postpass act=ul view postpass עבודה שחורה » השבוע בכנסת: הגבלת שכר בכירים בבנקים ובביטוח, פרזות – דיור ציבורי, אפניים חשמליים, חוק נתוני אשראי ועוד

חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

השבוע בכנסת: הגבלת שכר בכירים בבנקים ובביטוח, פרזות – דיור ציבורי, אפניים חשמליים, חוק נתוני אשראי ועוד

נושאים השבוע בכנסת, פוליטי ב 12.02.16 21:43

 

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן
לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה. יש דיונים ביום ראשון 14/2

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת

 1. נאומים בני דקה
 2. הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס' 7), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-993/א'
 3. הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 15), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-994/א'
 4. הצעת חוק החברות (תיקון מס' 27), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-988/א'
 5. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 169), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' כ-615/א' (פ/1987/20)
 6. הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 59), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/1014
 7. הצעת חוק רשות הספנות והנמלים (תיקון מס' 4 והוראת שעה) (פטור ממס על כספים שיועדו להפקדה בקופת גמל מרכזית לקצבה), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/1015
 8. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 221), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/1016
 9. הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 74) (ביטול קובלנה), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/1017
 10. הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 106 והוראת שעה), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/1018
 11. הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 58) (שינוי שיטת עדכון הגמלאות לעובדי שירותי הביטחון), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/1004
 12. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 172) (תיקון הגדרת לידה), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/1009
 13. הצעת חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס (תיקון מס' 3), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/1010
 14. הצעת חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים) (תיקון מס' 8) (זיכוי ממס ליחיד על הכנסה חייבת מיגיעה אישית), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/1011
 15. הצעת חוק ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – של חברי הכנסת איציק שמולי, קארין אלהרר ומירב בן ארי וקבוצת חברי כנסת – הצעות חוק כ-618 (פ/1042/20; פ/1206/20)
 16. הודעת ועדת הכלכלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 61) (החלת האיסור על משלוח פרסומת לשם קבלת תרומות או תעמולה), התשע"ה-2014 (כ-588)[1]
 17. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 56) (מסירת מידע מרשויות המדינה לקופות החולים), התשע"ד-2014 (מס' מ/844) (ההודעה נמסרה ביום 12.10.15) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
 18. נאומים בני דקה
 19. שאילתות דחופות
 20. הצעות חוק לדיון מוקדם
 21. הצעות לסדר-היום דחופות ורגילות

השבוע בוועדות הכנסת

כל דיוני ועדת הכנסת
דיונים נבחרים:
יום שני, 15 בפברואר 2016, ו' באדר תשע"ו
בשעה 12:15:  1. הצעת חברי הכנסת צחי הנגבי ומרב מיכאלי לתיקון תקנון הכנסת בנושאים: "שעת שאלות" ו"הצעות אי אימון";  2. בקשת יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה להעברת הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (עידוד נשים בעסקים), התשע"ה-2015 (פ/147/20), מהוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה;  3. בקשת יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להעברת הצעת חוק הביטוח הלאומי, (תיקון – גמלה לעובדים בעסק בהליכי הבראה) התשע"ה-2015 (פ/2010), מוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות;  4. הצעת חוק התקנים (תיקון – מעבדה מוסמכת לאישור ייבוא טובין), התשע"ו-2015;  5. הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – איסור הפליה מחמת מקום מגורים), התשע"ו-2015;  6. הצעה לסדר-היום בנושא: "תמ"א 41 וקידום הפחתת השימוש בפחם";  7. בחירת ממלא מקום ליו"ר הכנסת בעת העדרו מהארץ
יום שלישי
, 16 בפברואר 2016, ז' באדר תשע"ו
בשעה 12:00: הצעה לתיקון תקנון הכנסת בנושא "חובת הוועדות לקיים ישיבות פיקוח על עבודת הממשלה".

כל דיוני ועדת הכספים
דיונים נבחרים:

יום שני, 15 בפברואר 2016, ו' באדר תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ד-2014 – (מ/883)
בשעה 10:45: שינויים בתקציב לשנת 2016
בשעה 11:00: תקנות ניירות ערך שעניינן עידוד הנפקות הוןהתקנות
יום שלישי, 16 בפברואר 2016, ז' באדר תשע"ו
בשעה 10:00: 1. הצעת חוק קיזוז מסים (תיקון מס' 2), התשע"ו-2016 – (מ/997);  2. תקנות קיזוז מסים (תיקון), תשע"ו-2016
בשעה 10:40: 1. אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה 9-128-16); 2. אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימה שסימנה 9-133-16)
בשעה 10:45: 1. הצעת חוק מיסוי מקרקעין (תיקון מס' 85), התשע"ו-2016 – (מ/1003); 2. פרק ג': מיסוי מקרקעין סעיף 11 (תיקון חוק הלוואות לדיור) מתוך חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו- 2016), התשע"ו – 2015 – מעקב
יום רביעי, 17 בפברואר 2016, ח' באדר תשע"ו
בשעה 09:30: אישור לפי סעיף 59ב(ח) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 לדרך הפרטת חברת פרזות – חברה ממשלתית עירונית לשיכון ירושלים בע"מ ואישור לפי סעיף 10 לאותו חוק להשקעה בחברת עמידר – החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ
בשעה 10:20: החלטת הממשלה לפעול להפרטת בית הספר המרכזי למלונאות בע"מ (תדמור) – מעקב

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:

יום ראשון, 14 בפברואר 2016, ה' באדר תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013 – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
יום שני, 15 בפברואר 2016, ו' באדר תשע"ו
בשעה 09:30: הצעת חוק הארכת תקופת זכות יוצרים בתקליט וזכויות מבצעים (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2015
בשעה 11:30: דיווח שר התיירות על פעולות משרדו, תכנית העבודה של המשרד ואופן ביצוע התקציב

ישיבה משותפת עם ועדת הפנים והגנת הסביבה
בשעה 13:00: שבילי רכיבה באופניים חשמליים בתחומי הרשויות המקומיות והסדרת הרכיבה – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת

מליאת הועדה
יום שלישי
, 16 בפברואר 2016, ז' באדר תשע"ו
בשעה 09:30: הצעה לסדר-היום בנושא: תחבורה ציבורית בשבת בהיקף נרחב נוכח המעבר לשעון חורף וכפייה על נהגים לנסוע בשבת
בשעה 11:00: הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – העדפה במכרזים לעסקים קטנים ובינוניים), התשע"ה–2015
בשעה 13:00: חשש למחסור במכסות יצור החלב לשנת 2016 – הצעה לסדר היום של חה"כ רוברט אילטובהצעה לסדר היום של חה"כ איתן ברושי
בשעה 14:00: בלימת הקטל בדרכים – הצעות לדרכי פעולה של ארגונים חוץ פרלמטריים לעמידה ביעדי הממשלה – הישיבה תתקיים באולם ירושלים
בשעה 18:00: הצעת חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2015
יום רביעי, 17 בפברואר 2016, ח' באדר תשע"ו
בשעה 09:30: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – איסור מניעה מצרכן להביא למקום עסק מזון או שתייה מאותו סוג הנמכר במקום), התשע"ה–2015

כל דיוני ועדת החוץ והבטחון
דיונים נבחרים:
יום ראשון, 14 בפברואר 2016, ה' באדר תשע"ו
בשעה 12:45: 1. בקשה לדיון מחדש של שר הביטחון בהצעת חוק תשלום קבצאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון מס' 7), התשע"ה – 2015; 2. הצעת חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון מס' 7), התשע"ו-2016
יום שני, 15 בפברואר 2016, ו' באדר תשע"ו
בשעה 09:00: כיסוי סלולרי באיו"ש
בשעה 13:00: הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון – איסור פרסום שם חייל שמתקיימים חקירה או תחקיר בעניינו), התשע"ו–2015
יום שלישי, 16 בפברואר 2016, ז' באדר תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 73) (כהונה נציב קבילות חיילים), התשע"ה-2015
בשעה 10:00: דיווח עתי על פעילות אגף השיקום בהתאם להוראת סעיף 45ב.(א) לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט- 1959 [נוסח משולב]
בשעה 13:00: מרכיבי הביטחון ביישובי איו"ש 

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:

יום שני, 15 בפברואר 2016, ו' באדר תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 139) (פרסום טפסים באתר האינטרנט והתקשרות באמצעות דואר אלקטרוני), התשע"ו-2016 – הכנה לקריאה שניה ושלישית
בשעה 10:00: הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד פעמית, התשע"ה-2014 – – הכנה לקריאה שניה ושלישית
בשעה 12:00: תקנות למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), (שינוי התוספת לחוק), התשע"ו-2016 – (מחיקת מלר"ז מהתוספת) – בהשתתפות השר להגנת הסביבה

ישיבה משותפת עם ועדת הכלכלה
בשעה 13:00: שבילי רכיבה באופניים חשמליים בתחומי הרשויות המקומיות והסדרת הרכיבה – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת

מליאת הועדה
יום שלישי, 16 בפברואר 2016, ז' באדר תשע"ו
בשעה 12:00: שריפת בית הכנסת במאחז גבעת שורק על תכולתו
יום רביעי, 17 בפברואר 2016, ח' באדר תשע"ו
בשעה 09:30: החלטת הממשלה לעקור את היישוב הבדואי עתיר – אום אלחירןחומר רקע נוסף

כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:

יום שני, 15 בפברואר 2016, ו' באדר תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (תיקון מס" 3), התשע"ה-2015 – הכנה לקריאה שניה ושלישית – נייר עמדה מטעם אופל בלאנסנייר עמדה מטעם איגוד חברות ממוסדות למתן אשראי שבלשכת המסחר
בשעה 12:00: הצעת חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (אמצעים לאכיפת תשלום מסים) (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2015 – הכנה לקריאה שניה ושלישית
יום שלישי, 16 בפברואר 2016, ז' באדר תשע"ו
בשעה 10:00: יוזמת ועדת החוקה, חוק ומשפט לתיקון חוק – יסוד: הכנסת בעניין השעיית חברי כנסת
בשעה 13:30: צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים)(תיקון), התשע"ו-2015 – ארגון נכי צה"ל
בשעה 14:15: הכשרות חוקרים, פרקליטים ושופטים בנושא עבירות מין ונפגעי עבירה
יום רביעי, 17 בפברואר 2016, ח' באדר תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (הרתעה מפני הלבנת הון) (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2015 – הכנה לקריאה שניה ושלישית – נייר עמדה מטעם ועדת איסור הלבנת הון של לשכת עורכי הדין
יום חמישי, 18 בפברואר 2016, ט' באדר תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס" 19), התשע"ה-2014 – הכנה לקריאה שניה ושלישית – הישיבה תתקיים באולם נגב

כל דיוני ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
דיונים נבחרים:
יום שני, 15 בפברואר 2016, ו' באדר תשע"ו
בשעה 10:00: סגירת שעריו של ארגון הפרטיזנים בשל חוסר תקציב
בשעה 12:00: זירוז מתן מעמד עולה לזכאים המגיעים ארצה במעמד תייר
יום שלישי, 16 בפברואר 2016, ז' באדר תשע"ו
בשעה 10:00: מעקב אחר הנגשת מבחני נהיגה עיוניים לעולים דוברי אמהרית
יום רביעי, 17 בפברואר 2016, ח' באדר תשע"ו
בשעה 09:30: א. קידום בנייה על קרקע חומה להקצאת פתרונות דיור מוגן לעולים חסרי אמצעים, שעלו מעל גיל 45; ב. תשלום לדיור מוגן בהוסטלים לקשישים עולים החיים מקיצבת זיקנה – הגבלתו ל-8% מההכנסה – בהשתתפות סגן שר האוצר יצחק כהן

כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:
יום שני, 15 בפברואר 2016, ו' באדר תשע"ו
בשעה 11:00: כפר הנוער "אשל הנשיא" – התנהלות כספית ופירוק ועד ההורים
בשעה 12:30: תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה)(תיקון), התשע"ו-2015
יום שלישי, 16 בפברואר 2016, ז' באדר תשע"ו

ועדת המשנה לצער בעלי חיים
בשעה 09:00: הפיקוח על הכלביות הפרטיות

מליאת הועדה
בשעה 12:00: אי מתן הסעה לבי"ס לילדים מאזור גוש חלב

ישיבה משותפת עם הוועדה לקידום מעמד האישה
בשעה 13:00: תוכנית לימודים לשוויון מגדרי וחינוך מיני

מליאת הועדה
יום רביעי, 17 בפברואר 2016, ח' באדר תשע"ו
בשעה 09:00: תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(גידול תרנגולות מטילות והחזקתן), התשע"ו -2016 – חומר רקע

כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:

יום שני, 15 בפברואר 2016, ו' באדר תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הארכת תקופת זכאות לקצבה בעד ילד החולה בסוכרת נעורים), התשע"ה–2015
בשעה 10:00: נגישות לשירותי תחבורה ציבורית בפריפריה
בשעה 11:00: תקנות הספנות (ימאים) (ציוות אניות וגוררות בצוות ישראלי), התשע"ו-2015

בשעה 13:00: הצעת חוק אומנה לילדים, התשע"ה-2014
יום שלישי, 16 בפברואר 2016, ז' באדר תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 23) (עונשין, עיצום כספי וסמכויות פיקוח), התשע"ה-2014

וועדת המשנה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
בשעה 14:00: תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם), התשע"ה-2015 -על סדר היום: נגישות בתי חולים ונגישות מכונים ומרפאות

מליאת הועדה
יום רביעי, 17 בפברואר 2016, ח' באדר תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 23) (עונשין, עיצום כספי וסמכויות פיקוח), התשע"ה-2014 – על סדר היום: ניפוק תכשיר למטופל במצב דחוף על ידי רוקח ללא מרשם רופא

כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
יום שני
, 15 בפברואר 2016, ו' באדר תשע"ו
בשעה 09:00: 1. היבטים בקידום שילובם של יוצאי אתיופיה – דוח מבקר המדינה 63ג' – ישיבת מעקב;   2. בקשה לחוות דעת מבקר המדינה, עפ"י סע' 21 לחוק מבקר המדינה, בנושא: אלימות משטרתית כנגד בני הקהילה האתיופית – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
בשעה 11:00: בדיקת מינויים בתאגיד השידור הציבורי החדש
יום שלישי, 16 בפברואר 2016, ז' באדר תשע"ו
בשעה 09:00: מיסוי בד"צים, מקובלים ונותני שירותי דת – דוח מבקר המדינה 65א – דיון מעקב
יום רביעי, 17 בפברואר 2016, ח' באדר תשע"ו
בשעה 09:00: מערך הגיור הממלכתי בישראל – דוח מבקר המדינה 63ג

כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:

יום שלישי, 16 בפברואר 2016, ז' באדר תשע"ו

ישיבה משותפת עם וועדת החינוך
בשעה 13:00: תוכנית לימודים לשוויון מגדרי וחינוך מיני

כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
דיונים נבחרים:
יום שלישי, 16 בפברואר 2016, ז' באדר תשע"ו
בשעה 12:00: היסטוריה פוגשת חדשנות-מיזם טכנולוגי לשימור והנגשת עדויות הניצולים ב"יד ושם" – לציון יום השואה הבינלאומי
יום רביעי, 17 בפברואר 2016, ח' באדר תשע"ו
בשעה 09:30: רשומה רפואית לאומית – בין ייעול הטיפול הרפואי לבין שמירה על פרטיות החולה – בהשתתפות שר הבריאות, חה"כ הרב יעקב ליצמן – הישיבה תתקיים באולם ירושלים

כל דיוני הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
דיונים נבחרים:
יום שלישי, 16 בפברואר 2016, ז' באדר תשע"ו
בשעה 10:00: תוכניות שיקום לנפגעי סמים ואלכוהול

כל דיוני הוועדה לזכויות הילד
דיונים נבחרים:

יום שני, 15 בפברואר 2016, ו' באדר תשע"ו
בשעה 11:00: הצעת חוק זכויות החולה (תיקון מס' 9) (הסכמה לטיפול רפואי בשם קטין שהורהו מואשם בביצוע עבירת מין או אלימות כלפיו), התשע"ה-2014 – הכנה לקריאה שניה ושלישית – נוסח מוצע לדיון מאת הייעוץ המשפטי לוועדהנוסח הצעת החוק בקריאה ראשונהמסמך רקע מאת המממ – – מתן טיפול רפואי לקטין בלי הסכמת הוריו או במצבי מחלוקת ביניהם
יום שלישי, 16 בפברואר 2016, ז' באדר תשע"ו
בשעה 10:00: פתרונות לסינון תכנים פוגעניים באינטרנטסיכום הדיון מיום 30.6.15מסמכי ממממסמכי ממממסמכי מממ

כל דיוני הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
דיונים נבחרים:

יום שני, 15 בפברואר 2016, ו' באדר תשע"ו
בשעה 09:00: צוותי עבודה ממשלתיים חדשים במשרד האוצר הפועלים במודל "צוות קנדל"הצעות לדיון מהיר של חברת הכנסת יעל כהן פארן ושל חבר הכנסת אורן אסף חזן
בשעה 11:00: שקיפות העבודה הפרלמנטרית  – תרבות פרלמנטארית – חומר רקע – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
יום רביעי, 17 בפברואר 2016, ח' באדר תשע"ו
בשעה 09:00: מה באמת קורה בשוק השכירות: שקיפות נתונים, אכיפת החוק, הטבות ומיסוי בשוק השכירות

כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, בהצעת חוק שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים ובהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 218)
יום שני, 15 בפברואר 2016, ו' באדר תשע"ו
בשעה 12:30: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 218), התשע"ו-2016

כל דיוני הוועדה המיוחדת לפניות הציבור
דיונים נבחרים:

יום שלישי, 16 בפברואר 2016, ז' באדר תשע"ו
בשעה 12:00: פניות ציבור בנושא הנפקת רישיונות נהיגה מנייר והמרת רישיונות בישראל ובמדינות זרות

כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא "קשיים ברפורמה בשירות המדינה"
יום רביעי, 17 בפברואר 2016, ח' באדר תשע"ו
בשעה 12:00: 1. מכרזים בשירות המדינהמנקודת מבטם של מנכ"לי משרדי הממשלה; 2. שיפור השירות לאזרח בשירות הציבורי – הישיבה תתקיים בחדר הוועדה לקידום מעמד האישה

נערך על ידי לקסי
תגיות: , , , , , , , , , , , , , ,

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.