השבוע בכנסת: שרות בחורי הישיבות, הפרטות, דעיכת התעשייה, חיבור מפעלי התעשייה לגז טבעי, קידום התיירות בישראל, עידוד תיירות הפנים ועוד

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת

 1. הצעות סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ויש עתיד להביע אי-אמון בממשלה בנושאים:
  א. "קביעת מועדים לתקציב המדינה תוך פגיעה חמורה בדמוקרטיה במטרה להנציח את שלטון נתניהו" (המחנה הציוני)
  ב. "פגיעה בתרבות משיקולים פוליטיים", הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל)
  ג. "ממשלת ישראל נכשלת בהגנה על ביטחון תושביה ושמירה על החוסן הלאומי – תשעה חודשים מאז מלחמת "צוק איתן" ובעזה ממשיכים לחפור מנהרות ולירות טילים על תושבי עוטף עזה והדרום" (יש עתיד)
 2. הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 19) (תיקון) (הארכת תוקף הוראת מעבר), התשע"ה-2015 (קריאה ראשונה) – המשך דיון והצבעה
  חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 19), התשע"ד-2014 מסדיר את דחיית שירותם ואת שילובם בשירות צבאי ואזרחי של תלמידי הישיבות. בין היתר, החוק קובע כי שר הביטחון יקבע, באישור ועדת החוץ והביטחון, אמות מידה להכרה בישיבות שתלמידיהן יהיו רשאים לדחות את שירותם. כדי לשמור על רצף בהליכי דחיית השירות, נקבעה הוראת מעבר לשנה, ולפיה רשימת הישיבות תמשיך להתבסס על אמות המידה של החוק הקודם ("חוק טל"). הוראת מעבר זו אמורה היתה לפקוע ביום כ"ט באדר התשע"ה (20 במרץ 2015), אך בהתאם להוראות חוק יסוד: הכנסת הנוגעות להוראות שעה הפוקעות בזמן בחירות, היא תעמוד בתוקפה עד י"ג בתמוז התשע"ה 30) ביוני 2015). מאחר שבשל התפזרות הכנסת לא הושלמו הליכי התקנת התקנות הקובעות את אמות המידה להכרה בישיבות, ונראה כי התקנתן לא תושלם עד פקיעת תוקפה של הוראת המעבר, מוצע להאריך את תוקפה, ולאפשר לשר הביטחון להמשיך להפעיל את סמכותו בהתבסס על רשימת הישיבות שנקבעה לפי חוק טל, עד ליום י' באדר ב' התשע"ו (20 במרץ 2016(.
  – הצעות חוק מ/917
 3. נאומים בני דקה
 4. שאילתות דחופות
 5. הצעות חוק לדיון מוקדם
 6. "הפקרת הממשלה את יישובי הפריפריה בדרום ובצפון" – דיון בהשתתפות ראש הממשלה על פי בקשתם של 40 חברי הכנסת
 7. הצעות לסדר-היום דחופות ורגילות

השבוע בוועדות הכנסת

כל דיוני ועדת הכספים
דיונים נבחרים:

ביום שני, כ"ח סיון תשע"ה, (15/6/2015)
בשעה 10:00: 1. דין וחשבון על החברות הממשלתיות לשנת 2014 (הפרטות חברות ממשלתיות ונבחרת הדירקטורים); 2. דיווח ועדכון על הפרטת חברת דואר ישראל בע"מ והשירותים הניתנים על ידה; 3. דיווח ועדכון על הפרטת חברת התעשייה הצבאית לישראל בע"מ
בשעה 11:30: אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה 7-589-15)
ביום שלישי, כ"ט סיון תשע"ה, (16/6/2015)
בשעה 10:00: הצעה לסדר-היום בנושא: "ביטול קריטריון מיצוי כושר ההשתכרות כתנאי לסבסוד מעונות יום"הצעה לסדר היום: של ח"כ מיקי לוי, ח"כ שרון גלנוסח ההצעות
בשעה 11:15: דעיכת התעשייה בישראל הצעה לדיון מהיר של ח"כ אראל מרגלית, של ח"כ יעקב פרי ושל ח"כ רועי פולקמןנוסחי ההצעות
ביום רביעי, ל' סיון תשע"ה, (17/6/2015)
בשעה 09:30: תקנות השקעות משותפות בנאמנות ותקנות ניעתקנות ניע (הצבעה בכתב)

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:
ביום שני,
כ"ח סיון תשע"ה, (15/6/2015)
בשעה 11:00: המחירים הגבוהים של החניונים בבתי החולים הצעה לדיון מהיר של ח"כ קארין אלהרר, של ח"כ סתיו שפיר ושל ח"כ מיכל רוזין - חומר רקע
ביום שלישי, כ"ט סיון תשע"ה, (16/6/2015)
בשעה 10:00: חיבור מפעלי התעשייה לגז טבעי
ביום רביעי, ל' סיון תשע"ה, (17/6/2015)
בשעה 09:30: תוכניות לקידום התיירות בישראל ועידוד תיירות הפנים

כל דיוני ועדת החוץ והביטחון
דיונים נבחרים:
ביום שלישי, כ"ט סיון תשע"ה, (16/6/2015)
בשעה 09:00: מליאת הוועדה בהשתתפות הרמטכ"ל
בשעה 13:00: אות מערכת צוק איתן
בשעה 13:30: הפיקוח על יצוא ביטחוני

