postpass act=ul view postpass עבודה שחורה » השבוע בכנסת: ניקוז ושטפונות, נתוני אשראי, אתגרי המחר בתעסוקה ועוד

חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

השבוע בכנסת: ניקוז ושטפונות, נתוני אשראי, אתגרי המחר בתעסוקה ועוד

נושאים השבוע בכנסת, פוליטי ב 30.01.16 23:45

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה. יש דיונים ביום ראשון 31/1

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת

 1. הצעות סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ויש עתיד להביע אי-אמון בממשלה בנושאים:
  • "ממשלת נתניהו מרסקת את העסקים הקטנים" (המחנה הציוני)
  • "התנגדות הממשלה לביקורת הבינלאומית נגד מדיניות הכיבוש" (הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל)
  • "חוק העמותות – כסימפטום לחוסר הלאומיות ובידוד ישראל בעולם" (יש עתיד)
 2. הצעת חוק סליקה אלקטרונית של שיקים, התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-924/א'
 3. הצעת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס' 5 והוראת שעה), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-963/א'
 4. הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 4 והוראת שעה), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' כ-592/א' (פ/2184/19)
 5. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 49), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' כ-607/א' (פ/1472/20)
 6. הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס' 7), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' כ-613/א' (פ/1896/20)
 7. הצעת חוק הדואר (תיקון מס' 12), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/999
 8. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 219), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/1003
 9. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 220), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/1003
 10. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 54), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/1003
 11. הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 58) (שינוי שיטת עדכון הגמלאות לעובדי שירותי הביטחון), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/1004
 12. הצעת חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון) (הגברת השקיפות לגבי נתמכים שעיקר מימונם מתרומות של ישויות מדינות זרות), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/1005
 13. הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 5 והוראת שעה), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/1006
 14. הצעת חוק המים (תיקון מס' 27), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/1008
 15. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 56) (מסירת מידע מרשויות המדינה לקופות החולים), התשע"ד-2014 (מס' מ/844) (ההודעה נמסרה ביום 12.10.15) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
 16. הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 139) (פרסום טפסים באתר האינטרנט והתקשרות באמצעות דואר אלקטרוני), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – של חברי הכנסת רועי פולקמן, רחל עזריה ומירב בן ארי – הצעות חוק כ-617 (פ/1554/20)
 17. נאומים בני דקה
 18. ציון יום אתגרי המחר בתעסוקה: חשיבה מחדש על הכשרה והשכלה בעולם עבודה משתנה (במסגרת הצעות חוק פרטיות והצעות רגילות לסדר-היום)
 19. הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 44) (השעיה והעברה מכהונה של סגן ליושב ראש הכנסת) (קריאה ראשונה) – מטעם ועדת הכנסת – הצעות חוק כ-616
 20. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 43) (השעיה והעברה מכהונה של סגן ליושב ראש הכנסת), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – מטעם ועדת הכנסת – הצעות חוק כ-616
 21. שאילתות דחופות
 22. הצעות חוק לדיון מוקדם
 23. ברכת יושב-ראש הכנסת לראש מועצת הפדרציה של רוסיה (בשעה 15:10)
 24. כ הצעות לסדר-היום דחופות ורגילות

כל דיוני ועדת הכנסת
דיונים נבחרים:
יום שני, 01 בפברואר 2016, כ"ב בשבט תשע"ו
בשעה 11:30:   1. הצעת חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון – זכאות לרישום בפנקס), התשע"ה-2015 – קביעת ועדה לדיון;
2. הצעה לסדר-היום בנושא: "חברות הקבלן הנסגרות כאשר מצטברות תלונות ונפתחות מיד מחדש" – קביעת ועדה לדיון
3. הצעה לסדר-היום בנושא: "משרד הקליטה אחראי לטיפול בתלמידים צברים שנולדו למשפחות של עולים מאתיופיה" – קביעת ועדה לדיון
4. בקשת יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, הצ"ח הביטוח הלאומי (תיק-הרחבת הזכאות לביטוח אימהות), התשע"ה-2015, (פ/174/20), מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, לפי סעיף 78(ג) לתקנון הכנסת.
5. מינוי ממלאי מקום קבועים בוועדת הפנים והגנת הסביבה ובוועדת החינוך, התרבות והספורט, מטעם סיעת ש"ס.
6. הצעה לתיקון תקנון הכנסת בנושא "חובת הוועדות לקיים ישיבות פיקוח על עבודת הממשלה".
7. הצעת חברי הכנסת צחי הנגבי ומרב מיכאלי לתיקון תקנון הכנסת בנושאים: "שעת שאלות" ו"הצעות אי אימון".

