אושר סופית חוק לבנת פורן

יוגבל שכר טרחה של מי שמייצג אדם בפני הביטוח הלאומי. חברות למימוש זכויות יוכלו לגבות עד 8% בלבד מסך התקבולים שיקבל הזכאי ולא כפי שנהוג היום לגבות עד 20%. בכנסת הקודמת מפלגת "ישראל ביתנו" מנעה את אישורו הסופי של החוק. הוא אושר בכנסת הנוכחית

[בוקסה=55778]מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 161), התשע"ה-2015, של ח"כ מיקי רוזנטל.

ההצעה נועדה להגביל את השכר של מי שמייצג אדם בפני המוסד לביטוח לאומי וכן כל אדם או גוף אחר שגובה שכר בעד טיפול, לרבות בעד ייעוץ מוקדם להגשת תביעה למוסד.

בגין פתיחת תיק התביעה תיקבע הגבלה לשכר בהמשך הליך החקיקה, ובעבור הטיפול בתביעה ניתן יהיה לגבות עד 8% מסך כל התגמולים שיתקבלו  בפועל מהמוסד, ולתקופה של עד חמש שנים.

עוד מוצע לקבוע כי אם תיפסק קבלת התגמולים, ייפסק גם תשלום השכר בעד הטיפול. מוצע לאפשר לשר המשפטים, לאחר התייעצות עם המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, לשנות בצו את השיעורים המרביים האמורים. כמו כן, היה ושילם מבוטח שכר העולה על שיעור השכר המרבי האמור, יהיה המבוטח רשאי לתבוע את החזרת ההפרש.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "לאחר שכל חייהם שילמו אזרחי ישראל דמי ביטוח לאומי, ברגע האמת, כאשר הם נזקקים לשירותיו של המוסד לביטוח לאומי, ניצבת מולם מסכת ביוורוקרטיה המצטיירת כמפותלת וסבוכה. לאור הדימוי האמור של המוסד לביטוח הלאומי ובהיעדר ידע מקצועי של האזרח הפשוט, נגררים אזרחים לחפש פתרונות.

את מצוקת מבקשי הקצבאות, למדו בעלי מקצוע לנצל. אותם גורמים מתווכים מציגים עצמם כמי שיודעים להתמודד מול הביורוקרטיה ומציעים לסייע לנזקק לממש את זכויותיו. הגורמים המתווכים מנצלים את החרדה של האזרח מהמוסד לביטוח לאומי ומשדלים אותו לשכור את שירותיהם. כך למעשה, נוצר מצב בו נאלץ האזרח לשלם על זכות שבמצב הרצוי היה אמור לקבל ללא תמורה. חמור מכך, כספים שהוקצו למימוש זכויות רפואיות נגבים בסכומים בלתי סבירים על ידי גורמים מתווכים.

על פי רוב, גובים הגורמים המתווכים סכום התחלתי גבוה בעד "פתיחת תיק". סכום זה לא מוחזר בשום מקרה, גם אם בסופה של תביעה לא מקבל התובע קצבה. בשלב הבא, הגורמים המתווכים גובים "דמי טיפול" כאחוז מגובה הקצבה – בגובה של כ-20%. לעיתים קרובות מבקשות החברות לקבל את הסכומים הללו למפרע. באופן זה, אזרח שזקוק לכסף שהוקצב לו מהמוסד לביטוח לאומי למטרות בריאותיות, נדרש לשלם סכומים גדולים לנותן השירות מראש, עוד לפני שקיבל את מלוא כספו. כך, כסף רב שמוקצה לאזרח לזכויות בריאותיות אינו ממלא את ייעודו ונגבה על ידי הגורם המתווך."

בקריאה שנייה תמכו בהצעה 22 ללא מתנגדים.

בקריאה שלישית תמכו בהצעה 25 ללא מתנגדים.

פורסם באתר הכנסת

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

5 Responses to “אושר סופית חוק לבנת פורן”

 1. ק. טוכולסקי הגיב:

  כנראה נגמר ללבנת פורן הכסף אם היא לא קנתה שוב את שירותי ישראל ביתנו.
  חוק חשוב, בושה של מדינה שרק עכשיו הוא עבר.

 2. × ×’×” תדמר הגיב:

  טענה מעניינת. כמובן טענה אחרת יכולה להיות, ישראל ביתנו היא כבר נעבעך לא בגועליציה…

 3. × ×’×” תדמר הגיב:

  בידיעה זו על אישור סופי של חוק לבנת פורן נפלה טעות מוזרה.
  ההצעה לקבע תקרה לשכר טרחה של מייצגים בגובה 8% מהסכום שיקבל הפונה אליהם, הופיעה בגרסה הראשונה של החוק בלבד (בהצה"ח הפרטית). היא שונתה כבר בדיוני ועדת עבודה בדצמבר אשתקד בעקבות דו"ח שהגיש לוועדה רו"ח שנשכר לבדוק את הנושא.
  נראה שבטעות השתרבבה לכאן הודעה על שלב מוקדם של הדיונים (הפיסקה: "בגין פתיחת תיק התביעה תיקבע הגבלה לשכר בהמשך הליך החקיקה" …).

  מידע מעודכן על שכר הטרחה שנקבע סופית בחוק אפשר למצוא בהודעת הועדה מיום 22.7.15
  http://main.knesset.gov.il/Activity/Committees/Labor/News/Pages/first_210715.aspx
  שעיקרה הוא:
  דמי פתיחת תיק יעמדו על 800 ש"ח (תשלום חד-פעמי)
  לתביעה רגילה, ועוד 11.25% מהגמלה שתתקבל וזאת למשך 60 חודשים.
  בעד טיפול ע"י עורכי דין ישולם לפי תעריף גבוה יותר עד למכסימום, בתיק הכולל גם ייצוג בפני ביה"ד לעבודה, המגיע ל- 24%.
  זה כמובן שונה לגמרי מתעריף לפי 8% בלבד, שבשלב ראשון אף לא הבדיל בין החברות הפרטיות לעורכי הדין.

 4. אלמוג הגיב:

  ממליץ לכל מי שצריך להתמודד מול ביטוח לאומי או חברות הביטוח השונות לפנות למרכז הארצי לחוות דעת רפואיות בכל מקרה של בעיה רפואית/רשלנות רפואית וכו'.
  09-7675714

  היחידים שבאמת מספקים שקיפות, מדברים אלינו בגובה עיניים ולא מתחלקים בדמי הזכייה שלנו להבדיל מכל שאר החברות!

 5. דליה הגיב:

  תגובה לנגה תדמר
  הפרסום ×”×–×” הופיע באתר הכנסת. זו ההודעה שפורסמה מטעם מליאת הכנסת. רשום בתחתית הפוסט. התלונה – לכנסת.

Leave a Reply