"יוצאים לשינוי" – תביעה משפטית על קיפוח החרדים בהשכלה ובתעסוקה

פעילי עמותת "יוצאים לשינוי" הגישו תביעת נזיקין נגד מדינת ישראל במטרה לגרום למדינת ישראל להכיר באחריותה כלפי התלמידים המתחנכים במוסדות החינוך החרדיים, לספק להם מסגרות להשתלבות במוסדות להשכלה גבוהה ולאפשר להם להשתלב בשוק התעסוקה הישראלי

תביעת הליבה

לפני זמן קצר הוגשה תביעת נזיקין בשמם של למעלה מחמישים יוצאים בשאלה מהעולם החרדי בהובלת עמותת "יוצאים לשינוי" כנגד מדינת ישראל, על כך שלא מילאה את חובתה החוקית לספק לתובעים (כמו גם לדומים להם שעזבו את החינוך או החברה החרדית) השכלה בסיסית כשהיו צעירים, וגם כיום היא מסרבת לספק להם השכלה כזו או אמצעים להשיגה.

בעשורים האחרונים העניקה מדינת ישראל עצמאות חינוכית כמעט מלאה למוסדות החינוך החרדים. מוסדות אלו הורו לפי תוכניות לימודים בהן תכני לימוד אשר אינם תורניים נלמדים באופן מינימאלי, אם בכלל. כתוצאה מכך, רמת הידע המתמטי של רוב בוגרי מוסדות החינוך החרדיים נמוכה ואינה מגיעה מעבר לידיעת לוח הכפל, כמו כן לימודי מדעים ואנגלית אינם קיימים.

ואומנם, מדינת ישראל החלה להכיר לאחרונה בכך שהסיוע לחרדים הבוחרים להשלים את פערי ההשכלה שלהם או להשתלב בשוק התעסוקה בגיל מאוחר הינו אינטרס וחובה שלה. כתוצאה מכך היא החלה בפתיחת מסלולי סיוע לאוכלוסיה זו. למרבה הצער, אלה אינם מוצעים למי שאינם רוצים להמשיך באורח החיים החרדי. כך נקלעו דווקא אלה הבוחרים להפוך לאזרחים יצרנים ומשלמי מיסים, למציאות בה הם מופלים בזכויותיהם הבסיסיות ביותר ונפגעת יכולתם להשתלב כלכלית וחברתית בישראל.

מטרת התביעה הינה לגרום למדינת ישראל להכיר באחריותה כלפי התלמידות והתלמידים המתחנכים במוסדות החינוך החרדיים. בנוסף לכך, לספק ליוצאי העולם החרדי מסגרות שבעזרתן יוכלו להשתלב במוסדות להשכלה גבוהה ויאפשרו להשתלב בשוק התעסוקה הישראלי, באופן שווה לתלמידות ולתלמידים המסיימים את כיתה י"ב במדינת ישראל.

לאחר הגשת התביעה אנו מצפים שיפתח דיון ציבורי – פוליטי ותקשורתי בסוגיית לימודי הליבה במוסדות החרדים וההדרה של היוצאים בשאלה ממסלולי השלמת הפערים, שכבר היום מסייעים למי שהתחנכו במוסדות חרדים ומבקשים להשלים את השכלתם.

עמותת 'יוצאים לשינוי' הוקמה לפני כשלוש שנים ופועלת להבטחת זכויות היוצאים בשאלה מהחברה החרדית. זאת, באמצעות העלאת העוולות שתוארו לעיל למודעות הציבורית ופעילות מול קובעי מדיניות, כמו גם על ידי פיתוח תוכניות מתאימות להשלמת השכלה ורכישת מקצוע וסיוע בהשתתפות בתוכניות כאלה.

בשונה מעמותות אחרות, ״יוצאים לשינוי״ מכוונת לכל בוגרי המגזר החרדי ללא קשר לאמונתם הדתית, מצבם הנפשי או לכל היבט אחר. עם זאת, דגש מיוחד שמה העמותה על סיוע ישיר של המדינה ומוסדות נוספים ליוצאים בשאלה, על מנת לגרום לכך שיוכלו להתקיים בכוחות עצמם ללא תלות בקצבאות, סובסידיות, הנחות או הטבות אחרות למיניהם להם זכאיות אוכלוסיות אחרות.

בכבוד רב,

ליאור קול – רכז תביעת הליבה

משה שנפלד – יו"ר העמותה

 

לקריאה נוספת:

כתבה בווינט על משה שנפלד מייסד העמותה

Tags: , , , , ,

Leave a Reply