כל דיוני ועדת הכספים
דיונים נבחרים:
יום שני, 01 בפברואר 2016, כ"ב בשבט תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 18), התשע"ו-2015 – (מ/980) (חוק ההסדרים) – משקיעים זרים, עובדים מומחים חיוניים מטעמם ובני זוגם, שהם אזרחי ארצות הברית, יוחרגו מהגדרת "עובד זר"
בשעה 10:30: 1. צו הבלו על דלק (פטור והישבון)(תיקון), התשע"ו-2015 – מתן פטור מבלו על דלק לשימושים שונים;  2. צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 6) התשע"ו-2016;  3. צו הבלו על דלק (הטלת בלו) (תיקון), התשע"ו-2015
בשעה 11:00: תיקון תקנון הבורסה: הסמכת המנהל הכללי של הבורסה לקבוע מגבלות להגשת פקודות מסחר באמצעות מחוללי ציטוטים בנגזרים
בשעה 11:10: מצוקת מפעל תעשיות מתכת מושב שתולה בע"מ ומניעת סגירתו
יום שלישי, 02 בפברואר 2016, כ"ג בשבט תשע"ו
בשעה 10:00:   1. המשך פעילות הארגונים של נכי רדיפות הנאצים;   2. מס על הרנטה לנכי רדיפות הנאצים;   3. תגמול לנכי רדיפות הנאצים שהגיעו לארץ לאחר שנת 1953 ;   4. אי העברת תשלום רבעוני לנכי רדיפות הנאצים ולנכי המלחמה בנאצים – דיווח על מצבה הכספי של החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ – המשך דיון
יום רביעי, 03 בפברואר 2016, כ"ד בשבט תשע"ו
בשעה 09:30: תקציב משרד החקלאות ופיתוח הכפר לשנת 2016 – מעקב, הצעתו של ח"כ איתן ברושי – בהשתתפות שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:
יום ראשון, 31 בינואר 2016, כ"א בשבט תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013 – בקשה לדיון מחדש מאת חה"כ עיסאווי פריג' ודיון מחדש בסעיף 15 – חוות דעת מקצועית לעניין יבוא רכבתקציר מנהלים לחוות הדעת המקצועית לעניין יבוא רכבנוסח לדיון
יום שני, 01 בפברואר 2016, כ"ב בשבט תשע"ו
בשעה 10:00: דיווח שר התחבורה והבטיחות בדרכים על פעולות משרדו, תכנית העבודה של המשרד ואופן ביצוע התקציב – הישיבה תתקיים באולם נגב
בשעה 12:00:  דיון מהיר בנושא: טיבן של מערכות התשתיות והניקוז ברשויות המקומיות השונות ויעילותן בהתמודדות עם כמות המשקעים לאור ההצפות האחרונות ופגעי מזג האוויר
בשעה 13:00: הצעת חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות (תיקון מס' 7), התשע"ד-2014
יום שלישי, 02 בפברואר 2016, כ"ג בשבט תשע"ו
בשעה 09:30: 1. הצעת חוק העסקים הקטנים והבינוניים, התשע"ו-2015;   2. הצעת חוק חובת המכרזים (תיקוןהעדפה במכרזים לעסקים קטנים ובינוניים), התשע"ה–2015
בשעה 11:30: הצעת חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2015 – עקרונות מוצעים ע"י המועצה להגנת הפרטיות להגדרת תפקיד הממונה על הגנת הפרטיותהצעת לשכת עורכי הדין לשינויים בהצעת חוק נתוני אשראיהסבר משרד המשפטים לסעיף 19נוסח לדיון
בשעה 14:00: הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 61) (החלת האיסור על משלוח פרסומת לשם קבלת תרומות או לתעמולה), התשע"ה-2014 – דיון בהחלת רציפות

הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה וועדת החינוך, התרבות והספורט לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו
בשעה 14:30: התמורה בעד הארכת תקופות הזיכיון בערוץ השלישימכתב שר האוצר
מליאת הועדה
יום רביעי, 03 בפברואר 2016, כ"ד בשבט תשע"ו
בשעה 09:30: תקנות קידום התחרות בענף המזון (הפחתה של סכום העיצום הכספי בשל הצגת שקיפות מחירים), התשע"ו-2015 – מכתב שר הכלכלה
.
כל דיוני ועדת החוץ והבטחון
דיונים נבחרים:
יום שני,
01 בפברואר 2016, כ"ב בשבט תשע"ו
בשעה 12:00:  הופעת שגריר ישראל ברוסיה, מר צבי חפץ בפני מליאת הוועדה
יום שלישי, 02 בפברואר 2016, כ"ג בשבט תשע"ו
בשעה 10:00: סירובה של ברזיל להכיר במינויו של דני דיין לשגריר בברזיל
בשעה 11:00: התייחסות כוחות הביטחון לתקשורת ביהודה ושומרון
יום רביעי, 03 בפברואר 2016, כ"ד בשבט תשע"ו
בשעה 09:00: ועמ"ש חוץ בנושא מערך הדיפלומטיה הציבורית

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:
יום שני, 01 בפברואר 2016, כ"ב בשבט תשע"ו
בשעה 09:30הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון מס' 5) (איסור שימוש ברכב שנעברה בו עבירה), התשע"ו–2016 – הכנה לקריאה שניה ושלישית
בשעה 10:30: 1. תקנות בתי הסוהר (סדרי דין בדיון משמעתי), התשע"ה-2015;   2. תקנות המשטרה (סדרי דין בדיון משמעתי) (תיקון), התשע"ה-2015 – נוסח התקנות
בשעה 12:00: פתרון בעיית שכונת הארגזים בדרום תל-אביב – ישיבת מעקב
בשעה 14:00: אי חיבור מחנות צה"ל ביו"ש לביוב
יום שלישי, 02 בפברואר 2016, כ"ג בשבט תשע"ו
בשעה 09:00:  מיזמי תעסוקה בפריפריה – במסגרת היום המיוחד – אתגרי המחר בתעסוקה – הישיבה תתקיים באולם נגב
בשעה 10:00: תקצוב יצירת קווי חיץ למניעת שריפות יער – בהשתתפות מר דניאל עטר יו"ר קרן הקיימת לישראל
בשעה 12:30: הצ"ח למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 5 והוראת שעה), התשע"ו-2016 – הכנה לקריאה שניה ושלישית – דיון
יום רביעי, 03 בפברואר 2016, כ"ד בשבט תשע"ו
בשעה 09:00: הצ"ח למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 5 והוראת שעה), התשע"ו-2016 – הכנה לקריאה שניה ושלישית – דיון והצבעות – בכפוף לאישור בקריאה ראשונה במליאה
.
כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:

יום שני, 01 בפברואר 2016, כ"ב בשבט תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"ה-2015 – הכנה לקריאה שניה ושלישית
בשעה 12:30: הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס" 20) (תיקון – הארכת מועד), התשע"ו-2015 של חה"כ שולי מועלם-רפאלי. (פ/2407) – הכנה לקריאה ראשונה במסגרת יום השואה הבינלאומי – הישיבה תתקיים באולם נגב
יום שלישי, 02 בפברואר 2016, כ"ג בשבט תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס" 39), התשע"ה-2015 – הכנה לקריאה שניה ושלישית
בשעה 13:00: הצעת חוק ייצוג הולם של יהודים בני המגזר החרדי בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה), התשע"ה–2015 של חה"כ משה גפני, חה"כ אורי מקלב. (פ/1371) – הכנה לקריאה ראשונה
בשעה 14:30: הצעת חוק לעיגון מעמדם של בתי המשפט הצבאיים (תיקוני חקיקה), התשע"ו–2015 של חה"כ ענת ברקו. (פ/2237) – הכנה לקריאה ראשונה
יום רביעי, 03 בפברואר 2016, כ"ד בשבט תשע"ו
בשעה 09:00: תקנות ביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגרי מידע) (תיקון) התשע"ו-2015
.
וועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לפי חוק ביטוח רכב מנועי
בשעה 10:00: משתנים שעל פיהם יקבע תעריף הביטוח בענף ביטוח רכב חובה
.
כל דיוני ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
דיונים נבחרים:
יום שני, 01 בפברואר 2016, כ"ב בשבט תשע"ו
בשעה 12:30: השקת ספר הזכרונות של פליטי השואה בתרגומו לעברית
יום שלישי, 02 בפברואר 2016, כ"ג בשבט תשע"ו
בשעה 12:00: שילוב יוצאי אתיופיה בתחומי החינוך, הרווחה והבריאות – מעקב אחר יישום החלטות הממשלה מאוקטובר
יום רביעי, 03 בפברואר 2016, כ"ד בשבט תשע"ו
בשעה 09:30: מצבן של הקהילות היהודיות באירופה והצפי לעלייתן. בהשתתפות נשיא הקונגרס היהודי הרוסי מר יורי קנר, ויו"ר ועד רבני אירופה הרב פנחס גולדשמידט
.
כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:
יום שני, 01 בפברואר 2016, כ"ב בשבט תשע"ו
בשעה 10:00: הצעה לסדר-היום בנושא: "השביתה המתמשכת של בתי הספר הנוצריים מתחילת שנת הלימודים"

בשעה 11:30: מחסור בכיתות לימוד במזרח ירושלים
יום שלישי, 02 בפברואר 2016, כ"ג בשבט תשע"ו
בשעה 10:30: התאמה של הלימודים האקדמיים ושל המוסדות להשכלה גבוהה לעולם התעסוקה המשתנה – לציון יום אתגרי המחר בתעסוקה: חשיבה מחדש על הכשרה והשכלה בעולם עבודה משתנה
.
הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה וועדת החינוך, התרבות והספורט לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו
בשעה 14:30: התמורה בעד הארכת תקופות הזיכיון בערוץ השלישי
.
מליאת הועדה
יום רביעי, 03 בפברואר 2016, כ"ד בשבט תשע"ו
בשעה 09:30:
הערכות המחוז החרדי לשנת הלימודים תשע"ז – הישיבה תתקיים באולם נגב
.
כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:
יום שני, 01 בפברואר 2016, כ"ב בשבט תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 15 והוראת שעה) (הארכת תקופת החופשה לכל שנת עבודה אצל מעסיק), התשע"ו-2016
בשעה 10:30: הפגיעה הצפויה בלקוחות ביטוחי הבריאות כתוצאה מהרפורמה המתקרבתהצעה לסדר יום במסגרת דיון מהיר של ח"כ אוסאמה סעדיהצעה לסדר יום במסגרת דיון מהיר של ח"כ נורית קורן נוסח ההצעה של ח"כ איציק שמולי – נוסח ההצעה של של ח"כ קארין אלהרר
בשעה 13:00: הצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו (תיקון) (הארכת התקופה להגשת בקשה לרישום פסק דין שניתן לפני יום התחילה), התשע"ו–2016
יום שלישי, 02 בפברואר 2016, כ"ג בשבט תשע"ו
בשעה 08:30: סכסוך העבודה בחסות הנוער
בשעה 09:00: הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 23) (עונשין, עיצום כספי וסמכויות פיקוח), התשע"ה-2014
בשעה 11:15: תקנות בריאות הציבור (מזון)(שאריות חומרי הדברה)(תיקון), התשע"ו- 2016

ועדת המשנה לעניין מעמד הקשיש
בשעה 12:00: תעסוקת קשישים בישראל
.
מליאת הועדה
בשעה 13:30:  יעדי שירות התעסוקה – דיווח לוועדה
.
וועדת המשנה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
בשעה 14:30: תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם), התשע"ה-2015 – נוסח לדיון – נקינוסח לדיון
.
ועדת המשנה לעניין הרפורמה בבריאות הנפש
יום רביעי, 03 בפברואר 2016, כ"ד בשבט תשע"ו
בשעה 09:00:
קריטריונים לקבלת טיפול במסגרת הרפורמה
.
כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
יום ראשון, 31 בינואר 2016, כ"א בשבט תשע"ו
בשעה 10:00: בקשה לחוות דעת עפ"י סעיף 21 לחוק מבקר המדינה בנושא: הקמת מכשול גדר הגבול עם רצועת עזה ומניעת אירועי חדירה הישיבה תתקיים במושב נתיב העשרה
יום שלישי, 02 בפברואר 2016, כ"ג בשבט תשע"ו
בשעה 10:00: בקשה לחוות דעת עפ"י סעיף 21 לחוק מבקר המדינה בנושא: היערכות המדינה לשינויים בעולם התעסוקה – מקצועות המחר ושינויים בהרכב האוכלוסייה העובדת
.
כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:
יום שני, 01 בפברואר 2016, כ"ב בשבט תשע"ו
בשעה 11:00: תנאי העסקת מנהלות המשפחתונים
יום שלישי, 02 בפברואר 2016, כ"ג בשבט תשע"ו
בשעה 10:30: עתיד תעסוקת הנשים בישראל – לציון יום מיוחד בכנסת בנושא אתגרי המחר בתעסוקה: חשיבה מחדש על הכשרה והשכלה בעולם עבודה משתנה
.
כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
דיונים נבחרים:

יום שלישי, 02 בפברואר 2016, כ"ג בשבט תשע"ו
בשעה 11:30:  עידן הרובוטיקה – התמודדות עם השינויים הצפויים בשוק התעסוקה – בישיבה יוצג רובוט לנוכחות מרחוק. ד"ר רועי צזנה השוהה בארה"ב, יתחבר אל הרובוט מרחוק, ישלוט בו, וירצה בדיון; להצגת שיטות יצור מודרניות בעידן הרובוטיקה – תוצג מדפסת תלת-מימד שתייצר חלקים תוך כדי הדיון – הישיבה תתקיים באולם נגב
.
כל דיוני הוועדה לזכויות הילד
דיונים נבחרים:
יום שני, 01 בפברואר 2016, כ"ב בשבט תשע"ו
בשעה 11:00: 
שימוש באלימות כאמצעי ענישה במוסדות חינוך – דיון
בשעה 12:30: מעמדם של אחים שכולים – פניית יושבת ראש הוועדה בנושא מעמדם של אחים שכולים לשרים רלוונטים, מיום 8.7.15
יום שלישי, 02 בפברואר 2016, כ"ג בשבט תשע"ו
בשעה 09:30: בטיחות ילדים – דיון לציון 20 שנה לפעילות ארגון 'בטרם'
.
כל דיוני הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
דיונים נבחרים:
יום שני, 01 בפברואר 2016, כ"ב בשבט תשע"ו
בשעה 10:00: סתירות בדיווחי משרד החינוך לגבי ספר האזרחות החדש, הרפורמה בסל התרבות ותקצוב ארגוני יהדות פלורליסטית
יום שלישי, 02 בפברואר 2016, כ"ג בשבט תשע"ו
בשעה 10:00: שקיפות ועדת שרים לענייני חקיקה – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
בשעה 11:30: שקיפות הסכמים קואליציוניים בעלי משמעות תקציבית – דיון מעקב מיום 28.10.15

כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובסעיפים מהצעת חוק התכנית הכלכלית
יום שלישי, 02 בפברואר 2016, כ"ג בשבט תשע"ו
בשעה 14:00: הצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ה-2015 – •התקשרויות יזמים עם דיירים – קביעת סטנדרטים לתנאי ההתקשרות ולמפרטים •התייחסות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל •הצגת המלצות מטה הדיור בדבר תמריצים לדיור בהישג יד

כל דיוני הוועדה המיוחדת לפניות הציבור
יום שלישי, 02 בפברואר 2016, כ"ג בשבט תשע"ו
בשעה 13:00: הונאת צרכנים על ידי הזרקת מים למזון קפוא

כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא "קשיים ברפורמה בשירות המדינה"
יום רביעי, 03 בפברואר 2016, כ"ד בשבט תשע"ו
בשעה 09:00: מכרזים בשירות המדינה – הישיבה תתקיים בחדר הישיבות של הוועדה לענייני ביקורת המדינה

נערך על ידי לקסי
תגיות: , , , , , , , , , , , , ,

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.