אפליה במכירת דירות במעלות תרשיחא

ועדת הפנים תדון היום בהצעה לדיון מהיר שהגישו חברי כנסת בנושא גזענות בעיר מעלות: חברת "גליל מגורים" לא מוכרת דירות לערבים. האגודה לזכויות האזרח פנתה במכתב ליו"ר ועדת הפנים בבקשה להדק את הפיקוח של רשות מקרקעי ישראל ושל הכנסת על גופים מפלים בשוק הנדל"ן. להלן המכתב שנשלח לחברי – הכנסת

לכבוד

ח"כ דוד אמסלם

יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה

הכנסת

שלום רב,

הנדון: הפליה בפרויקט מגורים במעלות תרשיחא

  1. הריני לפנות אליך לקראת ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה הקבועה ליום 15.7.15 בנושא הפליה במכירת דירות במעלות תרשיחא. להלן התייחסות האגודה לזכויות האזרח.
  2. האגודה לזכויות האזרח מייצגת את בני הזוג מזלבט, וכבר פנתה לרשות מקרקעי ישראל להפעיל סמכויותיה נגד חברת גליל מגורים, המנהלת את הפרויקטים שנכללו בכתבת ערוץ 10.
  3. שני המכרזים בהם זכתה החברה (בהם התמודדה באמצעות עמותות בניה) הינם מכרזי בניה של רשות מקרקעי ישראל על קרקע ציבורית. בשני המכרזים נאסר במפורש על המתמודדים במכרז להפלות בשיווק יחידות הדיור. בסנקציה הקבועה במכרזים אלו הינה ביטול הזכייה במכרז ו/או קנס בשווי של 15% משווי הזכייה.
  4. האגודה העבירה לרשות מקרקעי ישראל את פרטי הפרשה אך הרשות טרם הכריעה בתלונה. אם תתקבל תלונתנו זו תהיה הפעם הראשונה שהסנקציות מופעלות מאז נוספו למכרזים בשנת 2011 בעקבות פעילות האגודה לזכויות האזרח.
  5. יחד עם זאת, נבקש להרחיב ולהתייחס באופן כללי לצורך בפיקוח הדוק יותר של הכנסת ושל רשות מקרקעי ישראל על גופים מפלים בשוק הנדל"ן.
  6. לצערנו הפליה בדיור הינה תופעה נפוצה בישראל, אשר פנים רבות לה – פעם היא מופנית נגד ערבים, ופעם נגד יוצאי אתיופיה, פעם נגד חרדים ופעם נגד אנשים עם מוגבלות. לא פעם ההפליה הינה מוסווית וקשה לאתר אותה, כפי שמדגים המקרה מושא הדיון. יש כלים למדינה להיאבק בהפליה, אם המדינה וחברי הכנסת יפעלו בנושא.

להלן מספר הצעות שאימוצן יכול להוות ביטוי הולם לחובתה של המדינה להיאבק בהפליה בדיור, ואשר הועברו גם למשרד המשפטים:

  • להדק את הפיקוח על יזמים פרטיים שמתמודדים במכרזי בניה על קרקע ציבורית. כך למשל, בעקבות עתירות האגודה לזכויות האזרח החליטה המדינה להוסיף לכל מכרזי הבניה הרוויה בקרקע מדינה סעיף האוסר על הזוכה לנקוט באפליה פסולה בעת שיווק הדירות, ולקבוע סנקציות על מי שיפר אותו. צעדים נוספים שאפשר לנקוט בהקשר זה הם, למשל: לערוך הסברה יזומה בקרב יזמים המתמודדים במכרז אודות החשיבות שמייחסת המדינה לאיסור האפליה; להורות במכרז על חובה לפרסם את פרויקט הדיור באופן נגיש ולהימנע מפרסום סלקטיבי; ולערוך בחינה מדגמית תקופתית של זוכים במכרזים באמצעות בוחנים יזומים – "טסטרים" – מטעם משרד המשפטים.
  • להדק את הפיקוח על חברות מסחריות בתחום הנדל"ן למגורים: בין היתר – להבהיר כי חוק איסור הפליה במוצרים, שירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים חל גם על תאגידי נדל"ן המשווקים דירות באופן מסחרי; לערוך פעילות הסברתית בקרב חברות נדל"ן; ולנקוט בהליכים פליליים נגד גופים מפלים מכוח הסעיף הפלילי בחוק איסור הפליה.
  • לפעול למיגור האפליה במכירה ובהשכרה של דירות על ידי אנשים פרטיים: למשל – לקבוע בחקיקה איסור על אפליה במכירת דירה או בהשכרתה (למעט במקרים חריגים); להתנות מתן הטבות מס למשכירים פרטיים בהתחייבות להשכרה הוגנת, שתכלול בין היתר איסור אפליה; לאסור בחקיקה על מתווכי מקרקעין "לסנן" רוכשים, לפרסם מודעות מפלות, או להפנות לדירות רק בשכונות מסוימות ולא בשכונות אחרות; ולנקוט בצעדים משמעתיים נגד עובדי מדינה הקוראים להימנע ממכירה או מהשכרה של דירות לקבוצות אוכלוסייה מסוימות………..

בכבוד רב,

גיל גן מור עו"ד

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply