השבוע בכנסת, הכנסת שבה למושב החורף

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת

 • הצעות סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל), יש עתיד, ישראל ביתנו ומרצ להביע אי-אמון בממשלה בנושאים:
  • "ממשלה המשסעת את העם והחברה והורסת את יסודות מדינת ישראל" (המחנה הציוני)
  • "כישלון הממשלה בכל התחומים: מדיני, חברתי וכלכלי" (הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל)
  • "כשלונה של ממשלת נתניהו בתחום הביטחוני, כלכלי וחברתי" (יש עתיד)
  • "ההתנהלות הכושלת של ראש הממשלה ושר הביטחון בעניין הריסת הבתים בבית אל" (ישראל ביתנו)
  • "אובדן הדרך של הממשלה בתחום המדיני, החברתי, הכלכלי והאזרחי" (מרצ)
 • הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 48) (חסיון חומר תחקיר), התשע"×”-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/948
 • נאומים בני דקה
 • ציון יום מיגור השיח האלים והבריוני במרחב הווירטואלי וברשתות החברתיות (במסגרת הצעות חוק והצעות לסדר היום)
 • ישיבה מיוחדת לזכרו של שר התיירות וחבר הכנסת רחבעם זאבי (גנדי) ×–"ל במלאות 14 שנים להירצחו (יום ×’' בשעה 17:30)
 • שאילתות דחופות
 • הצעות חוק לדיון מוקדם
 • הצעות לסדר-היום דחופות ורגילות

השבוע בוועדות הכנסת
בצבע אדום – נושאים מתוך חוקי הקציב וההסדרים

כל דיוני ועדת הכספים
קישורים חשובים:
הצעת חוק התקציב
חוק ההסדרים
הסדרים

דיונים נבחרים:
יום ראשון, כ"ח תשרי תשע"ו, (11/10/2015)
בשעה 10:00: ועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת העבודה לדיון בסעיפים 31 ו-32 בהצ"ח ההתייעלות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016
פרק ו" (ביטוח לאומי), סעיפים 31 ו-32 (תוספת לגמלת הבטחת הכנסה למקבלי קצבת זקנה ולקשישים) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"×”-2015 – (מ/951)
בשעה 11:00: פרק ו' (ביטוח לאומי) סעיפים אלה: 26 (1), (5) ו- (6), 26(13) ו-(14), 27(ב) ו-(×’), (2) עד (4), 26(20), 27(א), 28, 26(7), 29 ו-30, 26(15), 27(ו), 33 ו-34 מהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"×”-2015 – סעיפים 26(1), (5), ו- (6), 26(13) ו- (14), 27(ב) ו- (×’) (קצבאות ילדים וחיסכון ארוך טווח לכל ילד) – 015 (מ/951)
בשעה 12:30: פרק ו' (ביטוח לאומי) סעיפים אלה: 26 (1), (5) ו- (6), 26(13) ו-(14), 27(ב) ו-(×’), (2) עד (4), 26(20), 27(א), 28, 26(7), 29 ו-30, 26(15), 27(ו), 33 ו-34 מהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"×”-2015 – סעיפים 26(2) עד (4), 26(20), 27(א), 28 (גמישות בניהול התקציבי של ענפי הביטוח הלאומי ושיפוי על הוצאות אשפוז בגין לידה) – (מ/951)
בשעה 13:30: פרק ו" (ביטוח לאומי) סעיפים אלה: 26 (1), (5) ו- (6), 26(13) ו-(14), 27(ב) ו-(×’), (2) עד (4), 26(20), 27(א), 28, 26(7), 29 ו-30, 26(15), 27(ו), 33 ו-34 מהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"×”-2015 – סעיפים 26(15), 27(ו), 33 ו- 34 (הגברת מימוש זכות השיבוב של המוסד לביטוח לאומי מהאחראי לנזק שבשלו שולמה גמלה) – (מ/951)
יום שני, כ"ט תשרי תשע"ו, (12/10/2015)
בשעה 10:00: הצעת חוק התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016, התשע"×”-2015 – תקציב משרד הרווחה והשירותים החברתיים לשנות התקציב 2015 ו- 2016 – בהשתתפות שר הרווחה והשירותים החברתיים, חיים ×›×¥
בשעה 12:15:  1. צו × ×›×™ המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים)(הוראת שעה), התשע"×”-2015; 2. – תקנות × ×›×™ המלחמה בנאצים (טיפול רפואי)(תיקון), התשע"×”-2015- תקנות × ×›×™ המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשע"×”-2015 – עדכון שיעורי התגמולים לנכי רדיפות הנאצים ולנכי המלחמה בנאצים
בשעה 12:30: פרק ×”' (מסים) למעט סעיפים 13(12)(א), 16(3)(א) ו-24(2)(א) (קנס גירעון) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"×”-2015 – סעיפים 13(1) עד (3) ו- 14(א) (צמצום הטבות מס בהפרשות לפנסיה) – (מ/951)
יום שלישי, ל' תשרי תשע"ו, (13/10/2015)
בשעה 10:00: פרק ×—" (תכנית תקציב תלת-שנתית) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"×”-2015 – סעיפים 43 ו- 44 (הכנת תכנית תקציב תלת-שנתית (נומרטור) – (מ/951)
בשעה 12:00: הצעת חוק להפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס" 15) (שיעור הגירעון בשנות התקציב 2015 ואילך וסכום ההוצאה הממשלתית בשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"×”-2015 – (מ/951)
בשעה 13:00: הצעת חוק התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016, התשע"×”-2015 – (מ/950) – החלק המילולי
יום רביעי, א' חשוון תשע"ו, (14/10/2015)
בשעה 09:30: הצעת חוק התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016, התשע"×”-2015 – תקציב משרד הפנים לשנות התקציב 2015 ו- 2016 – בהשתתפות שר הפנים, סילבן שלום
בשעה 10:30: תעריפי ארנונה מופחתים למערכות תרמו-סולאריות ופוטו-וולטאיות – מעקב
בשעה 16:00: פרק ×’' כולו (מיסוי רווחים ממשאבי טבע) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"×”-2015 – (מיסוי רווחים ממשאבי טבע – ששינסקי 2) סעיפים 3 עד 8 – (מ/951)* בכפוף לסיום ההצבעות במליאה
יום חמישי, ב' חשוון תשע"ו, (15/10/2015)
בשעה 10:00: פרק ו' (ביטוח לאומי) סעיפים אלה: 26 (1), (5) ו- (6), 26(13) ו-(14), 27(ב) ו-(×’), (2) עד (4), 26(20), 27(א), 28, 26(7), 29 ו-30, 26(15), 27(ו), 33 ו-34 מהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"×”-2015 – סעיפים 26(1), (5), ו- (6), 26(13) ו- (14), 27(ב) ו- (×’) (קצבאות ילדים וחיסכון ארוך טווח לכל ילד) – 015 (מ/951)
בשעה 11:30: פרק ו' (ייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"×”-2015 – סעיפים 23 ו- 24 (הפחתת עלויות ניהול המוצר הפנסיוני) – (מ/951)
בשעה 13:00: פרק ד" (מיסוי מקרקעין) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"×”-2015 – סעיף 11 (הוראות לעניין הגדלת היצע הדירות) – (מ/951)

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:

יום שני, כ"ט תשרי תשע"ו, (12/10/2015)
בשעה 09:30: הרפורמה בחברת החשמל – המשך דיון – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
בשעה 11:30: המחסור במזון ברשתות השיווק
יום שלישי, ל' תשרי תשע"ו, (13/10/2015)
בשעה 10:00: תקנות התקשורת – ביטול האגרה בעד רישיון כללי ייחודי
בשעה 10:30: תקנות התקשורת – ביטול האגרה בעד רישיון כללי למתן שירותי בזק בין-לאומיים
חומר רקע לשני הדיונים:
מכתב שר התקשורתנוסח התקנותנוסח התקנותנוסח התקנות
בשעה 11:30: פרק ה" (חיבור מפעלים לרשת הגז הטבעי) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
יום רביעי, א' חשוון תשע"ו, (14/10/2015)
בשעה 09:30: הצעת חוק הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו (תיקוןפיצול שידורים של בעל זיכיון לשידורי רדיו), התשע"ה-2015 של חה"כ נאוה בוקר, חה"כ יחיאל חיליק בר, חה"כ דוד ביטן, חה"כ רועי פולקמן, חה"כ יעקב פרי, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ יעקב מרגי, חה"כ עבד אל חכים חאג" יחיא, חה"כ טלי פלוסקוב, חה"כ יצחק וקנין, חה"כ יוסי יונה, חה"כ איילת נחמיאס ורבין. (פ/1658)

כל דיוני ועדת החוץ והבטחון
יום שני,
כ"ט תשרי תשע"ו, (12/10/2015)
בשעה 12:00: ועמ"ש למשאבי אנוש והכשרות בצה"ל בנושא הסכם שכר הנגדים בצה"ל

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:

יום שני, כ"ט תשרי תשע"ו, (12/10/2015)
בשעה 09:00: פרק ב" (דיור) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"×”-2015 – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית – פרק ב", סעיפים 2, 5-7 – דיון והצבעות – ×” צ ב ×¢ ו ת
בשעה 12:00: מצב הבטחון האישי בירושלים – בהשתתפות השר לבטחון הפנים ×—"×› גלעד ארדן – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
יום שלישי, ל' תשרי תשע"ו, (13/10/2015)
בשעה 12:00: ועדת משנה לבחינת בעיית העובדים הזרים
דיווח על הליכי העסקת עובדים זרים בכלל ובתחום הסיעוד בפרט
יום רביעי, א' חשוון תשע"ו, (14/10/2015)
בשעה 09:00: פרק ב" (דיור) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"×”-2015 – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית – פרק ב", סעיפים 2, 5-7 – דיון והצבעות – ×” צ ב ×¢ ו ת

כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:

יום שני, כ"ט תשרי תשע"ו, (12/10/2015)
בשעה 10:00: הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"×”-2015 – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית – חומר רקע: הגדרת ארגון טרור – מאת הייעוץ המשפטי לוועדההגדרת חבר בארגון טרור – מאת הייעוץ המשפטי לוועדההגדרת מעשה טרור – מאת הייעוץ המשפטי לוועדהנוסח הצעת החוק בקריאה ראשונהנוסח לדיון – ההגדרות – מאת הייעוץ המשפטי לוועדה
בשעה 1300: הסרה דחופה של חסמים בחקיקה במסגרת המאבק בטרור – נוסח הצעת החוק בקריאה ראשונה
יום שלישי, ל' תשרי תשע"ו, (13/10/2015)
בשעה 10:00: תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשע"×”-2014 – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית
בשעה 12:30: הפצת תכנים וסרטונים משפילים במרשתת – יום מיגור השיח האלים והבריוני במרחב הוירטואלי וברשתות החברתיות
יום רביעי, א' חשוון תשע"ו, (14/10/2015)
בשעה 09:00: תיקון לחוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל , התשע"ה–2015 של ×—×”"×› בצלאל סמוטריץ'. (פ/1674) – ×”×›× ×” לקריאה ראשונה – חוות דעת מטעם פורום קהלת

כל דיוני ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
דיונים נבחרים:

יום שלישי, ל' תשרי תשע"ו, (13/10/2015)
בשעה 10:00: ישיבה משותפת עם ועדת הפנים
השלמת העלאת שארית יהודי אתיופיה – המשך דיון – הישיבה תתקיים בחדר ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום רביעי, א' חשוון תשע"ו, (14/10/2015)
בשעה 09:30: סקירת שר העלייה והקליטה זאב אלקין על פעילות המשרד ותקציבו – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
בשעה 10:00: הסללת עולי אתיופיה לשכונות מסוימות
בשעה 10:30: מוקדי הקליטה ברשויות המקומיות

כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:

יום שני, כ"ט תשרי תשע"ו, (12/10/2015)
בשעה 11:00: 1. פרק ט", סעיפים 47 ו-48 (דחיית חוק יום חינוך ארוך) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015;  2. פרק ט", סעיף 49 (תקצוב מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
בשעה 13:00: קשיים בקבלה ללימודי רפואה בארץ ושקיפות התהליך
יום שלישי, ל' תשרי תשע"ו, (13/10/2015)
בשעה  09:30: מיגור השיח האלים והבריוני במרחב הווירטואלי וברשתות החברתיות – ישיבה לציון יום ×–×” בכנסת
בשעה 12:00: מחסור בקציני הביקור הסדיר (קבסי"ם) והסדרת מעמדם
יום רביעי, א' חשוון תשע"ו, (14/10/2015)
בשעה 09:00: הסעות בחינוך המיוחד

כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:

יום ראשון, כ"ח תשרי תשע"ו, (11/10/2015)
בשעה 10:00: ועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת העבודה לדיון בסעיפים 31 ו-32 בהצ"ח ההתייעלות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016
פרק ו" (ביטוח לאומי), סעיפים 31 ו-32 (תוספת לגמלת הבטחת הכנסה למקבלי קצבת זקנה ולקשישים) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"×”-2015 – (מ/951)
יום שני, כ"ט תשרי תשע"ו, (12/10/2015)
בשעה 09:00: פרק ז'' (הגנה על בריאות הציבור (מזון)) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
יום שלישי, ל' תשרי תשע"ו, (13/10/2015)
בשעה  09:01: פרק ז" (הגנה על בריאות הציבור (מזון)) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
יום רביעי, א' חשוון תשע"ו, (14/10/2015)
בשעה 09:00: פרק ו'' (ביטוח לאומי), סעיפים אלה: 26(9) עד (12), 27(ה), 26(16), 26(17) עד (19), 27(ז), 35 ו-36 מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015
יום חמישי, ב' חשוון תשע"ו, (15/10/2015)
בשעה 12:30: פרק ז'' (הגנה על בריאות הציבור (מזון)) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015

כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
יום שני, כ"ט תשרי תשע"ו, (12/10/2015)
בשעה 09:00: חיסויים על דו"ח מבקר המדינה בנושא: התקשרות התעשייה האווירית לישראל בע"מ עם יועצי שיווק ואסטרטגיה
בשעה 11:00:  1. בקשה לחוות דעת מבקר המדינה בנושא הקמת סניף בית הלוחם באשדוד;  2. היבטים בפעילות ארגון נכי צה"ל וסוגיות בעניין נכי צה"ל – דוח מבקר המדינה 64ב", עמ" 59.
יום שלישי, ל' תשרי תשע"ו, (13/10/2015)
בשעה 13:00: בקשה לחוות דעת מבקר המדינה בנושא מיגור השיח האלים במרחב הוירטואלי במסגרת היום המיוחד לציון הנושא בכנסת – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
יום רביעי, א' חשוון תשע"ו, (14/10/2015)
בשעה 09:00: הטיפול בשיקום סייעני זרועות הביטחון ואנשי צד"ל והטיפול במאויימים

כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:
יום שני, כ"ט תשרי תשע"ו, (12/10/2015)
בשעה 10:00: סקירה על מצב הזנות וסחר בנשים בישראל
בשעה 12:30: רצח נשים ×¢"×™ בני זוגן – דיווח בעקבות גל מקרי הרצח האחרונים

כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
דיונים נבחרים:

יום שלישי, ל' תשרי תשע"ו, (13/10/2015)
בשעה 11:00: "גבולות השיח במרחב האינטרנטי – התאבדות בעקבות פוסט בפייסבוק" – הצעה לסדר היום: של ×—"×› יעקב מרגי, ×—"×› סופה לנדבר, ×—"×› אורי מקלב, ×—"×› מיכל רוזין, ×—"×› עליזה לביא, ×—"×› איתן כבל – דיון ואישור המסקנות
הישיבה לציון יום מיוחד בכנסת ל"מיגור תופעת השיח האלים והבריוני במרחב הוירטואלי וברשתות החברתיות".  בהשתתפות נציגי פייסבוק העולמי: מר סיימון מילנר – מנהל מדיניות -  והגב' ×’'ולי דה-ביילאנקורט – ראש תחום גלישה בטוחה.  – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת

כל דיוני הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
דיונים נבחרים:
יום שלישי, ל' תשרי תשע"ו, (13/10/2015)
בשעה 10:00: אכיפת השימוש וסחר בסמים – תמונת מצב עדכנית מעקב מיום 7.7.15

כל דיוני הוועדה לזכויות הילד
דיונים נבחרים:

יום שלישי, ל' תשרי תשע"ו, (13/10/2015)
בשעה 10:00: ציון יום מיגור השיח האלים והבריוני במרחב הווירטואלי וברשתות החברתיות: העצמת ההורים במאבק בבריונות ברשת

כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובסעיפים מהצעת חוק התכנית הכלכלית
יום שלישי, ל' תשרי תשע"ו, (13/10/2015)
בשעה  09:00: הצ"×— התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015ו- 2016), התשע"×”- 2015 (מ/951)- דיון בפרק ×—' (כולו) – חשמל, בהשתתפות שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, מר יובל שטייניץ, הצגת החוק ×¢"×™ משרד האוצר, התייחסות רשות החשמל וחברת החשמל הישיבה תתקיים באולם נגב
בשעה 14:00: הצ"×— התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנים 2015ו- 2016) – דיון בפרק ט"- בנקאות, בהשתתפות שר האוצר, מר משה כחלון, הצגת החוק ×¢"×™ נציגי משרד האוצר, עמדותיהם של : בנק ישראל, הממונה על שוק ההון, הרשות לניירות ערך וחברות הביטוחהישיבה תתקיים בחדר ועדת הכנסת

יום רביעי, א' חשוון תשע"ו, (14/10/2015)
בשעה 09:15: הפרשנות החדשה של תמ"א 38 והצורך הדחוף בהבהרת התכנית. התייחסות : יו"ר מטה הדיור, מר אביגדור יצחקי ,ראשת מינהל התכנון, הגב" בינת שוורץ, משרד האוצר ומשרד המשפטים - הישיבה תתקיים באולם ירושלים

כל דיוני הוועדה המיוחדת לפניות הציבור
דיונים נבחרים:

יום שני, כ"ט תשרי תשע"ו, (12/10/2015)
בשעה 12:00: אפליית עובדים שומרי שבת בתעסוקה
בשעה 12:30: מחסור במבחני נהיגה מעשיים

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply