מכרז משרד החינוך מתקופת שי פירון שתנאיו הורעו פגע בלימודי הילדים החולים

במקום לקדם הצעת-חוק המבטיחה המשך לימוד איכותי לילדים חולים, קידם משרד החינוך בתקופת שי פירון מכרז שתנאיו הורעו וגרם להעברת זכיינות באמצע שנת לימודים. נראה שקידום ההפרטה חשוב למשרד יותר מחינוך איכותי לילדים חולים. עיון בפרוטוקולים של ועדת החינוך והוועדה לשלום הילד בנושא הילדים החולים
מאת: דליה בלומנפלד
[בוקסה=55803]לאחרונה פורסם כי שי פירון כותב ספר ובו גם סיפורים אישיים על ילדים שהציל מגורל רע. אולי הציל ילדים אלה, אך נראה שהפקיר רבים מכ-3500 ילדים חולים מרותקים לביתם ששגרת לימודיהם נקטעה בשל התנהלות משרד החינוך להעברת זכיינות באמצע שנת לימודים. ילדים חולים רבים עדיין אינם לומדים, מורים אינם מגיעים לביתם. בכך חיבל משרד החינוך בראשות שי פירון באיכות החינוך לילדים חולים.

בחוג בית שנערך ב-5 במרץ במרכז הארץ לקראת הבחירות, נשאל פירון על ידי הורים לילד חולה על המכרז שבעטיו ילדם החולה אינו לומד. פירון התחמק מאחריותו והעביר אותה למשרד המשפטים ומשרד האוצר. הם המנהלים את המכרזים. קיום המכרז לא קשור אליו, כך אמר. בדברים אלה התחמק מאחריותו. הרי ידוע שמי שאחראי על תנאי המכרז הוא משרד החינוך. הוא הקובע את התנאים. ואם פירון ×”×™×” רוצה באמת להגן על איכות חינוכם של הילדים החולים, יכול ×”×™×” לקדם את הצעת החוק ולא להקפיא אותה. אבל פירון הקפיא את הצעת החוק, איפשר מכרז. ולא סתם מכרז, אלא מכרז שתנאיו הרעו את הסיוע לילדים החולים ובעיקר את אלה מהחינוך הרגיל – שהם הרוב – באופן משמעותי.

שלושה מכרזים שפורסמו בעניין הילדים החולים בעבר, בתקופות שרי חינוך קודמים, הותירו את הניהול בידי גוף שדאג לשירות איכותי. שרי חינוך אלה ראו לנגד עיניהם את חשיבות איכות השירות שהעניק אותו הגוף לילדים. תנאי המכרז האחרון מנעו את המשך השירות האיכותי הזה.

ההתנהלות סביב המכרז מעידה על הפער בין הדיבור לבין המעשה. פירון העניק את התחושה שהוא מעוניין להגן על תוכניות ייחודיות באמצעות ניסוח נהלים להחרגתם ממכרז. למעשה, הוא פעל למניעת חקיקת החוק שיחריג תוכניות אלה, והנהלים שנקבעו אינם משמרים את איכות התוכניות הללו.

כבר זבולון אורלב, ששימש יו"ר ועדת החינוך, יזם הצעת חוק להחרגת שש תוכניות ייחודיות, ובהן תכנית הילדים החולים.
הסיבה להחרגה היא הניסיון והידע שצברו והצורך לשמרם. שש התוכניות הן:

 1. פרויקט "נעל"ה" (נוער עולה לפני הורים) המטפל באופן חינוכי כולל בתלמידים העולים לבדם לישראל לצורך לימודיהם בגילאים 14-18;
 2. "המכינות הקדם אקדמיות" העוסקות בלימודיהם של רבבות תלמידים מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית;
 3. "סל תרבות" המטפל בגיבוש הרפרטואר והפעלת מוסדות התרבות למתן שירותי התרבות למוסדות החינוך, הכנה והפעלה של המורים והתלמידים לקראת מופעי התרבות;
 4. ועדת ההיגוי לתלמידים עולים מאתיופיה העוסקת בגיבוש תוכניות לימודים מיוחדות והפעלתן במוסדות החינוך;
 5. "תללי"ם" העוסקת בהוראה לתלמידים החולים בבתיהם במשך תקופה ארוכה;
 6. פרויקט "פר"ח" העוסק בחונכות של סטודנטים עם תלמידים, הכשרת הסטודנטים, הדרכתם ופיקוח עליהם."

הצעת חוק חובת המכרזים – (תיקון משרד החינוך – התש"ע 2010). של זבולון אורלב לא קודמה, אך ב-2013 עברה בקריאה טרומית הצעת חוק דומה: הצעת חוק חובת המכרזים – (תיקון משרד החינוך – התשע"ג 2013)

בתקופת כהונתו של שי פירון כשר חינוך, היה צורך להמשיך בתהליך החקיקה ולהבטיח את שימור איכותן של תוכניות אלה. ואמנם, ועדת החינוך התכנסה ב-26 בפברואר 2014 כדי לקדם את הצעת החוק. אבל התנהלותו של שי פירון בעניין זה מעידה עליו שהוא העדיף להמשיך ולהפריט את התוכניות הללו, כולל תכנית הילדים החולים, באמצעות כלי המכרז.

עיון בפרוטוקולים של ישיבות ועדת החינוך מפברואר 2014 עד אוקטובר 2014 מראה שפירון הציע להקפיא את קידום הצעת החוק. במקומה ינוסחו נהלים תוך שלושה חודשים. אם לא יהיו נהלים, יימשך תהליך החקיקה. כך הציע פירון. יו"ר ועדת החינוך, ח"כ עמרם מצנע, למרות שהיה בסמכותו להמשיך לקדם חקיקה, ציית והסכים. כעבור שלושה חודשים לא הוצגו נהלים לוועדת החינוך שהתכנסה ב-2 ביוני 2014.

מטרת הישיבה שנוהלה ב-2 ביוני 2014 הייתה לקבל את הנהלים שמשרד החינוך הבטיח. אם הנהלים אינם היה צורך להמשיך בחקיקת התיקון לחוק. בראשית הישיבה מסר מצנע כי משרד החינוך לא הציג את הנהלים לוועדת החינוך. פירון הודיע לו שהנהלים עדיין לא מוכנים. יש טיוטא אך המנכ"לית והשר צריכים לאשר אותה. פירון ביקש לבטל את ישיבת ועדת החינוך. מצנע לא הסכים וקיים אותה. האם התנהלות זו מצד שר החינוך פירון והמנכ"לית שלו מיכל כהן מרמזת על רצון לעכב את הנהגת הנהלים? האם הם לא רוצים גם נהלים לאחר שפירון הציע אותם כחלופה להצעת החוק שהקפיא למעשה? בינתיים, המצב בשטח דורש החלטות כדי לאפשר לגופים הייחודיים להתארגן בהתאם. התנהלות זו מצד ראשי משרד החינוך יוצרת תדמית רופסת למשרד החינוך כגוף. משרד החינוך נראה, בשל כך, גוף חלש המפקיר את שטח החינוך. ח"כ משולם נהרי שהבין מה עושה פירון חיווה דעתו כי נחוצה חקיקה כדי למנוע את שירותי החינוך מלעמוד על בלימה.

בישיבת ועדת החינוך שנערכה ב-16 ביוני 2014 הופיעו נציגי משרד החינוך, המשפטים, האוצר והציעו סוף סוף נהלים:
• לגבי ארבעה מן הגופים המדוברים ייערך מכרז סגור שימנע כניסת גורמים עסקיים לניהול השירותים הללו. (נעל"ה, סל תרבות, ועדת היגוי לאתיופים, ילדים חולים תלל"ים)
• לגבי שני גופים (פרויקט פר"ח ומבחני- בגרות מכינות קדם- אקדמיות ) הציעו את נוהל ספק יחיד.
חה"כ משולם נהרי, שהבין את הערך המפוקפק של נהלים אלה, התנגד ואמר שעדיף כבר מכרז פתוח על סגור, ובכלל עדיף לקדם את הצעת החוק במקום הנהלים הללו.

הנהלים אמנם נקבעו, אך מתברר שבחרו לא להפעיל אותם על תוכנית הילדים החולים.

ב-19 ביוני 2014 פורסם מכרז פומבי לתוכנית הילדים החולים. זאת למרות, שנקבעו כבר נהלים בישיבה ב-16 ביוני. הנוהל שצריך היה ליישמו היה מכרז סגור, לא מכרז פתוח. ההתעלמות מיישום הנוהל ממחישה את חולשת ועדות הכנסת כגוף מחוקק. נציגי הגוף המבצע הם הקובעים, והם החליטו לא ליישם את הנוהל שקבעו על מכרז הילדים החולים. החברים בוועדות יכולים להתכנס ולדבר, אך מי שקובע הוא הגורם המבצע, הכופה רצונו על הוועדות. והגורם המבצע מעוניין במכרז כחלק ממדיניות ההפרטה.
התרחשות זו מעידה על האופי הבלתי דמוקרטי של ההתנהלות. וח"כ עמרם מצנע ציית במקום להשתמש בסמכויותיו כמחוקק הריבון.

חברי ועדת החינוך המשיכו וקיימו ישיבות, שתיים מהן עם הוועדה לזכויות הילד בראשות ×—"×› אורלי לוי אבקסיס. (ישיבות בתאריכים 15 ביולי 2014 וב-12 באוגוסט 2014) ( ישיבה ב-15 ביולי בשם: יישום חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001 – נוכח המכרז החדש.) (ישיבה ב-12 באוגוסט פרוטוקול החינוך, התרבות והספורט, מספר 260 מתאריך 12/08/2014)

הישיבות עסקו בהרעה בתנאי המכרז. מתברר שהתנאים במכרז שפורסם לא הבטיחו איכות חינוך לילדים החולים ובתוכם אלה מהחינוך הרגיל שהם מרבית הילדים. העמותה שהתמחתה בעניין הגישה הצעות לתיקון המכרז. חלק תוקן. ח"כ אורלי לוי אבקסיס ביקשה לעצור את המכרז בשל הרעת התנאים שבו. היקף סל השעות במכרז החדש הוא 175000 שעות מורים ו-15000 שעות סיוע. לעומת זאת במכרז קודם, ההיקף היה 210000 שעות מורים ו-20000 שעות סיוע. כמו כן, אמרה כי סל השעות לתלמיד, בשלבי החינוך השונים, הוקטן.

היה ברור שצמצום שעות ההוראה של התוכנית, משמעותו טיפול גרוע בילדים החולים.

נוסף לכך, ח"כ אורלי לוי אבקסיס ציינה כי הורידו את רמת הדרישות למנהל הפרויקט. לפי המכרז החדש הוא צריך להיות רק בעל תואר אקדמי בחינוך, או במינהל החינוך, לא משנה איזה, עם ניסיון של 5 שנים בלבד. המכרז החדש יתיר להפעיל בנות שירות לאומי, חיילות. הפעלה כזו תחבל באיכות השירות לילדים החולים.
ח"כ אורלי לוי אבקסיס הבהירה שאפשר היה להכניס במכרז סעיף עדיפות לניסיון מצטבר וידע. אך משרד החינוך לא עשה זאת. גם הקריטריון לזכייה במכרז העניק עדיפות למחיר ולא לאיכות. המכרז הציע 60% למחיר ו-40% לאיכות.

ח"כ אורלי לוי אבקסיס הציעה לבטל את המכרז הזה כמו את קודמו ובינתיים להאריך את המכרז הקיים. זאת עד לדיון בעניין והבנת שיקולי משרד החינוך. עמרם מצנע העלה את הרעיון להמליץ למשרד החינוך לדחות את המכרז בשנה. זאת לאור ההבנה כי כניסה של זכיין חדש לטיפול בילדים החולים בשלב הנוכחי, עלולה לחבל באיכות השירות. (עמ' 30 בפרוטוקול)

חברי ועדת החינוך והורים לילדים חולים עדיין האמינו שלפירון ולמצנע חשובה איכות הטיפול בילדים החולים, אך ישיבת ועדת החינוך שהתכנסה ב-27 באוקטובר 2014 פוגגה את האשליות. בישיבה זו הודיע מצנע, להפתעת הנוכחים בישיבה, כי נבחר זכיין:
"מי שזכה במכרז ×–×” עמותת אורט העולמי. הם שזכו. אני יודע את ×–×” מהמנכ"ל שהתקשר אלי ועדכן אותי הבוקר. " ……התגובות בוועדה היו: "עבדו עלינו". "הולכנו שולל" (ראו דברי ×—"×› משולם נהרי והתגובות הנדהמות לכך בעמ' 17.)

ב-14 בינואר 2015 נערכה ישיבת מעקב בוועדת החינוך על העברת האחריות מעמותת תלל"ים ל"קדימה מדע". זאת לאחר שב-1 בינואר החלה לפעול, אך הורים רבים התלוננו על בעיות. יו"ר ועדת החינוך ח"כ עמרם מצנע אמר בסיום הדיון "את קדימה מדע הכרתי כאשר הם זכו במכרז ואני נאבקתי שלא יהיה מכרז. בסופו של דבר אני שמח שהמכרז התקיים כי מהיכרות עם האנשים והיכולות של "קדימה מדע", יש סיכוי מאוד גדול שהשירות ילך וישתפר. אנחנו נמשיך לעקוב ולבחון את הדברים ולראות שהטיפול שניתן לילדים יהיה מיטבי".
עמרם מצנע יו"ר ועדת החינוך התנהל באופן לא החלטי, ולמרות הדיבורים על חשיבות איכות הטיפול בילדים החולים התיר בסופו של דבר קיום מכרז שתנאיו הורעו, מה שלא מבטיח טיפול מיטבי בילדים.

גוף חדש קיבל את הזכיינות על כל הילדים החולים המרותקים לביתם בכל רחבי המדינה. למשרד החינוך היה ברור שייקח זמן עד שגוף זה ירכוש ניסיון ויתמחה בטיפול בילדים החולים. נתנו לו שנה עד ארבע שנים ללמוד את הנושא. כך דיווחה אם לילד חולה שדיברה ב-24 בינואר 2015 עם הפיקוח במשרד החינוך. האם טובת הילד החולה עומדת לנגד עיני משרד החינוך בהסכימו לתת לגוף הזכיין ארבע שנים ללמוד את נושא הילדים החולים? האזרח מן השורה מצפה שמשרד החינוך ידאג לחינוך איכותי לתלמידים, גם כשהם חולים, לא להפיכתם לשפני ניסיון.

במצב הנוכחי הורים רבים מתוסכלים. ילדיהם אינם לומדים. מורה לא מגיע לביתם ללמד את ילדם החולה. לפי מידע במכתב ששלחה מנכ"לית משרד החינוך לח"כ תמר זנדברג, הגוף החדש "קדימה מדע" מטפל בכ-830 תלמידים חולים. רק 26 תלמידים חולים עדיין לא מקבלים שירות מגוף זה.איך נתונים אלה מסתדרים עם המידע שבמדינה יש כ-3500 תלמידים חולים המרותקים לביתם?

ההתנהלות הפתלתלה של שר החינוך, שגרמה לקידום מכרז שתנאיו הורעו, הובילה להפקרת ילדים חולים רבים.

יש מקום לחזור ולקדם הצעת-חוק שתגן על איכות חינוכם של הילדים החולים שגורלם המר. בסופו של דבר, הם חלק ממערכת החינוך וזכאים ללמוד כמו ילדים בריאים.

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , ,

12 Responses to “מכרז משרד החינוך מתקופת שי פירון שתנאיו הורעו פגע בלימודי הילדים החולים”

 1. אמא לילד חולה הגיב:

  כל כך לא מפליא אותי מה שכתבה דליה בלומנפלד המופלאה. לצערי למשרד החינוך לא אכפת מהילדים, השיקולים שלהם הם כלכליים ול״זרוק״ את הילדים מבלי להפעיל שיקול דעת, לפקח ולתת את הטוב ביותר.
  התקציב של משרד החינוך הוא השני בגודלו אחרי תקציב הביטחו אז כסף בטח שלא חסר…
  מנכ״לית משרד החינוך אומרת שהכל בטיפול ואני שואלת איזה טיפול? של זכיין, שמגדיר עצמו כחברת הייטק, ללא יכולות פדגוגיות וללא הבנה של צרכי הילדים..
  האגף לחינוך מיוחד נכשל בתפקידו וכדאי מאוד שיתקנו את המעוות ויפה שעה אחת קודם…
  ״קדימה מדע״ צריכה להפסיק לתת שירות במיידי
  והגיע הזמן שיתחילו לדאוג לילדים…

 2. דליה הגיב:

  בשיטת המכרזים אפשר לפרסם מדי כל זמן מה מכרז עם תנאים ההולכים והופכים גרועים יותר. כמה מעגלי מכרזים בהרעת תנאים ומשרד החינוך מסיר מעליו את האחריות לילדים החולים. במקום שמשרד החינוך יממן את לימודי התלמידים החולים, ההורים יממנו אותם כי משרד החינוך לא מתפקד כראוי בעניין. כדי להימנע מכך, יש לקדם את חוק חינם לילדים החולים ולהכניס בו תוכן שימנע תופעה זו.

 3. שרון הגיב:

  פטנט מצוין של משרד החינוך להסרת אחריות מטיפול בילדים ×”×›×™ חולים…
  לפרסם מכרז רע, לתת לזכיין שאין לו שמץ של מושג מה קורה, להרשות שבועיים של חפיפה, שלא מספיקה לכלום ובסוף להגיד : נמזער נזקים, לא ידענו שזה כל כך מסובך, אנחנו עובדים על ×–×”, סבלנות…
  אמצע שנת לימודים? לא נורא…
  הילדים נפגעו? ×™×”×™×” בסדר…
  ההורים מפחדים להתלונן, המורים מפחדים להתלונן
  הילדים סובלים
  והכל ממשיך כרגיל…

 4. אדם שאיכפת לו הגיב:

  כדאי להבהיר: ניסוח המכרז הצביע על כוונה ברורה של משרד החינוך למנוע מעמותת תללים (שעיסוקה היחיד היה טיפול בילדים מרותקים לביתם) אפשרות לקחת חלק במכרז. לדוגמא, המכרז לא איפשר העסקת מורים שהתמחו בחינוך יחידני -זה ענף החינוך הרלבנטי לילדים בביתם (חינוך פרטי ומתאם לכל ילד בהתאם למצבו הבריאותיף הנפשי והחברתי), וקבע שרק מורים בעלי רקע של הוראה בבתי ספר יוכלו ללמד ילדים מרותקים. וזו רק דוגמא אחת לכוונת המכרז למנוע מ"תללים" שהתמחתה במשך שנים בתחום החינוך היחידני ופיתחה מערכות הדרכה, מערכות מעקב, פיקוח וניהול החינוך היחידני. מדובר על כן בשילוב קטלני של חוסר מקצועיות בתחום החינוך וכוונות שלא ממין העניין לסילוק עמותת "תללים" מהמשכת עבודתה הברוכה, שזכתה בציונים לשבח מהתלמידים, מההורים, ממנהלי מערכת החנוך הקודמים וכן מהקהילה הבינלאומית ומגורמים ישראליים (כגון ועדת פרסי המצוינות בתרומה חברתית של חברת "טבע". ראוי לבחון, אולי באמצעות ועדה ציבורית מה היו השיקולים שהביאו את משרד החינוך לרקוח מכרז קלוקל לא מקצועי הפוגע בתלמידים מרותקים.

 5. חשוב שכל הורה ידע הגיב:

  ביקור באתר תללי"ם מלמד שהעמותה ממשיכה בפעילותה למען התלמידים החולים באמצעות למידה מרחוק.

  כדי לאפשר הבאת הוראה איכותית בכל מקצועות הלימוד לכל בית בישראל הקימה תללי"ם כבר בשנת 2000 את בית הספר הווירטואלי הראשון מסוגו לתלמידים חולים בבית.

  פעילות זאת נמשכת גם כיום .
  מערך קורסים סינכרוניים ושעורים פרטיים לגילאי גן – י"ב עומד גם כיום בחינם, ללא כל עלות, לרשות התלמידים.
  כל תלמיד יכול לבחור את הקורסים בהם ישתתף לפי צרכיו, יכולתו ומצבו הלימודי.

  חשוב להביא מידע זה לידיעת ההורים של כל תלמיד חולה, וגם של התלמידים אשר אינם זכאי לתמיכת המדינה בהתאם לחוק חינוך חינם לתלמיד החולה, כמו אותם תלמידים הנעדרים לסרוגין מהלימודים בגלל מחלה כרונית.

  בימים אלו בהם סל הסיוע של התלמידים צומצם, הלמידה באמצעות תללי"ם בלמידה מרחוק מאפשרת להעשיר את התמיכה הלימודית בשעות הוראה איכותיות נוספות.

  ההורים מוזמנים לפנות ישירות אל העמותה ולקבל סיוע בלמידה מרחוק לילדם החולה.

 6. ברק הגיב:

  שלום,
  כתבתי בהקשר נושא הכתבה לא מעט, ברשותכם אזכיר לכולנו את ההתנהלות המבישה של מדינת ישראל ונציגתה לצורך העניין- משרד החינוך.
  הכל החל ביום אחד פעם אחת לפני כ-25 שנים, השנה 1990 , ביוזמת משרד החינוך הוקם גוף חינוכי שייתן מענה לילדים חולים ומרותקים והנעדרים ממערכת החינוך בשל מחלתם. הגוף החינוכי שהוקם נקרא תללי"ם (תמיכה לימודית לתלמידים מרותקים).
  בתחילת דרכו נתן שרות גוף זה, להזכירכם כחלק ממערכת החינוך, לעשרות בודדות ועם חלוף הזמן לאלפים מדי שנה.
  בשנת 2000 הופרט הגוף החינוכי ונהיה לעמותה רשומה במדינת ישראל "עמותת תללי"ם".
  גוף חינוכי שכבר צבר עשר שנות ותק וניסיון (1990-2000)ושם לעצמו למטרה "לחבר את התלמיד לצד הבריא של החיים- ללימודים".
  שאר קורותיו של גוף זה פרושות ברחבי הרשת, הצלחתו בהצלחת תלמידיו צרובות בדפי ההיסטוריה של מדינת ישראל.
  25 שנות ניסיון שבאחת הועלו על המוקד ונשרפו באש היוקדת של מנהל עסקים וגחמות של רשעות.
  הדעת אינה מסוגלת להבין את שקרה, כמו גל רשע שמחה את הכל וקבר אותו תחת חול גס וריסק אותו לאבק.
  זעק הארגון על העוולה שבפגיעה בתלמיד החולה לאור המכרז החדש, זעקו תלמידיו, זעקו הוריהם, זעקו אזרחי ישראל, זעקה אילמת.
  בחרה מדינת ישראל להעלות על מזבח הקורבן, את הקורבן הלא נכון, את קורבן אזרחיו.
  וקברניטי המדינה, שריה מנהלי המשרדים ואגפיה השונים? נעלמו, התפוגגו, בחרו לטמון את עצמם בצלחת הסלמון המעושן ובכוס המים במסיבת הקוקטייל הבאה.
  הוזכרו בכתבה ארגונים נוספים, לבי עליהם, אני מקווה שהקרבת עמותת תללי"ם תביא להם לפחות את הנחמה שאולי הם יצלחו את הגשר הנשכני ויזכו לפטור ממכרזים.
  כארח מדינת ישראל, אינני יודע כבר אם נחמץ לבי בקרבי או נאגר כעס בעצמותיי, הבערה קיימת קולי אחד ואני תקווה שיצטרפו אליו קולות רבים נוספים ויחד אולי נצליח לזעזע אחת ולתמיד את ההתנהלות המבישה של קברניטי המדינה.
  כתב נתן אלתרמן "והארץ תשקוט, עין שמיים אודמת, תעמעם לאיטה על גבולות עשנים, ואומה תעמוד – קרועת לב אך נושמת לקבל את הנס, האחד, אין שני…"
  להיכן ×–×” נעלם? אני עדיין ממתין לנס….
  זעקי ארץ אהובה כי בנייך כאן נרמסים, והילד החולה? המשפחה המלווה אותו שיודעת רגעי חסד בין מתן תרופה למתן טיפות והזרקות, בחולי מטפלים בתרופות, בחולי נפשי מטפלים גם בשיחות, ובתלמיד החולה מטפלים גם בספרים ומחברות.
  זעקי ארץ אהובה כי תלמידייך כאן נהרסים!
  להיות מנהיג מדינה, שותף להנהגה וכדומה מסתבר קל מאד, אחריות אישית? מילה גסה שהנענש ממנה הוא זה ששמך שם למעלה, בעצם מה איכפת לך?
  גשם יורד כלפי מטה והלוא אתה מנהיג יקר מעל לעננים…..

 7. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  ברק היקר ליבנו נשבר לקרוא את מילותייך.
  אנשים רבים יודעים על הבעיה הזאת, כולם נושאים עיניים לעבר כסא שר החינוך ומחכים לראות מי ×™×’×™×¢ ויעשה שינוי חיובי, שינוי אמיתי במערכת רקובה…

 8. ברק הגיב:

  שלום לך אנונימי, אכן נקווה למפנה חיובי ומהר.
  חובתנו המוסרית לא להניח לנושא להתפוגג.
  ערב יום הזכרון לשואה, נרכין ראשנו בכבוד ונכבד את זכר קורבנות קלגסי הנאצים.

 9. יהושע ידין הגיב:

  יאנוש קורצאק אמר:
  זכאי הילד ליחס של כובד ראש לענייניו. לדיון צודק בהם. עד עתה היה הכל תלוי ברצונו הטוב של המחנך / משרד החינוך , ברוחו הטובה או הרעה עליו. מהילד נשללה זכות המחאה. עלינו לשים קץ לעריצות.

 10. לקראת הענקת פרסי ישראל השנה הגיב:

  כתב ×—"×› לשעבר זבולון אורלב על תללי"ם: את המלצתי למתן פרס ישראל לעמותה נתתי לראשונה בדיון שהתקיים בישיבתה המשותפת של ועדת החינוך, התרבות והספורט וועדת הכספים ביום שלישי ×’' בסיוון התשס"ו (30 במאי 2006) בשעה 9:00. על סדר היום: פרק ט"×– – שונות – סעיף 59 מתוך הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת 2006. ונושא הישיבה ×”×™×” ישום חוק , חוק חינוך חינם לתלמידים חולים , חוק שעמותת תללי"ם מיישמת עבור תלמידי ישראל כולם מאז 1990.
  החוק המחייב את המדינה למתן שרות ×–×” "חינוך חינם לילדים חולים" נחקק ב-2001.. ואלו היו דברי באותה ישיבה: …………….."כאמור, החוק ×”×–×” עבר בכנסת ×”- 15, למגינת לבה של הממשלה ובתמיכה של כל חברי הקואליציה גם בוועדת החינוך וגם במליאה. ×–×” חוק שיזם אותו חבר הכנסת עוזי לנדאו, שלא הצליח להעביר אותו לא בכנסת ×”- 12, לא ב- 13 ולא ב- 14, אלא בכנסת ×”- 15. הייתה לי זכות להיות יושב ראש ועדת החינוך שהעביר את החוק ×”×–×”. החוק ×”×–×” הוא הכרחי. הילדים הראשונים שזקוקים לזכות של חינוך הם הילדים החולים. לילד בריא יש הרבה אלטרנטיבות אחרות – לילד חולה אין שום אלטרנטיבה אחרת. לכן אם יש לילד זכות במדינת ישראל ללמוד חינם ×–×” קודם כל הילד החולה. זאת הייתה התפיסה הבסיסית, ולכן ניסינו להגן על כך………….
  אני יכול להעיד שעמותת תללים עשתה שירות בלתי רגיל לילדים החולים במדינת ישראל בשעה שהמדינה עוד הייתה רדומה. העמותה באמת עוררה את הנושא הזה, היא טיפלה ועשתה מעשה ויש לי הרבה אהדה. אגב, אני בטוח שאין עמותה אחרת במדינת ישראל שיכולה להתמודד עם עמותת תללים בניסיון, ביכולת, בסגל המורים שעוסקים בנושא הזה, במכשור, תללי"ם עשתה עד היום שירות מצוין, ואין עמותה אחרת שיכולה לתת את אותו טיב שירות”.
  עמותת תללי"ם צריכה לקבל פרס ישראל. אם לא עמותת תללי"ם אני לא יודע אם היינו יושבים כאן היום ודנים על החוק ×”×–×”. יש לה זכות גדולה שהיא ייסדה את המפעל ×”×–×” ב- 10 אצבעות; היא הקדימה את הממסד, היא הקדימה את חברי הכנסת, היא הקדימה את כל מדינת ישראל, ואני לא רוצה להזכיר את כל רשימת האישים הרחבה. תפקידן של עמותות הוא לפעמים להיות זרז, להיות לחץ. אם אנחנו נבטל את הביטול, והחוק ייכנס לתוקפו, ×–×” ×™×”×™×” ×”×—×’ של עמותת תללי"ם שיכולה עכשיו לחפש משימות נוספות ולהוסיף על החוק…….
  ואכן גם היום תללי"ם למרות שאיננה פועלת יותר בבתי התלמידים החולים מטעם מדינת ישראל הנהלת עמותת תללי"ם לא נחה על שמריה וממשיכה להציע שרותי למידה מרחוק לכל תלמיד חולה בישראל!

 11. ברק הגיב:

  לחדד את שנכתב מעלה, תללי"ם ממשיכה להעניק סיוע באמצעות בית הספר הווירטואלי שלה- http://tlalim.co.il/story.asp

 12. […] בתקציב המכרז לא בכסף ולא בשעות (מה שמנוגד לדבריה של ×—"×› אורלי לוי אבקסיס בישיבה קודמת שנקבה בהרעת בתנאי התקציב האחרון לעומת […]

Leave a Reply