אוניברסיטת חיפה – בית המשפט העליון ידון בחופש ההפגנה בקמפוסים

פסק-דין התיר לנשיא אוניברסיטת חיפה להגביל פעילות פוליטית בקמפוס. האגודה לזכויות האזרח, יחד עם סטודנטים ומרצים של אוניברסיטת חיפה הגישו ערעור. הדיון יתקיים ביום שני 9 במרץ

ביום שני 9 במרץ, ידון בית המשפט העליון בערעור על פסק דין שהתיר לנשיא אוניברסיטת חיפה להגביל באופן גורף פעילות פוליטית בקמפוס. הדיון יתקיים בפני השופטים חיות, מלצר והנדל.

המערערים, סטודנטים ומרצים מאוניברסיטת חיפה, יחד עם האגודה לזכויות האזרח, דורשים לבטל את הסעיף בתקנון הפעילות הציבורית של האוניברסיטה, לפיו "הנשיא, לאחר שהתייעץ עם הרקטור, סגן הנשיא למינהל ודיקן הסטודנטים, מוסמך להורות על הפסקה או מניעה של כל פעילות ציבורית למשך זמן מוגבל, וכן על נקיטת אמצעים שיראו לו מתאימים לשם כך".

התקנון מגדיר "פעילות ציבורית" כ"פעילות פוליטית, חברתית, תרבותית, בידורית או אקדמית (למעט הוראה) כלשהי, לרבות עצרות, הפגנות, הרצאות, הפצת כרוזים, הצבת דוכנים, הקרנת סרטים, וכל פעילות ציבורית אחרת (לרבות במתחם סגור) למעט פעילות המתקיימת מטעם יחידות האוניברסיטה בלבד."

בארבע השנים האחרונות, מאז שנקבע התקנון החדש עשתה האוניברסיטה שימוש נרחב בתקנות להשתקת פעילות פוליטית, כל אימת שהתרחש אירוע שהוגדר כ"חריג" : מבצע עופרת יצוקה בשנת 2009, אירועי משט המרמרה בשנת 2010, אירועי יום הנכסה בשנת 2011 ומבצע עמוד ענן בשנת 2012.

לדברי עו"ד שרונה אליהו-חי מהאגודה לזכויות האזרח, המייצגת את המערערים, "בשנים האחרונות ניכרת מגמה ברורה של פגיעה בחופש הביטוי של סטודנטים באוניברסיטת חיפה, ובפרט, ניסיונות השתקה של דעות מיעוט בקמפוס. אני מקווה כי שופטי העליון יבהירו כי חופש הביטוי הוא מרכיב בסיסי בשלטון דמוקרטי וכי לאוניברסיטאות אין בעלות על הזכות לממשו."

לעיון בערעור

הודעה מהאגודה לזכויות האזרח

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Leave a Reply