השבוע בכנסת, הכנסת בפגרה. בועדות: תקציב 2015-2016 ועוד

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה (במשך הפגרה המליאה עשויה להתכנס לדיונים מיוחדים, המידע רק בתקשורת) והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה

השבוע בוועדות הכנסת

כל דיוני ועדת הכספים
קישורים חשובים:
הצעת חוק התקציב
חוק ההסדרים
יום רא
שון, ז' תשרי תשע"ו, (20/9/2015)
בשעה 10:00: פרק ו" (ביטוח לאומי) סעיפים אלה: 26 (1), (5) ו- (6), 26(13) ו-(14), 27(ב) ו-(ג), (2) עד (4), 26(20), 27(א), 28, 26(7), 29 ו-30, 26(15), 27(ו), 33 ו-34 מהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 – סעיפים 26(7), 29, 30 (העברת הטיפול בנפגעי עבודה לאחריות קופות החולים) – (מ/951)
בשעה 10:30: פרק ד" (מיסוי מקרקעין) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 – סעיפים 9(2), 10 (פטור ממס על שבח אינפלציוני) – (מ/951)
בשעה 11:00: פרק ה" (מסים) למעט סעיפים 13(12)(א), 16(3)(א) ו-24(2)(א) (קנס גירעון) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 – סעיף 13(14) ו- 13(15) (חילופי מידע עם רשויות מס זרות) – (מ/951)
יום שני, ח' תשרי תשע"ו, (21/9/2015)
בשעה 11:00: הצעת חוק התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016, התשע"ה-2015 – הצגת התקציב לשנים 2015-2016 וסקירה על המדיניות הכלכלית – בהשתתפות שר האוצר מר משה כחלון

כל דיוני ועדת החוץ והבטחון
יום שני, ח' תשרי תשע"ו, (21/9/2015)
בשעה 11:00: הסכם שכר הנגדים בצה"ל

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:

יום שני, ח' תשרי תשע"ו, (21/9/2015)
בשעה 09:30: הקמת ועדת משנה לענייני בטחון פנים

כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:

יום ראשון, ז' תשרי תשע"ו, (20/9/2015)
בשעה 09:30: שביתה בבתי הספר הכנסייתיים – הישיבה תתקיים באולם נגב
בשעה 11:00: סקר בעיתון ישראל היום: בורות בקרב מורי ישראל – הישיבה תתקיים באולם נגב
בשעה 12:30: תקנות מכוני כושר (רישוי ופיקוח) (הצהרת בריאות ותעודה רפואית), התשע"×” - 2015 – הישיבה תתקיים באולם נגב

כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:

יום שני, ח' תשרי תשע"ו, (21/9/2015)
בשעה 09:00: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס" 162) (תשלום גמלת סיעוד בכסף לזכאי), התשע"ה-2015
בשעה 10:30: ישיבה משותפת של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות והוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ה-2015, ולדיון בהצעת חוק התכנון והבניה (תיקון מס" 104), התשע"ה-2015. על סדר היום הדיור הציבורי כמנוף להתחדשות עירונית ויציאה מהעוני

כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
יום שני, ח' תשרי תשע"ו, (21/9/2015)
בשעה 12:00: טכנולוגיות לתחבורה שיתופית בעידן החברתי – הישיבה תתקיים באולם נגב

כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובסעיפים מהצעת חוק התכנית הכלכלית
יום שני,
ח' תשרי תשע"ו, (21/9/2015)
בשעה 10:30: ישיבה משותפת של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות והוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית,
התשע"ה-2015, ולדיון בהצעת חוק התכנון והבניה (תיקון מס" 104), התשע"ה-2015. על סדר היום הדיור הציבורי כמנוף להתחדשות עירונית ויציאה מהעוני

 

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply