השבוע בכנסת: מס מעסיקים, אגרות רכב, עמלות בנקים, קריסת המנהרות ועוד

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה.

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת

 1. הצעות סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ויש עתיד להביע אי-אמון בממשלה בנושאים:
  • "עשרות אלפי אנשים בישראל ללא פנסיות לעת זקנה. ישנם מעל 180 אלף קשישים שנמצאים מתחת לקו העוני, מתוכם 150 אלף עולים. הם ורבבות אחרים מתקיימים מקצבה זעומה" (המחנה הציוני)
  • "רדיפה פסולה של ארגוני ופעילי זכויות אדם והמשך גל ההסתה של הממשלה" (הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל)
  • "ממשלה בקיבעון מחשבתי שאינה מסוגלת להתמודד עם האתגרים הביטחוניים, הכלכליים והחברתיים של ישראל" (יש עתיד)
 2. הצעת חוק סליקה אלקטרונית של שיקים, התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-924/א'
 3. הצעת חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (מס' 6), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-991/א'
 4. הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 4 והוראת שעה), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' כ-592/א' (פ/2184/19)
 5. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 49), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' כ-607/א' (פ/1472/20)
 6. הצעת חוק הדואר (תיקון מס' 12), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/999
 7. הצעת חוק מיסוי מקרקעין (תיקון מס' 85), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/1003
 8. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 219), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/1003
 9. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 220), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/1003
 10. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 54), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/1003
 11. הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 58) (שינוי שיטת עדכון הגמלאות לעובדי שירותי הביטחון), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/1004
 12. הצעת חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון) (הגברת השקיפות לגבי נתמכים שעיקר מימונם מתרומות של ישויות מדינות זרות), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/1005
 13. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 56) (מסירת מידע מרשויות המדינה לקופות החולים), התשע"ד-2014 (מס' מ/844) (ההודעה נמסרה ביום 12.10.15) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
 14. נאומים בני דקה
 15. ציון יום הזיכרון הבינלאומי לשואה (במסגרת הצעות חוק פרטיות והצעות רגילות לסדר-היום)
 16. הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון מס' 6) (שם המדינה), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – של חבר הכנסת אורן אסף חזן – הצעות חוק כ-605 (פ/1320/20)
 17. הצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו (תיקון) (הארכת התקופה להגשת בקשה לרישום פסק דין שניתן לפני יום התחילה), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – של חברי הכנסת אלי אלאלוף, זהבה גלאון ומרב מיכאלי – הצעות חוק כ-613 (פ/1907/20)
 18. הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 44) (השעיה והעברה מכהונה של סגן ליושב ראש הכנסת) (קריאה ראשונה) – מטעם ועדת הכנסת – הצעות חוק כ-616
 19. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 43) (השעיה והעברה מכהונה של סגן ליושב ראש הכנסת), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – מטעם ועדת הכנסת – הצעות חוק כ-616
 20. שאילתות דחופות
 21. הצעות חוק לדיון מוקדם
 22. כ הצעות לסדר-היום דחופות ורגילות

 

השבוע בוועדות הכנסת

כל דיוני ועדת הכנסת
דיונים נבחרים:
יום שני, 25 בינואר 2016, ט"ו בשבט תשע"ו
בשעה 10:00: 1. הצעת חברי הכנסת צחי הנגבי ומרב מיכאלי לתיקון תקנון הכנסת בנושאים: "שעת שאלות" ו"הצעות אי אימון".   2. מינוי ממלאי מקום קבועים בוועדות הפנים והגנת הסביבה ובוועדת החינוך התרבות והספורט – פניית חה"כ מרב מיכאלי, יו"ר סיעת המחנה הציוני. – רביזיה  3. הצעה לסדר-היום בנושא: "קשיים ברפורמה בשירות המדינה" – הקמת ועדה לדיון

כל דיוני ועדת הכספים
דיונים נבחרים:

יום שני, 25 בינואר 2016, ט"ו בשבט תשע"ו
בשעה 10:00: קביעת סכום ההשתתפות המיוחד בהוצאות התקציב של המועצות הדתיות בהתאם לסעיף 11ב לחוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב), התשל"א-1971 (אמות המידה) – בקשה לדיון מחדש
בשעה 10:05: תקנות התעבורה (הוראת שעה), התעש"ו-2015, עדכוני אגרות רכבחומר רקע
בשעה 10:40: 1. ביטול מס מעסיקים בענפי הבניה – הצעתו של חה"כ מיקי מכלוף זוהר;  2. ביטול מס מעסיקים בענפי התיירות והמלונאות – הצעתו של חה"כ אראל מרגלית;  3. ביטול מס מעסיקים בענפי החקלאות – מעקב
יום שלישי, 26 בינואר 2016, ט"ז בשבט תשע"ו
בשעה 10:00: 1. המשך פעילות הארגונים של נכי רדיפות הנאצים;  2. מס על הרנטה לנכי רדיפות הנאצים;  3. אי העברת תשלום רבעוני לנכי רדיפות הנאצים ולנכי המלחמה בנאצים – דיווח על מצבה הכספי של החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ – המשך דיון;  4. תגמול לנכי רדיפות הנאצים שהגיעו לארץ לאחר שנת 1953
יום רביעי, 27 בינואר 2016, י"ז בשבט תשע"ו
בשעה 09:30: סקירת המפקחת על הבנקים, גב' חדוה בר;  חובות ענק של לווים יחידים למערכת הבנקאית;  עמלות מסחר בבנקים

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:
יום שני, 25 בינואר 2016, ט"ו בשבט תשע"ו
בשעה 09:30: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013 – הישיבה תתקיים באולם נגב, ותשודר בערוץ הכנסת
בשעה 12:00: 1. ליקויים בהקמת המנהרות בקו הרכבת לירושלים;  2. הצעה לסדר-היום בנושא: "חשש מקריסת מנהרות בפרוייקט הרכבת לירושלים"
בשעה 13:00:  זמני המתנה ממושכים למבחני נהיגה מעשיים – הצעה לדיון מהיר של ח"כ מאיר כהןהצעה לדיון מהיר של ח"כ עבדאללה אבו מערוף
יום שלישי, 26 בינואר 2016, ט"ז בשבט תשע"ו
בשעה 09:30: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – ביטול עסקה ברוכלות ועסקת מכר מרחוק), התשע"ה–2015
בשעה 11:30: הצעת חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2015
יום רביעי, 27 בינואר 2016, י"ז בשבט תשע"ו
בשעה 09:30: דיווח שר החקלאות ופיתוח הכפר על פעולות משרדו, תכנית העבודה של המשרד ואופן ביצוע התקציב

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:
יום שני, 25 בינואר 2016, ט"ו בשבט תשע"ו
בשעה 09:00: התנהלות המדינה ועיריית ירושלים כלפי תושבי ליפתא והסדרת זכויותיהם
בשעה 10:00: הצעת חוק הסדרת העיסוק בהדברת מזיקים לאדם ולרכוש, התשע"ד-2014 – הכנה לקריאה שניה ושלישית – דיון והצבעות – חומר רקע
בשעה 11:30: שיטות הדיג הנהוגות כיום במדינת ישראל והשפעתם על אוכלוסיית החי והצומח בים
בשעה 13:00: הביטחון בהר הזיתים – ישיבת מעקב

כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:
יום שני, 25 בינואר 2016, ט"ו בשבט תשע"ו
בשעה 09:30: הצעת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס" 5) (סמכות חיפוש לשוטר לשם מניעת אלימות), התשע"ו-2015
בשעה 10:00: הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"ה-2015 – הכנה לקריאה שניה ושלישית
בשעה 12:30: מפגש עם שרת המשפטים, חה"כ איילת שקד
יום שלישי, 26 בינואר 2016, ט"ז בשבט תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס" 20) (תיקון – הארכת מועד), התשע"ו-2015 של חה"כ שולי מועלם-רפאלי. (פ/2407) – הכנה לקריאה ראשונה במסגרת יום השואה הבינלאומי
בשעה 11:30: הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס" 19), התשע"ה-2014 – הכנה לקריאה שניה ושלישית
בשעה 14:00: מעקב אחר יישום חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין
יום רביעי, 27 בינואר 2016, י"ז בשבט תשע"ו
בשעה 09:00: דוח נציבות הביקורת על הפרקליטות בעניין פרשת מאיה פורמן הצעה לדיון מהיר של ח"כ יעל גרמןנייר עמדה מטעם פורום קהלת

כל דיוני ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
דיונים נבחרים:
יום שני, 25 בינואר 2016, ט"ו בשבט תשע"ו
בשעה 11:00: אנטישמיות ודה-לגיטימציה ברשת
בשעה 12:30: האנטישמיות הגואה באירופה
יום שלישי, 26 בינואר 2016, ט"ז בשבט תשע"ו
בשעה 11:30: בחינת הענקת ההטבות הנלוות לניצולי שואה בעקבות תיקוני חקיקה – לציון יום השואה הבינלאומי בכנסת

כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:
יום שני, 25 בינואר 2016, ט"ו בשבט תשע"ו
בשעה 10:00: שימוש בתקשורת אלחוטית וחשיפה לקרינה בבי"ס והטמעת הטבלטים והשלכותיהם במערכת החינוך
בשעה 11:30: תנאי שכר של סייעות בגנים ובבי"ס – מעבר מהסכם זמני להסכם כולל
יום שלישי, 26 בינואר 2016, ט"ז בשבט תשע"ו
בשעה 09:30: א. הצעה לסדר היום בנושא: "הורדת נושא השואה מבחינת הבגרות בהיסטוריה" ב. הכללת פרק היסטוריה של הקהילות הספרדיות בתקופת השואההישיבה תתקיים באולם נגב

ישיבה משותפת עם הוועדה לענייני ביקורת המדינה
בשעה 11:30: א. מערכת לתקצוב המכינות הקדם-אקדמיות ולבקרה עליהן

מליאת הועדה
יום רביעי, 27 בינואר 2016, י"ז בשבט תשע"ו
בשעה 09:00: קריטריונים חדשים למוסדות תרבות בפריפריה
בשעה 10:00: הצגת משרד התרבות והספורט

כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:
יום שני,
25 בינואר 2016, ט"ו בשבט תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק אומנה לילדים, התשע"ה-2014
בשעה 11:00: הסדרת המכללות הטכנולוגיות להכשרת הנדסאים בישראל
בשעה 13:30: 1. תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה)(הוראת שעה), התשע"ו-2015; 2. תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (תיקון תקנה 9)(הוראת שעה),התשע"ו-2015 – חומר רקע
יום שלישי, 26 בינואר 2016, ט"ז בשבט תשע"ו
בשעה 09:00: 1. הדרכים להבטחת האיתנות הפיננסית במוסד לביטוח לאומי 2. מהפיכת השירות בביטוח הלאומי  3.הוועדות הרפואיות  4.הנגשת השירות לדוברי השפה הערבית
בשעה 12:00: במסגרת יום השואה הבינלאומי זכויותיהם של ניצולי שואה אשר שהו במסתור, ברחו מפני הנאצים, חיו תחת מצור או נלחמו ביערות ועלו לישראל לאחר אוקטובר 1953
בשעה 13:00: המחסור בפנימיות יום במגזר הערבי

וועדת המשנה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
בשעה 14:00
: תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם), התשע"ה-2015 – נוסח לדיון לא סופי- נקינוסח לדיון לא סופי

מליאת הועדה
יום רביעי, 27 בינואר 2016, י"ז בשבט תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2015  – חומר רקע

כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
יום שני, 25 בינואר 2016, ט"ו בשבט תשע"ו
בשעה 11:00: בקשה לחוות דעת מבקר המדינה עפ"י סעיף 21 לחוק מבקר המדינה בנושא: התנהלות חברת שראל, הארכת הפטור ממכרז
יום שלישי, 26 בינואר 2016, ט"ז בשבט תשע"ו
בשעה 09:30: בקשה לחוות דעת עפ"י סעיף 21 לחוק מבקר המדינה ודיווח לפי סעיף 6 לחוק בעניין בדיקת מבקר המדינה בנושא הליכי הפרטת תע"ש והתנהלות רשות החברות ומשרדי ממשלה בנושא זה ובעניינים קשורים

ישיבה משותפת עם וועדת החינוך, התרבות והספורט
בשעה 11:30: א. מערכת לתקצוב המכינות הקדם-אקדמיות ולבקרה עליהן
בשעה 13:00: פינוי שדה דב, מתוך דוח מבקר המדינה 66א, עמ' 813, פיתוח ותחזוקה של שדות תעופה פנים-ארציים ומנחתים

כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:
יום שלישי, 26 בינואר 2016, ט"ז בשבט תשע"ו
בשעה 10:00: תנאי העסקת מנהלות המשפחתונים
יום רביעי, 27 בינואר 2016, י"ז בשבט תשע"ו
בשעה 09:00: הטרדות מיניות במד"א

כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
דיונים נבחרים:
יום שלישי, 26 בינואר 2016, ט"ז בשבט תשע"ו
בשעה 10:00: היסטוריה פוגשת חדשנות – מיזם טכנולוגי לשימור והנגשת עדויות הניצולים ב"יד ושם" – ישיבה לציון יום השואה הבינלאומי

כל דיוני הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
דיונים נבחרים:
יום שני, 25 בינואר 2016, ט"ו בשבט תשע"ו
בשעה 10:00: מניעת טיפול בקנאביס רפואי על-ידי קופות החולים – מעקב מיום 26.10.15

כל דיוני הוועדה לזכויות הילד
דיונים נבחרים:
יום שני, 25 בינואר 2016, ט"ו בשבט תשע"ו
בשעה 12:00: פיקוח ואכיפה על עבודת נוער בכלל ובחדשי הקיץ בפרט
יום שלישי, 26 בינואר 2016, ט"ז בשבט תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק זכויות החולה (תיקון מס' 9) (הסכמה לטיפול רפואי בשם קטין שהורהו מואשם בביצוע עבירת מין או אלימות כלפיו), התשע"ה-2014 – הכנה לקריאה שניה ושלישית – מסמך רקע מאת המממ – מתן טיפול רפואי לקטין בלי הסכמת הוריו או במצבי מחלוקת ביניהם

כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובסעיפים מהצעת חוק התכנית הכלכלית
יום שני
, 25 בינואר 2016, ט"ו בשבט תשע"ו
בשעה 12:00: הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים חוץ-מוסדיים), התשע"ו-2015 – 1. תפקידי המפקח וסמכויותיו (פיקוח, אכיפה, בירור מנהלי והוראות לעניין ממשל תאגידי);   2. סמכויות המפקח לשמירה על ענייני הלקוחות-מקבלי האשראי או השירות ('הגנת הצרכן')

כל דיוני הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

יום שלישי, 26 בינואר 2016, ט"ז בשבט תשע"ו
בשעה 13:00: הונאת צרכנים על ידי הזרקת מים למזון קפוא

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply