השבוע בכנסת: עקיפת חוק ההגבלים לטובת חברות הגז, התקציב וחוק ההסדרים, חקיקה נגד הטרור, יום הדיור

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת

ישיבה מיוחדת לזכרו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין ז"ל
במלאת 20 שנים להירצחו

(יום ב' בשעה 18:00)

 1. נאומים בני דקה
 2. הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33) (תיקון מס' 3), התשע"ו-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-962/א'
 3. הצעת חוק להפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 15), התשע"ו-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-951/א'
 4. הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 62 – הוראת שעה) (תיקון מס' 3) (חלוקת תיקים בענייני סמים), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) -הצעות חוק מ/955
 5. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 163), התשע"ו-2015 (קריאה ראשונה) -הצעות חוק מ/956
 6. בקשת ועדת הכספים בדבר פיצול הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 – הצבעה
 7. בקשת ועדת הכספים בדבר פיצול הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 – הצבעה
 8. הודעת ועדת הפנים והגנת הסביבה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 26) (החמרת הענישה בעבירות הלנה והעסקה של שוהים בלתי חוקיים), התשע"ד-2014 (ההודעה נמסרה ביום 27.7.15) הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ- הצבעה (פ/2003/19)
 9. הודעת הממשלה על רצונה של הממשלה להחיל דין רציפות על הצעת חוק לתיקון תקנות ×”×”×’× ×” (שעת חירום)(ביטול תקנות), התשע"×’-2013 (מס' מ/782) (ההודעה נמסרה ביום 2.9.15) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני והרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) – הצבעה
 10. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעות החוק כדלקמן: (ההודעה נמסרה ביום 20.7.15) הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני ומרצ – הצבעה
  • הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 47), התשע"ד-2013 (מס' מ/824)
  • הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014 (מס' מ/841) – פרק ד' וסעיפים 43(ב) ו-46
 11. הודעת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק ×—× ×™×” לנכים (תיקון מס' 6) (×—× ×™×” באזור המיועד לפריקה ולטעינה), התשע"ד-2014 (ההודעה נמסרה ביום 20.7.15) – הצבעה (×›-549;פ/2021/19)
 12. ישיבה מיוחדת לזכרו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין ז"ל במלאת 20 שנים להירצחו (בשעה 18:00)
 13. נאומים בני דקה
 14. ציון יום הדיור (במסגרת הצעות חוק פרטיות והצעות לסדר היום)
 15. שעת שאלות לשר הבינוי והשיכון
 16. שאילתות דחופות
 17. הצעות חוק לדיון מוקדם
 18. הצעות לסדר-היום דחופות ורגילות* * *
 19. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעות החוק כדלקמן: (ההודעה נמסרה ביום 12.10.15)
  • הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 56) (מסירת מידע מרשויות המדינה לקופות החולים), התשע"ד-2014 (מס' מ/844) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
  • הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 14), התשע"ד-2013 (מס' מ/801) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
  • הצעת חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ד-2014 (מס' מ/883) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל), יש עתיד ומרצ – הצבעה
  • הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 16) (עדות קרובים), התשע"ד-2013 (מס' מ/808) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
  • הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות, התשע"×”-2014 (מס' מ/894) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
  • הצעת חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 (מס' מ/839) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
  • הגבלת גישה לאתר אינטרנט לשם מניעת ביצוע עבירות, התשע"×”-2014 (מס' מ/839) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
 20. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הפיקוח על צעצועים מסוכנים, התשע"ד-2014 (מס' מ/863) (ההודעה נמסרה ביום 12.10.15) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, ומרצ – הצבעה
 21. הצעת ועדת הכנסת לתיקון סעיף 60 לתקנון הכנסת – הצבעה
 22. הצעת ועדת הכנסת לתיקון סעיפים 9, 16, 22, 24, 34, 39, 41, 82, 91, 96, 97, 118, 121 ו-126 לתקנון הכנסת – הצבעה
 23. הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה להעביר לממשלה את הסמכות הנתונה לשר הכלכלה על-פי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 בכל האמור בפעולות הנדרשות לשם הגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה "תמר" ולשם פיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי "לוויתן", "כריש", ו"תנין" ושדות גז טבעי נוספים- הצבעה
 24. "התפשטות תופעת עובדי הקבלן בישראל" – דיון בהשתתפות ראש הממשלה על פי בקשתם של 40 חברי הכנסת
 25. "המשך ירי הרקטות לעבר יישובי ישראל מעזה" – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת חיים ילין (313), נחמן שי (314), באסל גטאס (323), זהבה גלאון (338), יעקב מרגי (361), ענת ברקו (368), מרדכי יוגב (378), שרון גל (385) (10/6/15)
 26. "הצורך בהסדר הפנסיות לעולים שהגיעו משנת 1991" – דיון בעקבות הצעה לסדר-היום של סופה לנדבר (371) (10/6/15)
 27. "עיכוב בהעלאת בני הפלשמורה ואיחוד עם משפחותיהם בישראל" – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת מאיר כהן (951) ויחיאל חיליק בר (954) (29/7/15)
 28. "הריסת מבנים בבית-אל" – דיון בעקבות הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת אורן אסף חזן (929) (29/7/15)
 29. "המצב הביטחוני בירושלים בפרט ובכל הארץ בכלל" – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת אורן אסף חזן (1097), רועי פולקמן (1115), סופה לנדבר (1120), מנחם אליעזר מוזס (1148), באסל גטאס (1162) (14/10/15)
 30. שביתת ערביי ישראל – דיון בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת דב חנין (1157) ועמר בר-לב (1160) (14/10/15)

השבוע בוועדות הכנסת
בצבע כתום – נושאים מתוך חוקי הקציב וההסדרים

כל דיוני ועדת הכנסת
דיונים נבחרים:
יום שני
, י"ג חשוון תשע"ו, (26/10/2015)
בשעה 11:00: מתן העדפה לתוצרת מיהודה ושומרון לרכישות מתקציב הכנסת – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
יום שלישי, י"ד חשוון תשע"ו, (27/10/2015)
בשעה 09:30: ועדה משותפת (עם ועדת הכספים) לתקציב הכנסת – אישור תקציב הכנסת לשנים 2015 – 2016
בשעה 11:30: 1. הצעת חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"×”-2015 – קביעת ועדה לדיון – רביזיה;   2. הצעת חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (אמצעים לאכיפת תשלום מסים ולהרתעה מפני הלבנת הון) (תיקוני חקיקה), התשע"×”-2015 – קביעת ועדה לדיון – רביזיה;   3. פניית יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר טענת חריגה מגדר נושא בעת הדיון בפרק ב" לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"×”-2015 – לפי סעיף 85 לתקנון;   4. הרכב הוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת חוקה, חוק ומשפט, לבחינת הצורך להכריז על מצב חירום

כל דיוני ועדת הכספים
קישורים חשובים:
הצעת חוק התקציב
חוק ההסדרים
הסדרים

יום ראשון, י"ב חשוון תשע"ו, (25/10/2015)
בשעה 10:00: פרק ג' כולו (מיסוי רווחים ממשאבי טבע) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 – (מיסוי רווחים ממשאבי טבע – ששינסקי 2) סעיפים 3 עד 8 – (מ/951)
יום שני, י"ג חשוון תשע"ו, (26/10/2015)
בשעה 10:00: הצעת חוק התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016, התשע"×”-2015 – תקציב משרד הבינוי והשיכון לשנות התקציב 2015 ו- 2016 – בהשתתפות שר הבינוי והשיכון, יואב גלנט
בשעה 12:00: הצעת חוק התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016, התשע"×”-2015 – הצגת ההשלכות המגדריות על תקציב המדינה – בהשתתפות השרה גילה גמליאל
בשעה 13:00: פרק ה" (מסים) למעט סעיפים 13(12)(א), 16(3)(א) ו-24(2)(א) (קנס גירעון) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2
015
בשעה 13:30: פרק ה" (מסים) למעט סעיפים 13(12)(א), 16(3)(א) ו-24(2)(א) (קנס גירעון) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
יום שלישי, י"ד חשוון תשע"ו, (27/10/2015)
בשעה 09:30: ועדה משותפת (עם ועדת הכנסת) לתקציב הכנסת – אישור תקציב הכנסת לשנים 2015 – 2016
בשעה 10:30:
הצעת חוק התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016, התשע"×”-2015 – תקציב משרד החינוך לשנות התקציב 2015 ו- 2016 – בהשתתפות שר החינוך, נפתלי בנט
בשעה 12:30:
הצעת חוק התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016, התשע"×”-2015 – תקציב המשרד לשירותי דת לשנות התקציב 2015 ו- 2016 – בהשתתפות השר לשירותי דת, דוד אזולאי
בשעה 14:30:
פרק ו" (ביטוח לאומי) סעיפים אלה: 26 (1), (5) ו- (6), 26(13) ו-(14), 27(ב) ו-(ג), (2) עד (4), 26(20), 27(א), 28, 26(7), 29 ו-30, 26(15), 27(ו), 33 ו-34 מהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
בשעה 15:30: פרק ה" (מסים) למעט סעיפים 13(12)(א), 16(3)(א) ו-24(2)(א) (קנס גירעון) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
בשעה 16:00: פרק ה" (מסים) למעט סעיפים 13(12)(א), 16(3)(א) ו-24(2)(א) (קנס גירעון) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
בשעה 16:45: פרק ד" (מיסוי מקרקעין) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
יום רביעי, ט"ו חשוון תשע"ו, (28/10/2015)
בשעה 09:30: הצעת חוק התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016, התשע"×”-2015 – תקציב המשרד לביטחון פנים לשנות התקציב 2015 ו- 2016 – בהשתתפות השר לביטחון פנים, גלעד ארדן
בשעה 16:00:
פרק ה" (מסים) למעט סעיפים 13(12)(א), 16(3)(א) ו-24(2)(א) (קנס גירעון) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
בשעה 17:00: פרק ד" (מיסוי מקרקעין) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
יום ראשון, י"ט חשוון תשע"ו, (1/11/2015)
ועדה משותפת לתקציב הביטחון
בשעה 14:00: תקציב משרד הביטחון בלמס"י 

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:

יום שני, י"ג חשוון תשע"ו, (26/10/2015)
בשעה 09:30: פרק ×”" (חיבור מפעלים לרשת ×”×’×– הטבעי) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"×”-2015 – מסמך הרשות הלאומית להסמכת מעבדות – האצת החיבור לגז טבעי – הבהרות בנושא תנאים להסמכה 43229   מסמך ממכון התקנים – חיבור מפעלים לרשת ×”×’×– הטבעי   נוסח לדיון
בשעה 13:00: פרק ×”" (חיבור מפעלים לרשת ×”×’×– הטבעי) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"×”-2015 – מסמך הרשות הלאומית להסמכת מעבדות – האצת החיבור לגז טבעי – הבהרות בנושא תנאים להסמכה 43229   מסמך ממכון התקנים – חיבור מפעלים לרשת ×”×’×– הטבעי   נוסח לדיון
יום שלישי, י"ד חשוון תשע"ו, (27/10/2015)
בשעה 09:30: אי יישום החלטת ממשלה בנושא הפחתת הנטל הרגולטורי הצעות לדיון מהיר של ח"כ רועי פולקמן, של ח"כ דוד ביטן ושל ח"כ קארין אלהרר
בשעה 10:50: הקמת ועדת משנה לבחינת הגורמים למחסור במזון בתקופת החגים
בשעה 11:00: פרק ד", סעיפים 13 ו-14 (רפורמה בענף הפטם) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
בשעה 13:00: תיקון חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי – מתן מידע לשוכר בדיור ציבורי, של ×—×”"×› דב חנין, ×—×”"×› מירי רגב, ×—×”"×› אורלי לוי אבקסיס, ×—×”"×› אילן גילאון, ×—×”"×› איציק שמולי.- החלת רציפות הדיון – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
יום רביעי, ט"ו חשוון תשע"ו, (28/10/2015)
בשעה 09:30: הצעת חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2015
יום חמישי, ט"ז חשוון תשע"ו, (29/10/2015)
בשעה 10:00: פרק ה" (חיבור מפעלים לרשת הגז הטבעי) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015

כל דיוני ועדת החוץ והבטחון
יום שני,
 י"ג חשוון תשע"ו, (26/10/2015)
בשעה 12:00:  דיון מדיני-ביטחוני בהשתתפות ראש הממשלה, חה"כ בנימין נתניהו
יום שלישי, י"ד חשוון תשע"ו, (27/10/2015)
בשעה 15:30: תקצוב מכשול גדר הגבול עם רצועת עזה ומניעת אירוע החדירה הבא הצעות לדיון מהיר של ח"כ רויטל סויד ושל ח"כ חיים ילין

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:

יום שני,  י"ג חשוון תשע"ו, (26/10/2015)
בשעה 11:30: הקצאת בית קברות ללוחמי צד"ל
יום שלישי, י"ד חשוון תשע"ו, (27/10/2015)
בשעה 12:00: הקצאת מקומות חניה לעיוורים בסמוך למקום המגורים ע"י הרשויות המקומיות והסרת מכשולים במדרכות לשם יצירת מרחב בטוח לעיוורים
בשעה 12:30: הוזלת מחירי הקייטנות שמפעילות הרשויות המקומיות והמתנ"סים
יום רביעי,
ט"ו חשוון תשע"ו, (28/10/2015)
בשעה 08:00: 1. פרק ב" (דיור) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
2. פרק ג" (הסרת חסמים בתחום שירותי הביוב) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
3. פרק ט", סעיפים 50 ו-51 (העברת תשלומים מהמדינה לרשויות המקומיות) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015

כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:

יום שני, י"ג חשוון תשע"ו, (26/10/2015)
בשעה 10:00: הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"×”-2015 – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית
יום שלישי, י"ד חשוון תשע"ו, (27/10/2015)
בשעה 10:00: הצעות תיקון לחוק העונשין (פנייה למוקד חירום והצלה בקריאת שווא לעזרה), התשע"ה–2015 של ×—×”"×› ניסן סלומינסקי (פ/1246), של ×—×”"×› עמר בר-לב. (פ/8) ושל ×—×”"×› מרב מיכאלי. (פ/9) – ×”×›× ×” לקריאה ראשונה
בשעה 11:30: 1. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשע"×”-2015;  2. צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט-זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשע"×”-2015 – אישור הצווים
בשעה 12:00: ניצולי השואה הפסיקו לקבל את התשלומים הרבעוניים לפי חוק מהחברה להשבת נכסים הצעה לדיון מהיר של ×—"×› מרב מיכאלי. – דיון
יום רביעי, ט"ו חשוון תשע"ו, (28/10/2015)
בשעה 09:00: הצעת חוק ההוצאה לפועל (היוועדות חזותית) (הוראת שעה), התשע"ד-2014 – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית

כל דיוני ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
דיונים נבחרים:

יום שני, י"ג חשוון תשע"ו, (26/10/2015)
בשעה 10:00: הצגת תוכנית משרד החינוך לשילוב מיטבי של יוצאי אתיופיה
יום שלישי, י"ד חשוון תשע"ו, (27/10/2015)
בשעה 10:00: דיור ציבורי לעולים – לציון יום הדיור בכנסת
בשעה 12:00: הטיפול בסטודנטים יוצאי אתיופיה

כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:

יום שני, י"ג חשוון תשע"ו, (26/10/2015)
בשעה 09:00: הכרה בוותק מעבודה קודמת למי שעושים הסבה להוראה
בשעה 12:00: אי שיבוץ תלמידות בבי"ס ובסמינרים בערים חרדיות – ישיבת המשך
בשעה 13:30: נסיעות תלמידים לפולין
יום שלישי, י"ד חשוון תשע"ו, (27/10/2015)
בשעה 09:30: הסעות תלמידי החינוך העצמאי באליכין
בשעה 11:00: מה"ט – רפורמה במכללות הטכנולוגיות להכשרת הנדסאים
יום רביעי, ט"ו חשוון תשע"ו, (28/10/2015)
בשעה 09:30:
ההסתה במערכת החינוך של הרשות הפלסטינית הצעות לדיון מהיר של ח"כ ענת ברקו, של ח"כ עליזה לביא ושל ח"כ מירב בן ארי

כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:

יום ראשון, י"ב חשוון תשע"ו, (25/10/2015)
בשעה 09:30: פרק ז" (הגנה על בריאות הציבור (מזון)) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
יום שני, י"ג חשוון תשע"ו, (26/10/2015)
בשעה 09:00: אשרור הקמת ועדות משנה: 1) ועדת המשנה לעניין הרפורמה בבריאות הנפש; 2) ועדת המשנה לעניין מעמד הקשיש; 3) ועדת המשנה לטיפול בצעירים וצעירות חסרי בית
בשעה 09:05: פרק ז" (הגנה על בריאות הציבור (מזון)) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
בשעה 11:00: מסיבת פרידה ממנהלת הוועדה הגב" וילמה מאור
בשעה 13:00: 1. פרק ×–" (×”×’× ×” על בריאות הציבור (מזון)) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"×”-2015; 2. א. קביעת לוח זמנים ליישום החוק; ב. הסעיפים בהצעת החוק המורים על הוזלת מחירים ויוקר המחיה – הישיבה תתקיים באולם נגב
יום שלישי, י"ד חשוון תשע"ו, (27/10/2015)
בשעה 09:30: פרק ז" (הגנה על בריאות הציבור (מזון)) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
בשעה 14:00: הזמנה לחברי הוועדה ליום הדיור בכנסת בשיתוף יו"ר הוועדה ×—×”"×› אלי אלאלוף – הדיון יתקיים באולם שפרינצק
יום רביעי, ט"ו חשוון תשע"ו, (28/10/2015)
בשעה 08:30: פרק ז" (הגנה על בריאות הציבור (מזון)) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
יום חמישי, ט"ז חשוון תשע"ו, (29/10/2015)
בשעה 08:30: פרק ז" (הגנה על בריאות הציבור (מזון)) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015

כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
יום שלישי, י"ד חשוון תשע"ו, (27/10/2015)
בשעה 11:00: דוח מבקר המדינה על משבר הדיור (אדר התשע"×” – פברואר 2015) – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
יום רביעי, ט"ו חשוון תשע"ו, (28/10/2015)
בשעה 09:30: 1. השירות האזרחי הלאומי – ממצאי מעקב – דוח מבקר המדינה 65×’", עמ" 1443;  2. הצעה להעמדת "הגופים המוכרים" באמצעותם פועלת הרשות לשירות לאומי-אזרחי לביקורת המדינה, לפי סעיף 9(6) לחוק מבקר המדינה, התשי"×—-1958 [נוסח משולב) – בהשתתפות השר אורי אריאל
בשעה 15:00: הגשת דוח מבקר המדינה 66א' – בלשכת יו"ר הכנסת

כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:
יום שלישי, י"ד חשוון תשע"ו, (27/10/2015)
בשעה 10:00: 1. התמודדות הרבנים עם מקרי תקיפה מינית בחברה החרדית;  2. הצגת התקציב המגדרי של המשרד לשירותי דת
בשעה 12:00: חסמים בפני זכות הנשים בדיור – לציון יום הדיור
יום רביעי, ט"ו חשוון תשע"ו, (28/10/2015)
בשעה 09:00: מניעה וטיפול בסרטן השד בנשים

כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
דיונים נבחרים:

יום שלישי, י"ד חשוון תשע"ו, (27/10/2015)
בשעה 11:30: בעיות ואתגרים טכנולוגיים בשימוש בכרטיס חכם (רב-קו) לתחבורה הציבורית

כל דיוני הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
דיונים נבחרים:
יום שני, י"ג חשוון תשע"ו, (26/10/2015)
בשעה 09:00: מניעת טיפול בקנאביס רפואי על-ידי קופות החולים – הישיבה תתקיים באולם נגב

כל דיוני הוועדה לזכויות הילד
דיונים נבחרים:

יום שלישי, י"ד חשוון תשע"ו, (27/10/2015)
בשעה 10:00: ניצול ילדים והוריהם על ידי חברות פרסום

כל דיוני הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
דיונים נבחרים:

יום רביעי, ט"ו חשוון תשע"ו, (28/10/2015)
בשעה 09:30: שקיפות הסכמים קואליציוניים בעלי משמעות תקציבית

כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובסעיפים מהצעת חוק התכנית הכלכלית
יום שני, י"ג חשוון תשע"ו, (26/10/2015)
בשעה 10:00: פרק ×—" (הקמת רשות החשמל) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"×”-2015 – המשך דיון – הישיבה תתקיים באולם שפרינצק
יום שלישי, י"ד חשוון תשע"ו, (27/10/2015)
בשעה 09:00: פרק ×—" (הקמת רשות החשמל) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"×”-2015 – המשך דיון – הישיבה תתקיים באולם שפרינצק
בשעה 11:00: הצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"×”-2015 – בבחינת ההשלכות על הדיור הציבורי – הישיבה תתקיים באולם שפרינצק
בשעה 14:45: פרק ט" (בנקאות) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"×”-2015 – המשך דיון

כל דיוני הוועדה המיוחדת לפניות הציבור
דיונים נבחרים:

יום שלישי, י"ד חשוון תשע"ו, (27/10/2015)
בשעה 11:00: פניות חולי פרקינסון הזקוקים לדואודופה
יום רביעי, ט"ו חשוון תשע"ו, (28/10/2015)
בשעה 10:00: הצגת דו"ח נציבת קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי לשנים 2013-2014

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , , , , , ,

One Response to “השבוע בכנסת: עקיפת חוק ההגבלים לטובת חברות ×”×’×–, התקציב וחוק ההסדרים, חקיקה נגד הטרור, יום הדיור”

 1. פרנצ'סקה הגיב:

  שתפו את הקישור הזה עם חברים. תודה
  https://www.youtube.com/watch?v=ld18sq3VnQw

Leave a Reply