postpass act=ul view postpass עבודה שחורה » התנועה לאיכות השלטון עתרה לבגצ נגד הארכת רישיונות חיפוש גז

חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

התנועה לאיכות השלטון עתרה לבגצ נגד הארכת רישיונות חיפוש גז

נושאים חדשות, כלכלה ותקציב ב 21.01.15 0:04

התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג"צ כנגד שר התשתיות, האנרגיה והמים, ח"כ סילבן שלום והממונה על הנפט במשרד התשתיות, Nobel Energy, אבנר חיפושי נפט ודלק קידוחים בבקשה למתן צו על תנאי לבטל את החלטת הממונה על הנפט להאריך רישיון חיפוש גז

התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג"צ בבקשה למתן צו על תנאי כנגד שר התשתיות אשר יורה לו לענות לבקשת הערעור של התנועה לאיכות השלטון לביטול החלטת הממונה על הנפט להארכת רישיונות חיפוש הגז.

התנועה מבקשת גם צו על תנאי אשר יורה על שר האנרגיה לנמק מדוע לא יקבל את ערעור התנועה ויבטל לאלתר את החלטת הממונה על הנפט להאריך את רישיון חיפוש הגז "רות C". זאת נוכח העובדה שהחלטה זו מנוגדות להוראות חוק הנפט, תשי"ב-1952, לאור האינדיקציות לכך שבעלות הרישיון לא עמדו בדרישות חוק הנפט, תשי"ב-1952 ובתוכניות העבודה שקבע הממונה על הנפט; נוכח התעלמותו של המשיב 2 משיקולי ריכוזיות הקבועים בהוראות חוק הנפט, תשי"ב-1952 ותכליותיהן; נוכח הפגיעה בטובת הציבור, בעקרונות צדק חלוקתי ובאמון הציבור ברשויות.

כן מבקשת התנועה לאיכות השלטון מבית המשפט ליתן צו ביניים, המורה למשיבות לחברות הקידוח להימנע מלהתחיל בקידוח ברישיון רות C או לחילופין להורות לחברות להגיש תגובתן ולקיים דיון דחוף.

התנועה לאיכות השלטון מגישה את העתירה כנגד שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים מאחר ושר האנרגיה הוא הגורם האמון על פיקוח וביקורת אחר התנהלותו והחלטותיו של הממונה על הנפט. החוק מקנה לו סמכות מעין-שיפוטית של ערעור על החלטות מסוימות של הממונה על הנפט. ככל רשות מנהלית אחרת, מוטלת על השר החובה להשיב לפניות המבקשות ממנו להפעיל את סמכויותיו, במיוחד כשאלו מוגשות על פי הליך של ערעור הקבוע בחוק. התעלמותו המוחלטת והנחרצת מערעור התנועה סותרת את רצון המחוקק וחותרת תחת הגשמת ייעודו כנאמן הציבור.

הימנעותו של השר מלהפעיל סמכויותיו לפי חוק כשמתבקש הוא – תמוהה היא והיא עולה כדי התפרקות מסמכות: "דווקא בנסיבות אלו, כאשר משרדו יצר מונופול יש מאין, על ידי מתן רישיונות אין ספור מבלי לשקול כלל שיקולי ריכוזיות; ודווקא מקום בו הממונה על הנפט חוטא לתפקידו כמפקח אחר זכויות הנפט ומאריך רישיונות לכאורה בניגוד לחוק – הציבור מצפה מהמשיב לתת עדיפות לאינטרס הציבור. ואולם, חלף זאת, תוקע משרדו של המשיב מקלות בגלגלי הרגולטורים האחרים."

שלושת מחדליו של שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים הנן הימנעותו ממתן תשובה, הימנעות משקילת הפעלת הסמכות והימנעות מביטול החלטת הממונה. את מחדלים אלו מבקשת התנועה לתקן, והכל בשם הגנה על אינטרס הציבור, אינטרס אותו היה על השר לשים לנגד עיניו אך כשל מלעשות כן.

הודעה מטעם התנועה לאיכות השלטון

נערך על ידי דליה
תגיות: , , , , , ,

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.