אוניברסיטת חיפה תשנה את התקנון המגביל את חופש ההפגנה

בעקבות דיון על ערעור סטודנטים, מרצים והאגודה לזכויות האזרח, שנערך בבית המשפט העליון נגד פסק דין שהתיר לנשיא אוניברסיטת חיפה להגביל את חופש ההפגנה, האוניברסיטה תשנה את התקנון

בעקבות הביקורת החריפה של העליון על הפגיעה בחופש הביטוי אוניברסיטת חיפה תשנה את התקנון המגביל.

בדיון שהתקיים ביום שני 9 במרץ בבית המשפט העליון בערעור נגד תקנון הפעילות הציבורית של אוניברסיטת חיפה, מתחו שופטי העליון ביקורת על התקנון ומדיניות האוניברסיטה, אשר פוגעת באופן גורף בחופש הביטוי בקמפוס.

במהלך הדיון ציינה השופטת אסתר חיות, כי קיומם של אירועים ציבוריים בקמפוס צריך להיות עניין מובן מאליו, וכי פגיעה בחופש הביטוי לא יכולה להיות כה גורפת ועליה להיעשות במתכונת מידתית יותר, כדבריה, ב"עבודת יד". מלבד השופטת חיות ישבו בהרכב גם השופטים מלצר והנדל.

המערערים, סטודנטים ומרצים מאוניברסיטת חיפה, יחד עם האגודה לזכויות האזרח, דורשים מבית המשפט לבטל את הסעיף בתקנון הפעילות הציבורית של האוניברסיטה, לפיו "הנשיא, לאחר שהתייעץ עם הרקטור, סגן הנשיא למינהל ודיקן הסטודנטים, מוסמך להורות על הפסקה או מניעה של כל פעילות ציבורית למשך זמן מוגבל, וכן על נקיטת אמצעים שיראו לו מתאימים לשם כך". התקנון מגדיר "פעילות ציבורית" כ"פעילות פוליטית, חברתית, תרבותית, בידורית או אקדמית (למעט הוראה) כלשהי, לרבות עצרות, הפגנות, הרצאות, הפצת כרוזים, הצבת דוכנים, הקרנת סרטים, וכל פעילות ציבורית אחרת (לרבות במתחם סגור) למעט פעילות המתקיימת מטעם יחידות האוניברסיטה בלבד."

בארבע השנים האחרונות, מאז שנקבע התקנון החדש, עשתה האוניברסיטה שימוש נרחב בתקנות להשתקת פעילות פוליטית, כל אימת שהתרחש אירוע שהוגדר כ"חריג" : מבצע עופרת יצוקה בשנת 2009, אירועי משט המרמרה בשנת 2010, אירועי יום הנכבה בשנת 2011 ומבצע עמוד ענן בשנת 2012.

לדברי עו"ד שרונה אליהו-חי מהאגודה לזכויות האזרח, המייצגת את המערערים, "בשנים האחרונות ניכרת מגמה ברורה של פגיעה בחופש הביטוי של סטודנטים באוניברסיטת חיפה, ובפרט, ניסיונות השתקה של דעות מיעוט בקמפוס. חופש הביטוי הוא מרכיב בסיסי בשלטון דמוקרטי, ולאוניברסיטאות אין בעלות על הזכות לממשו."

לדברי מחמד ח'לאילה, אחד ממובילי מאבק הסטודנטים, "בשנים האחרונות חווינו כרסום מתמשך בחופש הביטוי באוניברסיטה. חלק מהאירועים שיזמנו בוטלו על ידי ההנהלה, ולאחרים כלל לא ניתן אישור. אני חושב שכל מוסד אקדמי צריך לטפח ולעודד שיח חופשי ומרחב רב תרבותי, אבל באוניברסיטת חיפה, לצערי, יש פער גדול בין ההצהרות היפות למציאות בפועל".

לערעור (PDF) http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/03/hit1775.pdf

הודעה מהאגודה לזכויות האזרח

Tags: , , ,

Leave a Reply