חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

האם מנסים לסכל את הדו"חות המיטיבים עם הציבור רגע לפני אישור תוכניות המתאר במפרץ חיפה?

נושאים בריאות ואיכות סביבה, דעות, תכנון ובניה ב 25.01.16 0:21

בלה בן דוד שימשה סמנכ"לית איגוד ערים חיפה. במסגרת תפקידה הגישה לועדות הערר הארצית שדנו בתוכניות הענק במפרץ חיפה דו"חות המיטיבים עם הציבור. האם התלונות נגדה על ניגוד עניינים הן במסגרת הניסיון לבצע "סיכול ממוקד" לדו"חות המיטיבים הללו רגע לפני אישור תכניות הענק?

מאת: חנה קופרמן ואלה נווה

"קרקעות הצפון" – תעשייה פטרוכימית והתעלמות מבריאות הציבור

עיון בתוכניות המתאר [i] למפרץ חיפה מלמד על המגמה לבסס תעשייה פטרוכימית גדולה בחיפה, שתוקם לצורך הפקת מוצרי נפט שהתגלה במאגר לוויתן. תעשייה כזו, באזור מוכה תחלואה מזיהום הסביבה, מוסיפה סכנות לבריאות הציבור בחיפה וסביבותיה, אך מתעלמים ממנה. להלן פרטים על תכנית "קרקעות הצפון" מאת חנה קופרמן

לקריאה נוספת

בועדת ביקורת המדינה התקיים ביום שני,  18.01.16 דיון דחוף בעניין "התנהלות איגוד ערים חיפה לאיכות הסביבה". בנימוקי הבקשה המצ"ב דיון מהיר- ועדת ביקורת המדינה – בענין התנהלות איגוד ערים חיפה (3), עולה מדברי ההסבר שהעילה לדיון המהיר היא פרשיית  "ניגוד העניינים" של גב' בלה בן דוד, סמנכ"לית איגוד ערים חיפה.

את המהלך לקיום הדיון בוועדה והתלונה במשטרה שהוגשה כנגד גב' בלה בן דוד מובילה סיעת הירוקים של חיפה הקוראת לבטל את חוות הדעת המקצועיות שיזמה והגישה בלה בן דוד לועדות הערר הארצית בשם איגוד ערים אבל, כאשר קוראים את חוות הדעת מגלים, שמדובר בדוחות ששומרים על שלום הציבור ואף מטילים  מגבלות קשות על חברות תש"ן ובז"ן היזמיות- מגבלות שמחמירות את התקנים של כמות הזיהום המותרת להיפלט לאוויר וממש שמות מקלות בגלגלים כנגד הרחבת הזיהום האדירה הצפויה בתכניות "קרקעות הצפון" והרחבת בתי הזיקוק" עד כדי סיכון אישורן.

על רקע זה-  ההתנהלות של הירוקים מעלה תהיות קשות.

במהלך הדיון בועדת ביקורת המדינה עלה חשש שהוא עלול לשמש כפלטפורמה באמצעותה  הירוקים מתכננים לבטל את הדוחות המיטיבים עם הציבור בועדות הערר, רגע לפני קבלת ההחלטות,  בתואנה של "ניגוד עניינים" ודרישה לקבל "דוחות אחרים- "אובייקטיביים"-  מהלך עליו ישמחו מאוד היזמיות ושעלול להביא למחיקת הדוחות שהגישה בלה בן דוד לועדות הערר ובכך לפתוח את הפתח להורדת החסמים שמקשים על אישור התכניות.

גברת בלה בן דוד הואשמה בניגוד עניינים, אבל כאשר מאשימים אדם בניגוד עניינים זה אמור לקרות בעקבות זה שהוא מרע לציבור. איך מסע ההכפשה האישי כנגד בלה בן דוד  מסתדר עם העובדה שתכניות הענק המקודמות בימים אלו בועדות הערר הארציות בתחום מפרץ חיפה ועומדות בפני קבלת החלטות, קרי: "חפא"ג 1139א'", ("קרקעות הצפון"), חפא"ג 1200ב',(הרחבת בז"ן) וכן גם תמ"א 37 / 2 (צנרת לנפט מסוג קונדנסט ותוצריו) – הדו"חות בנושא זיהום האוויר שהיו בתחום אחריותה של גב' בן דוד בתכניות אלו, הם דו"חות שמיטיבים עם הציבור ואף מסכנים את אישור התכניות המרעות. ולראיה:

 1. בתכנית קרקעות הצפון, מצ"ב אסמכתא מתוך ההשגה שהוגשה מאת איגוד ערים חיפה בעניין ההשלכות החמורות של התכנית על האוויר בסמוך לה. ההשגה מיום 25.12.2014 בעמוד 2- חוות הדעת מבקשת את הגדרת ערך היעד של חוק אויר נקי,כערך שצריך לעמוד בו בשכונות המגורים הסמוכות. ערך זה מחמיר יותר מערך הסביבה. חוות דעת זו תומכת ומנסה לשמור על בריאות הציבור – ולכן יש לה חשיבות עליונה למעשה לא רק בתיק "קרקעות הצפון", אלא גם בתיק "בז"ן".

המדינה, באמצעות חברת תש"ן שבבעלותה- היא שמתנגדת להגביל את הזיהום מהמתחם  בפליטת לסביבה. גם משרד התשתיות מבקש שלא להחיל מגבלות על  המתחם ואילו בלה בן דוד – אשר חוות דעת אלו בתחום אחריותה וביוזמתה – שומרת באופן מובהק על שלום הציבור.  חברת תש"ן היזמית הגישה ערר כנגד המגבלה הזו ואמרה במפורש בפרוטוקולים של הדיונים- שאם מגבלה זו תאושר- חברת תש"ן לא תוכל לממש את התכנית!!!

ציטוט מההשגה לתכנית "קרקעות הצפון – אסמכתה: תגובת האיגוד לערר תשן -קרקעות הצפון -251214 (2)

 1. באותה ההשגה לתכנית קרקעות הצפון (מיום 25.12.2014),יש התייחסות קריטית לתסקיר שנערך לתכנית והעמדה של הגב' בלה בן דוד, היא שהתוצאות של המודל שעליו התבססו  – אינן משקפות את המצב הקיים  – וכי הן נמוכות מדי.

מצ"ב אסמכתא מתוך ההשגה שהוגשה מאת איגוד ערים חיפה בעניין ההשלכות החמורות של התכנית על האוויר בסמוך לה. המשמעות היא שהתכנית "קרקעות הצפון", שהיא בעלת פוטנציאל מזהם אושרה תוך הסתמכות על מודל מזייף.

פה נחשף, כי מודל הפיזור שמשמש בתכניות הגדולות ביותר במפרץ חיפה – הוא שגוי, וכי הוא מטה את התוצאות כלפי מטה !  האם יחשוף את זה אדם שמטרתו להרע עם הציבור ושבאמת מצוי בניגוד עניינים? מי שחשפה זאת, היא הגב' בלה בן דוד.

האם מי שמוצג כאילו הוא בניגוד עניינים עם טובת הציבור יחשוף כזה פרט מהותי בתיקים, אשר יש בכוחו ל"הכשיל"?- לא רק את "קרקעות הצפון" אלא גם את אישור תכנית הרחבת בתי הזיקוק?  וכך כתוב בעמוד 2: "נוסיף ונציין כי התוצאות שהתקבלו מהרצת מודל הפיזור בתסקיר היו מאוד נמוכות מערכי היעד. ריכוז בנזן יממתי ממוצע התקבל סביב 1 מיקרוגרם/מ"ק וריכוז בממוצע שנתי היה בסביבות 0.3 מיקרוגרם/מ"ק. בדיעבד אנו רואים בברור שתוצאות המודל נמוכות משמעותית מהמדידות בשטח. מכאן אנו למדים שתוצאות הרצת המודל אינן משקפות את ריכוזי הבנזן בסמוך לתכנית ולכן עדיף להסתמך ולהתייחס למדידות מתחנות הניטור."

 1. בהשגה לתכנית תמ"א 37 / 2, בנושא צנרת הקונדנסטים-הנפט ממאגרי הגז הטבעי , שחתומה על ידי ורד בן דרור, שותפתה בצוות, אתה הגב' בן דוד נוהגת להגיע לכל הועדות והדיונים בהתנגדויות ועררים על תשתיות מזהמות, נכתב:  כי צריכה להיבחן המשמעות הסביבתית של הגעת הקונדנסט בצינור אל בתי הזיקוק, שכן לכך יש השלכות סביבתיות בקצה התהליך.בכך התריע הצוות המקצועי באיגוד, על המשמעות של תכנית זו. למה שנכתב במסמך זה, יש משמעות אדירה על תיק הרחבת בתי הזיקוק. כלומר: בלה בן דוד התנגדה ומתנגדת לאישור כניסת הקונדנסטים לאחסון וזיקוק בקרקעות הצפון ובבז"ן, בלי לבחון את ההשפעות של תעשיית נפט חדשה זו. בכך למעשה, תמכה הגב' בן דוד בעמדתנו, נציגי הציבור, כשהגענו לועדת התכנון ודרשנו – לא לאשר אחסון ולא לאשר את כניסת הקונדנסטים למפרץ חיפה. בעזרתה של בלה בן דוד, הוחלט בתכנית קרקעות הצפון שאנו מתנגדות לה בשם הציבור, שלא לאחסן קונדנסטים במתחם "קרקעות הצפון". ועל כך – מערער משרד התשתיות באופן מפורש!

ציטוט מתוך המסמך המצ"ב בענין תמ"א 37- 2 שקידמה בן דוד- אסמכתה:השגות האיגוד לתכנית תמ א 37- 2 – כניסת הקונדנסייט למפרץ חיפה (1)

 1. עדות אישית של אלה נווה- מגישת ההתנגדות היחידה מטעם הציבור כנגד תכנית הענק "קרקעות הצפון" שמטרתה להקים בית זיקוק שני במפרץ חיפה, ליד בז"ן:

"בסוף שנת 2013 הגעתי לאיגוד ערים חיפה למפגש של הפורום לניטור אפידמיולוגי. בסוף המפגש, ולאחר שהאורחים הלכו, פנתה אליי הגברת בלה בן דוד ושאלה האם איש אינו מתכוון להתנגד ל"קרקעות הצפון"? שאלתי אם התכנית הופקדה, משום שידע זה לא היה ברשותי , והיא אמרה שכן, ושעדיין ניתן להגיש התנגדויות. היא הפנתה אותי אל ורד דרור, שהרחיבה על אודות התנגדותם, שנגעה לחשיפת תושבים הגרים בסמוך, לרמות גבוהות וחריגות של בנזן. לאור הבנתי כי ניתן להגיש עדיין להגיש התנגדות – הגשתי התנגדות זו, ועל כן בזכות בלה בן דוד הגשתי התנגדות לתכנית "קרקעות הצפון", אשר עד לאותו הרגע לא ידעתי שהיא כבר מופקדת. תכנית קרקעות הצפון, מהווה עתודת קרקע משמעותית לתעשייה הפטרוכימית ביעוד קרקע של זיקוק. ואשר פגיעה או התנגדות לה – משמעה גם פגיעה בהרחבת בז"ן" 

 1. במצגת שהוצגה בעת דיון בערר בז"ן ביום 08.07.2015 חושפת  בלה בן דוד נתונים עלהמתאם בין אירועי זיהום שהיו בבז"ן, ובין חשיפה למזהמים אלו בשכונות מגורים בחיפה.  זהו מידע רב ערך ומשמעותי, שכן בשקפים שקדמו , פירטה כי בז"ן הם הפולטים העיקריים של מזהם זה, וכן ניתן להשתמש בגרף זה  – לתביעות כלפי בז"ן, שכן היא חושפת שגם אחרי שימוש בגז טבעי, מתחם בז"ן תורם את רוב הפליטות של גופרית דו חמצנית, והן אפילו משפיעות על תושבי העיר. – אסמכתה בגרף

וכאן חשפה רמות גבוהות של בנזן בשכונת קרית בנימין – בקרית אתא – הסמוכה לבז"ן בעטיים הוטלו מגבלות קשות לתכנית "קרקעות הצפון"- אסמכתה  דיגומים סביבתיים של המשרד להגנת הסביבה

 1. מהעובדות לעיל, עולה ,כי למרות שהגברת בלה בן דוד עובדת בארגון שבו יו"ר האיגוד הוא ראש העיר, אותו האדם שהכחיש את בעיית הזיהום, אותו האחד שמקדם את הרחבת התעשייה והתכניות שעומדות בפני אישור – למרות זאת, ולמרות הלחצים הפוטנציאליים מההתנהלות הידועה של יו"ר האיגוד ומנכ"לו – הגברת בן דוד פועלת באופן שמנסה להיטיב עם הציבור ככל יכולתה, ותחת האילוצים בהם היא נתונה, של גוף ששומר על האינטרסים של התעשייה, ואשר מנהליה הבכירים – שומרים על אינטרסים של הגדלת התעשייה הפטרוכימית המזהמת תוך התעלמות מוחלטת מהתחלואה החריגה באזור. האם בשל כך נענשה?
 1. נשאלת השאלה, לאור חוות הדעת והדו"חות הנ"ל אותם קידמה גב' בו דוד-   האם הנקודות הקריטיות שמסכנות את התכניות – אותן העלתה בלה עם שותפתה ורד דרור –האם יש למישהו אינטרס לגרום לסילוקה וסילוק המסמכים מהדרך – ומחיקתם רגע לפני קבלת ההחלטות?
 1. כאמור, את התלונות ו"חשיפת" ניגוד העניינים כנגד הגברת בלה בן דוד, מובילים "הירוקים של חיפה", אשר קידמו במשך שנים את תכנית "קרקעות הצפון"- הקמת בית זיקוק שני שעתיד לקלוט את תעשיית הנפט מסוג קונדנסט האדירה המתוכננת להגיע ממאגרי הגז הטבעי ותכניות פיתוח עתידיות אחרות כמו נפט מפצלי השמן בגולן ועוד תכניות ענק שצפויות להגדיל את הפגיעה בבריאות  תושבי מפרץ חיפה במאות ואלפי אחוזים.

חנה קופרמן היא יו"ר הפורום הישראלי לשמירה על החופים

אלה נווה עומדת בראש "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות"

הערות המערכת:

תוכניות המתאר שאליהן מתייחסת רשומה זו הן:  "חפא"ג 1139א'", ("קרקעות הצפון"), חפא"ג 1200ב',(הרחבת בז"ן) וכן גם תמ"א 37 / 2 (צנרת לנפט מסוג קונדנסט ותוצריו)

רשומה זו היא חלק מהמידע שנשלח על ידי חנה קופרמן ואלה נווה. להלן המידע המלא: בלה בן דוד

 

 

נערך על ידי דליה
תגיות: , , , , , ,

5 תגובות

 1. לקסי :

  פרסום מיותר

  הפירסום הזה אינו מסייע למאבק בצפון.
  שתי מגישות ההצעה לסדר – חברות הכנסת יעל כהן פארן ויעל גרמן – אינן חשודות כמי שפועלות לרעת הציבור גם בעניין הזה.

 2. משתמש אנונימי (לא מזוהה) :

  לקסי
  העובדה שאתה מעריך ומכבד את חברות הכנסת הנ"ל אינה מייתרת את הפרסום הזה. הפרסום הזה משקף דאגה לבריאות הציבור. הניסיון לבטל דו"ח של בלה בן דוד למרות שהוא מיטיב עם הציבור, מעורר סימני שאלה?

 3. לקסי :

  הפוסט הזה מבטא יותר מכל את המחלוקת בין "הירוקים של חיפה" לבין אלה וחנה.
  איני יודע את זרמי המעמקים של המחלוקת. אבל זה נקרא לא טוב.

 4. חנה קופרמן :

  תגובה ללקסי

  חברת תשתיות נפט (תש"ן) הכריזה במהלך הדיונים בערר תכנית "קרקעות הצפון"- תכנית להקמת בית זיקוק שני במפרץ חיפה שאם תאושר המגבלה של עמידה בערכי היעד בשכונות המגורים אשר הוטלה עליהם ביוזמת בלה בן דוד – לא תוכל לממש את התכנית. והנה באים הירוקים ועושים להם את העבודה- קוראים לבטל את הדוחות שבעטים הוטלה המגבלה. זאת לאחר שבמשך שנים הירוקים תמכו בתכנית ושיווקו אותה כתכנית נהדרת. היום אני ואלה נווה עומדות בחזית המאבק כנגד אישור "קרקעות הצפון" ואלו הירוקים מנסים לבטל את הדוחות שבעטים היא תקועה. אז.. האם זה באמת נראה לך סיפור "אישי"?

 5. חנה קופרמן :

  המשך התגובה ללקסי

  הדוחות של בלה בן דוד הביאו להחמרת התקנים על בתי הזיקוק המתרחבים בתכנית "הרחבת בז"ן"- מעבר למה שמחייב חוק אוויר נקי. חברת בז"ן עושה הכל כדי שתקנים אלו יבוטלו. וגם כאן הקמפיין כנגד בלה בן דוד משרת את מטרותיה.

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.