postpass act=ul view postpass עבודה שחורה » עז הצפיפות בכיתות

חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

עז הצפיפות בכיתות

נושאים דעות, חינוך ותרבות ב 18.06.15 1:23

בישיבת ועדת החינוך בנושא הצפיפות בכיתות הביעו כל המשתתפים התנגדות לתקן של 40 תלמידים בכיתה שכופה משרד החינוך על כל מערכת החינוך. תקן זה מוביל להאחדת כיתות העלולה לדרדר את תהליך הלמידה. רצוי היה שמשרד החינוך יאפשר אוטונומיה למנהלים ולמורים לשבץ תלמידים לכיתות על פי משאביהם ופחות מ-40 אם ניתן

מאת: דליה בלומנפלד

נפתלי בנט, דאג להקטנת הצפיפות בכיתות -32 תלמידים בכיתה

במכתב זה, שנשלח במסגרת קמפיין ארגון אנו להקטנת הצפיפות בכיתות, מופיעה פנייה לשר החינוך נפתלי בנט, ומבקשת ממנו לממש את מסקנת ועדת שמחון שהמליצה על הקטנת מספר התלמידים מ-40 ל-32 תלמידים בכיתה

לקריאה נוספת

החלטת שי פירון בכהונתו כשר חינוך להגדיל את הצפיפות בכיתות ולהתיר תקן של 40 תלמידים היא בבחינת הכנסת העז והחמרת הבעיות החינוכיות הנוצרות כתוצאה מהחלטה זו.

בדיון שנערך בוועדת החינוך של הכנסת בנושא זה ביום שני 15 ביוני, כל הדוברים בדיון: חברי-כנסת, נציגי רשויות מקומיות, נציגי הורים וארגונים – כולם הביעו התנגדות לתקן של 40 תלמידים בכיתה, ותמכו בצורך להקטין את הצפיפות בכיתות. יו"ר ועדת החינוך, ח"כ יעקב מרגי הביע את הצורך לממש את ההחלטה השלטונית של תקן 32 תלמידים בכיתה מ-2008 שאף תוקצבה בבסיס התקציב. הוא גם הזכיר את ועדת אורנה שמחון שמונתה על-ידי משרד החינוך, ולמרות שמסקנותיה לא פורסמו בציבור, ידוע היה למשתתפיה שהיא תמכה בתקן של 32 תלמידים בכיתה.

פיצול כיתות במימון רשות מקומית או הורים מגדיל את הפערים בחברה

עד שנת הלימודים הקודמת פתרו בתי-ספר את בעיית הצפיפות בכיתות על-ידי פיצול כיתות. בית-הספר חילק כיתה לשניים ושכר מורה קבלן שמומן על-ידי הרשות המקומית או על-ידי תשלומי-הורים כדי לאפשר למידה בכיתות קטנות. סידור זה היה נוח לרשויות מקומיות חזקות ולהורים חזקים מבחינה כלכלית, אך לא לרשויות חלשות ולהורים דלי אמצעים. הורי "מחאת הסרדינים" שיצאו למאבק בעקבות הוראת משרד החינוך שאסרה על פיצול כיתות, דרשו לאפשר לילדיהם למידה בכיתות קטנות בלי להתחשב בגורם המממן, ובכך התעלמו מעקרון שוויון ההזדמנויות שמשרד החינוך אמור להתנהל לפיו. עקרון שוויון ההזדמנויות דורש שמשרד החינוך יתקצב ולא גורם פרטי. מימון הורים או רשויות מקומיות מגדיל את הפערים.

חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומי תאר את השתלשלות הדברים בעניין הצפיפות בכיתות. החלטת ממשלה מ-2008 קובעת תקן של 32 תלמידים בכיתה. כל שנה דוחים את הביצוע. בשל מצבן של הרשויות המקומיות, רק ב-50% מהן ניתן להרחיב פיזית את בתי-הספר לתקן של 32 תלמידים. יש 257 רשויות מקומיות. למעלה ממחציתן גירעוניות. למעלה מ-200 רשויות מקבלות מענקי-איזון.

כדי לבנות כיתות תקן של 32 תלמידים נדרש סכום של למעלה מ-15 מיליארד ₪. זו תכנית ארוכת טווח. המקורות למימון היום יכולים להיות על-ידי העלאת מס הארנונה או גביית תשלומי הורים (כך גם בהוספת סייעת שנייה לגני-ילדים). לשיטת משרד האוצר, על הרשות המקומית להעלות את הארנונה. הבעיה היא שאם היא תעלה את הארנונה, רשויות מקומיות יקרסו. אלה פחות או יותר דברי ביבס בוועדה.

רעיון מורה משנה

המחסור בכיתות, חוסר האפשרות לתת פתרון מיידי באמצעות בניית כיתות וההתנגדות לממן את הקטנת הצפיפות בכיתות על-ידי העלאת ארנונה או תשלומי הורים – כל אלה הובילו את ביבס להסכים עם הרעיון של שי פירון, כשהיה שר חינוך, של מורה משנה בכיתה צפופה של 40 תלמידים.

אם יונהג התקן של 40 תלמידים בכיתה, הכיתות ימשיכו להיות צפופות, אך במקום מורה אחד בכיתה, יהיו שני מורים: מורה בכיר ומורה או סטודנט שיעזור לו בהוראת החומר הנלמד בכיתה. ח"כ מירב בן ארי ("כולנו") הביעה תמיכה ברעיון מורה המשנה ודיברה על תכנית "אקדמיה כיתה": סטודנטים ישמשו מורי משנה תמורת מלגה שיקבלו.

הבעיה היא שמי שמסכים עם סידור של מורה משנה, תומך למעשה בהמשך הצפיפות בכיתות וגם – בחבלה במעמד המורה. ייווצרו מורים סוג א' ומורים סוג ב'.

הבעיות בהאחדת כיתות

בדיון בוועדת החינוך הועלו על-ידי הורים ההשלכות של מימוש התקן של 40 תלמידים בכיתה. ח"כ רוויטל סוויד ("המחנה הציוני") סיפרה על האחדת כיתות בבית-הספר של בתה. היא סיפרה כי בתה אינה מסוגלת להתרכז בשל התנודות הללו של האחדת כיתות. סוויד ציינה כי תופעה זו מחבלת בהון האנושי של המדינה. המדינה פוגעת ביכולת הריכוז של התלמידים, ביכולת הלימוד שלהם, בערכים ובחינוך הילדים. לדברי סוויד, האחדה במקום פיצול היא בעיה שצריך לפתרה.דנה סמו, נציגת הורים מגבעתיים הסבירה את ההשלכות של האחדת הכיתות על התלמידים. כל שנה הכיתות בבית-הספר יצטרכו להתאחד ולהתפצל. מ-4 כיתות יאוחדו ל-3 כיתות. לכיתה של 32 תלמידים יוסיפו עוד תלמידים ויחלקו שוב את התלמידים בין כיתות שונות. מצב של העברה מתמדת של תלמידים וחוסר קביעות פותחים סכר להידרדרות טוטאלית בתהליך הלמידה.

ראש עיריית דימונה, בני ביטון, הציג את בעיית האחדת הכיתות מזווית-ראיה של ראש-עיר בפריפריה: אם יאחדו כיתות בבית-ספר, מספר הכיתות ילך ויצטמצם. תהליך הצמצום יוביל להקטנת מספר הכיתות עד כדי סגירת בתי-ספר שמספר הכיתות בהם יהיה קטן מהתקן. מספר בתי-הספר בעיר ילך ויצטמצם ומערכת החינוך בעיר תלך ותידלדל. היצע בתי-הספר בערי הפריפריה ילך ויקטן. האחדת כיתות, לדברי ביטון לא טובה לפריפריה. אולי טובה לערי המרכז, אך לא לפריפריה.

האחדת הכיתות יוצרת בעיות חינוכיות ולימודיות אצל תלמידים ומדלדלת את מערך החינוך בפריפריה.

מדוע לא משתפים מורים ומנהלים בקביעת תנאי עבודתם?

המעניין בישיבה היה שמורים ומנהלי בתי-ספר, שלהם הידע המקצועי ונגיעה ישירה למתרחש בתחום החינוך, לא השתתפו בישיבה.

מורה אחד, יאיר אברהם, שהזדמן לישיבה, ביקש, בפתק ששלח ליו"ר הוועדה ח"כ מרגי, את רשות הדיבור כמורה. הוא קיבל והעלה את הבעיה הנובעת מהתנהלות משרד החינוך. המשרד כפה על כל המערכת את התקן של 40 תלמידים ודרש מהם לאחד כיתות (ראו פה).

לדברי יאיר אברהם, המצב בבתי-היסודיים והעל-יסודיים שונה. המצוקה ביסודיים גדולה בשל משימת הנחלת המיומנויות לתלמידים. בכיתות צפופות אי אפשר לרכוש מיומנויות. אי אפשר לנתק תוכניות-לימוד מבעיית הצפיפות בכיתות. יש לתת למורים ולמנהלים אפשרות לקבל בעצמם החלטות ולתת חינוך מיטבי במסגרת המשאבים הקיימים. אי אפשר לכפות החלטות ריכוזיות מלמעלה. מורים ומנהלים הם שותפים בשיקול דעת לגבי הצפיפות בכיתות.

אכן מורים ומנהלים הם השותפים הראשונים בשיקול הדעת לגבי הצפיפות בכיתות. יש לערב אותם בסוגיה ולא להותירה רק להורים ולראשי רשויות ולמשרד החינוך. חלק מהפתרון לצפיפות יכול להיות בהענקת אוטונומיה לצוותי בתי-ספר לשבץ את התלמידים בכיתות על פי משאביהם רק מתקציב ממלכתי בלי גבייה מהורים או מימון של רשויות מקומיות. אם המשאבים מאפשרים כיתות פחות צפופות, על משרד החינוך לאפשר זאת, ולא לכפות באופן ריכוזי על כל המערכת את הנחיותיו הר כגיגית.

מדוע מנכ"לית משרד החינוך לא הופיעה לישיבה?

דוברים רבים, ובהם יו"ר הוועדה, תהו מדוע מנכ"לית משרד החינוך לא הגיעה לישיבה חשובה זו. יו"ר הוועדה מרגי הבטיח לקיים ישיבת מעקב נוספת כעבור חודש ימים שאליה תוזמן מנכ"לית משרד החינוך.

לעיון בהודעה שפרסמה ועדת החינוך על ישיבה זו

נערך על ידי דליה
תגיות: , , ,

2 תגובות

  1. ק. טוכולסקי :

    ממשלת הימין אין לי ציפיות בטח לא משר החינוך בנט שידאג בחינוך הממלכתי דתי לכיתות של 12 ילדים וייתן לחילונים להירקב.
    השמאל צריך להבטיח שממשלה בראשותו תיישם תוך 5 שנים תכנית רב שנתית להקמה של בתי ספר וכיתות שיבטיחו שלא יהיו יותר מ-25 ילדים בכיתה.

  2. מערכת עבודה שחורה :

    דברי ח"כ רויטל סוויד בישיבת ועדת החינוך על הצפיפות בכיתות: https://www.youtube.com/watch?v=IbG1Bl6X0VE

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.