השבוע בכנסת: מתווה הגז (ס' 52) סוף? הזלת הנסיעה בתחבורה ציבורית, פעילות ארגוני זכויות אדם באיו"ש, הטרדות מיניות מצד ראשי רשויות ועוד

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה.

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת

 1. הצעות סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ויש עתיד להביע אי-אמון בממשלה בנושאים:
  1. "מדיניות חוץ כושלת של ישראל, מדינה ללא שר חוץ פוגעת בהתקדמות המדינית, במו"מ ומכרסמת באינטרסים המדיניים, הביטחוניים והכלכליים שלה" (המחנה הציוני)
  2. "ממשלה כושלת בוחרת בהסתה" (הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל)
  3. "השיתוק של ראש הממשלה ושר הביטחון בהתמודדות עם האתגר הביטחוני" (יש עתיד)
 2. הצעת חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (מס' 9), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-893/א'
 3. הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 82), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-976/א'
 4. הצעת חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה (תיקון מס' 3), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/1002
 5. הצעת חוק הדואר (תיקון מס' 12), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/999
 6. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 169), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/996
 7. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 171) (תחילת הזכאות לגמלת סיעוד), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/1001
 8. הצעת חוק מיסוי מקרקעין (תיקון מס' 85), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) -הצעות חוק מ/1003
 9. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 218), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) -הצעות חוק מ/1000
 10. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 219), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/1003
 11. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 220), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/1003
 12. הצעת חוק קיזוז מסים (תיקון מס' 2), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/997
 13. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 54), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/1003
 14. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 56) (מסירת מידע מרשויות המדינה לקופות החולים), התשע"ד-2014 (מס' מ/844) (ההודעה נמסרה ביום 12.10.15) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
 15. הודעת ועדת הכלכלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון מס' 5) (איסור הפליה בשל לבישת מדי כוחות הביטחון וההצלה), התשע"ד- 2014 (כ/570)[i]
 16. הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון מס' 6) (שם המדינה), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – של חבר הכנסת אורן אסף חזן -הצעות חוק כ-605 (פ/1320/20)
 17. הצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו (תיקון) (הארכת התקופה להגשת בקשה לרישום פסק דין שניתן לפני יום התחילה), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – של חברי הכנסת אלי אלאלוף, זהבה גלאון ומרב מיכאלי – הצעות חוק כ-613 (פ/1907/20)
 18. הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון מס' 5) (איסור שימוש ברכב שנעברה בו עבירה), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – של חברי הכנסת מיקי לוי ומיכל רוזין – הצעות חוק כ-614 (פ/717/20; פ/2096/20)
 19. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 170) (הרחבת מעגל הזכאים למענק לימודים), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – של חברת הכנסת מירב בן ארי וקבוצת חברי כנסת – הצעות חוק כ-615 (פ/1987/20)
 20. ישיבה מיוחדת של הכנסת לציון 67 שנה לכינון הכנסת בט"ו בשבט (יום שלישי בשעה 16:00)
 21. שאילתות דחופות
 22. הצעות חוק לדיון מוקדם
 23. הצעות לסדר-היום דחופות ורגילות
 24. * * *
 25. "שתי מדינות לשני עמים" – דיון בהשתתפות ראש הממשלה על פי בקשתם של 40 חברי כנסת
 26. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הדואר (תיקון מס' 12) (רישום פרטי שולח על גבי דבר דואר רשום וציונם בהודעה), התשע"ד-2015 (מס' מ/881) (ההודעה נמסרה ביום 14.12.15) – הנמקת הערעורים של סיעת המחנה הציוני ומרצ -הצבעה
 27. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 28) (כריות ביטחון לקרנות פנסיה ותיקות), התשע"ד-2014 (מס' מ/831) (ההודעה נמסרה ביום 21.12.15) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני ומרצ -הצבעה
 28. הצעת חוק להעמקת גביית המסים ולהגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/965
 29. הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה להעביר לממשלה את הסמכות הנתונה לשר הכלכלה על-פי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 בכל האמור בפעולות הנדרשות לשם הגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה "תמר" ולשם פיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי "לוויתן", "כריש", ו"תנין" ושדות גז טבעי נוספים – הצבעה
 30. הצעת ועדת הכנסת לתיקון סעיף 60 לתקנון הכנסת – הצבעה
 31. "המשך ירי הרקטות לעבר יישובי ישראל מעזה" – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת חיים ילין (313), נחמן שי (314), באסל גטאס (323), זהבה גלאון (338), יעקב מרגי (361), ענת ברקו (368), מרדכי יוגב (378), שרון גל (385) (10/6/15)
 32. "הצורך בהסדר הפנסיות לעולים שהגיעו משנת 1991" – דיון בעקבות הצעה לסדר-היום של סופה לנדבר (371) (10/6/15)
 33. "עיכוב בהעלאת בני הפלשמורה ואיחוד עם משפחותיהם בישראל" – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת מאיר כהן (951) ויחיאל חיליק בר (954) (29/7/15)
 34. "הריסת מבנים בבית-אל" – דיון בעקבות הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת אורן אסף חזן (929) (29/7/15)
 35. "המצב הביטחוני בירושלים בפרט ובכל הארץ בכלל" – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת אורן אסף חזן (1097), רועי פולקמן (1115), סופה לנדבר (1120), מנחם אליעזר מוזס (1148), באסל גטאס (1162) (14/10/15)
 36. "שביתת ערביי ישראל" – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת דב חנין (1157) ועמר בר-לב (1160) (14/10/15)
 37. "רצח נארימאן מוגרבי ובתה סונדוס שמרוך" – דיון בעקבות הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת אחמד טיבי (1646) (24/11/15)
 38. "ציון יום הפג" – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת אורלי לוי אבקסיס (1608), עליזה לביא (1622), עבדאללה אבו מערוף (1630) (24/11/15)

[i] בהתאם לסעיף 5 לחוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג-1993, רשאית סיעה להציע, תוך שבועיים מיום מסירת ההודעה בכנסת על החלת דין הרציפות, שדין הרציפות לא יחול על הצעת החוק

השבוע בוועדות הכנסת

כל דיוני ועדת הכנסת
דיונים נבחרים:
יום שני, 18 בינואר 2016, ח' בשבט תשע"ו
בשעה 10:30: 1. בקשת יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט להעברת הצעות לסדר היום בעניין דוח גולדברג מהוועדה לענייני ביקורת המדינה לדיון בוועדת החוקה, חוק משפט – לפי סעיף 57(ג) לתקנון.
2. פניית יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר טענות חריגה מגדר נושא הצעת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס' 5) (סמכות חיפוש לשוטר לשם מניעת אלימות), התשע"ו-2015 מ/963 שהועלו בדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט.
3. בקשת שר הביטחון, חה"כ משה (בוגי) יעלון, בדבר טענת חריגה מגדר נושא הצעת חוק הסדרת העיסוק בהדברת מזיקים לאדם ולרכוש, התשע"ד-2014 (מ/861) הנדונה בוועדת הפנים והגנת הסביבה
4. שינוי בהרכב הוועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות וועדת החוץ והביטחון לפי חוק שירות לאומי אזרחי, התשע"ד-2014.
5. הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – זכאות לגמלה בתקופת שהייה במקלט לנשים מוכות), התשע"ה-2015 – קביעת ועדה לדיון 6. הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – זכאות אישה השוהה במקלט לנשים מוכות), התשע"ה-2015 – קביעת ועדה לדיון
7. דיון בנושא: "הדרכון הדיפלומטי של חברי הכנסת".
8. הצעה לסדר-היום בנושא: "קשיים ברפורמה בשירות המדינה"
הישיבה תתקיים באולם נגב

כל דיוני ועדת הכספים
דיונים נבחרים:

יום שני, 18 בינואר 2016, ח' בשבט תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק תעריפי התחבורה הציבורית, התשע"ו-2016 – (מ/998)
בשעה 10:40: הנחות בתעריפי המים לאוכלוסיות נזקקות
בשעה 11:15: 1. תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט לשנת 2015;  2. תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט לשנת 2016
בשעה 12:00: תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט ישראלי)(הוראת שעה)(תיקון), התשע"ו-2015
יום רביעי, 20 בינואר 2016, י' בשבט תשע"ו
בשעה 09:30: אי העברת תשלום רבעוני לנכי רדיפות הנאצים ולנכי המלחמה בנאצים – דיווח על מצבה הכספי של החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ – המשך דיון
בשעה 10:00: קביעת סכום ההשתתפות המיוחד בהוצאות התקציב של המועצות הדתיות בהתאם לסעיף 11ב לחוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב), התשל"א-1971 (אמות המידה) – המשך דיון

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:
יום שני, 18 בינואר 2016, ח' בשבט תשע"ו
בשעה 09:30: תקנות הנמלים (בטיחות השיט)(תיקון), התשע"ו-2015 – דברי הסברמכתב השר
בשעה 12:30: הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס' 8) (העלאת המחיר הבסיסי המשמש לחישוב המענק המותנה), התשע"ו-2016
יום רביעי, 20 בינואר 2016, י' בשבט תשע"ו
בשעה 09:30: הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 57) (הרשות והמועצה לשידורים מסחריים), התשע"ג-2013

כל דיוני ועדת החוץ והבטחון
דיונים נבחרים:
יום שני, 18 בינואר 2016, ח' בשבט תשע"ו
בשעה 10:00: דיווח עתי על פעילות אגף השיקום בהתאם להוראת חוק הנכים

