השבוע בכנסת: חקיקת השעיית-חבר-הכנסת ועוד…

עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה. יש דיונים ביום ראשון 28/2

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת

 1. הצעות סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ויש עתיד להביע אי-אמון בממשלה בנושאים:
  1. "ממשלה שמפקירה את המאבק המדיני, הורסת על חלקה טובה וגורמת לפגיעה אנושה בכלל אזרחי המדינה" (המחנה הציוני)
  2. "מדיניות הממשלה ללא אופק מדיני, חברתי וכלכלי" (הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל)
  3. "ממשלת נתניהו מעדיפה לתחזק קואליציה על חשבון יחסי החוץ של מדינת ישראל" (יש עתיד)
 2. ישיבה מיוחדת לזכרו של ראש הממשלה, אריאל שרון ז"ל במלאות שנתיים לפטירתו
 3. הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 69), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-923/א'
 4. הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון מס' 13), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' כ-575/א' (פ/2028/19)
 5. הצעת חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים) (תיקון מס' 8), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-1011/א' (פ/2427/20)
 6. הצעת חוק הכרה אזרחית בהכשרות צבאיות, התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' כ-619/א' (פ/2005/20)
 7. הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 44), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' כ-611/א' (פ/1072/20)
 8. הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 59), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/1014
 9. הצעת חוק רשות הספנות והנמלים (תיקון מס' 4 והוראת שעה) (פטור ממס על כספים שיועדו להפקדה בקופת גמל מרכזית לקצבה), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/1015
 10. הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 74) (ביטול קובלנה), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/1017
 11. הצעת חוק פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס' 4) (פינוי בשל סירוב בלתי סביר), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/1023
 12. הצעת חוק פינוי ובינוי (הסכמים לארגון עסקאות פינוי ובינוי), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/1024
 13. הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 4) (תקופת אשפוז או טיפול מרבית), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/1025
 14. נאומים בני דקה
 15. ציון יום מורשת שבזי (במסגרת הצעות חוק והצעות לסדר היום)
 16. ציון יום העובדים הסוציאליים הבינלאומי (במסגרת הצעות חוק והצעות לסדר היום)
 17. הצעת חוק הארכת תקופת זכות יוצרים בתקליט וזכויות מבצעים (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – של חברי הכנסת יעקב מרגי, מירב בן ארי, דוד ביטן וקבוצת חברי כנסת – הצעות חוק ×›-623 (פ/1884/20)
 18. הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 45) (איסור מניעה מצרכן להביא למקום עסק מזון או שתייה מאותו סוג הנמכר במקום), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – של חברי הכנסת טלי פלוסקוב, מירב בן ארי, אלי כהן וקבוצת חברי כנסת – הצעות חוק ×›-624 (פ/1763/20)
 19. שאילתות דחופות
 20. הצעות חוק לדיון מוקדם
 21. הצעות לסדר-היום דחופות ורגילות

השבוע בוועדות הכנסת

כל דיוני ועדת הכנסת
דיונים נבחרים:
יום שני, 29 בפברואר 2016, כ' באדר תשע"ו
בשעה 10:00: 1. חילופין בוועדה המשותפת לתקציב הביטחון.  2. חילופין בוועדת המשנה לדיון בהמלצות לשינויים בתנאי חברי הכנסת והיועצים הפרלמנטריים.  3. תיקון תקנון הכנסת והמלצת ועדת הכנסת בעניין הוצאת אורחים בעת הצבעות בוועדות – לעניין עיתונאים.  4. בחירת ממלא מקום ליו"ר הכנסת בעת העדרו מהארץ.  5. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון)
יום שלישי, 1 במרץ 2016, כ"א באדר תשע"ו
בשעה 10:00: חידוש העברת שידורי ערוץ הכנסת בשידור לווייני

כל דיוני ועדת הכספים
דיונים נבחרים:

יום שני, 29 בפברואר 2016, כ' באדר תשע"ו
בשעה 10:00: 1. הצעת חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס (תיקון);  2. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – ייצוג בפני המוסד)
בשעה 11:00: הצעת חוק מיסוי מקרקעין (תיקון)
בשעה 11:45: רכב אשכול המשמש להסעת תיירות חו"ל – נוהל משרד התיירות – מעקב אישורי רכב אשכול, הצעתו של ×—"×› מיקי לוי
בשעה 12:00: המשבר בבורסה, הצעתו של ח"כ מיקי (מכלוף) זוהר
בשעה 12:30: תקנות ניירות ערך (דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק – עילית)
חומר רקע
יום שלישי, 1 במרץ 2016, כ"א באדר תשע"ו
בשעה
09:30: הצעות חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים,(מס הכנסה שלילי) 1. תיקון מס' 9, 2. תיקון – מענק לעצמאי בעד הכנסה מפוקחת, 3. תיקון – מענק לעצמאי בעד הכנסה מפוקחת
בשעה 11:00: תנאים בלתי סבירים לקבלת מענק סיוע לעסקים קורסים בירושלים והמשך סגירתם של עסקים במרכז העיר, פעילות נדרשת לחיזוק עסקים בירושלים חומר רקע
בשעה 12:00: 1. עיר קולטת עלייה – בהשתתפות שר העלייה והקליטה והשר לירושלים ומורשת, זאב אלקין;  2. ערים קולטות עלייה, הצעתו של ×—"×› יוסי יונה
יום רביעי, 2 במרץ 2016, כ"ב באדר תשע"ו
בשעה
09:30: הטמעת תכנית מפת"ח במשרד הכלכלה והתעשייה
בשעה 10:00: אי העברת תשלום רבעוני לנכי רדיפות הנאצים ולנכי המלחמה בנאצים – דיווח על מצבה הכספי של החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ – המשך דיון

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:

יום ראשון, 28 בפברואר 2016, י"ט באדר תשע"ו
בשעה 09:30: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013נוסח פרק טנוסח פרק חנוסח פרק זנוסח פרק ונוסח פרק הנוסח סעיף 46נוסח פרק ד
יום שני, 29 בפברואר 2016, כ' באדר תשע"ו
בשעה09:30: הצעות חוק להסדרת הצבה של כוורת וייצור דבשנוסח הצעת החוק הממשלתיתנוסח הצעת החוק של ח"כ וקניןנוסח הצעת החוק של ח"כ שרן השכל ואחרים
בשעה 11:30: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013נוסח פרק טנוסח פרק חנוסח פרק זנוסח פרק ונוסח פרק ה
בשעה 13:30: הרפורמה שמציעים משרדי האוצר והחקלאות והשפעתה על החקלאות והתעשייה בישראל
יום שלישי, 1 במרץ 2016, כ"א באדר תשע"ו
בשעה
09:30: חברת עמידר משכירה בניין לשם הקמת מלון בוטיק במקום לדיור ציבורי – הצעות לדיון מהיר – של ×—×”"×› אורלי לוי אבקסיס, של ×—×”"×› טלי פלוסקוב, של ×—×”"×› מיקי לוי ושל ×—×”"×› מרב מיכאלי – הישיבה תתקיים באולם נגב

ישיבה משותפת עם הוועדה לענייני ביקורת המדינה
בשעה 11:00: בלימת הקטל בדרכים – דו"×— מבקר המדינה בנושא הקמת מערך המצלמות האלקטרוניות ואכיפת חוקי תעבורהבישיבה ישתתף מר יוסף חיים שפירא, מבקר המדינה

מליאת הועדה
בשעה 13:00: הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 57) (הרשות והמועצה לשידורים מסחריים)
בשעה 18:00: הצעת חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2015 – נוכחות שדלנים (רשימת השדלנים)
יום רביעי, 2 במרץ 2016, כ"ב באדר תשע"ו
בשעה 09:30: הצעת חוק ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת

כל דיוני ועדת החוץ והבטחון
דיונים נבחרים:
יום שני, 29 בפברואר 2016, כ' באדר תשע"ו
בשעה 10:00: ישיבה מיוחדת בהשתתפות ועדת החוץ של הבונדסטאג
יום שלישי, 1 במרץ 2016, כ"א באדר תשע"ו
בשעה 12:00: הצעת חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני
יום רביעי, 2 במרץ 2016, כ"ב באדר תשע"ו
בשעה 09:00:
ועמ"ש למדיניות חוץ והסברהבחדר הועדה

הוועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות וועדת החוץ והביטחון לפי חוק השירות הלאומי-אזרחי – בחדר ועדת העבודה הרווחה והבריאות
תקנות שירות לאומי-אזרחי, התשע"ו-2016

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:

יום שני, 29 בפברואר 2016, כ' באדר תשע"ו
בשעה 09:00: אי חיבור מחנות צה"ל ביו"ש לביוב
בשעה 10:00: אכיפת דיני איכות הסביבה במערכת הביטחון – ישיבת מעקב
בשעה 11:30: תקנות איכות אויר נקי (ערכי איכות אויר)(הוראת שעה) (תיקון) – חומר רקע
יום שלישי, 1 במרץ 2016, כ"א באדר תשע"ו

ועדת המשנה לשירותי כבאות והצלה
בשעה 11:30: תכנית אופרטיבית ליצירת קווי חיץ למניעת שריפות יער (לוחות זמנים ותאום בין גופים)

מליאת הועדה
יום רביעי, 2 במרץ 2016, כ"ב באדר תשע"ו
בשעה 09:00: סקירת שר הפנים על פעילות משרדו – הישיבה תתקיים באולם נגב

כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:

יום ראשון, 28 בפברואר 2016, י"ט באדר תשע"ו
בשעה 10:00: חוק החברות ותקנותיו – מסמך ×”×›× ×” לדיון בתקנות החברותנוסח הצעת החוק בקריאה הראשונה במליאהנוסחי התקנות המעודכנים לדיוןנוסחי התקנות ופניית שרת המשפטיםתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה) – הנוסח המבוקש על ידי שרת המשפטים
בשעה 12:00: הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסותנוסח לקראת הדיון ביום ראשון המשלב גם את נושא צד ג` וגם את אופן עריכת ייפויי הכוח המתמשך
יום שני, 29 בפברואר 2016, כ' באדר תשע"ו
בשעה 10:00: 1. הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון – השעיית חבר הכנסת שהתקיים בו האמור בסעיף 7א);  2. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס" ***) (השעיית חבר הכנסת שהתקיים בו האמור בסעיף 7א), התשע"ו-2016 – ×”×›× ×” לקריאה ראשונה
יום שלישי, 1 במרץ 2016, כ"א באדר תשע"ו
בשעה
09:30: הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – חובת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות) – נוסח הצעת החוק בקריאה הטרומית של ×—×”"×› איציק שמולי וקבוצהנוסח הצעת החוק בקריאה הטרומית של ×—×”"×› נורית קורן וקבוצה
בשעה 11:00: הצעת חוק העונשין (תיקון – בעילה אסורה בהסכמה ומעשה סדום במסגרת הדרכה או ייעוץ של כהן דת)
בשעה 12:30: הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון) (שם המדינה)

בשעה 13:00: הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון) (הטרדת מוקד חירום)
בשעה 14:30: הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקוןאי חיוב בריבית עקב שיהוי בביצוע הליכי הוצאה לפועל)

כל דיוני ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
דיונים נבחרים:

יום שני, 29 בפברואר 2016, כ' באדר תשע"ו
בשעה 14:00: יישום החלטת הממשלה מס' 716 בנושא הבאתם לישראל של אחרוני בני קהילות הממתינים באדיס אבבה ובגונדר
יום שלישי, 1 במרץ 2016, כ"א באדר תשע"ו
בשעה
09:30: תרומתם וטיפולם של העובדים הסוציאליים בקליטת עולים עם שוני תרבותי – לציון יום העובדים הסוציאליים הבינלאומי
בשעה 14:00: מצב רדיו רק"ע בתאגיד השידור החדש
יום רביעי, 2 במרץ 2016, כ"ב באדר תשע"ו
בשעה 09:30: הסרת חסמים בקליטת העלייה מצרפת – הכרה במקצועות הרישום והרישוי: רואי חשבון; עורכי דין; אחיות; מנהלי, יועצי ומשווקי השקעות; וטרינרים; מהנדסים; אדריכלים; הנדסאים וחשמלאים

כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:
יום שני
, 29 בפברואר 2016, כ' באדר תשע"ו
בשעה09:30: בגרות למבוגרים
בשעה 11:00: "ניצול ציני" של סטודנטים במעונות אוניברסיטת ת"א משלמים פי שניים על מיםחומר רקע
בשעה 12:00: חדירת חברות מסחריות לבתי הספרחומר רקע
יום שלישי, 1 במרץ 2016, כ"א באדר תשע"ו
בשעה
11:30: מסגרות הטיפול והתמיכה בבני הנוער חסרי העורף המשפחתי המתגוררים בפנימיות – לרגל יום העובד הסוציאלי הבינלאומי
בשעה 14:00: לימודי מורשת ותרבות תימן בלימודי הסטוריה – לציון יום מורשת שבזי
יום רביעי, 2 במרץ 2016, כ"ב באדר תשע"ו
בשעה 09:30: מעמד מזכירות בתי הספר

כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:

יום שני, 29 בפברואר 2016, כ' באדר תשע"ו
בשעה 09:00: 1. צו עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (סל שירותי בריאות לעובד) (תיקון); 2. תקנות עובדים זרים (תיקון-איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי)
בשעה 10:00: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 163) – חומר רקע
בשעה 11:00: 1. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 172) (תיקון הגדרת לידה);  2. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הרחבת הזכאות לביטוח אמהות) – חומר רקעחומר רקע
בשעה 12:00: הצעת חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים (תיקון – הוספת נציגי סטודנטים למועצת ההנדסאים והטכנאים המוסמכים)
יום שלישי, 1 במרץ 2016, כ"א באדר תשע"ו
בשעה 09:00: 1. הדרכים להבטחת האיתנות הפיננסית במוסד לביטוח לאומי 2. מהפיכת השירות בביטוח הלאומי 3.הוועדות הרפואיות 4.הנגשת השירות לדוברי השפה הערבית
בשעה 13:00: במסגרת יום העובדים הסוציאליים בכנסת: על סדר היום: היעדר משאבים הנדרשים לעובדים הסוציאליים בטיפולם במשפחות החיות בעוני

וועדת המשנה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
בשעה 14:00: תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה גבוהה שהם נותנים) – נוסח לדיוןנוסח לדיון – נקי

יום רביעי, 2 במרץ 2016, כ"ב באדר תשע"ו

הוועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות וועדת החוץ והביטחון לפי חוק השירות הלאומי-אזרחי, התשע"ד-2014
בשעה 09:00: תקנות שירות לאומי-אזרחי, התשע"ו-2016 – חומר רקענוסח לדיון

מליאת הועדה
בשעה 10:30: תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (הפחתה של סכום העיצום הכספי)(תיקון)

כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
יום שני, 29 בפברואר 2016, כ' באדר תשע"ו
בשעה 09:00: ניהול החוב הממשלתי והתחייבות הממשלה למוסד לביטוח לאומי
בשעה 11:00: היבטים פיזיים של מסגרות רווחה חוץ ביתיות
יום שלישי, 1 במרץ 2016, כ"א באדר תשע"ו
בשעה
11:00: הקמת מערך המצלמות האלקטרוניות ואכיפת חוקי תעבורה

ועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים
בשעה
11:00: חיסויים על דו"ח מבקר המדינה

מליאת הועדה
יום רביעי, 2 במרץ 2016, כ"ב באדר תשע"ו
בשעה 09:00: פינוי שדה דב, פיתוח ותחזוקה של שדות תעופה פנים ארציים ומנחתים

כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:

יום שני, 29 בפברואר 2016, כ' באדר תשע"ו
בשעה 11:00: תנאי הטובלות במקוואות – אוטונומיה לנשים בטבילה
יום שלישי, 1 במרץ 2016, כ"א באדר תשע"ו
בשעה 10:00: העובדות הסוציאליות – מעמד, אתגרים וזכויות – לציון יום העובדים הסוציאליים הבינלאומי

כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
דיונים נבחרים:
יום שלישי, 1 במרץ 2016, כ"א באדר תשע"ו
בשעה 12:00: מערכות מידע בשימוש מחלקות הרווחה בעירית ת"א-יפו, כדוגמא לתמיכה בתהליכים של התערבות מקצועית מכוונת תוצאה – ברוח הרפורמה של משרד הרווחה והשירותים החברתיים – לציון יום העובדים הסוציאליים הבינלאומי
יום רביעי, 2 במרץ 2016, כ"ב באדר תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10) (העברת מסמך בדרך דיגיטלית)

כל דיוני הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
דיונים נבחרים:

יום שני, 29 בפברואר 2016, כ' באדר תשע"ו
בשעה 10:00: תכנית 12 הצעדים ומקורות תמיכה למכורים נקיים ברשויות המקומיות
יום שלישי, 1 במרץ 2016, כ"א באדר תשע"ו
בשעה 09:00: טיפול העובדות הסוציאליות בתחלואה כפולה – לציון היום הבינ"ל למען העובדות הסוציאליות

כל דיוני הוועדה לזכויות הילד
דיונים נבחרים:

יום שני, 29 בפברואר 2016, כ' באדר תשע"ו
1. המזון המסופק בצהרונים ובתכנית ×”×”×–× ×” במוסדות החינוך – איכותו והפיקוח עליו; 2. הצעה לסדר-היום בנושא: "פיקוח משרד הבריאות על האוכל בגני הילדים ובצהרונים"
יום שלישי, 1 במרץ 2016, כ"א באדר תשע"ו
בשעה 12:30: דילמות ואתגרים ברצף הטיפול בילדים בסיכון ובמשפחותיהם הן בקהילה והן במסגרות החוץ ביתיות
בשעה 14:00: שיתוף תלמידים בימי התרמה לעמותות שונות
יום רביעי, 2 במרץ 2016, כ"ב באדר תשע"ו
בשעה 10:00: סעיף איסור גילוי לחוק אימוץ ילדים
(סעיף 34)

כל דיוני הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
דיונים נבחרים:

יום שני, 29 בפברואר 2016, כ' באדר תשע"ו
בשעה 12:00: "אתגרים ביישום חוק חופש המידע: מעמדם של הממונים"
יום שלישי, 1 במרץ 2016, כ"א באדר תשע"ו
בשעה 11:00: העדר שקיפות ומידע על העסקת עובדים סוציאליים כעובדי קבלן ועל התקשרויות בשירותי הרווחה והחברה – דיון המשך מתאריך 22.7.15

כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, בהצעת חוק שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים ובהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 218)
יום שני, 29 בפברואר 2016, כ' באדר תשע"ו
בשעה 13:00: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 218)

כל דיוני הוועדה המיוחדת לפניות הציבור
דיונים נבחרים:
יום שני, 29 בפברואר 2016, כ' באדר תשע"ו
בשעה 13:00: פניות ציבור של תושבי בית שמש בנושא בעיות בתחבורה הציבורית העירונית והבינעירונית
יום שלישי, 1 במרץ 2016, כ"א באדר תשע"ו
בשעה 13:00: פניות ציבור בנושא התנהלות חברת דן בדרום תחבורה בע"מ
יום רביעי, 2 במרץ 2016, כ"ב באדר תשע"ו
בשעה 10:00: פניות ציבור בנוגע לכללים המחייבים את כל חברות התחבורה בנושא תגבורי קווים, מדיניות אכיפה ואופן התחשבנות

כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא "קשיים ברפורמה בשירות המדינה"
יום רביעי, 2 במרץ 2016, כ"ב באדר תשע"ו
בשעה 09:00: מינויי ממשלה וסגל בכיר – הצגת מתווה החלטת הממשלה בנושא זה

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply