חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

הילדים המרותקים לביתם במממ של הכנסת – האם בוצעה חפיפה בהעברת הזכיינות?

נושאים חינוך ותרבות, מכתבים ב 4.01.16 0:24

להלן מכתב המוסיף מידע למסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת על הילדים החולים המרותקים לביתם. במסמך מצוטטות תלונות על אי חפיפה בין הזכיין הקודם לזכיין החדש. מכתב זה מראה שהייתה חפיפה

מי אחראי על ליקויי "קדימה מדע" בטיפולה במרותקים לביתם? משרד החינוך

מי אחראי על הליקויים בהתנהלות "קדימה מדע" כלפי הילדים החולים המרותקים למיטותיהם? יו"ר ועדת החינוך, ח"כ יעקב מרגי וחברי - כנסת רואים את נציגי משרד החינוך אחראים על חברת "קדימה מדע" שזכתה במכרז משרד החינוך. כך בישיבת ועדת החינוך בנושא זה מאת: דליה בלומנפלד

לקריאה נוספת

מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת מ-14 בדצמבר 2015, שהוגש לוועדת החינוך לקראת יום החינוך המיוחד בכנסת, מפרט אודות "השירות לילדים חולים המרותקים לביתם על פי מכרז משרד החינוך" (עמ' 33 והלאה במסמך.) שם המסמך: "חינוך לילדים עם צרכים מיוחדים – נתונים וסוגיות מרכזיות" במסמך מצוטטים נציגי הזכיינית החדשה שטענו כי תלל"ים, הזכיינית הקודמת, נמנעה מחפיפה עם הזכיינית החדשה. להלן מכתב רשמי שנשלח מטעם תלל"ים לשר החינוך, נפתלי בנט, וליו"ר ועדת החינוך ח"כ יעקב מרגי, המתייחס לבעיית החפיפה. לפי מכתב זה תלל"ים בצעה חפיפה עם הזכיינית החדשה. מדוע לא הופיע מכתב זה כסימוכין במסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת?

19 ביולי 2015, ג' באב תשע"ה

 

לכב'                                                                               לכב'

ח"כ נפתלי בנט                                                               ח"כ יעקב מרגי

שר החינוך                                                                    יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

ירושלים                                                                          ירושלים

מכובדיי,

הנידון: העברת התמיכה הלימודית בילדים חולים בבתיהם מעמותת תללי"ם לקדימה מדע

בסיכום הישיבה של ועדת החינוך, התרבות והספורט מיום 13.7.15 בנושא טיפול ולימוד לתלמידים חולים, נכתב בין היתר שהוועדה שמעה טענות שתללי"ם לא העבירה בצורה מסודרת את האחריות והעבודה לידי קדימה מדע.

עמותת תללי"ם הקימה לבקשת משרד החינוך בשנת 1990 פרויקט שלא היה דומה לו: הבאת בית הספר לביתו של כל תלמיד חולה במדינת ישראל. במשך 24 שנים נתנה העמותה בחסות ופיקוח משרד החינוך סיוע לימודי לאלפי תלמידים חולים בבתיהם. הסיוע ניתן באמצעות מאות מורים ומתגברים שהוכשרו על ידי תללי"ם בהשתלמות ייחודית שיזמה ופיתחה העמותה לתפקידם להוראה פרטנית של תלמידים חולים בבית.

על פועלה זה זכתה העמותה להערכה רבה במהלך השנים מהורים, אנשי ציבור חברי כנסת שרי חינוך ומכל שדרות האוכלוסייה. גם לאחר הפרטת הפרויקט ועריכת מכרז, המשיכה תללי"ם לנהלו עבור משרד החינוך, כשהיא עומדת בכל התנאים של המכרזים הפומביים ובחוזי ההתקשרות בהצלחה.

המכרז האחרון שהתפרסם ביוני 2014, כלל תנאים שבגינם היה ברור שתללי"ם לא התאימה יותר להיות המפעילה של הפרויקט. לכן החליטה הנהלת העמותה שלא להתמודד בו. ההודעה על זכיית "קדימה מדע" נעשתה בפומבי על ידי יו"ר ועדת החינוך בישיבת הוועדה ב- 27 לאוקטובר. מיד לאחריה יצרה תללי"ם קשר עם הזכיין החדש כדי לסייע לו בכל הניתן בהעברת התפקיד, ואכן ישיבת העבודה הראשונה נערכה כבר ב 9.12 .

למרות זאת ומה שיפורט להלן (מצורף בזאת נספח מפורט מתוך תגובה של תללי"ם מיום 28.12.14 לבית המשפט) , אנו עדים לכך שמאז תחילת פעילות הזכיין החדש תולים משרד החינוך והזכיין את האשמה לקלקולים שהתגלעו בהפעלת הפרויקט בתהליך החפיפה, זאת גם היום 6 חודשים לאחר שהעמותה כבר איננה אחראית לנושא.

חשוב לציין, שלמרות שבמכרז הוקצו 14 ימים בלבד לחפיפה, בידי משרד החינוך רשימות של כל התלמידים החולים שהפנייה לסיוע לימודי עבורם התקבלה בתללי"ם החל מה-1 לספטמבר. הרשימות כללו את פרטי התלמיד, בית ספרו, פרוט סל הסיוע שקיבל מדי חודש בחודשו והסטטוס שלו. משמע, שמשרד החינוך יכול היה, כבר מחודש נובמבר, לסייע לזכיין החדש להתארגן.

כל תהליך החפיפה נדון כבר בישיבת הכנסת ביום 14.1.15, משמע לאחר החפיפה. בישיבה פורט תהליך החפיפה במלואו עם המשרד בכלל, ועם הייעוץ המשפטי שלו, תוך הבהרה שהכל נעשה על מנת להבטיח שמירה על זכויות התלמידים. נמסר לוועדה שתללי"ם הודיעה ביוזמתה במהלך החפיפה למשפחות התלמידים, בתי הספר ולכל המורים שהועסקו על ידה על השינוי הצפוי, ועודדה אותם לפנות לזכיין החדש מוקדם ככל הניתן כדי שיקבלו מענה מתאים ולא יפגעו במהלך החפיפה.

החומרים שהועברו בישיבת החפיפה השנייה על ידי העמותה, כללו את הידע שהיא צברה במהלך 24 שנים, תיקים מסודרים לכל בעלי התפקידים העתידיים וכן כל הטפסים והנהלים שבה השתמשה העמותה והנדרשים לניהול הפרויקט. לישיבה זאת לא הגיע הצוות המיועד לניהול הפדגוגי של הפרויקט. פניות חוזרות ונשנות מצד תללי"ם בנושא לא נענו. גם פניות של הנהלת תללי"ם למנהלת הפרויקט החדשה לפגישת חפיפה שנמשכו אחרי ה -1 לינואר 2015 – לא נענו.

העברת תיקי התלמידים הפעילים, נעשתה בתאום מלא ולפי הנחיות הלשכה המשפטית של משרד החינוך ב-31 לדצמבר 2014, מאחר ועד לאותו יום הייתה תללי"ם האחראית על הפרויקט (בהתאם להנחיות ההעברה נעשתה רק לאחר שהורי התלמידים שקבלו סיוע והיו זקוקים להמשך טיפול – הביעו הסכמתם לכך).

שלא יהיה ספק – העברת התפקיד אכן נעשתה על ידי תללי"ם במלואה ובהתאם להסכם שלה עם משרד החינוך. אני מצרף למכתבי פרוטוקול מפורט של התנהלות תללי"ם מול הזכיין ומשרד החינוך, ממנו ניתן ללמוד עד כמה הייתה התנהלות העמותה ראויה ונאותה. תללי"ם התנהלה בהליך זה בשקיפות ובמקצועיות כפי שהתנהלה מול משרד החינוך במהלך 24 שנים של עבודתה המסורה למען התלמידים.

בטרם סיום, אוסיף מילה בנושא הפיקוח, שאף הוא עלה בוועדה: ראשית, הטענה שתללי"ם פעלה, כביכול, ללא פיקוח עושה עוול הן עם תללי"ם והן עם משרד החינוך ועובדיו לדורותיהם; שנית, במידה ונכון לבצע שינויים ותוספות בתחום הפיקוח, ודאי שלא על הגוף המפוקח להציעם; שלישית, משרד החינוך דווח באופן מלא ושוטף על ידי תללי"ם בכל הנושאים ובמשך כל התקופה ועמד לרשות אנשי המשרד, הורים, מורים, מנהלי בתי ספר ואחרים בנושא הוראת תלמידים חולים בבתיהם ; ולבסוף, אכן, בתקופת ההפעלה על ידי תללי"ם לא היו תקלות של ממש, ותלונות מועטות ככל שהיו, הן טופלו ותוקנו מיד ובהתאם לצורך בשיתוף והתייעצות עם מפקחת המשרד על הפרויקט.

עמותת תללי"ם תמשיך לפעול בכל האמצעים והמשאבים העומדים לרשותה כדי לחבר את התלמידים החולים בבתיהם לצד הבריא של חייהם – ללימודים.

בכבוד רב

פרופסור שאול יציב

יו"ר הועד המנהל

העתקים: חברי ועדת החינוך, התרבות והספורט

גברת רחלי אברמזון – מנהלת החינוך המיוחד

נערך על ידי דליה
תגיות: , , , , ,

4 תגובות

 1. הורה שאכפת לו :

  משרד החינוך לא עונים להורים
  משרד החינוך לא פותרים בעיות
  משרד החינוך לא מתעניינים בילדים החולים
  למשרד החינוך לא אכפת מאף אחד מלבד עצמם

 2. מורה :

  מתגעגעים לתללים

 3. הבטיחו :

  שנה אחרי הזכיינית אמורה היתה להפיק לקחים ולעזור לילדים החולים במקום כל הזמן לטעון שלא נעשתה חפיפה ראויה.
  אז בוועדת החינוך ח"כ לשעבר עמרם מצנע ומשרד החינוך הבטיחו לדאוג וכמו שנאמר הבטחות לחוד ומעשים לחוד ועצוב שכך

 4. משתמש אנונימי (לא מזוהה) :

  היכן היה משרד החינוך בתהליך זה?

  מדוע לא דאגו האחראים על הפרויקט במשרד החינוך ללוות את החפיפה על פרויקט רגיש ומורכב כזה? האם התלמידים החולים של מדינת ישראל אינם ראויים שיתעניינו בהם? שידאגו לחינוכם?

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.