השבוע בכנסת: מתווה ×”×’×– (ס' 52), הטבות מס לישובים, אלימות באינטרנט ועוד…

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה.  בימים ג' וד' יתקיימו חלק מהדיונים במכללת ספיר במסגרת הכנס השנתי שם

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת

 1. הצעות סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל), ויש עתיד להביע אי-אמון בממשלה בנושאים:
  • "ראש הממשלה מפקיר את בירת ישראל ותושביה ומחלק כסף לחברי הקואליציה" (המחנה הציוני)
  • "האפליה הממוסדת נגד האוכלוסייה הערבית והוצאת התנועה האיסלאמית אל מחוץ לחוק והפגיעה בזכויות בסיסיות" (הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל)
  • "הניסיונות לביטולו של השוויון בנטל ובפגיעה אנושה בצבא העם" (יש עתיד)
 2. המלצת הוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט בעניין הכרזה על מצב חירום – הצבעה
 3. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 163), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/956
 4. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 164), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/969
 5. הצעת חוק להעמקת גביית המסים ולהגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/965
 6. הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 105), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/974
 7. הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/975
 8. הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 56), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/966
 9. הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 81) (משמר בתי המשפט), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/964
 10. הצעת חוק האזנת סתר (תיקון מס' 6) (האזנה לאיתור או מניעה של דליפת מידע ביטחוני), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/970
 11. הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס' 16), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/971
 12. הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 124) (עבירות המתה), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/972
 13. הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 41), התשע"ו-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס כ-602/א'/ו'
 14. הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 43) (רציפות הכהונה של יושב ראש הכנסת) (קריאה ראשונה) – מטעם ועדת הכנסת – הצעת חוק ×›-604
 15. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 38) (רציפות הכהונה של יושב ראש הכנסת), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – מטעם ועדת הכנסת – הצעת חוק ×›-604
 16. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעות החוק כדלקמן: (ההודעה נמסרה ביום 20.7.15)
  הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני ומרצ – הצבעה

  • הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 47), התשע"ד-2013 (מס' מ/824)
  • הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014 (מס' מ/841) – פרק ד' וסעיפים 43(ב) ו-46
 17. הודעת הממשלה על רצונה של הממשלה להחיל דין רציפות על הצעת חוק לתיקון תקנות ×”×”×’× ×” (שעת חירום)(ביטול תקנות), התשע"×’-2013 (מס' מ/782) (ההודעה נמסרה ביום 2.9.15) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני והרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) – הצבעה
 18. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעות החוק כדלקמן: (ההודעה נמסרה ביום 12.10.15)
  • הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 56) (מסירת מידע מרשויות המדינה לקופות החולים), התשע"ד-2014 (מס' מ/844) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
  • הצעת חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 (מס' מ/839) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
  • הגבלת גישה לאתר אינטרנט לשם מניעת ביצוע עבירות, התשע"×”-2014 (מס' מ/839) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
 19. נאומים בני דקה
 20. ציון יום המאבק באלימות כלפי נשים (במסגרת הצעות חוק פרטיות והצעות לסדר היום)
 21. ציון יום הפג (במסגרת הצעות חוק פרטיות והצעות לסדר היום)
 22. ציון יום הבינלאומי לזכויות הילד (במסגרת הצעות חוק פרטיות והצעות לסדר היום)
 23. שאילתות דחופות
 24. הצעות חוק לדיון מוקדם
 25. הצעות לסדר-היום דחופות ורגילות
  ***
 26. "מתי תתחיל המלחמה בעוני?" – דיון בהשתתפות ראש הממשלה על פי בקשתם של 40 חברי כנסת
 27. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעות החוק כדלקמן: (הודעה נמסרה ביום 2.11.15)
  הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, ומרצ – הצבעה

  • הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס'57) (הרשות והמועצה לשידורים מסחריים), התשע"×’-2013 (מס' מ/784)
  • הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 112), התשע"ד-2013 (מס' מ/826)
 28. הודעת ועדת הכלכלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון מס' 5) (מתן מידע לשוכר בדיור ציבורי), התשע"×”-2014 (×›-584;פ/2183/19) – (ההודעה נמסרה ביום 2.11.15) – הצבעה
 29. הודעת הוועדה לזכויות הילד על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק זכויות החולה (תיקון מס' 9) (הסכמה לטיפול רפואי בשם קטין שהורהו מואשם בביצוע עבירת מין או אלימות כלפיו), התשע"×”-2014 (ההודעה נמסרה ביום 9.11.15) – הצבעה (×›-593; (פ/2042/19)
 30. הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה להעביר לממשלה את הסמכות הנתונה לשר הכלכלה על-פי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 בכל האמור בפעולות הנדרשות לשם הגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה "תמר" ולשם פיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי "לוויתן", "כריש", ו"תנין" ושדות גז טבעי נוספים- הצבעה
 31. הצעת ועדת הכנסת לתיקון סעיף 60 לתקנון הכנסת – הצבעה
 32. "המשך ירי הרקטות לעבר יישובי ישראל מעזה" – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת חיים ילין (313), נחמן שי (314), באסל גטאס (323), זהבה גלאון (338), יעקב מרגי (361), ענת ברקו (368), מרדכי יוגב (378), שרון גל (385) (10/6/15)
 33. "הצורך בהסדר הפנסיות לעולים שהגיעו משנת 1991" – דיון בעקבות הצעה לסדר-היום של סופה לנדבר (371) (10/6/15)
 34. "עיכוב בהעלאת בני הפלשמורה ואיחוד עם משפחותיהם בישראל" – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת מאיר כהן (951) ויחיאל חיליק בר (954) (29/7/15)
 35. "הריסת מבנים בבית-אל" – דיון בעקבות הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת אורן אסף חזן (929) (29/7/15)
 36. "המצב הביטחוני בירושלים בפרט ובכל הארץ בכלל" – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת אורן אסף חזן (1097), רועי פולקמן (1115), סופה לנדבר (1120), מנחם אליעזר מוזס (1148), באסל גטאס (1162) (14/10/15)
 37. שביתת ערביי ישראל – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת דב חנין (1157) ועמר בר-לב (1160) (14/10/15)

השבוע בוועדות הכנסת

כל דיוני ועדת הכנסת
דיונים נבחרים:
יום שני, 23 בנובמבר 2015 , י"א בכסלו תשע"ו,
בשעה 10:00:
1. פניית ×—×”"×› אורן חזן בעניין לשכתו הפרלמנטרית בבית אל – דיון עקרוני בסוגיה זו.
2. דיון בהמלצת הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת, לאחר פניית ועדת הכנסת, בנושא: "איחוד תקציבי הפעילות הפרלמנטרית והפחתת סכומי ההוצאה המקסימליים", כולל אישור הצעת חוק לקריאה ראשונה בעניין זה
3. דיון עקרוני והחלטה בנושאים הבאים: 1. מתמחים לחברי הכנסת; 2. מתנדבים לחברי הכנסת
4. הצעת חוק הכנסת (תיקון – ויתור על עדכון שכר של חבר כנסת), התשע"ו-2015 – יוזמת חקיקה של ועדת הכנסת.
5. הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון – הגבלת מספר התיקים בטיפול עובד סוציאלי המטפל במשפחות), התשע"ה–2015 – קביעת ועדה לדיון
6. הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – העדפה במכרזים לעסקים קטנים ובינוניים), התשע"ה–2015 – קביעת ועדה לדיון
7. הצעה לסדר-היום בנושא: "ציון יום אילת" – קביעת ועדה לדיון
8. הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 3), התשע"ו-2015 – מיזוג
9. הצעת חוק השידור הציבורי (תיקון – ביטול סעיף), התשע"ו-2015 – מיזוג
10. בחירת ממלא מקום ליו"ר הכנסת בעת העדרו מהארץ

כל דיוני ועדת הכספים
דיונים נבחרים:
יום שני, 23 בנובמבר 2015 , י"א בכסלו תשע"ו
בשעה 10:00: הטבות במס לישובים – בעקבות בג"צ 8300/02 גדבאן נסר ואח' נ' ממשלת ישראל
בשעה 11:30: חובת דיווח בעת שימוש בחוות דעת של גורם מקצועי לצורכי חישוב מס מתוך פרק ה' (מסים) למעט סעיפים 13(12)(א), 16(3)(א) ו-24(2)(א) (קנס גירעון) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
בשעה 12:30: אישור מוסדות ציבור לענין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (8-112-15) ולענין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (8-129-15)

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:

יום ראשון, 22 בנובמבר 2015 , י' בכסלו תשע"ו
בשעה 15:00: התייעצות לפי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"×—-1988, בעניין משק ×”×’×– הטבעי – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
יום שני, 23 בנובמבר 2015 , י"א בכסלו תשע"ו
בשעה 09:30: הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – איסור הפליה מחמת מקום מגורים), תשע"ה-2015
בשעה 11:30: הצעה לסדר-היום בנושא: "ירידה דרמטית בקצב גידול הייצוא במשק הישראלי"
בשעה 13:00: יעוד הכספים שהועברו לקרן לשמירת הניקיון לשנים 2015-2016, בהתאם לסעיף 21 לחוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-1999 – מכתב השר להגנת הסביבה
יום שלישי, 24 בנובמבר 2015 , י"ב בכסלו תשע"ו
בשעה 09:30: מחירי מוצרים ללא גלוטן – הצעת ×—"×› אחמד טיבי   הצעת ×—×”"×› אורלי לוי אבקסיס   הצעת ×—×”"×› נורית קורן
בשעה 11:30: הצעת חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2015 
יום רביעי, 25 בנובמבר 2015 , י"ג בכסלו תשע"ו
בשעה 09:30: התייעצות לפי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, בעניין משק הגז הטבעי
בשעה 17:00: הצעת חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2015 – כפוף לסיום הדיונים במליאת הכנסת

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:

יום שלישי, 24 בנובמבר 2015 , י"ב בכסלו תשע"ו
בשעה 10:00: היערכות הרשויות המקומיות להתמודדות עם סופות ונזקי טבע
בשעה 12:00: צו בתי הסוהר (קביעת תקן כליאה), התשע"ו-2015

כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:

יום שני, 23 בנובמבר 2015 , י"א בכסלו תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (אמצעים לאכיפת תשלום מסים ולהרתעה מפני הלבנת הון) (תיקוני חקיקה), התשע"×”-2015 – פיצול הצעת החוק לשני חלקים בהם תדון הוועדה בנפרד: – דיווח של הגופים הפיננסיים – תיקון לחוק איסור הלבנת הון
בשעה 10:05: הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"×”-2015 – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית
יום שלישי, 24 בנובמבר 2015 , י"ב בכסלו תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס" 19), התשע"×”-2014 – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית
בשעה 12:30: הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – מניעת עיקול מיטלטלין מבתי תפילה), התשע"ה–2015 של ×—×”"×› יואב בן צור. (פ/1472) – ×”×›× ×” לקריאה ראשונה
יום רביעי, 25 בנובמבר 2015 , י"ג בכסלו תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (תיקון מס" 3), התשע"×”-2015 – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית – מצגת בנושא "הבדלים בין ניכיון שיק מסחרי לניכיון שיק עצמי" מטעם קבוצת אופל בלאנס

כל דיוני ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
דיונים נבחרים:
יום שני, 23 בנובמבר 2015 , י"א בכסלו תשע"ו
בשעה 13:00: דיווח שר התפוצות נפתלי בנט על פעילות משרדו ותקציבו
יום שלישי, 24 בנובמבר 2015 , י"ב בכסלו תשע"ו
בשעה 09:30: הכרה במקצועות לעולים חדשיםישיבה משותפת עם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות – הישיבה תתקיים בחדר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
בשעה 13:30: קליטת עולים בישובי הדרום – במסגרת כנס שדרות לחברה 2015 – הישיבה תתקיים במכללת ספיר
יום רביעי, 25 בנובמבר 2015 , י"ג בכסלו תשע"ו
בשעה 09:30: סכנה לקריסת רדיו רק"ע ופגיעה בזכות העולים למידע בשפתם

כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:

יום שני, 23 בנובמבר 2015 , י"א בכסלו תשע"ו
בשעה 09:30: הצעה לסדר היום בנושא: "אי שווין במבני חינוך למגזר ערבי"
בשעה 12:00: שידור תכנים בלתי הולמים בערוצי ילדים
יום שלישי, 24 בנובמבר 2015 , י"ב בכסלו תשע"ו
בשעה 11:00: שונות בין ישובים בתקצוב החינוך – במסגרת כנס שדרות לחברה – הישיבה תתקיים במכללת ספיר
יום רביעי, 25 בנובמבר 2015 , י"ג בכסלו תשע"ו
בשעה 09:30:
הגנה על ילדים מפני אלימות במסגרות חינוכיות

כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:

יום שני, 23 בנובמבר 2015 , י"א בכסלו תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק אומנה לילדים, התשע"ה-2014
בשעה 11:00: אזלת ידם של משרדי ורשויות הממשלה בטיפול ומניעת קדחת מלטה – דיון מעקב
בשעה 12:00: דיווח שר הבריאות השר יעקב ליצמן על תחלואת הסרטן בישראל
יום שלישי, 24 בנובמבר 2015 , י"ב בכסלו תשע"ו
בשעה 09:30: רישוי מקצועות לעולים חדשים – ישיבה משותפת עם ועדת העלייה והקליטה
בשעה 11:00: הפגיעה המתמשכת בזכויותיהם של מלווי נכי צה"ל
בשעה 14:00: במסגרת יום הפג בכנסת: 1) מצב הפגיות 2) סל השירותים לפג – ישיבת מעקב
יום רביעי, 25 בנובמבר 2015 , י"ג בכסלו תשע"ו
בשעה 08:30: במסגרת כנס שדרות לחברה: הסדרת המכללות הטכנולוגיות להכשרת הנדסאים בישראל

כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
יום שני, 23 בנובמבר 2015 , י"א בכסלו תשע"ו
בשעה 11:30: הטיפול בזיהום אויר ממקורות נייחים – דוח מבקר המדינה 65ג', עמ' 717 – ישיבת מעקב
יום שלישי, 24 בנובמבר 2015 , י"ב בכסלו תשע"ו
בשעה 09:30: תהליכי התייעלות והתכנסות למסגרת תקציב הביטחון מדוח מבקר המדינה על סוגיות בנוגע לתקציב מערכת הביטחון ומשרתי הקבע בצה"ל (אב התשע"ה – אוגוסט 2015) – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
בשעה 13:30: אי מיצוי זכויות חברתיות - במסגרת כנס שדרות – דוח מבקר המדינה 65×’', עמ' 3 – הישיבה תתקיים במכללת ספיר
כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:
יום שני, 23 בנובמבר 2015 , י"א בכסלו תשע"ו
בשעה 11:30: הצגת הדו"×— השנתי של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בנושא: "רשת ללא בטחון" – תופעת האלימות המינית ברשת האינטרנט ובמדיה החדשה בישראל 2015.
1. הצגת נתונים ודיווח הרשויות על מקרי פגיעה מינית בשנה החולפת.
2. דיווח מקצועי בנושא עבירות מין ברשת
בשעה 12:30: 1. השקת ההצעה להקמת רשות לאומית למניעת ומאבק באלימות במשפחה ונגד נשים; 2. תת הוועדה לטיפול באלימות במשפחה – דיווח מסקנות
יום שלישי, 24 בנובמבר 2015 , י"ב בכסלו תשע"ו
בשעה 12:00: פיקוח אכיפה ויישום חוק גיל הנישואין ככלי להפחתת אלימות נגד נשים – במסגרת כנס שדרות לחברה – הישיבה תתקיים במכללת ספיר

כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
דיונים נבחרים:

יום שלישי, 24 בנובמבר 2015 , י"ב בכסלו תשע"ו
בשעה 11:30: היערכות ישראל לרעידת אדמה
יום רביעי, 25 בנובמבר 2015 , י"ג בכסלו תשע"ו
בשעה 10:00: 1. מסע ההסתה בפייסבוק נגד משפחתו של ריצ'ארד לייקין ×–"ל. – הצעתו של ×—"×› נחמן שי (מס' 1421)
2. מסע ההסתה בפייסבוק נגד משפחתו של ריצ'ארד לייקין ז"להצעתו של ח"כ דב חנין (מס' 1420)

דברי הסבר:
בימים האחרונים מתנהל מסע הסתה והשמצה חמור ומכוער נגד משפחתו של ריצ'ארד לייקין ז"ל, שנפצע לפני שבועיים בפיגוע האוטובוס בשכונת ארמון הנציב בירושלים. לייקין, נורה בראשו ונדקר בחזהו.
מסע זה לא יכול היה להתרחש לולא הרשתות החברתיות אשר מאפשרות לפרסומים פוגעניים ומסוכנים אלה להתפרסם. לרשתות החברתיות בהם: פייסבוק, טוויטר, ויוטיוב אחריות כבדה לנושאים אלה והם מסוגלים גם למנוע אותם מבלי שהדבר יחשב לפגיעה בחופש הביטוי.

כל דיוני הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
דיונים נבחרים:
יום שני, 23 בנובמבר 2015 , י"א בכסלו תשע"ו
בשעה 09:00: בחינת הגשת כתבי אישום בהתאם לחוק החומרים המסכנים – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת

כל דיוני הוועדה לזכויות הילד
דיונים נבחרים:

יום שלישי,
24 בנובמבר 2015 , י"ב בכסלו תשע"ו
בשעה 10:00: היום הבין לאומי לזכויות הילד 2015 – הדיון יתקיים באולם ירושלים – בחלל האולם ומחוצה לו יוצג אוסף צלחות בנושא זכויות הילד. הצלחות מוצגות בצורה ויזואלית ייחודית והן פרי עבודתן של תלמידות חטיבת הביניים של בית ספר פלך בירושלים.

כל דיוני הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
דיונים נבחרים:

יום שני, 23 בנובמבר 2015 , י"א בכסלו תשע"ו
בשעה 11:00: שקיפות במימון עמותות

כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובסעיפים מהצעת חוק התכנית הכלכלית
יום שלישי,
24 בנובמבר 2015 , י"ב בכסלו תשע"ו
בשעה 11:15: 1. הצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ה-2015;  2. שילוב חברות הדיור הציבורי במיזמי התחדשות עירונית •דיור בהישג יד במסגרת התחדשות עירונית

כל דיוני הוועדה המיוחדת לפניות הציבור
דיונים נבחרים:
יום שני, 23 בנובמבר 2015 , י"א בכסלו תשע"ו
בשעה 14:00: תגבור אוטובוסים בארועים ובתחנות מלאות בשעות העומס

SAMSUNG

SAMSUNG

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply