השימוש בעמותות להכשרת שרצים ציבוריים

בעקבות חקירות נושאי משרות בממשל על חשד בעבירות שוחד, מתייחס פרופ' הלל שמיד אל השימוש בעמותות להכשרת השרץ של העברת כספי ציבור שלא בדין, הפוגע באלפי עמותות העושות עבודתן נאמנה

אל תישאו את שם העמותות לשווא – השימוש בעמותות להכשרת שרצים ציבוריים

בשעה שדברים אלה נכתבים נחקרים עשרות אנשי ציבור נושאי משרות בכירות בממשל המרכזי והמקומי על עברות של קבלת שוחד ומתן שוחד, מתן טובות הנאה, שחימרמה והפרת אמונים ובהאשמות חמורות  שהדעת לא סובלת אותה במדינה מתוקנת. עם זאת, יצויין מיד כי החקירה בעניינם רק החלה והם בחזקת זכאים כל עוד לא הוכחה אשמתם.אישית,אני מאחל להם שייצאו זכאים וינוקו מהאשמות המוטחות בהם. בכך  יקלו עלינו אזרחי המדינה שטרם אבדה תקוותנו, והשחיתות השלטונית היא רק עננה חולפת ולא היו דברים מעולם.

עם זאת, לצערנו המציאות של השנים האחרונות מגלה מקרים רבים של שחיתות הן בצמרת הממשלתית והן בקרב רשויות השלטון המקומי. נזכיר שזה לא מכבר נעצרו עשרות בכירים באחת הערים הגדולות במדינת ישראל,ביניהם ראש עיר, שנשלח למעצר בית ממושך וטרם שב למקום עבודתו. במרבית מקרי השחיתות עולה פעם אחר פעם שהחשודים,שחלקם כבר נחשבים לעבריינים לכל דבר ועניין, משתמשים בעמותות הציבוריות ככלי המאפשר להם לבצע את זממם, בין אם ע"י העברת כספים בדרכים עקלקלות ולא כשרות ובין אם ע"י העסקת מקורבים להם התחייבו בטרם נבחרו לתפקידם. העמותות הפכו לכבישים העוקפים הנסתרים מהעין והמאפשרים לנציגי הממשל לבצע את זממם רחוק מעיניהם הלא פקוחות של  הרגולטורים המחוייבים בפיקוח על מעשיהם, ועל הפעילויות של העמותות. השימוש הזול והבוטה בעמותות להכשרת השרץ של העברת כספי ציבור שלא בדין ושלא לאור השמש, פוגע באלפי עמותות הפועלות בישראל אשר עושות את עבודתן נאמנה.

עמותות אלו המספקות שירותים לקשישים,לילדים בסיכון, למוגבלים,למשפחות החיות בעוני, לילדים הסובלים מלקויות למידה, לנשים שחוו אלימות פיזית, נפשית ומינית, ולאוכלוסיות רבות אחרות הנמצאות בשולי החברה הישראלית. רבים נוטים להגדיר אותן כאוכלוסיות מוחלשות אך למעשה הן חלשות כדי להתמודד עם מצבי הסיכון בהם הם נמצאים. העמותות האלו ממלאות את הריק שנוצר בעטיו של כשלון  הממשלה לספק את השירותים והמענים לצרכים של אוכלוסיות אלו. הן נכנסות לזירת אספקת השירותים בגין כשלון השוק החופשי,נציגה של האידיאולוגיה הניאו-ליברלית,לספק מענים הולמים לאלה שאין להם רשת בטחון המבטיחה את שלומם של המוחלשים והחלשים.לצד עמותות אלו המספקות את השירותים החברתיים השונים, פועלות עמותות שעניינן שמירה וקידום זכויות של אוכלוסיות אלו בדרך של חקיקה. מטרתן לעגן בחוק את זכויותיהם של עשרות אלפי אנשים שהממסד נוטה להתעלם מהם או  לא מעוניין להושיט להם סיוע ותמיכה.כל המירקם הזה של הארגונים, או לפחות רובו הגדול, פועל ומונע, בונה פידה, מאידיאולוגיה חברתית של עשיית צדק חברתי, תמיכה בחסרי היכולת, צמצום פערים ומתוך אמונה וערכים אישיים המבטאים את הרצון האלטרואיסטי של רבים מהם.העמותות האלו נסמכות ברובן על תקציבים ממשלתיים (כ48% מסה"כ הכנסותיהם), הכנסות עצמיות (כ-33%) ומגיוס כספים מהפילנתרופיה בישראל ובחו"ל.(כ-16% בממוצע).

להמשך קריאה

Tags: , , , , ,

Leave a Reply