השבוע בכנסת – מיסוי קולטי שמש, אופניים חשמליים, מכסות יצור חלב, מתווה ×”×’×–, הרפורמה בדואר ועוד

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת

 1. הצעות סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל), יש עתיד ומרצ להביע אי-אמון בממשלה בנושאים:
  1. "המגמות השליליות במשמרת של נתניהו, ערעור היחסים מול ארה"ב והשינוי האסטרטגי ביחסי הכוחות בין מדינות מזרח התיכון" (המחנה הציוני)
  2. "ממשלה שמחויבת לבעלי ההון ופוגעת ברוב הציבור, בעובדים בשכבות החלשות ובפריפריה" (הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל)
  3. "כישלונו ההיסטורי של ראש הממשלה נתניהו במדיניות החוץ והרס היחסים מול ארצות הברית, הביאו לחתימת הסכם רע בין המעצמות לאיראן" (יש עתיד)
  4. "התפשטות תופעת עובדי הקבלן בישראל" (מרצ)
 2. הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ד) לחוק יסוד: הממשלה על החלטתה להעביר את שטח הפעולה: השירות הלאומי והשירות הלאומי-אזרחי מהמשרד לאזרחים ותיקים למשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
 3. הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה על החלטתה להעביר לשר החקלאות ופיתוח הכפר – הצבעה:
  1. את הסמכויות הנתונות לשר לאזרחים ותיקים על פי חוק שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי), התשנ"ח-1998.
  2. את סמכות השר לאזרחים ותיקים להתקין תקנות לפי פסקה 3(ב) בהגדרת "ילד" בסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק"), ולפי סעיף 400 לחוק, ככל שהיא נוגעת להתקנת תקנות כאמור. שר החקלאות ופיתוח הכפר יפעיל את סמכותו להתקין תקנות כאמור, לאחר התייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים.
 4. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעות החוק כדלקמן: (ההודעה נמסרה ביום 29.6.15)
  1. הנמקת הערעורים של סיעות הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ומרצ – הצבעה
  2. הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 23) (עונשין, עיצום כספי וסמכויות פיקוח), התשע"ה-2014 (מס' מ/891)
  3. הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013 (מס' מ/769)
  4. הצעת חוק תחבורה ציבורית (תיקוני חקיקה), התשע"ג-2013 (מס' מ/771)
  5. הצעת חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס' 8), התשע"ג-2013 (מס' מ/791)
  6. הצעת חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס' 9), התשע"ג-2013 (מס' מ/868)
  7. הצעת חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות (תיקון מס' 7), התשע"ד-2014 (מס' מ/888)
  8. .הצעת חוק להסדרת הצבה של כוורות וייצור דבש, התשע"ד-2014 (מס' מ/859)
 5. הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 119), התשע"ה-2015 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-897/ב'
 6. הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 14) (סיוע משפטי לנפגעי עבירות מין בהליכים לפי חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה), התשע"ה-2015 (קריאה ראשונה)-הצעות חוק מ/934
 7. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 162) (תשלום גמלת סיעוד בכסף לזכאי), התשע"ה-2015 (קריאה ראשונה)-הצעות חוק מ/935
 8. בקשת ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר פיצול הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 2 והוראת שעה), התשע"ה-2015 (מ-929) – הצבעה
 9. הודעת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק חניה לנכים (תיקון מס' 6) (חניה באזור המיועד לפריקה ולטעינה), התשע"ד-2014[1](כ-549;פ/2021/19)
 10. נאומים בני דקה
 11. ציון יום התנ"ך (במסגרת הצעות לסדר-היום)
 12. שאילתות דחופות
 13. ישיבה מיוחדת לכבוד ראש ממשלת איטליה (בשעה 12:00
 14. הצעות חוק לדיון מוקדם
 15. בחירת נציגי הכנסת לוועדות בחירה של נושאי משרה שיפוטית
 16. הצעות לסדר-היום דחופות ורגילות

[1]   בהתאם לסעיף 5 לחוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג-1993, רשאית סיעה להציע, תוך שבועיים מיום מסירת ההודעה בכנסת על החלת דין הרציפות, שדין הרציפות לא יחול על הצעת החוק

השבוע בוועדות הכנסת

כל דיוני ועדת הכספים
דיונים נבחרים:
ביום שני, ד' אב תשע"ה, (20/7/2015)
בשעה 10:00: הקמת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגיתבהשתתפות שר הכלכלה ולפיתוח הנגב והגליל אריה מכלוף דרעי
ביום שלישי
, ה' אב תשע"ה, (21/7/2015)
בשעה 10:00: הקמת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגיתבהשתתפות שר הכלכלה ולפיתוח הנגב והגליל אריה מכלוף דרעי
ביום רביעי, ו
' אב תשע"ה, (22/7/2015)
בשעה 09:30: הקמת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגיתבהשתתפות שר הכלכלה ולפיתוח הנגב והגליל אריה מכלוף דרעי
בשעה 10:30: הסדרת הארנונה ופחת במס הכנסה למערכות טרמו-סולאריות ופוטו-וולטאיות – מעקב

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:

ביום שני, ד' אב תשע"ה, (20/7/2015)
בשעה 10:00: איסור יבוא זיקוקין די-נורמכתב השר   נוסח הצו
בשעה 11:00: הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (רכיבה בטוחה על אופניים ואופניים עם מנוע עזר), התשע"ה-2015 של חה"כ מירב בן ארי, חה"כ אורן אסף חזן, חה"כ יעקב מרגי, חה"כ רועי פולקמן, חה"כ יואב בן צור, חה"כ מסעוד גנאים, חה"כ אוסאמה סעדי, חה"כ אחמד טיבי, חה"כ קארין אלהרר, חה"כ עיסאווי פריג", חה"כ איילת נחמיאס ורבין, חה"כ מיכאל אורן, חה"כ נורית קורן, חה"כ משה גפני, חה"כ מנחם אליעזר מוזס, חה"כ עאידה תומא סלימאן, חה"כ טלי פלוסקוב, חה"כ ענת ברקו, חה"כ אייל בן ראובן, חה"כ יצחק וקנין, חה"כ רחל עזריה, חה"כ שרון גל, חה"כ אברהם נגוסה, חה"כ איציק שמולי, חה"כ יעקב פרי, חה"כ עליזה לביא, חה"כ נחמן שי, חה"כ יפעת שאשא ביטון, חה"כ רוברט אילטוב.
בשעה 13:00: בגלל מחלוקת בין היבואנים לרבנות: הבשר מתייקר בעשרות אחוזים הצעות לדיון מהיר של ח"כ מיקי לוי ושל ח"כ אראל מרגלית.
ביום שלישי, ה' אב תשע"ה, (21/7/2015)
בשעה 09:00: תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות בשנים 2014 עד 2016 ומדיניות הפיתוח לשנת 2014 בענף הבקר)
בשעה 12:00: היבטים נוספים בטיוטת מתווה משק ×”×’×– הטבעי – ישיבה זו תיוחד לשמיעת מומחים שונים מתחומי הביטחון ומדיניות החוץ הישיבה תשודר בערוץ הכנסת
ביום רביעי, ו' אב תשע"ה, (22/7/2015)
בשעה 09:00: הרפורמה בחברת דואר ישראל – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:

ביום שני, ד' אב תשע"ה, (20/7/2015)
בשעה 09:00: הקמת ועדת משנה לבחינת בעיית העובדים הזרים
בשעה 09:15: הצעת חוק הסדרת העיסוק בהדברת מזיקים לאדם ולרכוש, התשע"ד-2014 – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית – דיון והצבעותנוסח לדיון בועדה
ביום שלישי, ה' אב תשע"ה, (21/7/2015)
בשעה 09:00: הצורך בתכנון תחבורתי הולם בפ"ת לאור תנופת הבנייה ופינוי מחנה סירקין הצעה לדיון מהיר של ח"כ עמר בר-לב.
בשעה 10:00: פעילות פוליטית של נציגי המדינה במוסדות התכנון
בשעה 11:30: הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס" 48) (מניעת נזקי שביתת רעב),

ועדת משנה לנושא כבאות והצלה
בשעה 13:30: 1. השריפות החוזרות ונשנות בהרי ירושלים, דרכי מניעה ושת"פ עם משטרת ישראל, קק"ל וגורמים נוספים;  2. היערכות לקראת סיום ההסכם עם ארגון הכבאים בתחילת שנת 2016
מליאת הועדה
ביום רביעי, ו' אב תשע"ה, (22/7/2015)
בשעה 09:00: הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס" 48) (מניעת נזקי שביתת רעב), התשע"ד-2014 – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית – הצבעות 

כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:
ביום שני,
ד' אב תשע"ה, (20/7/2015)
בשעה 10:00: האיזון בין חופש הביטוי לבין השם הטוב – ×”×’× ×” על עובדי ציבור במילוי תפקידם
בשעה 12:00: הצעת חוק ההתיישנות (תיקון – השעיית מרוץ תקופת ההתיישנות), התשע"ה–2015 של ×—×”"×› מיכל רוזין, ×—×”"×› זהבה גלאון, ×—×”"×› תמר זנדברג. (פ/460) – ×”×›× ×” לקריאה ראשונה (תקיפה מינית) – מסמך ×”×›× ×” מאת הייעוץ המשפטי לוועדה
ביום שלישי,
ה' אב תשע"ה, (21/7/2015)
בשעה 09:00: הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס" 47 והוראת שעה) (הפטר לחייב מוגבל באמצעים), התשע"×”-2015 – ×”×›× ×” לקריאה שניה ושלישית – חוק הבטחת הכנסה תשמ"א-1980   מידע אודות קריטריונים לקבלת השלמת הכנסה   מסמך רקע מאת הייעוץ המשפטי לוועדה    נוסח הצעת החוק הממשלתית בקריאה הראשונה

כל דיוני ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
דיונים נבחרים:

ביום שני, ד' אב תשע"ה, (20/7/2015)
בשעה 12:00: סכנה לסגירת רדיו רק"ע (רשת קליטת עלייה)
בשעה 13:30: פגיעה בניצולי שואה בעקבות תיקוני חקיקה הצעה לדיון מהיר של ח"כ סופה לנדבר
ביום שלישי, ה' אב תשע"ה, (21/7/2015)
בשעה 10:30: סגירת אולפן ייחודי לתלמידים עולים בירושלים
בשעה 14:00: ישיבה חגיגית לציון 25 שנה לעלייה ממדינות חבר העמים – הישיבה תתקיים באודיטוריום בהשתתפות שר העלייה והקליטה זאב אלקין ויושב-ראש הסוכנות היהודית נתן שרנסקי
ביום רביעי,
ו' אב תשע"ה, (22/7/2015)
בשעה 09:30: הגדלת תקציב התמיכות לארגוני עולים

כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:
ביום שני,
ד' אב תשע"ה, (20/7/2015)
בשעה 09:30: נוער גאה במערכת החינוך
ביום שלישי, ה' אב תשע"ה, (21/7/2015)
בשעה 09:00:
יישום דו"ח דורנר החינוך המיוחד ושילוב תלמידים בחינוך הרגיל – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
בשעה 11:00: לימודי התנ"ך במערכת החינוך – לציון יום התנ"ך
בשעה 12:30: הפרטת האולפנים ללימודי השפה העברית הצעות לדיון מהיר של ח"כ מיכל בירן, של ח"כ טלי פלוסקוב, של ח"כ אורן אסף חזן, של ח"כ מרדכי יוגב ושל ח"כ עליזה לביא.
ביום רביעי, ו' אב תשע"ה, (22/7/2015)
בשעה 09:25: בחירת נציגי הכנסת למועצת יד יצחק בן צבי
בשעה 09:30: ישיבה לציון 50 שנה לאגודת "ניצן"

כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:
ביום ראשון, ג' אב תשע"ה, (19/7/2015)
בשעה 11:00: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס" 159) (הגבלת תשלום בעד טיפול בתביעה) , התשע"ה-2014 של חה"כ מיקי רוזנטל, חה"כ קארין אלהרר, חה"כ אילן גילאון – הישיבה תתקיים באולם נגב
ביום שלישי, ה' אב תשע"ה, (21/7/2015)
בשעה 09:00:
1. הרפורמה בבריאות הנפש;  2. הצעה לסדר-היום בנושא: "החשש מפגיעה בטיפול נפשי בילדים ונוער ואוכלוסיות מוחלשות"הצעה לסדר היום: של ח"כ דב חנין, ח"כ יוסי יונה, ח"כ אורלי לוי אבקסיס, ח"כ נורית קורן, ח"כ רועי פולקמן, ח"כ ינון מגל.
בשעה 11:30: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס" 159) (הגבלת תשלום בעד טיפול בתביעה) , התשע"ה-2014 של חה"כ מיקי רוזנטל, חה"כ קארין אלהרר, חה"כ אילן גילאון
ביום רביעי, ו' אב תשע"ה, (22/7/2015)
בשעה 09:30: 1. אם חד הורית ל-6 ילדים, ביניהם ילדי חינוך מיוחד, שנזרקה לרחוב ולא נמצא כל פתרון. הצעות לדיון מהיר של ח"כ איציק שמולי, של ח"כ אורלי לוי אבקסיס, של ח"כ אילן גילאון ושל ח"כ דב חנין; 2. מציאת פתרון דחוף למחוסרי דיור שנזרקו לרחוב הצעה לדיון מהיר של ח"כ מכלוף מיקי זוהר.

כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
ביום שני, ד' אב תשע"ה, (20/7/2015)
בשעה 09:00: מורי קבלן"העסקת עובדי הוראה בידי גופים מתווכים" – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
בשעה 11:00: גוף מבקר לפרקליטות המדינה – ישיבת מעקב
ביום שלישי, ה' אב תשע"ה, (21/7/2015)
בשעה 10:00: 1. סיוע בדיור לזכאים – דו"×— מבקר המדינה 65×’", עמ" 431;  2. אי מיצוי זכויות חברתיות – דו"×— מבקר המדינה 65×’" – ישיבת מעקב אחר הדו"×— בנושא משרד הבינוי בלבד;  3. דירות דיור ציבורי שהושכרו שלא לזכאי דיור ציבורי דו"×— 64א'
ביום רביעי, ו' אב תשע"ה, (22/7/2015)
בשעה 09:00: ריבוי זיהומים במוסדות האישפוז ובקהילה – דוח מבקר המדינה 63×’", עמ" 671 – ישיבת מעקב

כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:
ביום שני, ד' אב תשע"ה, (20/7/2015)
בשעה 10:00: חיזוק מעמדן של היועצות בשלטון המקומי
ביום שלישי, ה' אב תשע"ה, (21/7/2015)
בשעה 10:30: הצעה לסדר-היום בנושא: "יחסה של מערכת המשפט לנפגעות תקיפה מינית"הצעה לסדר היום: של ×—"×› קארין אלהרר, ×—"×› רויטל סויד. – בהשתתפות: מנהל בתי המשפט, השופט מיכאל שפיצר
ביום רביעי, ו' אב תשע"ה, (22/7/2015)
בשעה 09:30: הצגת מדד המגדר 2015 של שוות – המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ון ליר

כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
דיונים נבחרים:

ביום שני, ד' אב תשע"ה, (20/7/2015)
בשעה 10:30: היערכות ישראל למתקפת סייבר וחשיבות ×”×”×’× ×” על תשתיות לאומיות – בהשתתפות: ד"ר אביתר מתניה ראש מטה הסייבר הלאומי – הישיבה תתקיים באולם נגב
ביום שלישי, ה' אב תשע"ה, (21/7/2015)
בשעה 11:00: העצמת ירושלים כעיר מדע וטכנולוגיה – בהשתתפות: מר ניר ברקת, ראש עיריית ירושלים

כל דיוני הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
דיונים נבחרים:
ביום שני, ד' אב תשע"ה, (20/7/2015)
בשעה 11:00: המאבק בחומרים מסכנים – טיפול המשטרה בסמי פיצוציות, במשלוחים בטלפון ובאינטרנט

כל דיוני הוועדה לזכויות הילד
דיונים נבחרים:

ביום שני, ד' אב תשע"ה, (20/7/2015)
בשעה 11:00: תכנים פוגעניים לילדים ברשתות הטלויזיה
ביום שלישי, ה' אב תשע"ה, (21/7/2015)
בשעה 10:00: 1. טיפול הרשויות בפגיעות מיניות נגד ילדים;  2. פגיעות מיניות במגזר החרדי

כל דיוני הוועדה המיוחדת לפניות הציבור
דיונים נבחרים:

ביום שלישי, ה' אב תשע"ה, (21/7/2015)
בשעה 13:30: סכנת החלקה: כימיקלים מסוכנים במוצרים להחלקת שיער. ישיבת מעקב לישיבת הוועדה שהתקיימה בנושא ב- 3.11.2014

כל דיוני הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
דיונים נבחרים:
ביום שלישי,
ה' אב תשע"ה, (21/7/2015)
בשעה 10:00: שקיפות בישראל – נורמות, אתגרים ודרכי פעולה

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

One Response to “השבוע בכנסת – מיסוי קולטי שמש, אופניים חשמליים, מכסות יצור חלב, מתווה ×”×’×–, הרפורמה בדואר ועוד”

 1. פרנצ'סקה הגיב:

  אפשר הסבר בבקשה ?

Leave a Reply