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:
יום שני, 18 בינואר 2016, ח' בשבט תשע"ו
בשעה 09:00: ישיבה משותפת של הוועדה לענייני ביקורת המדינה וועדת הפנים והגנת הסביבהבקשה לחוות דעת מבקר המדינה עפ"י סעיף 21 לחוק מבקר המדינה בנושא סוגיית כח האדם, פיטורי עובדים וקיצוץ תקצוב מוסדות חינוך ורווחה בעיריית ירושלים בהתייחס למענק הבירה – הישיבה תתקיים באולם נגב
בשעה 10:30: הסדרת פעילותן של חברות הגבייה ברשויות המקומיות ובתאגידי מיםחומר רקעחברות גבייה פרטיות ברשויות המקומיות
בשעה 12:30: הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (חובת פרסום טפסים מקוונים), התשע"ה–2015 – הכנה לקריאה ראשונה
יום רביעי, 20 בינואר 2016, י' בשבט תשע"ו
בשעה 09:00: אגרות המוטלות על החקלאים המעסיקים עובדים זריםחומר רקע

כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:
יום שני,
18 בינואר 2016, ח' בשבט תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס" 49) (מניעת עיקול מיטלטלין המשמשים לקיום תפילה), התשע"ו–2015 של חה"כ יואב בן צור. (פ/1472) – הכנה לקריאה שניה ושלישית – מסמך הכנה ונוסח לקראת הדיוןמסמך של תחום המחקר המשפטי בכנסת – הוצאה לפועל בתשמישי קדושה במשפט העברי
בשעה 10:00: הצעת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס" 5) (סמכות חיפוש לשוטר לשם מניעת אלימות), התשע"ו-2015 – הכנה לקריאה שניה ושלישית
בשעה 12:30:  1. פעילות ארגוני זכויות אדם באיו"ש, נוכח הממצאים שהועלו בתוכנית עובדה;  2. "תחקיר עובדה" על פעילות ארגוני השמאל בצלם ותעאיוש" הצעה לסדר היום של ח"כ יואב קיש, ח"כ שולי מועלם-רפאלי, ח"כ נחמן שי, ח"כ עליזה לביא וח"כ ישראל אייכלר – הישיבה תתקיים באולם נגב
יום רביעי, 20 בינואר 2016, י' בשבט תשע"ו
בשעה 09:00: דוח נציבות הביקורת על הפרקליטות בעניין פרשת מאיה פורמן הצעה לדיון מהיר של ח"כ יעל גרמן

כל דיוני ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
דיונים נבחרים:
יום שני, 18 בינואר 2016, ח' בשבט תשע"ו
בשעה 09:30: היערכות משרדי הממשלה והרשויות המקומיות לקליטת העולים מהתפוצות

כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:

ועדת משנה לצער בעלי חיים
יום שני, 18 בינואר 2016, ח' בשבט תשע"ו
בשעה 09:00: משלוחים בינלאומיים לישראל של בע"ח חיים המיועדים לשחיטה
בשעה 10:30: הצעה לסדר-היום בנושא: "גביית תשלומי יתר מציבור הסטודנטים על ידי חלק מהמוסדות להשכלה גבוהה"
יום רביעי, 20 בינואר 2016, י' בשבט תשע"ו
בשעה 09:30: ההבדלים בשיטת הניקוד לשיבוץ להוראה בין המורים הערבים לבין המורים היהודים

כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:
יום שני, 18 בינואר 2016, ח' בשבט תשע"ו

ועדת המשנה לטיפול בצעירים וצעירות חסרי בית
בשעה 09:00: שיתוף הפעולה בין המשרדים לעמותות שעוסקות בחסרי ביתחומר רקע

ועדת המשנה לעניין מעמד הקשיש
בשעה 10:30: זכויותיהם של מקבלי קצבת זקנה: קצבת הבטחת הכנסה אל מול קצבת נכות

מליאת הועדה
בשעה 12:30: הגנה על קשישים סיעודיים מפני אלימות מצד מטפלים – של ח"כ איציק שמולי, של ח"כ רועי פולקמן, של ח"כ קארין אלהרר ושל ח"כ אחמד טיבי
יום רביעי, 20 בינואר 2016, י' בשבט תשע"ו
בשעה 08:45: תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (הפחתה של סכום העיצום הכספי)(תיקון), התשע"ו 2015
בשעה 09:30: ישיבה משותפת של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות והוועדה למאבק בנגע הסמים והאלכוהול
הסדרת השימוש בקנביס רפואי בישראל

כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
יום שני, 18 בינואר 2016, ח' בשבט תשע"ו
בשעה 09:00: ישיבה משותפת של הוועדה לענייני ביקורת המדינה וועדת הפנים והגנת הסביבה – בקשה לחוות דעת מבקר המדינה עפ"י סעיף 21 לחוק מבקר המדינה בנושא סוגיית כח האדם, פיטורי עובדים וקיצוץ תקצוב מוסדות חינוך ורווחה בעיריית ירושלים בהתייחס למענק הבירה – הישיבה תתקיים באולם נגב
בשעה 11:00: בקשה לחוות דעת מבקר המדינה עפ"י סעיף 21 לחוק מבקר המדינה בנושא: תקינות הליך מכירת קרקעות מרכז הקליטה במבשרת ציון – ישיבת מעקב
בשעה 12:30: הצעה לדיון מהיר בנושא: התנהלות איגוד ערים לאיכות סביבה חיפה של חה"כ יעל גרמן יעל וחה"כ יעל כהן-פארן
בשעה 14:30: בקשה לחוות דעת מבקר המדינה עפ"י סעיף 21 לחוק מבקר המדינה בנושא: ביקורת הרשות לניירות ערך על חברת מגה
יום רביעי, 20 בינואר 2016, י' בשבט תשע"ו
בשעה 09:00: הצעה לסדר היום בנושא: "דו"ח גולדברג – בחינת פעילות נציבות הביקורת על מערך התביעה"

כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:
יום שני
, 18 בינואר 2016, ח' בשבט תשע"ו
בשעה 11:00: השלכות הריסת בתים על נשים וילדים
בשעה 13:30: הטרדות מיניות ע"י נבחרי ציבור (ראשי רשויות) והמשך תפקודם
יום רביעי, 20 בינואר 2016, י' בשבט תשע"ו
בשעה 09:30: מעקב אחר יישום איסור פרסום ומסירת מידע בדבר זנות (סעיפים 205א ו-205ג לחוק העונשין)

כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
דיונים נבחרים:
יום שני, 18 בינואר 2016, ח' בשבט תשע"ו
בשעה 11:30: הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10) (העברת מסמך בדרך דיגיטלית), התשע"ו-2016 – בקשה לדיון מחדש – להערכת עלות תקציבית
בשעה 12:00: השפעות חברתיות אפשריות של היישומון החדש "בליינדספוט"הצעות לדיון מהיר
יום רביעי, 20 בינואר 2016, י' בשבט תשע"ו
בשעה 09:30: הכוונות להטיל חרמות אקדמיים על מוסדות וחוקרים ישראליים

כל דיוני הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
דיונים נבחרים:
יום רביעי, 20 בינואר 2016, י' בשבט תשע"ו
בשעה 09:30: ישיבה משותפת של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות והוועדה למאבק בנגע הסמים והאלכוהול
הסדרת השימוש בקנביס רפואי בישראל – הישיבה תתקיים בחדר ועדת העבודה הרווחה והבריאות

כל דיוני הוועדה לזכויות הילד
דיונים נבחרים:
יום שני, 18 בינואר 2016, ח' בשבט תשע"ו
בשעה 11:00: 1. דו"ח המועצה לשלום הילד על מצבם של ילדי ישראל;   2. תוצאותיו של דו"ח המועצה לשלום הילד – מצבם של ילדי ישראל – נוסח ההצעה לדיון מהיר – ח"כ מרדכי יוגבנוסח ההצעה לדיון מהיר – ח"כ רויטל סוייד

כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובסעיפים מהצעת חוק התכנית הכלכלית
יום רביעי, 20 בינואר 2016, י' בשבט תשע"ו
בשעה 09:30: 
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים חוץ-מוסדיים), התשע"ו-2015
•תכליות הפיקוח והגדרת השירות המפוקח (מתן אשראי ושירות בנכס פיננסי)
•המפקח על נותני שירותים פיננסיים (מינוי, מתן הוראות ותפקידי הוועדה המייעצת למפקח)
מצגת בנושא הצ"ח שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים – ישיבה שנייה

כל דיוני הוועדה המיוחדת לפניות הציבור
דיונים נבחרים:
יום שני, 18 בינואר 2016, ח' בשבט תשע"ו
בשעה 13:30: פניות לגבי הקריטריונים לקביעת זכאות סיעודית על ידי חברות הביטוח הפרטיות

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

One Response to “השבוע בכנסת: מתווה הגז (ס' 52) סוף? הזלת הנסיעה בתחבורה ציבורית, פעילות ארגוני זכויות אדם באיו"ש, הטרדות מיניות מצד ראשי רשויות ועוד”

 1. לקסי הגיב:

  מתוך לו"ז ועדת ער"ב:
  יום רביעי, 20 בינואר 2016, י' בשבט תשע"ו
  בשעה 08:45: תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (הפחתה של סכום העיצום הכספי)(תיקון), התשע"ו
  כדי להגדיל את המוטיבציה של המעסיקים לקיים את דיני העבודה מקטינים את הקנסות…

Leave a Reply