השבוע בכנסת: התקציב וחוק ההסדרים, שכר הח"כים, יום אילת ועוד

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת,
כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת

 1. הצעות אי אמון מטעם סיעת הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) בנושא: "הממשלה מתעלמת מאזרחיה הערבים בתקציב המוצע"
 2. הודעת הממשלה על החלטתה לשנות את שמו של המשרד לפיתוח הנגב והגליל ל"משרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל". בהתאם לפקודת פקידי הממשלה (שינוי תארים), 1940, תפורסם הודעה ברשומות לפיה ישונה תוארו של "השר לפיתוח הנגב והגליל" ל"השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל."
 3. הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 9(א)(7) לחוק הממשלה, התשס"א-2001 על-פיה ימלא ראש הממשלה, החל מיום 3.11.2015, את מקומו של שר הכלכלה, וזאת לאחר שהשר אריה מכלוף דרעי התפטר מתפקידו כשר הכלכלה. מילוי המקום של תפקיד שר הכלכלה בידי ראש הממשלה הוא בהתאם לסעיפים 24(ב) ו-(ג) לחוק יסוד: הממשלה, לתקופה של עד שלושה חודשים. השר אריה מכלוף דרעי ממשיך לכהן בממשלה בתפקיד השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.
 4. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 163), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה)-הצעות חוק מ/956
 5. הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 81) (משמר בתי המשפט), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה)-הצעות חוק מ/964
 6. הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 56), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה)-הצעות חוק מ/966
 7. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 164), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה)-הצעות חוק מ/969
 8. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעות החוק כדלקמן: (ההודעה נמסרה ביום 20.7.15) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני ומרצ – הצבעה
  1. הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 47), התשע"ד-2013 (מס' מ/824)
  2. הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014 (מס' מ/841) – פרק ד' וסעיפים 43(ב) ו-46
 9. הודעת הממשלה על רצונה של הממשלה להחיל דין רציפות על הצעת חוק לתיקון תקנות ×”×”×’× ×” (שעת חירום)(ביטול תקנות), התשע"×’-2013 (מס' מ/782) (ההודעה נמסרה ביום 2.9.15) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני והרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) – הצבעה
 10. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעות החוק כדלקמן: (ההודעה נמסרה ביום 12.10.15)[1]
  1. הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 56) (מסירת מידע מרשויות המדינה לקופות החולים), התשע"ד-2014 (מס' מ/844) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
  2. הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 14), התשע"ד-2013 (מס' מ/801) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
  3. הצעת חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ד-2014 (מס' מ/883) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל), יש עתיד ומרצ – הצבעה
  4. הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 16) (עדות קרובים), התשע"ד-2013 (מס' מ/808) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
  5. הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות, התשע"×”-2014 (מס' מ/894) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
  6. הצעת חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 (מס' מ/839) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
  7. הגבלת גישה לאתר אינטרנט לשם מניעת ביצוע עבירות, התשע"×”-2014 (מס' מ/839) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
 11. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הפיקוח על צעצועים מסוכנים, התשע"ד-2014 (מס' מ/863) (ההודעה נמסרה ביום 12.10.15) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, ומרצ – הצבעה
 12. הצעת חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ ישראל (תיקון מס' 2) (מעמד החטיבה להתיישבות), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'-הצעות חוק כ-602 (פ/1674/20)
 13. הודעת הוועדה לזכויות הילד על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק זכויות החולה (תיקון מס' 9) (הסכמה לטיפול רפואי בשם קטין שהורהו מואשם בביצוע עבירת מין או אלימות כלפיו), התשע"ה-2014[1] (כ-593; (פ/2042/19)
 14. נאומים בני דקה
 15. ציון יום אילת (במסגרת הצעות חוק פרטיות והצעות לסדר היום)
 16. ציון יום המזון (במסגרת הצעות חוק פרטיות והצעות לסדר היום)
 17. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 62) (הטרדת מוקד חירום), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – של חברי הכנסת עמר בר לב, מרב מיכאלי וניסן סלומינסקי-הצעות חוק כ-603 (פ/8/20;פ/9/20;פ/1246/20)
 18. הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 43) (רציפות הכהונה של יושב ראש הכנסת) (קריאה ראשונה) – מטעם ועדת הכנסת-הצעת חוק כ-604
 19. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 38) (רציפות הכהונה של יושב ראש הכנסת), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) – מטעם ועדת הכנסת-הצעת חוק כ-604
 20. שאילתות דחופות
 21. הצעות חוק לדיון מוקדם
 22. הצעות לסדר-היום דחופות ורגילות

[1] בהתאם לסעיף 5 לחוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג-1993, רשאית סיעה להציע, תוך שבועיים מיום מסירת ההודעה בכנסת על החלת דין הרציפות, שדין הרציפות לא יחול על הצעת החוק

השבוע בוועדות הכנסת
בצבע כתום – נושאים מתוך חוקי הקציב וההסדרים

כל דיוני ועדת הכנסת
דיונים נבחרים:

יום שני, כ"ז חשוון תשע"ו, (9/11/2015)
בשעה 11:00:
1. הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס" 41) (הרחבת סמכויות ועדת האתיקה), התשע"ו-2015
2. הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס" 42) (חיוב חבר הכנסת בנזק כספי שגרם לרכוש הכנסת), התשע"ו-2015
3. הרכב הוועדה המשותפת של ועדת הכלכלה וועדת החינוך, התרבות והספורט לפי חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו – רביזיה
4. הצעת חברי הכנסת צחי הנגבי ומרב מיכאלי לתיקון תקנון הכנסת בנושאים: "שעת שאלות" ו"הצעות אי אימון"
5. קביעת סדרי הדיון בקריאה השניה והשלישית בהצעת חוק התקציב והצעות החוק הנלוות
יום שלישי, כ"ח חשוון תשע"ו, (10/11/2015)
בשעה 11:30: המלצות הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת – שכר חברי הכנסת – דיון בהמלצה נוספת

כל דיוני ועדת הכספים
קישורים חשובים:
הצעת חוק התקציב
חוק ההסדרים
הסדרים

הסדרים
יום ראשון, כ"ו חשוון תשע"ו, (8/11/2015)
בשעה 10:00: חוק ההסדרים – דיון והצבעות
בשעה 12:00: תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות) (תיקון), התשע"ו-2015 – (מערכות פוטו-וולטאיות ותרמו-סולאריות)
יום שני, כ"ז חשוון תשע"ו, (9/11/2015)
בשעה 09:30: תקציב משרד מבקר המדינה לשנת הכספים 2016
בשעה 10:00: תקציב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 לשנת הכספים 2016
סביר שיהיו דיונים נוספים. עקבו באתר ועדת הכספים!

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:

יום ראשון, כ"ו חשוון תשע"ו, (8/11/2015)
בשעה 14:45: פרק ד", סעיפים 13 ו-14 (רפורמה בענף הפטם) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
יום שני, כ"ז חשוון תשע"ו, (9/11/2015)
בשעה 09:30: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"×’-2013 – נוסח מעודכן של פרק א לדיון ב-9.11.15  נוסח מעודכן של פרק ב לדיון ב-9.11.15
בשעה 11:30: הצעת חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016 – מצגות משרד המשפטים
בשעה 13:15: המדינה חוסמת תעסוקת ישראלים ופוגעת בספנות הישראלית פגיעה אנושה הצעות לדיון מהיר של ח"כ מיכל בירן, של ח"כ ינון מגל, של ח"כ עליזה לביא ושל ח"כ אורן אסף חזן
יום שלישי, כ"ח חשוון תשע"ו, (10/11/2015)
בשעה 09:30
ועדת משנה לתחבורה ציבורית
מעמדם של נהגי התחבורה הציבורית 
– הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
בשעה 12:00: התכניות לפתרון מצוקת הדיור – בהשתתפות השר כחלון – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
בשעה 14:00: פיתוח עסקי לעיר אילת וגוון מקורות התעסוקה – לציון יום אילת
יום רביעי, כ"ט חשוון תשע"ו, (11/11/2015)
בשעה 09:30:
1. הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס" 3), התשע"ו-2015
2. הצעת חוק השידור הציבורי (תיקון – ביטול סעיף), התשע"ו-2015 של ×—×”"×› נחמן שי, ×—×”"×› יוסי יונה. (פ/2137)
בשעה 10:15: שימור ארכיון רשות השידור וקול ישראל

כל דיוני ועדת החוץ והבטחון
יום רביעי, כ"ט חשוון תשע"ו, (11/11/2015)
בשעה 10:31: צו הפיקוח על היצוא הביטחוני

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:

יום שני, כ"ז חשוון תשע"ו, (9/11/2015)
בשעה 10:00: הסדרת סוגיות תקני ×›×— אדם , שכר ושירותי משרד בלשכות ראשי ערים, סגני ראש עיר וחברי מועצת העיר – בהשתתפות מנכ"לית משרד הפנים
בשעה 12:00: תקנות הכניסה לישראל (תיקון), התשע"ה-2015
יום שלישי, כ"ח חשוון תשע"ו, (10/11/2015)
בשעה 10:00: פעילות אנשי ארגון להב"ה בירושלים נגד תושבי העיר הצעות לדיון מהיר של ח"כ מיכל רוזין, של ח"כ אורן אסף חזן, של ח"כ יואל חסון, ושל ח"כ אחמד טיבי
בשעה 11:00: הנחיה של עיריות בדבר הדרת עובדים ערבים מבתי-ספר הצעות לדיון מהיר של ח"כ דב חנין ושל ח"כ אורן אסף חזן
בשעה 12:00:השבת מענקי איזון לעיר אילת – לציון יום אילת בכנסת

כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:

יום שני, כ"ז חשוון תשע"ו, (9/11/2015)
בשעה 10:00: הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"×”-2015 – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישיתמסמך רקע מאת הייעוץ המשפטי לוועדה – חברות ומתן שירות לארגון טרור
יום שלישי, כ"ח חשוון תשע"ו, (10/11/2015)
בשעה 10:00: ה
צעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס" 19), התשע"×”-2014 – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית
בשעה 12:30: הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון – שם המדינה), התשע"ה–2015 של ×—×”"×› אורן אסף חזן. (פ/1320) – ×”×›× ×” לקריאה ראשונה
בשעה 13:30: אי ביצוע חוק הסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה הצעות לדיון מהיר של ×—"×› מרב מיכאלי ושל ×—"×› שולי מועלם-רפאלימתווה ליישום החוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה – מכתבה של עו"ד מוריה כהן (בקשי)
יום רביעי, כ"ט חשוון תשע"ו, (11/11/2015)
בשעה 09:00: הצעת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס" 5) (סמכות חיפוש לשוטר לשם מניעת אלימות), התשע"ו-2015 – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית

כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:
יום שני
, כ"ז חשוון תשע"ו, (9/11/2015)
בשעה 09:00:
1. הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס" 13), התשע"ה-2015
2. הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – החמרת ענישה בגין התעללות בבעלי חיים), התשע"ה–2015 של חה"כ איציק שמולי, חה"כ יצחק וקנין, חה"כ יואב בן צור, חה"כ ינון מגל, חה"כ רועי פולקמן, חה"כ משה גפני, חה"כ זהבה גלאון, חה"כ איימן עודה, חה"כ אורי מקלב, חה"כ עפר שלח, חה"כ ציפי לבני, חה"כ אורלי לוי אבקסיס, חה"כ איתן ברושי, חה"כ מכלוף מיקי זוהר, חה"כ ג"מאל זחאלקה, חה"כ ניסן סלומינסקי, חה"כ נורית קורן, חה"כ מנחם אליעזר מוזס, חה"כ אברהם דיכטר, חה"כ חנין זועבי, חה"כ דב חנין, חה"כ סתיו שפיר, חה"כ מרדכי יוגב, חה"כ עמיר פרץ, חה"כ דוד אמסלם, חה"כ מיכאל אורן, חה"כ יאיר לפיד, חה"כ מירב בן ארי, חה"כ אלי כהן, חה"כ אילן גילאון, חה"כ חיים ילין, חה"כ מיקי לוי, חה"כ איילת נחמיאס ורבין, חה"כ דניאל עטר, חה"כ עבדאללה אבו מערוף, חה"כ יפעת שאשא ביטון, חה"כ אורן אסף חזן, חה"כ מאיר כהן, חה"כ יעקב פרי, חה"כ אלי אלאלוף, חה"כ יחיאל חיליק בר, חה"כ עיסאווי פריג", חה"כ יוסי יונה, חה"כ יעקב מרגי, חה"כ תמר זנדברג, חה"כ קארין אלהרר, חה"כ אייל בן ראובן, חה"כ אברהם נגוסה, חה"כ מסעוד גנאים, חה"כ מיקי רוזנטל, חה"כ קסניה סבטלובה, חה"כ יעל גרמן, חה"כ טלי פלוסקוב, חה"כ דוד ביטן, חה"כ רויטל סויד, חה"כ זוהיר בהלול, חה"כ אוסאמה סעדי, חה"כ באסל גטאס, חה"כ יוסף ג"בארין, חה"כ חמד עמאר, חה"כ מנואל טרכטנברג, חה"כ עליזה לביא, חה"כ יואל רזבוזוב, חה"כ אחמד טיבי, חה"כ נאוה בוקר, חה"כ עאידה תומא סלימאן, חה"כ מיכל בירן, חה"כ עבד אל חכים חאג" יחיא, חה"כ טלב אבו עראר, חה"כ יואל חסון, חה"כ נחמן שי, חה"כ אראל מרגלית. (פ/1423)
בשעה 10:00
: הצעה לסדר היום בנושא: "מדיניות חיסול כלבים על ידי המדינה" הצעה לסדר היום: של ח"כ איציק שמולי, ח"כ נורית קורן, ח"כ תמר זנדברג
בשעה 12:00
ועדת משנה לצער בעלי חיים
מוכנות כלביות ובתי מחסה לבעלי חיים לחורף
יום שלישי,
כ"ח חשוון תשע"ו, (10/11/2015)
בשעה 09:00
: 1. חיזוק האקדמיה;   2. עלויות ייחודיות לעיר אילת בתחום החינוך: בנית מו"ס, אגרת טיולים, ועוד – לציון יום אילת
בשעה 10:30: קידום אידיאולוגית דעאש במערכת החינוך הצעות לדיון מהיר של ח"כ מאיר כהן, של ח"כ מירב בן ארי, ח"כ יחיאל חיליק בר ושל ח"כ אורן אסף חזן
יום רביעי, כ"ט חשוון תשע"ו, (11/11/2015)
בשעה 09:30: הלנת שכר למורים רבים בשל תקלה טכנית

כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:

יום ראשון,  כ"ט חשוון תשע"ו, (11/11/2015)
בשעה 11:00: פרק ז" (הגנה על בריאות הציבור (מזון)) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
יום שני, כ"ז חשוון תשע"ו, (9/11/2015)
בשעה 09:30: הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס" 23) (עונשין, עיצום כספי וסמכויות פיקוח), התשע"ה-2014
בשעה 12:00: תקנות אגרות בריאות (תיקון), התשע"ו 2015
בשעה 14:00: פרק ו" (ביטוח לאומי), סעיפים אלה: 26(9) עד (12), 27(×”), 26(16), 26(17) עד (19), 27(×–), 35 ו-36 מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"×”-2015 – החלטת הוועדה לפי סעיף 84(ב) לתקנון הכנסת לעניין פיצול סעיף 26(16) להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"×”-2015, בנושא גבייה וייעוד של דמי ביטוח לשם מימון הסדר סיוע לעובד עצמאי שהוא מובטל
יום שלישי,
כ"ח חשוון תשע"ו, (10/11/2015)
בשעה 09:00: 1) דיווח המועצה לביטחון תזונתי על תפקידיה; 2) קידום הביטחון התזונתי בישראל
בשעה 10:00
ועדת משנה לעניין הרפורמה בבריאות הנפש
הרפורמה בבריאות הנפש
בשעה 11:00
: במסגרת יום אילת בכנסת: 1) היעדר בית אבות ומענים לאוכלוסיה המתבגרת של העיר; 2)קידום ופיתוח בית חולים יוספטל
יום רביעי,
כ"ט חשוון תשע"ו, (11/11/2015)
בשעה 09:00
: הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס" 23) (עונשין, עיצום כספי וסמכויות פיקוח), התשע"ה-2014

כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
יום שני, כ"ז חשוון תשע"ו, (9/11/2015)
בשעה 09:00: בקשה לחוות דעת מבקר המדינה, עפ"י סע" 21 לחוק מבקר המדינה, בנושא הקמת מכשול גדר הגבול עם רצועת עזה ומניעת ארועי חדירה – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
בשעה 11:00
: 1. הפיקוח והבקרה על הפעילות הכספית במרכזים הרפואיים הממשלתיים-הכלליים – דוח מבקר המדינה 66א", עמ" 207;  2. בקשה לחוות דעת מבקר המדינה, עפ"י סע" 21 לחוק מבקר המדינה, על התנהלות חברת שראל והארכת הפטור ממכרז – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
יום שלישי, כ"ח חשוון תשע"ו, (10/11/2015)
בשעה 13:00: הפיקוח על מתן אשראי למשקי בית ועל נותני שירותי מטבע – דוח מבקר המדינה 66א", עמ" 55

יום רביעי, כ"ט חשוון תשע"ו, (11/11/2015)
בשעה 09:00: תהליכי עבודה באגף שיקום נכים – דוח מבקר המדינה 65ב", עמ" 161

כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:
יום שני, כ"ז חשוון תשע"ו, (9/11/2015)
בשעה 12:00: 1. סקירה מגדרית של המשרד לשוויון חברתי – השרה לשוויון חברתי, ×—"×› גילה גמליאל;  2. דיווח ועדת המעקב לתקצוב מגדרי
יום שלישי
, כ"ח חשוון תשע"ו, (10/11/2015)
בשעה 09:30
: הצגת התקציב המגדרי של משרד הרווחה והשירותים החברתיים – בהשתתפות מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים, עו"ד אליעזר יבלון
יום רביעי, כ"ט חשוון תשע"ו, (11/11/2015)
בשעה 09:00
: 1. הצגת התקציב המגדרי של משרד התרבות והספורט – בהשתתפות שרת התרבות והספורט, ×—"×› מירי רגב;   2. הצגת דו"×— המועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים בישראל – "אתנה" 2014 – בהשתתפות שרת התרבות והספורט, ×—"×› מירי רגב

כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
דיונים נבחרים:

יום שני, כ"ז חשוון תשע"ו, (9/11/2015)
בשעה 12:30: הצגת תכניות משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל לשנת 2016 – בהשתתפות השר אופיר אקוניס – הישיבה תתקיים באולם נגב
יום שלישי, כ"ח חשוון תשע"ו, (10/11/2015)
בשעה 10:30
: אילת כמרכז בינלאומי למדעי הים – תכנית להקמת מרכז לחקר ים סוף – לציון יום אילת

כל דיוני הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
דיונים נבחרים:
יום שני, כ"ז חשוון תשע"ו, (9/11/2015)
בשעה 12:00: הצגת מודל חדש לטיפול אפקטיבי בהתמכרויות ומזעור הנזקים הכרוכים בהן

כל דיוני הוועדה לזכויות הילד
דיונים נבחרים:

יום שני, כ"ז חשוון תשע"ו, (9/11/2015)
בשעה 11:30: זנות ילדים ופורנוגרפית ילדיםמסקנות ועדת האו"ם לזכויות הילד

כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובסעיפים מהצעת חוק התכנית הכלכלית
דיונים נבחרים:
יום רביעי, כ"ט חשוון תשע"ו, (11/11/2015)
בשעה 10:00
: חסמים במימוש תמ"א 38 וחיזוק המבנים בפריפריה, – מוזמנים להצגת הנושא: סגן שר הבינוי והשיכון, ×—×”"×› ×’"קי לוי ×—×”"×› בני בגין ויו"ר מטה הדיור, מר אביגדור יצחקי – הישיבה תתקיים באולם ירושלים

כל דיוני הוועדה המיוחדת לפניות הציבור
דיונים נבחרים:
יום שלישי,
כ"ח חשוון תשע"ו, (10/11/2015)
בשעה 11:00: "הצורך בהקמת ועדת חריגים בתאגידי מים וביוב" הצעה לסדר היום של ח"כ ישראל אייכלר
יום רביעי, ×›"ט חשוון תשע"ו, (11/11/2015) – הישיבה תתקיים באולם ועדת העליה והקליטה
בשעה 10:00
: פניות ציבור של חברות האמבולנסים הפרטיים לגבי הסדרת תשלומים באופן ישיר מול קופות החולים

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply