postpass act=ul view postpass עבודה שחורה » השבוע בכנסת: מתוה משק הגז, גזענות באי השכרת רכב, חוות בנגב, שכר מורים, יום "צוק איתן" ועוד

חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

השבוע בכנסת: מתוה משק הגז, גזענות באי השכרת רכב, חוות בנגב, שכר מורים, יום "צוק איתן" ועוד

נושאים השבוע בכנסת, פוליטי ב 5.07.15 0:01

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת

1. הצעות סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל), יש עתיד ומרצ להביע אי-אמון בממשלה בנושאים:
א. "שנה אחרי צוק איתן, המצב הביטחוני בדרום על סף קריסה והקיפאון המדיני נמשך" (המחנה הציוני)
ב. "אוזלת ידה של המשטרה בטיפול בפשיעה, באלימות ונשק בלי חוקי בחברה הערבית" (הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל)
ג. "אוזלת היד של הממשלה בהתמודדות עם המצב הביטחוני בדרום ביו"ש, בירושלים וברמת הגולן, והפגיעה בביטחון האישי של אזרחי ישראל" (יש עתיד)
ד. "אובדן הדרך של הממשלה בתחום המדיני, החברתי והכלכלי (מרצ)
2. הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה להעביר לממשלה את הסמכות הנתונה לשר הכלכלה על-פי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 בכל האמור בפעולות הנדרשות לשם הגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה "תמר" ולשם פיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי "לוויתן", "כריש", ו"תנין" ושדות גז טבעי נוספים- הצבעה
3. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 48) (מניעת נזקי שביתת רעב), התשע"ד-2014 (ההודעה נמסרה ביום 15.6.15) – הנמקת הערעורים של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל), יש עתיד ומרצ – הצבעה
4. הצעת חוק סליקה אלקטרונית של שיקים, התשע"ה-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/924
5. הצעת חוק מס ערך מוסף (הוראת שעה), התשע"ה-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/925
6. הצעת חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (תיקון מס' 7) (הקמת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית), התשע"ה-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/926
7. הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 5) (תעשייה עתירת ידע – הוראת שעה), התשע"ה-2015 (קריאה ראשונה) – הצעות חוק מ/927
8. הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 24 – הוראת שעה) (העדפת תוצרת הארץ במכרזי מערכת הביטחון והמשרד לביטחון הפנים), התשע"ה-2015 – של חברי הכנסת שלי יחימוביץ', מרדכי יוגב, משה גפני וקבוצת חברי כנסת – הצעות חוק כ/598 – (פ/488/20)
9. נאומים בני דקה
10. ציון יום צוק איתן (במסגרת הצעות חוק והצעות לסדר-היום)
11. שאילתות דחופות
12. הצעות חוק לדיון מוקדם
13. הצעות לסדר-היום דחופות ורגילות

השבוע בוועדות הכנסת

כל דיוני ועדת הכספים
דיונים נבחרים:

ביום שני, י"ט תמוז תשע"ה, (6/7/2015)
בשעה 10:00: תיקון לתקנות מס ערך מוסף – נוסח התקנות
בשעה 10:45: תקנות מס הכנסה – שווי השימוש ברכב חשמלי והיברידינוסח התקנות
בשעה 11:30: 1. אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה 7-274-15); 2. אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימה שסימנה 7-731-15)
ביום שלישי, כ' תמוז תשע"ה, (7/7/2015)
בשעה 10:00: הנחה בתעריפי המים לנכים
בשעה 11:30: תשלום פיצויים והעברת תקציבים – במסגרת ציון הכנסת את יום צוק איתן
ביום רביעי, כ"א תמוז תשע"ה, (8/7/2015)
בשעה 09:30: תיקון תקנון הבורסה

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:
ביום שני,
י"ט תמוז תשע"ה, (6/7/2015)
בשעה 10:00: תקנות משק הדלק (קידום התחרות)(כללים לענין התקני תדלוק אוטומטיים כלליים)
בשעה 12:00: מתווה משק הגז הטבעי שהוצג על ידי שר האנרגיה – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
ביום שלישי, כ' תמוז תשע"ה, (7/7/2015)
בשעה 10:00: תקנות מסילות הברזל (מסירת מידע על שירות הסעה ברכבת במרכז המידע הארצי לתחבורה ציבורית)מכתב שר התחבורה
בשעה 11:30: גזענות בחברת אלבר: לא משכירים רכבים לערבים הצעות לדיון מהיר של ח"כ ג"מאל זחאלקה ושל ח"כ מיכל בירן – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
בשעה 14:00:
ישיבה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכלכלה –  הישיבה תתקיים בחדר ועדת החוקה, חוק ומשפט
מדיניות הפרקליטות, רשות מקרקעי ישראל ורשויות התכנון לסיכול כוונת המחוקק בקשר להסדרת חוות הבודדים הוותיקות בצפון הנגב
ביום רביעי, כ"א תמוז תשע"ה, (8/7/2015)
בשעה 09:00: הרפורמה בחברת החשמל

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:

ביום שלישי, כ' תמוז תשע"ה, (7/7/2015)
בשעה 09:00: שנה לצוק איתן – הצמיחה הדמוגרפית ביישובי הדרום
בשעה 10:30: הקמת אתר להטמנת פסולת בניין בסמוך לבתי תושבים יהודים וערבים והפקעת קרקעות הצעה לדיון מהיר של ח"כ מיקי לוימכתב עורך דין חביליו   עוצרים את מטמנת המפגע – כך פעלנו    עניין שכונתי מיוחד
ביום רביעי, כ"א תמוז תשע"ה, (8/7/2015)
בשעה 09:00: אכיפת דיני איכות הסביבה במערכת הביטחון

כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:

ביום שני, י"ט תמוז תשע"ה, (6/7/2015)
בשעה 10:00: מעקב אחר יישום חוק זכויות נפגעי עבירה תשס"א -2001
בשעה 12:00: צמצום הסיוע לניצולי שואה נזקקיםדיווח החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואהחוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), תשסו-2006   פניית החברה לאיתור ולהשבת נכסים אל יו"ר הוועדה חה"כ ניסן סלומינסקי
ביום שלישי, כ' תמוז תשע"ה, (7/7/2015)
בשעה 14:00: ישיבה משותפת עם ועדת הכלכלה
מדיניות הפרקליטות, רשות מקרקעי ישראל ורשויות התכנון כנגד חוות הבודדים הוותיקות בצפון הנגב הצעות לדיון מהיר של ח"כ אלי אלאלוף, של ח"כ רוברט אילטוב ושל ח"כ בצלאל סמוטריץ".

כל דיוני ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
דיונים נבחרים:

ביום שני, י"ט תמוז תשע"ה, (6/7/2015)
בשעה 10:00: הצגת תוכניות המגזר השלישי בתחומי החינוך והתעסוקה ליוצאי אתיופיה, במטרה להגביר שיתוף פעולה עם משרדי הממשלה – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
ביום שלישי, כ' תמוז תשע"ה, (7/7/2015)
בשעה 11:00: דרך חדשה
ביום רביעי, כ"א תמוז תשע"ה, (8/7/2015)
בשעה 09:00: פגיעה בניצולי שואה בעקבות תיקוני חקיקה הצעה לדיון מהיר של ח"כ סופה לנדבר – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת

כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:
ביום שני,
י"ט תמוז תשע"ה, (6/7/2015)
בשעה 09:30: "דו"ח למ"ס: המורים בישראל משתכרים 37% פחות מעמיתיהם ב-OECD" הצעה לסדר היום: של ח"כ ג"מאל זחאלקה, ח"כ יפעת שאשא ביטון, ח"כ מיקי רוזנטל
בשעה 10:30: "אי יישום תוכנית להקמת מעונות סטודנטים" הצעה לסדר היום: של ח"כ רועי פולקמן, ח"כ יוסי יונה
ביום שלישי, כ' תמוז תשע"ה, (7/7/2015)
בשעה 09:30: הצעה לסדר-היום בנושא: "אכיפת חוק צער בעלי-חיים בבתי מטבחיים" הצעה לסדר היום: של ח"כ איציק שמולי, ח"כ נורית קורן, ח"כ רועי פולקמן
בשעה 12:00: קיום תחרויות ספורט בשבת הצעות לדיון מהיר של ח"כ יואל רזבוזוב, של ח"כ דניאל עטר ושל ח"כ ינון מגל.  קיפוח שומרי שבת במשחקי ספורוט הצעה לדיון מהיר של ח"כ מכלוף מיקי זוהר.
ביום רביעי, כ"א תמוז תשע"ה, (8/7/2015)
בשעה 09:30: ציון 100 שנים לרצח העם הארמניהצעה לסדר היום: של ח"כ דב חנין, ח"כ יואב בן צור, ח"כ ענת ברקו, ח"כ מירב בן ארי, ח"כ זהבה גלאון, ח"כ מיקי לוי, ח"כ נחמן שי.

כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:
ביום שני
, י"ט תמוז תשע"ה, (6/7/2015)
בשעה 09:00: תאונות עבודה בענף הבנייהחומר רקע
בשעה 10:30: מחסור חריף בתקנים במחלקות האונקולוגיות בבתי החולים ברחבי הארץ הצעות לדיון מהיר של ח"כ מיקי רוזנטל ושל ח"כ אילן גילאון
בשעה 12:30: הנגשת מחקרים ותרופות מצילות חיים הצעה לדיון מהיר של ח"כ אחמד טיבי
ביום שלישי, כ' תמוז תשע"ה, (7/7/2015)
בשעה 09:00: במסגרת ציון יום "צוק איתן" בכנסת: מעקב אחר הטיפול של אגף השיקום בנכי צה"ל ממבצע "צוק איתן" – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
בשעה 10:00: במסגרת ציון יום "צוק איתן" בכנסת: פעילות מרכזי חוסן שדרות ויישובי עוטף עזה – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
בשעה 11:00: 1. "הדו"ח השנתי של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה ואפליה כנגד אימהות צעירות בחיפוש עבודה ובמקום העבודה" הצעה לסדר היום: של ח"כ איציק שמולי, ח"כ רחל עזריה, ח"כ חנין זועבי, ח"כ יואב בן צור, ח"כ תמר זנדברג, ח"כ אורי מקלב, ח"כ עליזה לביא; 2. דוח פעילות לשנת 2014 של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה
ביום רביעי, כ"א תמוז תשע"ה, (8/7/2015)
בשעה 09:00: 1. הצעת חוק ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2015 של חה"כ יואב קיש, חה"כ נורית קורן, חה"כ דוד ביטן, חה"כ מכלוף מיקי זוהר, חה"כ אורי מקלב, חה"כ אלי כהן, חה"כ ניסן סלומינסקי, חה"כ יצחק וקנין, חה"כ רוברט אילטוב;
2. הצעת חוק ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים (תיקוני חקיקה), התשע"ה–2015 של חה"כ איציק שמולי, חה"כ קארין אלהרר, חה"כ מירב בן ארי, חה"כ יואב בן צור, חה"כ רועי פולקמן, חה"כ אורן אסף חזן, חה"כ אילן גילאון, חה"כ מיקי רוזנטל, חה"כ נחמן שי, חה"כ משה גפני, חה"כ מנואל טרכטנברג, חה"כ אייל בן ראובן, חה"כ תמר זנדברג, חה"כ מיכל רוזין, חה"כ מיקי לוי, חה"כ חיים ילין, חה"כ עיסאווי פריג", חה"כ רחל עזריה, חה"כ מכלוף מיקי זוהר, חה"כ אברהם נגוסה, חה"כ עבדאללה אבו מערוף, חה"כ רויטל סויד, חה"כ זהבה גלאון, חה"כ טלי פלוסקוב, חה"כ דב חנין, חה"כ מיכאל אורן, חה"כ אלי אלאלוף, חה"כ שלי יחימוביץ", חה"כ מרב מיכאלי, חה"כ עמר בר-לב, חה"כ איתן כבל, חה"כ חנין זועבי, חה"כ יחיאל חיליק בר, חה"כ אורי מקלב, חה"כ אראל מרגלית, חה"כ אחמד טיבי, חה"כ יוסי יונה

כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
ביום שני, י"ט תמוז תשע"ה, (6/7/2015)
בשעה 11:00: 1. אי מיצוי זכויות חברתיות; 2. פרוייקט "תבל" לשדרוג מערך המחשוב במוסד לביטוח לאומי
ביום שלישי, כ' תמוז תשע"ה, (7/7/2015)
בשעה 09:00: כשירות מערך המילואים של כוחות היבשה
בשעה 14:30: הגשת דוח נציב תלונות הציבור מס" 41
ביום רביעי, כ"א תמוז תשע"ה, (8/7/2015)
בשעה 09:00: ועדות איתור בשירות הציבורי

כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:
ביום רביעי, כ"א תמוז תשע"ה, (8/7/2015)
בשעה 09:30: 1. בחינה מגדרית של תקציב המדינה בישראל הצעה לדיון מהיר של ח"כ עליזה לביא; 2. בחינה מגדרית של תקציב המדינה הצעה לדיון מהיר של ח"כ יואל חסון. – בהשתתפות השרה לשוויון מגדרי, ח"כ גילה גמליאל

כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
דיונים נבחרים:
ביום שלישי, כ' תמוז תשע"ה, (7/7/2015)
בשעה 11:00: יוזמת הרובוטיקה הישראלי
ביום רביעי, כ"א תמוז תשע"ה, (8/7/2015)
בשעה 09:30: הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים

כל דיוני הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
דיונים נבחרים:
ביום שלישי, כ' תמוז תשע"ה, (7/7/2015)
בשעה 10:00: אכיפת השימוש וסחר בסמים – תמונת מצב עדכנית

כל דיוני הוועדה לזכויות הילד
דיונים נבחרים:

ביום שלישי, כ' תמוז תשע"ה, (7/7/2015)
בשעה 11:00: מעמדם של אחים שכולים – לציון יום השנה למבצע צוק איתן
בשעה 13:00: מניעת אלימות ושוטטות בני נוער בחודשי הקיץ והיערכות הרשויות – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת

כל דיוני הוועדה המיוחדת לפניות הציבור
דיונים נבחרים:

הדיונים יתקיימו בחדר ועדה- 3710A
ביום שני, י"ט תמוז תשע"ה, (6/7/2015)
בשעה 14:00: פניות ציבור לגבי תחבורה ציבורית בצפון
ביום שלישי, כ' תמוז תשע"ה, (7/7/2015)
בשעה 11:30: עיכוב הנסיעות בגלל הברורים בין נהגי האוטובוסים בגלל כרטיס הרב קו

נערך על ידי לקסי
תגיות: , , , , , , , , , ,

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.