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:
ביום שני,
כ"ח סיון תשע"ה, (15/6/2015)
בשעה 10:30: מעמד הר הזיתים כאתר לאומי – תחזוקת ואבטחת הגישה להר
בשעה 12:30: הוזלת מחירי הקייטנות שמפעילות הרשויות המקומיות והמתנ"סים – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת.
ביום שלישי, כ"ט סיון תשע"ה, (16/6/2015)
בשעה 10:00:
"הפגנות סוערות נגד תעריפי תאגיד המים אל-עין" – הצעה לסדר היום: של ×—"×› איציק שמולי, ×—"×› עבדאללה אבו מערוף, ×—"×› אורי מקלב, ×—"×› חמד עמארחומר רקע
בשעה 12:00: החמרת ההפליה נגד יהודים העולים להר הבית הצעות לדיון מהיר של ח"כ ינון מגל ושל ח"כ מכלוף מיקי זוהרנוסח ההצעה לדיון מהיר של ח"כ ינון מגלנוסח ההצעה לדיון מהיר של ח"כ מכלוף מיקי זוהר

כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:
ביום שני,
כ"ח סיון תשע"ה, (15/6/2015)
בשעה 10:00: תקנות הסניגוריה הציבורית (חובת תשלום של זכאים לייצוג) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ה-2015
ביום שלישי
, כ"ט סיון תשע"ה, (16/6/2015)
בשעה 10:00:
דיון מעקב לבחינת יישום הרפורמות במערכת ההוצאה לפועל (כולל מסלול מקוצר ומסלול מזונות)
בשעה 12:00: מדיניות גורמי האכיפה בישראל כלפי משתמשי קנאביס הצעות לדיון מהיר של ×—"×› עליזה לביא ושל ×—"×› תמר זנדברג. – דיוןהצעות לדיון מהיר כלפי משתמשי קנאביס

כל דיוני ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
דיונים נבחרים:
ביום שני,
כ"ח סיון תשע"ה, (15/6/2015)
בשעה 09:00: שיפור קליטת בני נוער עולים – מניעת נשירה, התדרדרות ומצוקה
ביום שלישי,
כ"ט סיון תשע"ה, (16/6/2015)
בשעה
11:30: אלימות כלפי עולים מצד מוסדות אכיפת החוק

כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:
ביום שני,
כ"ח סיון תשע"ה, (15/6/2015)
בשעה 09:30: הצפיפות בכיתות הלימוד – מחאת הסרדינים – דיון מהיר של חברי הכנסת: חנין זועבי, סופה לנדבר, מיכל רוזין, ישראל אייכלר, יוסי יונה – הישיבה תתקיים באולם נגב
בשעה 11:30: סייעת שניה בגני ילדים
ביום שלישי, כ"ט סיון תשע"ה, (16/6/2015)
בשעה
09:30: 1
. חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה) תשע"ג-2013: דו"ח הוועדה המייעצת;  2. "מצב שוק הספרים בישראל" הצעה לסדר היום: של ח"כ יואב קיש, ח"כ מירב בן ארי, ח"כ סתיו שפיר, ח"כ תמר זנדברג
בשעה 11:30: החינוך הבלתי פורמלי – לציון יום הצעירים והנוער
ביום רביעי,
ל' סיון תשע"ה, (17/6/2015)
בשעה 09:30: החרם האקדמי על מדינת ישראל – הישיבה תתקיים באולם נגב

כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:
ביום שני,
כ"ח סיון תשע"ה, (15/6/2015)
בשעה 10:00: דו"ח שר הבריאות על העישון בישראל 2014דוח העישון באתר משרד הבריאות
בשעה 11:30: פקיעת תוקף ביטוח סיעודי קבוצתי הצעות לדיון מהיר של ח"כ איציק שמולי, של ח"כ מאיר כהן ושל ח"כ יואב בן צור - נוסח ההצעה לדיון מהיר של ח"כ איציק שמולינוסח ההצעה לדיון מהיר של ח"כ יואב בן צורנוסח ההצעה לדיון מהיר של ח"כ מאיר כהן
ביום שלישי, כ"ט סיון תשע"ה, (16/6/2015)
בשעה 10:00:
חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדוחומר רקע
ביום רביעי, ל' סיון תשע"ה, (17/6/2015)
בשעה 09:00:
חובת הפיקדון עבור עובדים זריםחומר רקע

כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
ביום שני,
כ"ח סיון תשע"ה, (15/6/2015)
בשעה 09:00: תקינות הליך מכירת קרקעות מרכז הקליטה במבשרת ציון – בקשה לחוות דעת מבקר המדינה

כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:
ביום שני, כ"ח סיון תשע"ה, (15/6/2015)
בשעה 10:30: העסקת מורות – יציבות תעסוקתית, שכר ותנאים סוציאליים
ביום שלישי, כ"ט סיון תשע"ה, (16/6/2015)
בשעה 10:00:
1. הרפורמה לבריאות הנפש מנקודת מבט מגדרית;  2. מעקב אחר יישום התכנית לטיפול בנפגעות תקיפה מינית;  3. עדכון משרד הבריאות על מסקנות הוועדה בנושא ההפרדה המגדרית ונוהל הטיפול במקרי פגיעה מינית במחלקות אשפוז פסיכיאטריות.

כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
דיונים נבחרים:
ביום שני,
כ"ח סיון תשע"ה, (15/6/2015)
בשעה 12:30: הצגת עיקרי פעילות משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, בהשתתפות השר דני דנון
ביום שלישי, כ"ט סיון תשע"ה, (16/6/2015)
בשעה 10:00:
"גבולות השיח במרחב האינטרנטי – התאבדות בעקבות פוסט בפייסבוק" הצעה לסדר היום: של ×—"×› יעקב מרגי, ×—"×› אורי מקלב, ×—"×› עליזה לביא, ×—"×› איתן כבל, ×—"×› סופה לנדבר, ×—"×› מיכל רוזיןהישיבה תתקיים באולם נגב ובהשתתפות שרת המשפטים ונציגי פייסבוק מחו"ל.

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , ,

Leave a Reply