דיוני ועדת הכספים – חוק ההסדרים והתקציב – עד ה-1/11/2015

במקביל ל"השבוע בכנסת" מגישה מערכת עבודה שחורה לקוראים את פירוט דיוני התקציב וחוק ההסדרים לקראת הקריאות השניה והשלישית. מומלץ להתעדכן באתר הכנסת לפני שאתם מחליטים לבוא ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה

כל דיוני ועדת הכספים
קישורים חשובים:
הצעת חוק התקציב
חוק ההסדרים
הסדרים

יום ראשון, י"ב חשוון תשע"ו, (25/10/2015)
בשעה 10:00: פרק ג' כולו (מיסוי רווחים ממשאבי טבע) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 – (מיסוי רווחים ממשאבי טבע – ששינסקי 2) סעיפים 3 עד 8 – (מ/951)
יום שני, י"ג חשוון תשע"ו, (26/10/2015)
בשעה 10:00: הצעת חוק התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016, התשע"×”-2015 – תקציב משרד הבינוי והשיכון לשנות התקציב 2015 ו- 2016 – בהשתתפות שר הבינוי והשיכון, יואב גלנט
בשעה 12:00: הצעת חוק התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016, התשע"×”-2015 – הצגת ההשלכות המגדריות על תקציב המדינה – בהשתתפות השרה גילה גמליאל
בשעה 13:00: פרק ה" (מסים) למעט סעיפים 13(12)(א), 16(3)(א) ו-24(2)(א) (קנס גירעון) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2
015
בשעה 13:30: פרק ה" (מסים) למעט סעיפים 13(12)(א), 16(3)(א) ו-24(2)(א) (קנס גירעון) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
יום שלישי, י"ד חשוון תשע"ו, (27/10/2015)
בשעה 09:30: ועדה משותפת (עם ועדת הכנסת) לתקציב הכנסת – אישור תקציב הכנסת לשנים 2015 – 2016
בשעה 10:30:
הצעת חוק התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016, התשע"×”-2015 – תקציב משרד החינוך לשנות התקציב 2015 ו- 2016 – בהשתתפות שר החינוך, נפתלי בנט
בשעה 12:30:
הצעת חוק התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016, התשע"×”-2015 – תקציב המשרד לשירותי דת לשנות התקציב 2015 ו- 2016 – בהשתתפות השר לשירותי דת, דוד אזולאי
בשעה 14:30:
פרק ו" (ביטוח לאומי) סעיפים אלה: 26 (1), (5) ו- (6), 26(13) ו-(14), 27(ב) ו-(ג), (2) עד (4), 26(20), 27(א), 28, 26(7), 29 ו-30, 26(15), 27(ו), 33 ו-34 מהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
בשעה 15:30: פרק ה" (מסים) למעט סעיפים 13(12)(א), 16(3)(א) ו-24(2)(א) (קנס גירעון) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
בשעה 16:00: פרק ה" (מסים) למעט סעיפים 13(12)(א), 16(3)(א) ו-24(2)(א) (קנס גירעון) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
בשעה 16:45: פרק ד" (מיסוי מקרקעין) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
יום רביעי, ט"ו חשוון תשע"ו, (28/10/2015)
בשעה 09:30: הצעת חוק התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016, התשע"×”-2015 – תקציב המשרד לביטחון פנים לשנות התקציב 2015 ו- 2016 – בהשתתפות השר לביטחון פנים, גלעד ארדן
בשעה 16:00:
פרק ה" (מסים) למעט סעיפים 13(12)(א), 16(3)(א) ו-24(2)(א) (קנס גירעון) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
בשעה 17:00: פרק ד" (מיסוי מקרקעין) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
יום ראשון, י"ט חשוון תשע"ו, (1/11/2015)     
ועדה משותפת לתקציב הביטחון
בשעה 14:00: תקציב משרד הביטחון בלמס"י 

Print Friendly, PDF & Email

Tags: ,

Leave a Reply