'הרץ' פועלת לסיכול התארגנות עובדיה

יום לאחר הכרזה על הקמת ועד עובדים ב"הרץ" טוענת ההסתדרות הלאומית כי הנהלת החברה פועלת לסיכול הקמת הועד נראה שגורמים אינטרסנטיים ואף ניהוליים הפועלים מטעם הנהלת "הרץ", מנסים לחבל בהליך ההתארגנות על-ידי הפצת מסרים מטעים לעובדים

אתמול הכריזה ההסתדרות הלאומית על התארגנות עובדי "הרץ" במסגרתה והקמת וועד עובדים למען קידום הסכם קיבוצי עבור כלל עובדי החברה. עוד בטרם התייחסה הנהלת החברה להודעה בדבר היציגות נראה כי היא פועלת  לסיכול ההתארגנות והקמת ועד העובדים. במכתב חריף שנשלח  למנכ"ל "הרץ", דרשה ההסתדרות הלאומית כי הנהלת החברה תחדל לאלתר מהתערבות בהתארגנות עובדיה וסיכול הקמת ועד העובדים.

מייד עם הכרזת היציגות נפתחה קבוצת פייסבוק שבה פעילים חברי הנהלת "הרץ" הקוראים לעובדים לבטל את הצטרפותם להסתדרות הלאומית נראה שהנהלת החברה משתמשת בשיטת "הקמת ועד פנימי" לסיכול התארגנות אותנטית של העובדים, מדובר בהתערבות בוטה ברצון העובדים לדאוג לרווחתם

להלן המכתב שנשלח להנהלת החברה:

22.07.2015

לכבוד:

מר דני שמעוני, מנכ"ל                                                                                            

קשר רנט א קאר בע"מ (הרץ)

רח' לב פסח 4

לוד

הנדון: הפרעה להתארגנות – התראה לפני נקיטת הליך משפטי וארגוני

  1. ביום 21.07.2015, הודענו לכם על היותה של ההסתדרות הלאומית ארגון העובדים היציג של עובדי חברתכם, זאת לאחר הליך התאגדות של למעלה מהרוב הדרוש של עובדי חברתכם על פי חוק.
  1. לצערנו, בשעות האחרונות אנו ערים לכך שגורמים אינטרסנטיים ואף ניהוליים הפועלים מטעמכם, מנסים לחבל בהליך ההתארגנות ע"י הפצת מסרים שקריים ומטעים לעובדים, זאת במטרה ברורה לייצר פילוג, בלבול ופחד בקרב העובדים ולמעשה לנסות לטרפד את ההתארגנות החוקית בהסתדרות הלאומית.
  1. בנוסף, אותם גורמים שנשלחו על ידיכם, מוציאים דיבתה של ההסתדרות הלאומית ע"י הפצת שקרים והטעיות.
  1. בין היתר, אותם גורמים ניהוליים אף משתמשים באין מפריע במייל הארגוני לצורך פעילותם זו.
  1. יודגש כי יש בידינו ראיות מוצקות לכך שאותם גורמים פועלים מטעמכם, על כל המשתמע מכך.
  1. למען הסר ספק יודגש כי המועד הקובע ליציגות ההסתדרות הלאומית בחברתכם הנו 21.07.2015.
  1. על כן, הנכם נדרשים לחדול לאלתר מכל הפרעה להתארגנות, בין במישרין ובין בעקיפין, בין ע"י מנהלים ובין אם ע"י עובדים שנשלחו מטעמכם, זאת לאלתר.
  1. זאת ועוד הנכם נדרשים לתאם עמנו פגישה לבחינת טפסי ההצטרפות והכרה ביציגות של ההסתדרות הלאומית.
  1. ככל שלא תיענו לדרישותינו כאמור במיידי, נפעל במישור המשפטי והארגוני, לרבות הכרזה על סכסוך עבודה, ותביעות על הפרעה להתארגנות עובדים.

בברכה,

אודי מנור, מנהל חטיבת התארגנויות עובדים

 

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Leave a Reply