חדו"ש – מהפכה בנהלי הכשרות של הרבנות הראשית

יותר להקרין, לצלם ולהשמיע מוסיקה באירועים בבתי מלון בשבת. תותר הצבת אשוח בחגי סוף השנה האזרחית. נהלים חדשים שפרסמה הרבנות מבטלים איסורים שאינם קשורים לכשרות המזון. הנהלים החדשים בעקבות מאבק העמותה לחופש דת ושוויון (חדו"ש)

מנכ"ל חדו"ש (עמותה לחופש דת ושוויון) הרב עו"ד אורי רגב: "אחרי עשרות שנים, בא הקץ לכפייה הדתית של הרבנות בענייני שבת וכריסטמס. נהלי הכשרות של בתי מלון, אכסניות ואולמות, עומדים לראשונה בחוק ובאמת עוסקים רק בכשרות"

נהלי הכשרות החדשים שפרסמה הרבנות הראשית לבתי מלון ואכסניות מבטלים את האיסור על צילום, הקרנה והשמעת מוסיקה, באירועים הנערכים בשבת ואת החובה שבדלפק הקבלה של המלון ובקופה יעבדו רק לא יהודים. כן מבטלים הנהלים החדשים את האיסור העל שימוש בסמלי חג נוצריים, דוגמת עצי אשוח, בבתי מלון ובאולמות אירועים בתקופת ראש השנה האזרחית. עד עתה איימה הרבנות בשלילת אישורי הכשרות ממלונות שלא צייתו לדרישות אלה.

על הנהלים החדשים החליטה מועצת הרבנות הראשית, בעקבות שורת פניות של חדו"ש. מנכ"ל חדו"ש הרב עו"ד אורי רגב איים בפניה לבג"צ אם לא יבוטל הנהלים הקודמים והבלתי חוקיים. רגב הביע שביעות רצון עמוקה משינוי הנהלים ואמר ש"הגענו לראשונה למצב שבו נהלי הכשרות של בתי מלון ואכסניות עומדים בחוק והם באמת עוסקים רק בכשרות ולא בכפייה דתית בענייני שבת וכריסטמס".

תחילת הפרשה בהכרזה של השר לשירותי דת נפתלי בנט וסגנו הרב אלי בן דאהן, שניהם מהבית יהודי, על הקמת משטרת כשרות בדצמבר 2013. בעקבות ההכרזה פנה הרב רגב אל השניים ואל היועץ המשפטי לממשלה עו"ד יהודה ויינשטיין בדרישה שיפעלו לעצור את עבירות החוק, שמבצעת הרבנות הראשית עצמה בנושאי הכשרות. רגב התייחס לנהלי הכשרות לבתי מלון ואכסניות ולאולמות אירועים, בהם קבעה הרבנות הראשית תנאים הקשורים לשמירת שבת ואיסור על שימוש בסמלים נוצריים, בלי שום קשר לכשרות המזון.

דרישת הרבנות נעשתה בניגוד לחוק איסור הונאה בכשרות הקובע ×›×™ ״במתן תעודת הכשר יתחשב הרב בדיני הכשרות בלבד״. כן היא נעשתה בניגוד לפסיקות בג"צ שהבהירו שבמתן תעודת הכשרות תביא הרבנות בחשבון רק שיקולי כשרות ולא שיקולים כמו שמירת שבת או צניעות. רגב מציין ×›×™ "בית המשפט מתייחס לנושא עריכת חגיגות סילבסטר, הצבת ×¢×¥ אשוח, הפעלת מוסיקה ומיקרופון בשבת, העסקת עובד יהודי בקופת המלון בשבת וכד׳ – ודוחה מפורשות את הגישה לפיה מעשים ופעולות אלה מאפשרים לרבנות לשלול את תעודת הכשרות בגינם". התערבות חדו"ש נדרשה בין היתר משום שבתי המלון עצמם לא העזו להתמודד עם סחטנות הרבנות, מחשש לתגמול וענישה.

מכתבו של רגב פתח תהליך ממושך שארך יותר משנה. במהלכו נדרשה הרבנות לבחון מחדש את חוקיות דרישותיה. בשבוע שעבר הודיע היועץ המשפטי של הרבנות הראשית עו"ד הראל גולדברג לרגב כי בעקבות פניית חדו"ש אישרה מועצת הרבנות הראשית שורת שינויים בנהלים. ואלה השינויים העיקריים:

  • בוטל האיסור על השימוש במכשירי וידאו, אוודיו וכלי × ×’×™× ×” בשעת אירועים הנערכים בבתי מלון בשבת, להוציא בשעה שבה מוגש מזון.
  • בוטלה החובה שקליטת אורחים, עזיבתם וקבלת תשלומים יתבצעו רק על ידי לא יהודים ובצנעה. מעתה יחול הכלל ×”×–×” רק על פעולות הקשורות בהזמנת מזון ותשלום עבורו.
  • בוטלה החובה להתקין מערכת פיקוד שבת בכל מעלית. מערכת כזו תהיה חובה רק במעלית שמובילים בה מזון.
  • בוטל האיסור על השימוש בסמלי ×—×’ נוצריים, דוגמת הצבת ×¢×¥ אשוח בכריסטמס ובסילבסטר. האיסור ×”×–×” הוסר גם מנוהל אולמות השמחות.

מנכ"ל עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון הרב עו"ד אורי רגב אמר בתגובה ש"משמעות ההחלטה דרמטית. מעתה יוכלו ישראלים וקבוצות תיירים לקיים כנסים ואירועים בסופי שבוע ללא מגבלות על צילום, הקרנת סרטונים ומצגות והשמעת מוסיקה. כן, שמנו קץ לתופעה ההזויה שבה בתי מלון אינם יכולים לכבד את קבוצות הצליינים המגיעים ארצה בהמוניהם בסוף השנה האזרחית בהצבת עץ אשוח".

לדברי רגב, "יש לברך על שהיועץ המשפטי לממשלה והמשרד לשירותי דת הבהירו לרבנות הראשית שהחוק הישראלי חל גם עליה ונהליה אינם יכולים לעמוד בניגוד לחוק. חדו"ש", הדגיש רגב, "תעקוב ותוודא שהנהלים החדשים מיושמים. לא נהסס לעתור לבג"צ אם נגלה שהנהלים השתנו, אבל המציאות לא".

נוהל כשרות בבתי מלון ישן נוהל כשרות בבתי מלון חדש
13 סעיפים בנושא השבת  9 סעיפים בנושא השבת
אירועים הנערכים בשבתות וחגים יערכו ללא הסרטה, צילומים ומוסיקה.  יותרו הסרטה, צילומים ומוסיקה, באירועים בשבתות וחגים. איסור רק בשעת הגשת האוכל. 
איסור על סמלים לסילבסטר וכריסטמס, דוגמת ×¢×¥ אשוח. האיסור על סמלים של ×—×’×™ הגויים, כולל ×¢×¥ האשוח, בוטל בנוהל הכשרות של בתי מלון וגם בנוהל של אולמות ארועים. 
קליטת אורחים, עזיבה ותשלומים יבוצעו רק על ידי גויים ובצנעה.  רק רישום הזמנות מזון ותשלומים על מזון יבוצעו על ידי גויים ובצנעה.
מערכת פיקוד שבת בכל מעלית. מערכת פיקוד שבת רק במעליות שבהן מובילים מזון בשבת. 

הודעה מטעם חדו"ש

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , ,

One Response to “חדו"ש – מהפכה בנהלי הכשרות של הרבנות הראשית”

  1. אופק הגיב:

    אני מבין שמשום מה מאד חשוב לחדו"ש שחרדים יפסיקו ללכת לבתי מלון בארץ בסופי השבוע אבל ×–×” לא יעזור להם. בתי המלון ימשיכו באותם הפרקטיקות, ואולי אף קשוחות מהן, על מנת לעמוד בדרישות מוסדות "המהדרין" שיחליפו את הרבנות הראשית שהופכת במחי יד לבלתי רלוונטית. כרגיל, הדרך לגהנום רצופה כוונות טובות…

    עמותת חדו"ש צריכה להפסיק להתערב בשיקולי מוסדות הדת במדינה ולמצוא את הדרכים לתמרץ בתי מלון לוותר על תעודות כשרות לחלוטין.

Leave a Reply