:00:
המערך של תחנות טיפת חלב
.
כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:
יום שני, 7 במרץ 2016, כ"ז באדר תשע"ו
בשעה 10:00: קידום העסקת נשים ערביות בתעשיית ההיי-טק 
בשעה 12:00: 15 שנה להחלטת האו"ם 1325 – יעדים, חסמים ויישום – בהשתתפות השרה לשוויון חברתי, ח"כ גילה גמליאל
יום שלישי, 8 במרץ 2016, כ"ח באדר תשע"ו
בשעה 10:30: נשים משנות עולם – אירוע לציון יום האישה הבינלאומי – האירוע יתקיים באודיטוריום
.
כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
דיונים נבחרים:
יום שני, 7 במרץ 2016, כ"ז באדר תשע"ו
בשעה 12:00: פעילותו של המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה והליכי הקמת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית – הישיבה תתקיים בחדר ועדת הפנים
יום שלישי, 8 במרץ 2016, כ"ח באדר תשע"ו
בשעה 12:00: חינוך מקצועי טכנולוגי – ישיבת מעקב ודיווח – הישיבה תתקיים בחדר הוועדה לקידום מעמד האשה
יום רביעי, 9 במרץ 2016, כ"ט באדר תשע"ו
קידום טכנולוגיות לאנרגיה מתחדשת – פיקוח ומעקב אחר יישום החלטות ועידת פריז
בשעה 09:30: חסמים כלליים וחסמים טכנולוגיים בקידום טכנולוגיות לאנרגיה מתחדשת – הישיבה תתקיים באולם נגב
.
כל דיוני הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
דיונים נבחרים:

יום שני, 7 במרץ 2016, כ"ז באדר תשע"ו
בשעה 10:00: הכשרת בעלי מקצוע בתחום ההתמכרויות
.
כל דיוני הוועדה לזכויות הילד
דיונים נבחרים:

יום שני, 7 במרץ 2016, כ"ז באדר תשע"ו
בשעה 11:00: הצעת חוק זכויות החולה (תיקון מס' 9) (הסכמה לטיפול רפואי בשם קטין שהורהו מואשם בביצוע עבירת מין או אלימות כלפיו) – הכנה לקריאה שניה ושלישית
יום שלישי, 8 במרץ 2016, כ"ח באדר תשע"ו
בשעה 09:00:
זכויות ילדים חולי כליות
יום רביעי, 9 במרץ 2016, כ"ט באדר תשע"ו
בשעה 09:00: ליקויים חמורים במסד הנתונים של מערך טיפות חלב – דיון בממצאי תחקיר "מקור ראשון"
.
כל דיוני הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
דיונים נבחרים:
יום שני, 7 במרץ 2016, כ"ז באדר תשע"ו
בשעה 11:45: "פערים בשירותי הבנקאות והמשכנתאות בין ערבים ליהודים: הצעה לדיון מהיר של חבר הכנסת יוסף ג'בארין"
יום רביעי, 9 במרץ 2016, כ"ט באדר תשע"ו
בשעה 09:30: משק המים בישראל: פגמים בשקיפות ושיתוף הציבור בניהול משק המים וההשלכות הסביבתיות והחברתיות לכך

כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, בהצעת חוק שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים ובהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 218)

ועדה משותפת לוועדה המיוחדת לדיון בהצעות חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, הצ"ח שירותים פיננסיים והצ"ח לתיקון פקודת מס הכנסה ולוועדת הכלכלה
בשעה 14:00: הצעת חוק התקנים (תיקון – מעבדה מוסמכת לאישור ייבוא טובין) – הישיבה תתקיים באולם ירושלים

כל דיוני הוועדה המיוחדת לפניות הציבור
דיונים נבחרים:

יום שני, 7 במרץ 2016, כ"ז באדר תשע"ו
בשעה 14:00: פניות ציבור בנושא התחשבנות המוסד לביטוח לאומי במקרים של תאונות דרכים של רכבי נכים
בשעה 14:45: פניות ציבור לגבי הליך קבלת תווי חניה לנכים
יום רביעי, 9 במרץ 2016, כ"ט באדר תשע"ו
בשעה 10:00: פניות ציבור בנושא תחבורה ציבורית בבני ברק

כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא "קשיים ברפורמה בשירות המדינה"
יום רביעי, 9 במרץ 2016, כ"ט באדר תשע"ו
בשעה 10:00: יצוג הולם לאוכלוסיות בשירות הציבורי בדגש על איכות המשרות – ייצוג נשים, ייצוג מיעוטים ואוכלוסיות מוחלשות

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply