חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

נפתלי בנט, מדוע אתה מונע מסטודנטים הלומדים בחו"ל לערוך מחקרים בישראל?

נושאים חדשות, חינוך ותרבות ב 21.02.16 0:57

תקנה חדשה של משרד החינוך חוסמת חוקרים הלומדים לדוקטורט באוניברסיטאות מוכרות בחו"ל מאיסוף נתונים במערכת החינוך בישראל. בכך נמנעת מחוקרים ישראלים באוניברסיטאות חו"ל האפשרות לערוך מחקרים בישראל. האם שר החינוך פועל לבידודה האקדמי של ישראל בעולם?

מאת: פלי אייזנשטט

תקנה חדשה של משרד החינוך ממאי 2015 מונעת מדוקטורנטים הלומדים באוניברסיטאות מוכרות בחו"ל לאסוף מידע במערכת החינוך בישראל לצורך עריכת מחקריהם. תקנה זו הופכת על פניה את הנוהל הקודם שכיבד את החופש האקדמי, והתיר איסוף מידע לעריכת מחקרים.

במאי 2015 פורסם על-ידי לשכת המדען הראשי במשרד החינוך חוזר מנכ"ל חדש , שקובע בסעיף 1.5.2 כי רק תלמידי מחקר הלומדים במוסד אקדמי ישראלי יוכלו לאסוף מידע לצורך מחקרם.

                       להלן לשון התקנה החדשה:

 "על העבודה שלצרכיה מתבקש איסוף המידע לעמוד בדרישות (בסטנדרטים) המקובלות במוסדות להשכלה גבוהה בארץ לביצוע מחקר מדעי, ובמקרה    שהעבודה מתבצעת על ידי  סטודנט לצורך לימודיו  עליה להיערך במסגרת לימודים במוסד ישראלי להשכלה גבוהה."

תקנה זו מנוגדת לנוהל שהופעל במשרד החינוך ב-27 השנים האחרונות, לפיו תלמיד מחקר (דוקטורנט), שלמד במוסד אקדמי מוכר בעולם, יכול היה לפנות לקבלת אישור מהמדען הראשי במשרד החינוך, לאיסוף מידע במערכת החינוך הישראלית לצורך ביצוע מחקרים.הנוהל הזה נוסח בחוזר מנכ"ל נח/5 מינואר 1988 וקבע את כללי האתיקה הנדרשים לצורך עריכת המחקר. הכל בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. חוקר שלמד במוסד להשכלה גבוהה בישראל או באוניברסיטה מוכרת בחו"ל והיה מעוניין לאסוף מידע ממערכת החינוך הישראלית, חתם על כתב התחיבות שהבטיח את שמירת הכללים. (ראו בחוזר מנכ"ל את נספח מספר 3 שכותרתו: "כתב התחיבות בפני משרד החינוך התרבות והספורט בקשר לאיסוף נתונים/לקבלת נתונים על-ידי חוקרים הפועלים במסגרת גוף אוניברסיטאי") חוזר זה אפשר לתלמידי כל גוף אוניברסיטאי בארץ ובעולם לבצע מחקרים במערכת החינוך הישראלית.

לשכת המדען הראשי במשרד החינוך ביטלה את חוזר המנכ"ל הזה והכניסה לתוקף את חוזר המנכ"ל החדש ללא תקופת מעבר ובלי ליידע את הציבור. באוגוסט 2015 הופתעו דוקטורנטים ישראלים הלומדים באוניברסיטאות  בחו"ל לגלות כי המדען הראשי במשרד החינוך שלל מהם לאלתר ולמפרע את הזכות להגיש בקשה לביצוע מחקר במערכת החינוך בישראל. זכות זו על פי התקנה החדשה, שמורה רק לסטודנטים ישראלים הלומדים במוסדות אקדמיים ישראליים.

מכתב שנשלח לשר החינוך נפתלי בנט, למיכל כהן ,מנכ"לית משרד החינוך, ולעמי וולנסקי, המדען הראשי, מאת עורכי-דין מטעם הסטודנטים באוגוסט 2015, הסביר את הפגיעה בזכויותיהם של הסטודנטים. את הזכות לשוויון ואת הזכות לשוויון הזדמנויות וכן את הפגיעה בחופש האקדמי ללא כל הסבר ו/או נימוק ראויים. בין שאר הפגיעות שהועלו במכתב, הועלתה גם בעיית הנזק הכלכלי שנגרם לסטודנטים בשל החלת התקנה החדשה לאלתר ולמפרע. הסטודנטים נסמכו בתחילת לימודיהם על התקנה הנהוגה מזה 27 שנה. החלת התקנה החדשה ללא תקופת מעבר מורידה את שנות לימודיהם והשקעתם הרבה לטמיון.

לאחר 3 חודשים של פניות חוזרות ונשנות, הגיעה תשובת המדען הראשי במשרד החינוך, בחודש נובמבר 2015 משרד החינוך לא נעתר לבקשת הסטודנטים ולא התחשב במצוקותיהם.

ח"כ אלעזר שטרן (מ"יש עתיד"), הגיש ב-6 בינואר 2016 שאילתה בנושא לשר החינוך נפתלי בנט תחת הכותרת: חסימת חוקרים מאוניברסיטאות בחו"ל מעריכת מחקרים במערכת החינוך. שאלותיו:

 • מדוע ראה השר לנכון לשנות את התקנה הקודמת שעמדה בתוקפה במשך 27 שנים?
 • בתקופה בה גוברות הקריאות במדינות שונות להטלת חרם אקדמי על ישראל, מדוע נוקט השר במהלך שיש בו כדי לפגוע בשיתופי פעולה ובמעמדה של האקדמיה הישראלית בעולם?

התשובה ניתנה בתאריך 7.1.15 ועיקרה הצורך להעדיף סטודנטים הלומדים במוסדות אקדמיים בישראל במצב של עומס בקשות לאיסוף נתונים במערכת החינוך בישראל. סיבה נוספת שניתנה היא בעיית האתיקה, שלכאורה אינה קיימת כיוון שכתב ההתחייבות בחוזר המנכ"ל הקודם שבוטל מבטיח שמירה על כללי אתיקה

משרד החינוך אינו חוזר בו מהתקנה החדשה שקבע. בכך למעשה הוא סוגר באופן חד צדדי את מערכת החינוך בישראל בפני חוקרים מהארץ ומהעולם הלומדים במוסדות אקדמיים בחו"ל. על פניה נראית התקנה החדשה הזו מפלה, מנוגדת לחופש האקדמי ולחופש העיסוק, מנוגדת לאמנות בינלאומיות ופוגעת ביחסים בילטראליים של ישראל עם מדינות אחרות. לאחרונה הוגשה לבית המשפט העליון עתירה בעניין.

דווקא בימים אלה שהמגמה העולמית היא להחרים את ישראל בכלל ואת האקדמיה הישראלית בפרט, נראה כי שר החינוך נפתלי בנט, במקום לברך אוניברסיטאות מוכרות בחו"ל, המאפשרות את השתלבותם של תלמידים ישראלים בתוכניות בינלאומיות ללימודי דוקטורט (תואר שלישי), ולהשתמש בהן כדוגמא ליחסים נורמאליים של ישראל עם מדינות העולם, בוחר להעמיק במו ידיו את בידודה של ישראל.

נערך על ידי דליה
תגיות: , , , ,

15 תגובות

 1. נירה שלו :

  לא להאמין שהמדינה מצד אחד מקשה על לימודי דוקטורט בארץ על ידי חוסר מרצים שמוכנים להוביל את הדור הבא של האקדמיה. מאידך, שיוצאים ללמוד בחו"ל על מנת לחזור ולהשתמש בידע שרכשתי בארצי מולדתי – לא מאפשרים לי לחקור. פשוט מתסכל.

 2. נורית :

  מעניין לדעת האם המדען הראשי ידע את ה- OECD על התקנה החדשה שתיקן, שיוצרת חרם אקדמי הפוך, של ישראל על כל המוסדות בעולם (אלו שעדיין מוכנות שישראלים ילמדו בהן)

 3. אורלי :

  לקרוא ולא להאמין!

  לקרוא ולא להאמין! משרד החינוך גורם לבידוד מדינת ישראל במו ידיו! התקנות שהתקיימו במשך 27 השנים האחרונות אפשרו לדוקטורנטים לחקור ולתרום למערכת החינוך, אפשרו שיתופי פעולה שנכון לרגע זה לא יתקיימו יותר. עצוב! חייבים לחזור במקרה זה אחורה, להודות בטעות אשר נעשתה ולאפשר לדוקטורנטים לחקור את המערכת. האם מישהו מנסה להסתיר כאן משהו? היכן השקיפות?!

 4. קשה להבין את הנימוק ואת ההיגיון שעומד מאחורי האפליה בין דוקטורנטים רציניים שלומדים באוניברסיטאות מכובדות ומוכרות בחול, לבין אלה שלומדים בא :

  קשה להבין

 5. איזאבל :

  קשה להבין

  קשה להבין את הנימוק ואת ההיגיון שעומד מאחורי האפליה בין דוקטורנטים רציניים שלומדים באוניברסיטאות מכובדות ומוכרות בחול, לבין אלה שלומדים בארץ. אני מסכימה עם מס 1, לעשות דוקטורט בארץ הפכה למשימה בלתי אפשרית, בשל חוסר במנחים, במיוחד עבור אנשים לא צעירים. מצד שני להמשיך לשים מכשולים מיותרים לאנשים אשר מחוייבים לתרום ולשפר, זה מתסכל מאוד.

 6. נילי ונציה :

  קשה מאוד להאמין לדברים הכתובים בכתבה. בעולם יש אוניברסיטאות טובות, מכובדות ומוכרות על ידי כל גורם אקדמי בינלאומי. חשיפה של דוקטורנטים ישראלים לאקדמיה בחו"ל יכולה לתרום לפיתוח קשרים הדדיים כה חשובים וחיוניים ולהרחיב את נקודות המבט המאוד ממוקדות של האקדמיה בישראל. רב-תרבותיות באקדמיה היא אחד הערכים החשובים המובילים להתפתחויות חברתיות, חינוכיות ופוליטיות במדינות דמוקרטיות. סגירת שערים לסטודנטים ישראלים על-ידי ישראל עצמה הוא מעשה שמבקש ללכת אחורה, במקום לצעוד קדימה ברוח הזמן וחופש הביטוי.

 7. עפרי :

  פשוט הזוי שככה המדינה פוגעת בהשכלה האקדמית, בצורה בוטה ולא ברורה. ישראל 2016

 8. עמרי :

  מצער מאוד לשמוע.
  לא ברור אם זו פשוט עצלות,רוע לא ברור,או סתם עוד מופע של הביורוקרטיה הישראלית,אבל בטוח שמדובר בהחלטה טיפשית שצריך לתקן.

 9. אסנת :

  בעיניי, השאלה המרכזית היא מדוע לחשוב שאצלנו תמיד יודעים לעשות דברים טוב יותר. מר בנט יקר, אילו, היית מאפשר לזרמים חדשים מן העולם לחדור לתחומי המחקר שלנו בישראל, ייתכן, והיינו זוכים להחכים בעוד כמה רעיונות מבריקים חדשים. ההפסד הוא כולו שלנו, חבל!

 10. זהר ביבר :

  איך מתנהלים דברים במדינתנו.

  שר החינוך בכניסתו לתפקיד המשיל את מערכת החינוך למשחתת ענקית שאסור לטלטלה כל שני וחמישי.
  בין אומר לעושה?
  כיצד מקבלים החלטה אשר משפיעה על מאות או אלפי דוקטורנטים אשר משקיעים מזמנם ומרצם במחקר ובהנף יד בקר אחד משנים את שהיה 27 שנה. והסיבות , גם הן הזויות.
  אני קורא לכל מי שיש לו מעט ש… בקודקודו לפעול מיידית לשינוי ההחלטה ולאפשר חופש אקדמי.
  מחשבה נוספת עולה לי , האם יש למערכת החינוך מה להסתיר?

 11. Thabit kanaan :

  אני אחד הדוקטורנטים אשר פעלו בנושא זה דרך ח"כ סעדי והגשנו מכתב למדען הראשי לפני ההתפטרות שלו והתושבה היתה מעליבה ולא הוגנת בכל הסנטרדטים המקצועיים והאקדימים ואפילו האינושית ..
  לכן אני רואה בתקנה זו מפלה ומעליבה ודרוש מכל בעל מצפון נקי מח"כ בלי יוצא מהכלל להתערב בנושא חשוב זה כי זה בעצם נוגיע בכל בית ובית בישראל .
  תאבת כנעאן
  דוקטורנט שנה א.
  פולין /פוזנאן

 12. נעה :

  אקדמיה בחול - כולם מרוויחים

  אני דוקטורנטית לחינוך הלומדת בפוזנן. מוסדות האקדמיה בארץ הפנו לי כתף קרה, מאחר והתואר השני שלי הוא ממכללה. פניתי לאונברסיטה בפוזנן והתקבלתי בזרועות פתוחות. המחקר שלי עוסק כולו החוויה החינוכית בישראל. אינני זכאית לעזרה במימון משום שאני לומדת בחו"ל. עם זאת אני משקיעה את כל משאביי בהשגת הדוקטורט ובתרומה למערכת החינוך הישראלית. ההנחיה החדשה של משרד החינוך פשוט אינה מובנת. במקום לעודד עוד ועוד אנשי מקצוע מתחום החינוך להשכיל ולהתמקצע בחר המשרד החינוך להניח עוד ועוד מקלות בגלגלים. במסגרת הדוקטורט שלי אני קוראת אין ספור מקורות המדברים על הצורך בפיתוח כוח הוראה איכותי.. ובכן דוקטורט היא אחת הדרכים לעשות זאת. על משרד החינוך צריך למצוא עוד ועוד דרכים לעודד אנשים מתחום חינוך להשכיל ולהתפתח. כך יעמוד במטרות, שנקבעו על פי ועדות ומומחים שפעלו מטעמו.

 13. אורנית :

  דווקא בתקופה שבה נשמעים איומי חרמות אקדמאיים מאירופה, מדינת ישראל סוגרת את שעריה בפני הסטודנטים שכן רוצים להגיע, במקום לעודד ולטפח את הדוקטורנטים שמעוניינים לחקור דווקא בארצנו על מנת לגרום לשינוי וצמיחה במערכת החינוך נעשה ההיפך חבל שכך….

 14. אורנית :

  דווקא בתקופה שבה נשמעים איומי חרמות אקדמאיים מאירופה, מדינת ישראל סוגרת את שעריה בפני הסטודנטים שכן רוצים להגיע, במקום לעודד את הדוקטורנטים לחקור בישראל על מנת שהשינוי יחל קודם פה ומכאן נהווה דוגמה ומופת לכל העולם קורה ההיפך…ממש חבל שכך

 15. ורד אזולאי :

  ורד אזולאי

  מדוע האפליה העגומה הזו. חשיפה של דוקטורנטים בחו"ל מעודדת קשרים הדדים בין מדינות ופיתוח מקצועי תרבותי. הדבר יכול לתרום למדינה ולא להזיק לה. מדוע שר החינוך פועל לרעת ההשכלה במדינה ואם השר בעד לימודים בישראל ורוצה לסגור את כל תושבי המדינה בין כתלי א"י אז שידאג להקמת עוד אוניברסיטאות, עוד מנחים.
  אני מועמדת ללמוד דוקטורט בחול וגם אני כמו רבים כמוני נתקלתי ביחס משפל ותשובות שקריות של "הגף להערכת תארים בחול.
  מכעיס לדעת שזה היחס להשכלה הגבוה פה.
  אני קוראת לכל מי שהשכלה חשובה לו להפיץ קדימה ולפעול לביטול התקנה המעוותת הזו.
  כבוד השר אנחנו מבקשים להתפתח ולהשכיל הרי לשם זה מונת לתפקידך, הלא כך הדבר?

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.