השבוע בכנסת: מתווה הגז (ס' 52) סוף? עוטף עזה, הצלת המזון, חוק נתוני אשראי ועוד

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה.

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת

 1. הצעות סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ויש עתיד להביע אי-אמון בממשלה בנושאים:
  • "התנערות הממשלה מהאחריות על אזרחיה" (המחנה הציוני)
  • "מדיניות הממשלה בסוגיית הריסת הבתים ונישול הקרקעות בכפרים הבלתי מוכרים בנגב" (הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל)
  • "המדיניות הכלכלית של הממשלה והזנחת העולים וסוגיית הפנסיות שלהם" (יש עתיד)
 2. הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 5), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-927/א'
 3. הצעת חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (מס' 9), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-893/א'
 4. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 217), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' כ-609/א' (פ/1118/20)
 5. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 42), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' כ-604/א'/ו'
 6. הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 43) (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' כ-604/א'/ו'
 7. הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 124) (עבירות המתה), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/972
 8. הצעת חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס' 25), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/990
 9. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 169), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/996
 10. הצעת חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 15 והוראת שעה) (הארכת תקופת החופשה לכל שנת עבודה אצל מעסיק), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – של חברת הכנסת רחל עזריה וקבוצת חברי כנסת – הצעות חוק כ-613 (פ/815/20)
 11. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעות החוק כדלקמן: (ההודעה נמסרה ביום 20.7.15)
  הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני ומרצ – הצבעה

  • הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 47), התשע"ד-2013 (מס' מ/824)
  • הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014 (מס' מ/841) – פרק ד' וסעיפים 43(ב) ו-46
 12. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 56) (מסירת מידע מרשויות המדינה לקופות החולים), התשע"ד-2014 (מס' מ/844) (ההודעה נמסרה ביום 12.10.15) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
 13. נאומים בני דקה
 14. ציון יום הסכרת הבינלאומי (במסגרת הצעות חוק והצעות לסדר היום)
 15. שעת שאלות לשר החינוך
 16. הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס' 8) (העלאת המחיר הבסיסי המשמש לחישוב המענק המותנה), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – של חבר הכנסת אלי כהן וקבוצת חברי כנסת – הצעות חוק כ-613 (פ/1896/20)
 17. הצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו (תיקון) (הארכת התקופה להגשת בקשה לרישום פסק דין שניתן לפני יום התחילה), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – של חברי הכנסת אלי אלאלוף, זהבה גלאון ומרב מיכאלי – הצעות חוק כ-613 (פ/1907/20)
 18. הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון מס' 6) (שם המדינה), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – של חבר הכנסת אורן אסף חזן – הצעות חוק כ-605 (פ/1320/20)
 19. שאילתות דחופות
 20. הצעות חוק לדיון מוקדם
 21. הצעות לסדר-היום דחופות ורגילות
 22. "שתי מדינות לשני עמים" – דיון בהשתתפות ראש הממשלה על פי בקשתם של 40 חברי כנסת
  1. * *
 23. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הדואר (תיקון מס' 12) (רישום פרטי שולח על גבי דבר דואר רשום וציונם בהודעה), התשע"ד-2015 (מס' מ/881) (ההודעה נמסרה ביום 14.12.15) – הנמקת הערעורים של סיעת המחנה הציוני ומרצ -הצבעה
 24. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 28) (כריות ביטחון לקרנות פנסיה ותיקות), התשע"ד-2014 (מס' מ/831) (ההודעה נמסרה ביום 21.12.15) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני ומרצ -הצבעה
 25. הצעת חוק להעמקת גביית המסים ולהגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/965
 26. הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה להעביר לממשלה את הסמכות הנתונה לשר הכלכלה על-פי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 בכל האמור בפעולות הנדרשות לשם הגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה "תמר" ולשם פיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי "לוויתן", "כריש", ו"תנין" ושדות גז טבעי נוספים- הצבעה
 27. הצעת ועדת הכנסת לתיקון סעיף 60 לתקנון הכנסת – הצבעה
 28. "המשך ירי הרקטות לעבר יישובי ישראל מעזה" – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת חיים ילין (313), נחמן שי (314), באסל גטאס (323), זהבה גלאון (338), יעקב מרגי (361), ענת ברקו (368), מרדכי יוגב (378), שרון גל (385) (10/6/15)
 29. "הצורך בהסדר הפנסיות לעולים שהגיעו משנת 1991" – דיון בעקבות הצעה לסדר-היום של סופה לנדבר (371) (10/6/15)
 30. "עיכוב בהעלאת בני הפלשמורה ואיחוד עם משפחותיהם בישראל" – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת מאיר כהן (951) ויחיאל חיליק בר (954) (29/7/15)
 31. "הריסת מבנים בבית-אל" – דיון בעקבות הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת אורן אסף חזן (929) (29/7/15)
 32. "המצב הביטחוני בירושלים בפרט ובכל הארץ בכלל" – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת אורן אסף חזן (1097), רועי פולקמן (1115), סופה לנדבר (1120), מנחם אליעזר מוזס (1148), באסל גטאס (1162) (14/10/15)
 33. "שביתת ערביי ישראל" – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת דב חנין (1157) ועמר בר-לב (1160) (14/10/15)
 34. "רצח נארימאן מוגרבי ובתה סונדוס שמרוך" – דיון בעקבות הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת אחמד טיבי (1646) (24/11/15)
 35. "ציון יום הפג" – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת אורלי לוי אבקסיס (1608), עליזה לביא (1622), עבדאללה אבו מערוף (1630) (24/11/15)

השבוע בוועדות הכנסת

כל דיוני ועדת הכנסת
דיונים נבחרים:
יום שני 11 בינואר 2016, א' בשבט תשע"ו
בשעה 10:30: הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 43) (קובלנות), התשע"ו-2015 – הכנה לקריאה שניה ושלישית ומתן פטור מחובת הנחה על שולחן הכנסת

כל דיוני ועדת הכספים
דיונים נבחרים:

יום שני 11 בינואר 2016, א' בשבט תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק אמנת הבנק האסייני להשקעות בתשתיות, התשע"ו-2015 – (מ/992)
בשעה 10:20: בית הספר המרכזי למלונאות בע"מ (תדמור) – אישור השקעה בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה – 1975 – לרבות דיווח על מצבו של בית הספר המרכזי למלונאות בע"מ (תדמור) – אישור השקעת המדינה בחברת תדמור
בשעה 11:00: תיקון תקנון הבורסה: – החלפת המונח "יום עסקים" במונח "יום מסחר" – סוגי פקודות חדשים – קרן היי-טק נסחרת – שינוי בהחזקה במניות של חש"ב והקצאת אופציות לעובדים הטעונים אישור הדירקטוריון
יום שלישי 12 בינואר 2016, ב' בשבט תשע"ו
בשעה 10:00: 1. הצעה לסדר היום בנושא: "אי יישום החלטת ממשלה 2017 – תכנית אסטרטגית רב-שנתית לפיתוח שדרות ויישובי עוטף עזה";  2. הצעה לסדר-היום בנושא: "החלטת ממשלה 2017 בעניין שיקום וסיוע ליישובי עוטף עזה"
בשעה 10:40: השפעת המתיחות הביטחונית על העסקים הקטנים והבינוניים במעלה אדומים – ואי הכללת העיר במתווה הסיוע שגובש לסיוע לעסקים בירושליםדיון מהיר
בשעה 11:20: 1. צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה) (תיקון), התשע"ו-2015:  2. צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) (תיקון), התשע"ו-2015
בשעה 11:30: תקנות רואי חשבון (תיקון), התשע"ה-2015
יום רביעי, 13 בינואר 2016, ג' בשבט תשע"ו
בשעה 09:30: קביעת סכום ההשתתפות המיוחד בהוצאות התקציב של המועצות הדתיות בהתאם לסעיף 11ב לחוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב), התשל"א-1971 (אמות המידה) – חומר רקע
בשעה 10:00: אי העברת תשלום רבעוני לנכי רדיפות הנאצים ולנכי המלחמה בנאצים – דיווח על מצבה הכספי של החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:
יום שני
11 בינואר 2016, א' בשבט תשע"ו
בשעה 10:00: תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון מס' 3), התשע"ה-2015 בדבר הושבת נוסעיםחומר רקעחומר רקעחומר רקעחומר רקעחומר רקע
יום שלישי 12 בינואר 2016, ב' בשבט תשע"ו
בשעה 09:30: הצעת חוק סליקה אלקטרונית של שיקים, התשע"ה-2015
בשעה 11:30: הצעת חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2015
בשעה 13:30: השלכות הדו"ח הלאומי להצלת המזון בישראל – לציון יום לעידוד הצלת עודפי מזון
יום רביעי, 13 בינואר 2016, ג' בשבט תשע"ו
בשעה 09:30: הצעת חוק העיצובים, התשע"ה-2015
יום חמישי, 14 בינואר 2016, ד' בשבט תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2015 – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת

כל דיוני ועדת החוץ והבטחון
דיונים נבחרים:
יום רביעי, 13 בינואר 2016, ג' בשבט תשע"ו
בשעה 09:00: בב"ח פלשתיני בשטיחי C (הערת המערכת: ????)

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:

יום שני 11 בינואר 2016, א' בשבט תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון – סמכות בית המשפט לאסור שימוש ברכב ששימש לנסיעה בחוף), התשע"ו–2015 – הכנה לקריאה ראשונההצעת חוק של חה"כ מיקי לויהצעת חוק של חה"כ מיכל רוזין
בשעה 10:00: הסדרת סוגיות להסעות תלמידים ברשויות המקומיות לבתי הספר, כולל החינוך המיוחד – ישיבת מעקב
בשעה 11:30: הסדרת סוגיית תשלום מיסים עירוניים עבור תחנות מוניות ומפרצי חנייה של מוניות ברשויות המקומיות
בשעה 13:00: התמודדות מערכת אכיפת החוק עם האלימות המאורגנת בספורט – בהשתתפות שרת התרבות והספורט ח"כ מירי רגבהצעה לדיון מהיר של ח"כ יואל רזבוזוב
יום שלישי
12 בינואר 2016, ב' בשבט תשע"ו
בשעה 09:30: יום לעידוד הצלת עודפי מזון -ההשפעות של הצלת המזון על הגנת הסביבה ואיכות הסביבה

ועדת משנה לשרותי כבאות והצלה
יום שלישי
12 בינואר 2016, ב' בשבט תשע"ו
בשעה 11:30: הליך מיון המתגייסים לרשות כבאות והצלה
בשעה 12:30: שילוב נשים ברשות הארצית לכבאות והצלה

כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:
יום שני 11 בינואר 2016, א' בשבט תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"ה-2015 – הכנה לקריאה שניה ושלישית
בשעה 13:00: ירידה בשיעור קליטת אזרחים ערבים בשירות המדינה הצעה לדיון מהיר של ח"כ יוסף ג"באריןדוח נציבות שירות המדינה לעניין ייצוג הולם לבני האוכלוסיה הערבית בשירות המדינה לשנת 2014
יום שלישי 12 בינואר 2016, ב' בשבט תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס" 19), התשע"ה-2014 – הכנה לקריאה שניה ושלישית
בשעה 13:00: הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס" 39), התשע"ה-2015 – הכנה לקריאה שניה ושלישית
יום רביעי, 13 בינואר 2016, ג' בשבט תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס" 5) (סמכות חיפוש לשוטר לשם מניעת אלימות), התשע"ו-2015 – הכנה לקריאה שניה ושלישית – הישיבה תתקיים באולם נגב

כל דיוני ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
דיונים נבחרים:
הועדה המשותפת של ועדת העבודה הרווחה והבריאות וועדת העליה, הקליטה והתפוצות לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (מס' 6) (פטור מבחינות), התשע"ו-2015 (מ/991)
יום שני
11 בינואר 2016, א' בשבט תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (מס' 6) (פטור מבחינות), התשע"ו-2015

מליאת הועדה
יום שלישי 12 בינואר 2016, ב' בשבט תשע"ו
בשעה 14:30: הקצאת תקציב מיידי למניעת קריסת רדיו רק"ע

כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:
יום שני 11 בינואר 2016, א' בשבט תשע"ו
בשעה 10:00: מותה הטארגי בהתאבדות של מ.א ז"ל בעקבות חרם של חבריה לכיתה; ילדה בת 13 נטלה את חייה – דמה זועק מן האדמה
בשעה 12:00: 1. התבטאויות חריפות של מרצים באקדמיה נגד נבחרי ציבור ונגד סטודנטים;  2. שא: התבטאויות חריפות של מרצים באקדמיה הישראלית נגד נבחרי ציבור ונגד סטודנטים;  3. האיום על מרצים באקדמיה בגין התבטאויותיהם – הישיבה תתקיים באולם נגב
יום שלישי 12 בינואר 2016, ב' בשבט תשע"ו
בשעה 09:30: כריכים לבתי ספר – לציון יום להצלת עודפי מזון – ביוזמת הח"כים: שולי מועלם-רפאלי, אורלי לוי אבקסיס, אורי מקלב, יחיאל (חיליק) בר
בשעה 11:00: מודעות במערכת החינוך למחלת הסכרת – לציון יום הסכרת הבינלאומי
יום רביעי, 13 בינואר 2016, ג' בשבט תשע"ו
בשעה 09:30: הצעה לסדר-היום בנושא: "קמפיין עידוד ההימורים של מפעל הפיס"

כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:

הועדה המשותפת של ועדת העבודה הרווחה והבריאות וועדת העליה, הקליטה והתפוצות לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (מס' 6) (פטור מבחינות), התשע"ו-2015 (מ/991)
יום שני
11 בינואר 2016, א' בשבט תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (מס' 6) (פטור מבחינות), התשע"ו-2015

מליאת הועדה
בשעה 10:30: 1. הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 4 – הוראת שעה) (הכרה בלימודי תעודה), התשע"ה-2014;  2. תיקון תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (סדרי בחינות)(תיקון), התשע"ו-2016;  3. תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (הכשרה מעשית) (הוראת שעה), התשע"ו-2016
בשעה 13:00: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הרחבת מעגל הזכאים למענק לימודים), התשע"ה-2015
יום שלישי 12 בינואר 2016, ב' בשבט תשע"ו
בשעה 08:30: סכסוך העבודה בחסות הנוער – דיווח לוועדה
בשעה 09:00: במסגרת חודש המודעות העולמי לסוכרת. על סדר היום: מצב הסוכרת וההשמנה בישראל והמאבק למיגור המחלה וקידום אורח חיים בריא
בשעה 10:30: הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 23) (עונשין, עיצום כספי וסמכויות פיקוח), התשע"ה-2014
בשעה 13:00: במסגרת היום בנושא אובדן מזון והצלת מזון על סדר היום: הדו"ח הלאומי לאובדן מזון והצלת המזון בישראל

ועדת משנה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
בשעה 14:30:  תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה גבוהה שהם נותנים), התשע"ה- 2015 – נוסח לדיון

מליאת הועדה
יום רביעי
, 13 בינואר 2016, ג' בשבט תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק אומנה לילדים, התשע"ה-
2014

כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
יום שני
11 בינואר 2016, א' בשבט תשע"ו
בשעה 09:00: בקשה לחוות דעת מבקר המדינה עפ"י סעיף 21 לחוק מבקר המדינה בנושא: תפקוד המכון לרפואה משפטית
בשעה 11:00: 1. היבטים בפעילות ארגון נכי צה"ל וסוגיות בעניין נכי צה"ל – דוח מבקר המדינה 64ב', עמ' 59;  2. בקשה לחוות דעת מבקר המדינה בנושא הקמת סניף בית הלוחם באשדוד – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
יום שלישי 12 בינואר 2016, ב' בשבט תשע"ו
בשעה 10:00:
אבדן מזון – השלכות חברתיות, סביבתיות וכלכליות – דוח מבקר המדינה 65ג', עמ' 163

כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:

יום שני 11 בינואר 2016, א' בשבט תשע"ו
בשעה 11:00: מקרי ההתאבדויות בקהילת הטרנסג'נדר– האחריות והכשלים בהתמודדות הרשויות
יום שלישי 12 בינואר 2016, ב' בשבט תשע"ו
בשעה 11:00: דיווח משרד הכלכלה על פיטורי עובדות בהריון ובטיפולי פוריות והיבטים של אכיפה פלילית ומנהלית לשנת 2015

כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
דיונים נבחרים:

יום שני 11 בינואר 2016, א' בשבט תשע"ו
בשעה 11:30: מצבן של תשתיות תקשורת סלולריות בישראל
יום שלישי 12 בינואר 2016, ב' בשבט תשע"ו
בשעה 12:30: בעקבות ועידת האקלים – קידום טכנולוגיות לאנרגיה מתחדשת

כל דיוני הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
דיונים נבחרים:
יום שני 11 בינואר 2016, א' בשבט תשע"ו
בשעה 11:00: טיפול בקנאביס רפואי לסובלים מפוסט טראומה

כל דיוני הוועדה לזכויות הילד
דיונים נבחרים:
יום שלישי 12 בינואר 2016, ב' בשבט תשע"ו
בשעה 10:00: אפליית ילדים בשל משקלם – דיון – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
בשעה 13:00: מסיבות נוער בוילות וצימרים

כל דיוני הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
דיונים נבחרים:
יום שני 11 בינואר 2016, א' בשבט תשע"ו
בשעה 09:00: מי עומד מאחורי מימון "תג מחיר"

כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובסעיפים מהצעת חוק התכנית הכלכלית
יום שלישי 12 בינואר 2016, ב' בשבט תשע"ו
בשעה 14:00: הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים חוץ-מוסדיים), התשע"ו-2015 – •תכליות הפיקוח והגדרת השירות המפוקח (מתן אשראי ושירות בנכס פיננסי) •המפקח על נותני שירותים פיננסיים (מינוי, מתן הוראות ותפקידי הוועדה המייעצת למפקח)

כל דיוני הוועדה המיוחדת לפניות הציבור
דיונים נבחרים:
יום שני
11 בינואר 2016, א' בשבט תשע"ו
בשעה 11:30: פניות ציבור לגבי העדר הסדר "ערך צבור" בחברת אגד
בשעה 14:00: אי הכללת ישובים במפת המטרופולין של התחבורה

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply