דיוני ועדת הכספים – חוק ההסדרים והתקציב – עד ×”-22/10/2015

במקביל ל"השבוע בכנסת" מגישה מערכת עבודה שחורה לקוראים את פירוט דיוני התקציב וחוק ההסדרים לקראת הקריאות השניה והשלישית. מומלץ להתעדכן באתר הכנסת לפני שאתם מחליטים לבוא ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה

קישורים חשובים:
הצעת חוק התקציב
חוק ההסדרים
הסדרים

יום ראשון, ה' חשוון תשע"ו, (18/10/2015)
בשעה 10:00: פרק ×–' (פיתוח לאומי) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"×”-2015 – סעיפים 37 עד 42 (הסדרת התקציב המועבר לקק"ל לטובת פיתוח ודיור) – (מ/951)
בשעה 11:30: פרק ×’" כולו (מיסוי רווחים ממשאבי טבע) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"×”-2015 – (מיסוי רווחים ממשאבי טבע – ששינסקי 2) סעיפים 3 עד 8 – (מ/951)
יום שני, ו' חשוון תשע"ו, (19/10/2015)
בשעה 10:00: הצעת חוק התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016, התשע"×”-2015 – תקציב משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לשנות התקציב 2015 ו- 2016 – בהשתתפות שר התחבורה והבטיחות בדרכים, ישראל ×›"×¥
יום שלישי, ז' חשוון תשע"ו, (20/10/2015)
בשעה 10:00: 1. הצעת חוק התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016, התשע"×”-2015 – תקציב משרד הבריאות לשנות התקציב 2015 ו- 2016 – בהשתתפות שר הבריאות, יעקב ליצמן;  2. ציון הכנסת את יום המודעות לבריאות
בשעה 12:30: פרק ×”' (מסים) למעט סעיפים 13(12)(א), 16(3)(א) ו-24(2)(א) (קנס גירעון) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"×”-2015 – סעיפים 13(4)(א), 13(4)(×’), 13(5), 13(12)(ב), 13(16), 16(1) , 17(א), 18(1) , 18(2), 19, 20(1) ו-(3), 21, 22(1) , 22(2), 23, 24(1), 24(2)(ב), 25 (חובת דיווח בעת שימוש בחוות דעת של גורם מקצועי לצורכי חישוב מס) – (מ/951)     
יום רביעי, ח' חשוון תשע"ו, (21/10/2015)
בשעה 09:30: הטבות במס לישובים – בעקבות בג"צ 8300/02 גדבאן נסר ואח" נ" ממשלת ישראל
בשעה 16:00: פרק ×’' כולו (מיסוי רווחים ממשאבי טבע) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"×”-2015 – (מיסוי רווחים ממשאבי טבע – ששינסקי 2) סעיפים 3 עד 8 – (מ/951) * בכפוף לסיום ההצבעות במליאה   
יום חמישי, ט' חשוון תשע"ו, (22/10/2015)
בשעה 10:00: פרק ×™', סעיפים 342 עד 347 ו-349 (הגבלת כיסוי קופות החולים וחברות ביטוח עבור השתתפות בעלות ניתוח פרטי) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"×”-2015 – סעיפים 342 עד 347 ו- 349 (הגבלת כיסוי קופות החולים עבור השתתפות בעלות ניתוח פרטי) – 2015 (מ/951)     
בשעה 11:30: פרק ×’' כולו (מיסוי רווחים ממשאבי טבע) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"×”-2015 – (מיסוי רווחים ממשאבי טבע – ששינסקי 2) סעיפים 3 עד 8 – (מ/951)     
בשעה 13:30: בקשת ועדת הכספים בדבר פיצול הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"×”-2015 – סעיפים 19(1) ו- 12 (רישום זכויות במקרקעין ביישובי מיעוטים) – 2015 (מ/951)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , ,

3 Responses to “דיוני ועדת הכספים – חוק ההסדרים והתקציב – עד ×”-22/10/2015”

  1. […] 26/09: דיוני ועדת הכספים – חוק ההסדרים והתקציב – עד ×”-22/10/2015 […]

  2. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

    חוברת זו פורשת את השינויים המבניים שמציע האוצר במסגרת הדיונים על התקציב ל-2015 http://mof.gov.il/releases/documents/structuralchanges1516.pdf

  3. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

    השינויים המוצעים בהצעות חוק לאור הצעת התקציב ל-2015
    http://www.pmo.gov.il/Secretary/sederyom/gov33/Documents/N385.pdf

Leave a Reply