postpass act=ul view postpass עבודה שחורה » על התוצאות של נובל אנרג'י, חשיבותה של ישראל לנובל, ועתיד הפקת נפט וגז מפצלים (מאמר ראשון).

חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

על התוצאות של נובל אנרג'י, חשיבותה של ישראל לנובל, ועתיד הפקת נפט וגז מפצלים (מאמר ראשון).

נושאים דעות, כלכלה ותקציב ב 10.08.15 1:22

אמנון פורטוגלי כותב על על התוצאות של נובל אנרג'י, חשיבותה של ישראל לנובל, ועתיד הפקת נפט וגז מפצלים במאמר ראשון בסדרה

חברת הנפט והגז הטבעי האמריקאית נובל אנרג'י המחזיקה בבעלות חלקית על מאגרי הגז תמר ולוויתן שהתגלו מול חופי ישראל, פרסמה ביום שני את תוצאותיה לרבעון השני של השנה, מהם עולה כי גם היא, כמו חברות אנרגיה אחרות בארה"ב, נפגעה קשות מהנפילה החדה במחירי הנפט והגז.

מחירי הנפט הנמוכים פגעו גם בענקיות אנרגיה נוספות בארה"ב.  חברת הענק אקסון מובייל פרסמה בסוף השבוע את הדוחות הרבעוניים הגרועים ביותר שלה זה שש שנים ודיווחה על צניחה של יותר 50% ברווח הנקי.  גם שברון וחברות אנרגיה נוספות דיווחו על ירידה חדה ברווחיהן.

ההכנסות של נובל ברבעון השני של 2015 הסתכמו ב-730 מיליון דולר – צניחה של 47% לעומת הרבעון השני של 2014. החברה דיווחה על הפסד תפעולי ברבעון של 161 מיליון דולר, לעומת רווח תפעולי של 529 מיליון דולר ברבעון השני בשנה הקודמת, הפסד לפני מס שהסתכם ב-293 מיליון דולר, לעומת רווח לפני מס של 233 מיליון דולר שנה קודם, והפסד אחרי מס בסך  109 מיליון דולר, לעומת רווח של 192 מיליון דולר בתקופה המקבילה בשנה הקודמת.

מעניין לציין את החלק המרכזי של ישראל ומאגר תמר בתוצאות העסקיות של החברה.

לפי הדו"חות, חלקה של ישראל בההיקף הנפחי של ההפקה והמכירות, עמד על כ- 21% מהפקת ומכירת הגז של נובל.  אבל מכיון שמחיר הגז בישראל הוא הגבוה ביותר – 5.34 דולרים ליחידת חום, לעומת 27 סנט בגיניאה המשוונית ו-1.90 דולרים בארה"ב, הרי שמבחינה כספית, ההכנסות של נובל ממכירות הגז בישראל היו כ-48.5% מסך ההכנסות ממכירות גז של נובל ברבעון השני של 2015.

ההכנסות של נובל ממכירות הגז בישראל היו כ-14.5% מסך מכירות נפט, גז וקונדנסט של נובל ברבעון השני של 2015, שהסתכמו ב-722 מיליון דולר.

יתרה מזאת,  על פי הנתונים בדוחות, לפעילות הרווחית מאוד של תמר היתה תרומה מהותית לנובל. הרווחים העצומים מתמר הקטינו את ההפסד לפני מס של נובל בכ- 69 מיליון דולר, זאת, לעומת הפעילות של נובל בארה"ב שהביאה להפסדים של כ- 163 מיליוני דולר.

Noble Energy Segment Information pg25 2Q15

גיא רולניק במאמר משובח על הדו"חות הכספיים של נובל אנרג'י ודלק קידוחים, מציין כי לפי נתוני נובל אנרג'י בדוחות לשנת 2014, "ישראל היא הבוננזה הגדולה ביותר שיש לנובל בכל העולם", ומהווה 47% מהשווי של כלל תזרימי המזומנים של נובל. אלא שנתונים אלו מבוססים על  מחירי הנפט מלפני שנה.

ברמות מחירי הנפט והגז הנוכחיים ואלו הצפויים לשנים הקרובות, החשיבות של ישראל לנובל עצומה, גדולה עוד יותר ממה שכתב גיא רולניק, וחלקה של 'תמר' בתזרים המזומנים של נובל בשנים הבאות יגיע לכ- 55% ויותר. המשמעות היא שלא רק שלנובל אנרג'י יש תלות אדירה בשדה הגז תמר, כפי שכותב רולניק, אלא שנובל תתמוטט, בתנאי השוק הנוכחיים היא לא תשרוד, בלי ההכנסות מתמר.  ישראל, לעומת זאת, תשרוד בלי נובל כפי שעברה את הפסקת אספקת הגז ממצרים.

למרות הירידות החדות במכירות וברווחים, חשוב לציין מספר נקודות חיוביות בדוחות של נובל.

נובל צופה לגידול במכירותיה בשני הרבעונים הבאים ולגידול בתפוקת הנפט (כולל קונדנסט) שלה בארה"ב לממוצע יומי של כ- 100,000 'שווה ערך חבית נפט'  ליוםMBoe/d  ב-2018.  תחזית זו משמעותה גידול משולב של יותר מ- 15% לעומת תפוקה של 65,000 בממוצע יומי ברבעון השני של 2015

אבל חשוב מזה, נובל ציינה מספר שיפורים הנדסיים וניהוליים חשובים בפעילותה שיש להן השלכות כספיות מהותיות. לדוגמה:

  • באגן DJ בשדה הגז ניובררה, זמן הקידוח הממוצע, לקידוח אופקי 'סטנדרטי' של  5,000 רגל (כ- 1,500 מטר), ירד לכ- 6.1 ימים, כ- 24% פחות מזמן הקידוח ברבעון השני בשנה הקודמת, וכ- 14% פחות מזמן הקידוח שהיה 7 ימים ברבעון הקודם.
  • עלות הקידוח ירדה לכ-300 דולר בממוצע לכל רגל (0.3 מטר) קידוח אופקי, ירידה של למעלה מ-30% מהממוצע בשנת 2014.
  • הערכות לכמות הנפט והגז הניתנות להפקה Estimated Ultimate Recoveries EUR, עלו בין 25% ל-30%, והחברה מציינת שהתוצאות האחרונות מהבארות בשטח הן טובות יותר מהערכות אלו.
  • בתגובה למחירי הגז הנמוכים בארה"ב, נובל ושותפיה בשדה הפצלים מרסלוס Marcellus Shale החליטו להפסיק את הקידוחים בשדה במחצית השנייה של השנה.

כתוצאה מהשיפורים וההחלטות האלו ואחרות, סך עלויות לפיתוח באר נפט או גז, כולל קידוח, השלמה, ושירותים נלווים, צפויים להיות בתחום של 3.5 – 3.9 מיליון דולר, בכ-0.3 מיליון דולר פחות מהתחזית בבסיס תקציב החברה.

עלויות קידוחים אופקיים ארוכים, Long lateral well, מנורמלים לאורך 'סטנדרטי', הן נמוכות מ-3 מיליון דולר.  נובל מצפה שכ-60% מבארות הנפט שהיא תקדח במחצית השניה של השנה, יהיו בארות כאלו.

יתרה מזאת, נובל מצפה שכתוצאה מיעילויות הקידוח הנוכחיות, היא תקדח באמצעות 4 פלטפורמות קידוח, Rig, שתפעלנה עד סוף השנה, 240 בארות ב-2015, כ-20% יותר מ- 200 הבארות בתחזית התקציב המקורית.

עלויות הייצור הכוללות ברבעון השני ובכלל זה עלויות ההפעלה  LOE, עלויות ייצור, מיסי רכוש ad valorem taxes, איסוף והובלה ירדו ל- 7.83 דולר לחבית שווה ערך נפט (BOE), ירידה של 17% לעומת הרבעון השני של 2014 ושל 13% לעומת הרבעון הראשון של 2015.

עלויות ההפעלה lease operating expense – LOE, הופחתו ב-19% בהשוואה לרבעון השני ב-2014, וב-14% ביחס לרבעון הקודם.  הירידה בעלויות ההפעלה היא תוצאה של פעילות שיטתית להורדת עלויות, מאמצי התייעלות, ומו"מ עם ספקים.

כיום, נובל אנרג'י יכולה להשלים קידוח אפקי, לדוגמה באגן דלאוור, בתוך כ- 6 ימים ובהשקעה של כ- 7.5 מיליון דולר (שקף 8 במצגת הנלווית לדוחות הכספיים). באר כזו צפוייה להפיק כ- 500,000 עד 600,000 חביות נפט. בחישוב גס, גם במחיר של 35- 40 דולר לחבית, החברה תקבל מבאר כזו בתוך כשנה, הכנסות נקיות של כ-5 עד 6 מיליון דולר (שקף 10 במצגת הנלווית לדוחות הכספיים). ובמהלך חיי הבאר, הכנסות של כ-14 עד 18 מיליון דולר, החזר מצויין על ההשקעה.

הירידה בעלויות והשיפורים בפעילות אכן מרשימים, אבל הם אינן יחודיים לנובל, הם נחלת תחום הנפט והגז כולו. החברות המפיקות נפט וגז מפצלים מדווחות על הפחתה של כ -25% בעלויות בשנה האחרונה, וכתוצאה מכך מחירי איזון Break-Even Cost  נמוכים יותר, ועל יותר בארות רווחיות.  בנוסף, הירידה בעלות הקידוחים מאפשרת למפעילים לקדוח יותר בארות בפחות הוצאות.

לפי חברת המחקר סנפורד סי. ברנסטין, חברות הפצלים הצליחו לקצץ עלויות בכ–20%–25%. אחת הדרכים לכך היתה הפעלת לחץ רב על חברות שירותי הנפט, המספקות להן פלטפורמות ואסדות קידוח, משאבות וכוח אדם. . ואכן, חברות שירותים גדולות  כמו הליברטון ספגו הפסדים, וחברות קטנות יותר בקושי שורדות.

לפי ג'יימס ברקהארד, סגן נשיא IHS, בדו"ח מה-31 ביולי, העלויות להפקת נפט השנה ירדו בכ -20%, לעומת השנה הקודמת כך שמחיר הנפט WTI, הנדרש לאיזון שהיה כ- 60 דולר בשנת 2014 נמצא עתה בתחומי 45- 50 דולר לחבית.

בנוסף, מפיקי נפט וגז מפצלים בוררים ובוחרים בקפידה אילו בארות לקדוח, והם מתמקדים בבארות המבטיחות ביותר. במקביל, הם משפרים כל העת את השיטות ההנדסיות שלהם. כתוצאה מכך, מספר אסדות הקידוחRIG  הפעילות בארה"ב צנח בכמחצית מתחילת השנה.

בשבועות האחרונים, ניכרת בלימה בנסיגת חברות הנפט והגז משדות נפט.  על פי נתוני בייקר יוז, מספר אסדות הנפט הפעילות החל אף לעלות.  יתרה מזאת, גם עם פחות מחצי מספר האסדות הפעילות בשנה שעברה, ייצור נפט עלה, כתוצאה מהתמקדות חברות בשדות עשירים יותר, ובשיטות קידוח יעילות יותר.

US OIL Rig Count 31Jul15

אמנון פורטוגלי

חוקר במרכז חזן במכון ון-ליר

נערך על ידי יוחאי
תגיות: , ,

תגובה אחת

  1. עבודה שחורה » על התוצאות של נובל אנרג'י, ועתיד הפקת נפט וגז מפצלים (מאמר שני). :

    […] למאמר הראשון בנושא תוצאות נובל אנרג'י, מפרט אמנון פורטוגלי על […]

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.