השבוע בכנסת: פנסיה, חוק נתוני אשראי, "תודעה יהודית" בצה"ל, משטרת ישראל, ועוד

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה. יש דיונים ביום ראשון 7/2

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת

 1. הצעות סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ויש עתיד להביע אי-אמון בממשלה בנושאים:
  • "אי השוויון ההולך ומעמיק בחברה הישראלית" (המחנה הציוני)
  • "המלצות הצוות למיגור הבניה ללא היתר – הכרזת מלחמה על האזרחים הערבים" (הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל)
  • "הבור התקציבי המעמיק וחוסר האחריות של ראש הממשלה ושר האוצר" (יש עתיד)
 2. הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 68), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-882/א'
 3. הצעת חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואתית, התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-861/א'
 4. הצעת חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-980/א'
 5. הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-1006/א'
 6. הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון מס' 5), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' כ-614/א' (פ/717/20; פ/2096/20)
 7. הצעת חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 15 והוראת שעה), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' כ-613/א' (פ/815/20)
 8. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 54), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה)-הצעות חוק מ/1003
 9. הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 58) (שינוי שיטת עדכון הגמלאות לעובדי שירותי הביטחון), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה)-הצעות חוק מ/1004
 10. הצעת חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון) (הגברת השקיפות לגבי נתמכים שעיקר מימונם מתרומות של ישויות מדינות זרות), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה)-הצעות חוק מ/1005
 11. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 172) (תיקון הגדרת לידה), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה)-הצעות חוק מ/1009
 12. הצעת חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס (תיקון מס' 3), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה)-הצעות חוק מ/1010
 13. הצעת חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים) (תיקון מס' 8) (זיכוי ממס ליחיד על הכנסה חייבת מיגיעה אישית), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה)-הצעות חוק מ/1011
 14. הצעת חוק כלי הירייה (תיקון מס' 18), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה)-הצעות חוק מ/1012
 15. הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 74) (דיון לפני דן יחיד בעבירות הנוגעות לחומר משכר), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה)-הצעות חוק מ/1013
 16. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 56) (מסירת מידע מרשויות המדינה לקופות החולים), התשע"ד-2014 (מס' מ/844) (ההודעה נמסרה ביום 12.10.15) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
 17. הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 139) (פרסום טפסים באתר האינטרנט והתקשרות באמצעות דואר אלקטרוני), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – של חברי הכנסת רועי פולקמן, רחל עזריה ומירב בן ארי-הצעות חוק ×›-617 (פ/1554/20)
 18. בקשת ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר פיצול הצעת חוק לעיגון מעמדם של בתי המשפט הצבאיים (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015 – הצבעה (פ/2237/20)
 19. נאומים בני דקה
 20. ציון יום הצדעה למשטרת ישראל (במסגרת הצעות חוק פרטיות והצעות רגילות לסדר-היום)
 21. הצעת חוק ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – של חברי הכנסת איציק שמולי, קארין אלהרר ומירב בן ארי וקבוצת חברי כנסת-הצעות חוק כ-618 (פ/1042/20; פ/1206/20)
 22. הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 22) (הכרה אזרחית בהכשרות צבאיות), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – של חברת הכנסת ענת ברקו-הצעות חוק כ-619 (פ/2005/20)
 23. הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 21), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – של חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי-הצעות חוק כ-620 (פ/2407/20)
 24. שאילתות דחופות
 25. ברכת יושב-ראש הכנסת לנשיא בית הנבחרים של צ'ילה (בשעה 12:00)
 26. הצעות חוק לדיון מוקדם
 27. "שתי מדינות לשני עמים" – דיון בהשתתפות ראש הממשלה על פי בקשתם של 40 חברי כנסת
 28. הצעות לסדר-היום דחופות ורגילות

השבוע בוועדות הכנסת

כל דיוני ועדת הכספים
דיונים נבחרים:
יום שני, 08 בפברואר 2016, כ"ט בשבט תשע"ו
בשעה 10:00: פרק ה' (ביטוח לאומי ותגמולים) סימן א' (קצבאות ילדים וחיסכון ארוך טווח לילד) מתוך חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו- 2016), התשע"ו – 2015 – מעקב
בשעה 10:45: פרק ה' (ביטוח לאומי ותגמולים) סימן ג' (נפגעי עבודה) מתוך חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו- 2016), התשע"ו – 2015 – מעקב
בשעה 11:15: התנהלות רשות החברות בנושא מינוי דירקטורים בחברות ממשלתיות, הצעתה של ח"כ אורלי לוי-אבקסיס
בשעה 11:40: כללי המים (שינוי התוספת השניה לחוק)(תיקון והוראות שעה), התשע"×” – 2015 – אישור ועדת הכספים בתוקף סמכותה לפי סעיף 116(ד) לחוק המים, התשי"ט-1959
יום שלישי, 09 בפברואר 2016, ל' בשבט תשע"ו
בשעה 10:00: 1. שינוי שיטת חישוב מקדמי ההמרה בפנסיה, הצעתה של ח"כ זהבה גלאון;  2. ההשלכות של נושא הפנסיה במגזר העסקי בעקבות תיקון 12 לחוק הפיקוח על מוצרים פיננסיים (קופות גמל)
בשעה 10:30: תקנות השקעות משותפות בנאמנות;  תקנות ניירות ערךתקנות משותפותתקנות השקעות משותפות בנאמנות
בשעה 11:30: תקציבים עקיפים למשטרת ישראל וקידום תהליכי התייעלות בארגון, הצעתו של ×—"×› מיקי לוי – במסגרת ציון הכנסת את יום ההצדעה למשטרת ישראל
יום רביעי, 10 בפברואר 2016, א' באדר תשע"ו
בשעה 09:30: החלטת ממשלת הולנד למנוע תשלומים מניצולים יוצאי הולנד שמקבלים גמלה בישראל

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:

יום שני, 08 בפברואר 2016, כ"ט בשבט תשע"ו
בשעה 09:30:  תקנות הדיג (תיקון), התשע"ו-2015
בשעה 11:30: השלכות מכירת גולן טלקום על התחרות בסלולר – ישיבת מעקב
בשעה 12:15: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013
יום שלישי, 09 בפברואר 2016, ל' בשבט תשע"ו
בשעה 10:30: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 43) (משלוח התראת תשלום לצרכן), התשע"ה–2015
בשעה 12:00: הצעת חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2015
בשעה 14:30: בלימת הקטל בדרכים– הצעות לדרכי פעולה של ארגונים חוץ פרלמטריים לעמידה ביעדי הממשלה

ישיבה משותפת עם הוועדה לענייני ביקורת המדינה
יום רביעי, 10 בפברואר 2016, א' באדר תשע"ו
בשעה 09:30: ההסכמים בין חברת דואר ישראל והמדינה – הישיבה תתקיים באולם נגב

כל דיוני ועדת החוץ והבטחון
דיונים נבחרים:
יום ראשון
, 07 בפברואר 2016, כ"ח בשבט תשע"ו
בשעה 11:00: תנאי מיגון הולמים לבית החולים הגריאטרי בשלומי
בשעה 11:40: העברת תחום 'תודעה יהודית' מהרבנות הצבאית לחיל החינוך
בשעה 12:20: סגירת הפנימיות הצבאיות
בשעה 13:00: סירובה של ברזיל להכיר במינויו של דני דיין לשגריר בברזיל
יום שני, 08 בפברואר 2016, כ"ט בשבט תשע"ו
בשעה 12:00: 1. הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 15), התשע"ו-2015;   (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס' 7), התשע"ו-2015

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:

יום שני, 08 בפברואר 2016, כ"ט בשבט תשע"ו
בשעה 08:45: ממצאי המחקר האפידמיולוגי המדאיג בעניין זיהום האויר במפרץ חיפה – בהשתתפות השר להגנת הסביבה מר אבי גבאי בהשתתפות שר הבריאות ×—"×› יעקב ליצמן – הישיבה תתקיים באולם נגב
בשעה 11:00: סוגיית הבטחון בגבעת זאב ובכביש 443
בשעה 12:00: הענקת מעמד למינהלים קהילתיים ברשויות המקומיות כוועדי רובע עירוניים

ישיבה משותפת של וועדת העלייה, הקליטה והתפוצות וועדת הפנים והגנת הסביבה
בשעה 13:00: החלטת הממשלה בנושא הבאתם לישראל של אחרוני בני קהילות הממתינים באדיס אבבה ובגונדר – הישיבה תתקיים בחדר ועד העליה, הקליטה והתפוצות

מליאת הועדה
יום שלישי, 09 בפברואר 2016, ל' בשבט תשע"ו
בשעה 10:00: יום הצדעה למשטרה: סקירת מפכ"ל המשטרה הנכנס על פעילות המשטרה, התמודדותה עם האתגרים הניצבים בפניה ויעדיה לשנים הקרובות – בהשתתפות השר לבטחון פנים ×—"×› גלעד ארדן – הישיבה תתקיים באולם נגב
יום רביעי, 10 בפברואר 2016, א' באדר תשע"ו
בשעה 08:30: ביטול הכרזה על חלק מגן לאומי הר הכרמל, לפי תכנית חכ/71/ט/א בבית אורן
בשעה 09:00: הסדרת סוגיות להסעות תלמידים ברשויות המקומיות לבתי הספר, כולל החינוך המיוחד – ישיבת מעקב

כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:

יום שני, 08 בפברואר 2016, כ"ט בשבט תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"×”-2015 – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית – מסמך ×”×›× ×” לקראת הדיון לעניין הסדרי חילוט והחרמה
בשעה 12:30: הצעת חוק החברותנוסחי הצו והתקנות ופניית שרת המשפטים
יום שלישי, 09 בפברואר 2016, ל' בשבט תשע"ו
בשעה 09:00:  צו בתי משפט לעניינים מינהליים
בשעה 10:30: אכיפה סלקטיבית של חוקים ע"י רשויות אכיפת החוק, לרבות בגין יידוי אבנים והסתה ברשת הצעה לדיון מהיר של ח"כ אוסאמה סעדי
בשעה 12:00: סקירת מפכ"ל המשטרה בנושא אכיפת החוק – במסגרת יום ההצדעה למשטרת ישראל
יום רביעי, 10 בפברואר 2016, א' באדר תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק לשכת עורכי הדין

כל דיוני ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
דיונים נבחרים:

ישיבה משותפת של וועדת העלייה, הקליטה והתפוצות וועדת הפנים והגנת הסביבה
בשעה 13:00: החלטת הממשלה בנושא הבאתם לישראל של אחרוני בני קהילות הממתינים באדיס אבבה ובגונדר – הישיבה תתקיים בחדר ועד העליה, הקליטה והתפוצות

ישיבה משותפת של וועדת העלייה, הקליטה והתפוצות עם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שלישי, 09 בפברואר 2016, ל' בשבט תשע"ו
בשעה 11:00: התקדמות לקראת יישום התכנית הלאומית להפטיטיס – ישיבה משותפת עם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

מליאת הועדה
יום רביעי, 10 בפברואר 2016, א' באדר תשע"ו
בשעה 09:30: תמיכה נפשית בעולים – הקצאת תקציב לער"ן לשם הכשרת מתנדבים דוברי שפות ורגישי תרבות

כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:
יום שני, 08 בפברואר 2016, כ"ט בשבט תשע"ו
בשעה 09:00: משלחות לזכר השואה לפוליןתלמידים נותרים מאחור (בארץ) בגלל מצוקה כלכלית;  "קרטל בנסיעות לפולין"
בשעה 10:00: הצעה לסדר היום בנושא: "הורדת נושא השואה מבחינת הבגרות בהיסטוריה"
יום שלישי, 09 בפברואר 2016, ל' בשבט תשע"ו

ישיבה משותפת עם הוועדה לענייני ביקורת המדינה
בשעה 09:00:  א. מערכת לתקצוב המכינות הקדם-אקדמיות ולבקרה עליהן ב. תוכניות לימודים מיוחדות באוניברסיטאות

מליאת הועדה
בשעה 11:30: הצעה לסדר היום בנושא: "דבריו המקוממים והמכפישים של אלון ליאל נגד מדינת ישראל" – ×—"×› מיקי זוהר מוטרד מדברי אלון ליאל ומציע להעבירו מתפקידו.
יום רביעי, 10 בפברואר 2016, א' באדר תשע"ו
בשעה 09:30: אפליה במכוני כושר – ביוזמת ×—"×› ×’'מאל זחלקה

כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:

יום שני, 08 בפברואר 2016, כ"ט בשבט תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 170) (הרחבת מעגל הזכאים למענק לימודים), התשע"ו-2016
בשעה 10:00: סכסוך העבודה בחסות הנוער
בשעה 10:30: מתן תמיכה וסיוע נפשי למשפחות שבהן נפטר ילד ממחלה
בשעה 12:30: מצוקת המעבדות הרפואיות ומעבדות המחקרחומר רקעחומר רקעחומר רקע
בשעה 13:30: 1. צו עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (סל שירותי בריאות לעובד) (תיקון), התשע"ה-2015;  2. תקנות עובדים זרים (תיקון-איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), תשע"ו
יום שלישי, 09 בפברואר 2016, ל' בשבט תשע"ו
בשעה 09:00: הגברת המודעות למחלת הפסוריאזיסחומר רקע
בשעה 10:00: הגברת מודעות למחלת הפיברומיאלגיה

ישיבה משותפת של וועדת העלייה, הקליטה והתפוצות עם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שלישי, 09 בפברואר 2016, ל' בשבט תשע"ו
בשעה 11:00: התקדמות לקראת יישום התכנית הלאומית להפטיטיס ולהעלאת המודעות לגילוי מוקדם בקרב עולים וקבוצות סיכון נוספותחומר רקע

מליאת הועדה
בשעה 12:00: הגברת המודעות להיפרכולסטרומיה משפחתית
בשעה 13:00:  תאונות עבודה בענף הבנייה – ישיבת מעקב ועבודה בתנאי מזג אוויר סוער
יום רביעי, 10 בפברואר 2016, א' באדר תשע"ו
בשעה 09:00: צו שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (רשימת תפקידים במשרד הביטחון שלגביהם יחולו הגבלות או איסורים נוספים לפי סעיפים 5א ו- 5ב לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) – חומר רקע
בשעה 09:30: הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' 14) (תנאי להשתתפות בפעילות מטעם המשרד לאזרחים ותיקים), התשע"ה-2015

כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
יום שלישי, 09 בפברואר 2016, ל' בשבט תשע"ו
בשעה 09:00: 1. מערכת לתקצוב המכינות הקדם-אקדמיות ולבקרה עליהן – דוח מבקר המדינה 63×’';   2. תוכניות לימודים מיוחדות באוניברסיטאות – דוח מבקר המדינה 62 – ישיבת מעקב

ועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים
בשעה 11:00: בקשה לחוות דעת מבקר המדינה עפ"×™ סעיף 21 לחוק מבקר המדינה בנושא: הקמת מכשול גדר הגבול עם רצועת ×¢×–×” ומניעת אירועי חדירה – ישיבת מעקב

כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:
יום רביעי, 10 בפברואר 2016, א' באדר תשע"ו
בשעה 09:30: 1. פעילות היחידה לתיאום המאבק בסחר בבני-אדם במשרד המשפטים;  2. הקמת ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות – בהשתתפות מנכ"לית משרד המשפטים

כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה

כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:

יום שלישי, 09 בפברואר 2016, ל' בשבט תשע"ו
בשעה 10:00: הסדרת נושא רשיונות × ×”×™×’×” למטופלים בקנאביס רפואי – מעקב מיום 19.10.15

כל דיוני הוועדה לזכויות הילד
דיונים נבחרים:

יום שני, 08 בפברואר 2016, כ"ט בשבט תשע"ו
בשעה 11:00: זנות ילדים ופורנוגרפית ילדים – מסקנות ועדת האו"ם לזכויות הילד – דיון מעקב;  ניצול קטינים לזנותמסקנות מסכמות של ועדת האו"ם לזכויות הילד לעניין מכירת ילדים, זנות ילדים ופורנוגרפיית ילדיםפרוטוקול הוועדה לזכויות הילד מיום 9.11.15 בנושא זנות קטיניםפניית יו"ר הוועדה לזכויות הילד בנושא: מסקנות ועדת האו"ם לזכויות הילד בנושא זנות ופורנוגרפיית ילדים – 12.11.16נוסח ההצעה לדיון מהיר של ×—"×› מאיר כהןנוסח ההצעה לדיון מהיר של ×—"×› מיכל בירןנוסח ההצעה לדיון מהיר ×—"×› עאידה תומא סלימאןתשובת שר הרווחהניצול מיני של קטינים בישראל – מסמך רקע מאת המממ
יום שלישי, 09 בפברואר 2016, ל' בשבט תשע"ו
בשעה 09:30: סיכום ובחינה של שנת פעילות "קדימה מדע" בפרוייקט "שלבים"

כל דיוני הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
דיונים נבחרים:

יום רביעי, 10 בפברואר 2016, א' באדר תשע"ו
בשעה 09:00: שקיפות בנהלי העברת קרקע בשטחי יהודה ושומרון וברישומי חברת אלווטן והאגודה השיתופית אמנה

כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובסעיפים מהצעת חוק התכנית הכלכלית
יום שני, 08 בפברואר 2016, כ"ט בשבט תשע"ו
בשעה 12:30: 1. הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים חוץ-מוסדיים), התשע"ו-2015;  2. התייחסות של מר דרור שטרום, יו"ר הוועדה להגברת התחרות בשירותים הבנקאיים;  3. מועד התחילה והיערכות + הוראות מעבר לגבי נותני שירותים פיננסיים ותיקים + הוראת שעה לגבי סמכות מנהל רשות המיסים;  4. התפתחות שוק האשראי החוץ בנקאי על רקע החוק האמור;  5. השלכות על פעילות הנשמ"ים במסגרת החוק המוצע

כל דיוני הוועדה המיוחדת לפניות הציבור
דיונים נבחרים:

יום שלישי, 09 בפברואר 2016, ל' בשבט תשע"ו
בשעה 12:45: א. פניות ציבור בנושא הגבלת רישיון × ×”×™×’×” לחייבים בהוצאה לפועל. ב. פניות ציבור לגבי גביית חובות מחייבים בהוצאה לפועל – עיקול רכוש שאינו שייך לאיש החייבחומר רקע
יום רביעי, 10 בפברואר 2016, א' באדר תשע"ו
בשעה 10:00: פניות ציבור בנוגע לאופן גביית התשלום על ידי הרשות הארצית לכבאות והצלה

כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא "קשיים ברפורמה בשירות המדינה"
יום שלישי, 09 בפברואר 2016, ל' בשבט תשע"ו
בשעה 12:00: מכרזים בשירות המדינה – הישיבה תתקיים בחדר הישיבות של ועדת העליה, הקליטה והתפוצות 

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply