שאילתא של יוסי יונה – מהי עלות הטיפול בילדים החולים?

להלן שאילתא של ח"כ יוסי יונה לשר החינוך נפתלי בנט בעניין תקצוב המכרז בו זכתה חברת "קדימה מדע" לטיפול בילדים המרותקים לביתם. שאילתא אחרת נשלחה על-ידי ח"כ שלי יחימוביץ ובה התייחסות אל ההפעלה הלקויה של השירות. ועדת החינוך דנה בחודש יולי בבעיה ושלחה בעקבות זאת מכתב לשר החינוך נפתלי בנט. כשתגיע התשובה לשאילתא היא תפורסם

להלן נוסח השאילתא:

שאילתא לשר החינוך על  תקצוב ומימון פרויקט "שלבים" של "קדימה מדע" לאור הטיפול הלקוי בילדים החולים

חוק חינוך חובה וחוק חינוך הילדים החולים מחייב את המדינה לדאוג לילדים חולים המרותקים לביתם ואינם יכולים להגיע לבית הספר. הילדים החולים הם בליבת מערכת החינוך.

למרות זאת, השירות לילדים הללו הופרט וניתן במסגרת של מכרז. 24 שנים ניתן שירות על-ידי עמותת "תללים". ההורים לא התלוננו על השירות. שיבחו אותו.

תנאי המכרז האחרון – מכרז היקפים משתנים (מכרז היקפים משתנים מס' 24/6.2014) –הורעו. עקב כך, תלל"ים לא הגישה מועמדות למכרז. חברת "קדימה מדע" מיסודה של אורט העולמי זכתה במכרז והחלה לתת שירות ב-1 בינואר 2015.

סעיף 3.15 במכרז מתאר את אופיו של מכרז היקפים משתנים: "מכרז היקפים משתנים הוא מכרז שרק יחידות הפעילות מוגדרות מראש באופן כמותי, בעוד ההיקף משתנה אינו מוגדר מראש וייקבע מעת לעת על-פי צרכי היחידה. המשרד יקבע מדי שנה תקציב מסגרת אשר יאושר על-ידי ועדת רכישות. כל חריגה ו/או תוספת לתקציב זה תובא אף היא לאישור ועדת הרכישות."

ברצוני לשאול:

 1. מהו הסכום שהוקצה לפרויקט "שלבים" במכרז היקפים משתנים מס' 24/6.2014 למימון הטיפול בילדים חולים במסגרת תקציב משרד החינוך?
 2. מהו תקציב המסגרת שאושר מראש לשנת הלימודים תשע"ה מ-1 בינואר 2015?
 3. מהו סכום המימון שהועבר בפועל ממשרד החינוך לחברת "קדימה מדע" עבור טיפול שניתן לילדים חולים מ-1 בינואר 2015 עד היום?
 4. האם בידי משרד החינוך הדו"חות החודשיים של "קדימה מדע", אותם היא מחויבת לנפק לצורך תשלום כפי שמתחייב בסעיף 4.11.6 במכרז? אם כן, מהו הסכום הכולל של דו"חות חודשיים אלה? כמה ילדים קיבלו טיפול על-פי הרשום בדו"חות אלה?
 5. מהו תקציב המסגרת המיועד לשנת תשע"ו?
 6. האם לא מן הראוי שהטיפול בילדים החולים ייעשה במסגרת מערכת החינוך ולא באמצעות עמותה חיצונית?

 

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , ,

3 Responses to “שאילתא של יוסי יונה – מהי עלות הטיפול בילדים החולים?”

 1. אמא לילד חולה הגיב:

  מעניין מאוד מה תהיה תגובת משרד החינוך…
  מעניין מאוד כמה כסף מוזרם לחברה, שכוונת רווח ביסודה, שנותנת שירות לקוי מאוד לילדים הכי חולים במדינה. מחכים בקוצר רוח לקרוא את הנתונים.

  בינתיים השירות גרוע.

 2. אנונימי הגיב:

  מעניין למה משרד החינוך לא עונים…
  מעניין מה הם מסתירים.
  מעניין כמה כסף מוזרם מכספי המדינה לידיים פרטיות

 3. אמא הגיב:

  קדימה מדע ומשרד החינוך לא בודקים כמה ילד נמצא בבית הספר בכל יום. הם בודקים רק אם הגיע או לא. ילדים חולים רבים מגיעים חלק מהזמן ללמוד ויוצאים מוקדם. רבים לא לומדים אפילו 50 אחוז אבל לדברי משרד החינוך הגעתם מלאה או קרובה לזה.
  האגף לחינוך מיוחד יחד ים קדימה מדע בודקים רק איך לחסוך כמה שיותר, לא לתת סיוע אמיתי למי שצריך ואין ספקשיש הרעת תנאים משמעותית לילדים החולים.

Leave a Reply