הסכנות בחוק הלאום לדמוקרטיה ולעם היהודי בישראל ובעולם

חוק הלאום, אם יקודם, ינציח את שלטון הימין הקיצוני בישראל, יפגע בחוסנה של מדינת ישראל כדמוקרטיה וכבית הלאומי של העם היהודי כולו, ויחשוף אזרחים ישראלים רבים, ללא הבדל דת גזע ולאום, לפגיעה ממשית בזכויותיהם ובכבודם כבני אדם

מאת: נטע חוצן

[בוקסה=55676]להלן שני מקרי בוחן:
מקרה א': חוק יסוד הלאום
לנגד עינינו הולך ומתרקם מאמץ רב שלבי של הימין לנגוס בעם יהודי ולצמצם אותו כמעט בחצי. "חוק כבוד האדם וחירותו", כפי שהראיתי במאמר הקודם, מתעלם מזכויות יסוד אלמנטאריות, שבלעדיהן לא יכולה להתקיים דמוקרטיה סבירה. במגילת העצמאות כתוב: "מדינת ישראל תבטיח חופש דת, מצפון…", וכן "ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות". אבל סעיף ×–×” נעדר מ"חוק יסוד כבוד האדם וחירותו". לפיכך התבסס בית המשפט על סעיף 1 בחוק: "זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן-חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל". הפרשנות של בית המשפט בהתאם לסעיף 1 בחוק היא "ליבראלית" מדי עבור הימין הישראלי שעובר תהליכי הקצנה מואצים, בשורה של הצעות חוק הוא מנסה לכבול הן את ידי המחוקק והן את ידיו של בית המשפט מפני "ליבראליות מוגזמת" שתפגע כביכול בעם היהודי.

כמקרה מבחן ראשון נבדוק את דיני הנישואין בישראל, שנתונים לסמכותם הבלעדית של בתי-הדין הרבניים האורתודוכסיים. (לצורך הדיון אתרכז בהם ולא בממסד הדתי הלא יהודי). סמכות זו היא בעייתית הן במישור העקרוני והן במישור המעשי.
עקרונית – חופש דת ומצפון אמורים להבטיח את זכותם של כל אישה ואיש להינשא לבחירת/ בחיר ליבם. זכות זו אף מופיעה בהכרזה לכל באי עולם של האו"ם. מדינת ישראל איננה מאפשרת זאת. היא גם לא מאפשרת ליהודים לבחור ברב שישיא אותם ×›×™ הזרמים הרפורמים והקונסרבטיביים לא מוכרים כאן על פי חוק, והרי לנו פגיעה כפולה ומכופלת בחופש הדת והמצפון. פגיעה זו מעוגנת במפורש ב"חוק יסוד כבוד האדם וחירותו": שמירת דינים, סעיף 10: אין בחוק-יסוד ×–×” כדי לפגוע בתקפו של דין שהיה קיים ערב תחילתו של חוק-היסוד".
חוק הלאום על גרסותיו הידועות, מהדק עוד יותר את הבלעדיות של הממסד האורתודוכסי בקובעו שהמשפט העברי ישמש השראה למחוקק ולבתי המשפט. איזה משפט עברי? מי קובע מהם גבולותיו? על פי מבחן דיני הנישואים בישראל מדובר בטבעת מתהדקת של הפרשנות האורתודוכסית על חיינו.
מעשית – כך מוציאה ישראל מגדר היהדות מיליוני יהודים.
מאות אלפי(!) יהודים ישראלים נמצאים כיהודים בלתי כשרים ×¢"×™ הרבנות ונאלצים לנדוד מעבר לים כדי להינשא. מי שעמד מול פקיד משרד הפנים הבריטי ושמע את הערותיו בעניין מבין גם את הנזק החיצוני שנלווה לכך. עליהם יש להוסיף מיליוני יהודים רפורמים וקונסרבטיבים שמתרחקים מישראל ומתמיכה בה ושוב – פגיעה כפולה ומכופלת בחוזקה של מדינת ישראל ובכוחו של העם היהודי. צריך להודות שלימין יש חוצפה שלא תיאמן – גם מתהדר בלאומיותו ובזיקתו לעם היהודי, ובאותה נשימה מוציא לו את הנשמה.

מקרה ב' – זכויות קיבוציות – חופש ההתארגנות
אחד מטיעוני הימין נגד "חוק יסוד כבוד האדם וחירותו" והפרשנות המשפטית שלו – הוא הדגש הרב מדי על הפרט על חשבון הכלל הלאומי. ואכן החוק המקוצץ אינו עוסק באחד מעיקריה החשובים של הדמוקרטיה: איזון בין קבוצות הכוח ומניעת שלטון בכוח הזרוע וההון. אחת מזכויות היסוד שנועדו להבטיח השתתפות שווה של כל האזרחים היא זכות ההתארגנות. לא במקרה שותק המחוקק בעניין ×–×” – הרי מלכתחילה עמדו מעליו קבוצות כוח ודאגו לכוחן שלא ייפגע מהחוק. הרבנות האורתודוכסית היא אחת מאותן קבוצות שמייצגת מיעוט אבל שולטת על כל חלקי החברה היהודית בישראל, כפי שכבר הראיתי למעלה. אין ספק שרוב היהודים המסורתיים בישראל מתנהלים בחייהם בסגנון קונסרבטיבי, אבל זרם ×–×” ביהדות איננו × ×”× ×” מזכות שווה להתארגנות.
קבוצת כוח אחרת היא בעלי ההון. חוק-יסוד: "חופש העיסוק (תיקון,) הצ״ח התשנ״ד, 129" , נוגע לעצמאים ולמעסיקים, לא לעובדים שכירים. מעסיקים גדולים לא מתביישים לנצל את החוק לצרכים מופרכים. לפחות במקרה אחד ניסה מעסיק גדול להסתמך על החוק הזה בבואו לטעון לזכות ההתערבות שלו בניסיון עובדיו להתארגן. מכיוון שחופש ההתארגנות, זכות יסודית בכל חברה דמוקרטית (מופיעה בהכרזת זכויות האדם של האו"ם), איננו מוגן בחקיקת יסוד, מיליוני שכירים בישראל, במיוחד עובדי קבלן, סובלים מנחיתות חוקית באשר לזכויותיהם. הסעד היחיד הוא בדרך כלל פרשנות שנותן בית הדין לעבודה, שקיומו שלו עצמו נתון לאיומים תמידיים ואיננו מעוגן בחוק יסוד כלשהו*. הימין שדואג כביכול לעם היהודי, מגלה גם כאן אדישות לגורלם של מיליוני שכירים, כי לא טובת העם עומדת באמת לנגד עיניו.

מסקנה – לפני שיובטחו בחוק יסוד – חופש הדת והפולחן, ולפני שיובטח מקומם השווה של כל הזרמים ביהדות, ובטרם יובטחו בחוק יסוד זכות ההתארגנות וזכויות העובדים השכירים – כל ניסיון לחוקק חוק "יסוד הלאום" ינציח את שלטון הימין הקיצוני בישראל, יפגע בחוסנה של מדינת ישראל כבית הלאומי של העם היהודי כולו, ויחשוף אזרחים ישראלים רבים, ללא הבדל דת ×’×–×¢ ולאום, לפגיעה ממשית בזכויותיהם ובכבודם כבני אדם. ואלה רק שתי דוגמאות. השמאל צריך לצאת מעמדת ההתגוננות שלו, ולהילחם, כן גם לטובת העם היהודי שדווקא הימין נוגס בכוחו. ויפה שעה אחת קודם.

 

שני המאמרים הנוספים על חוק הלאום:

א. חוק הלאום – חוק עליהום

ב. חוק יסוד כבוד האדם אינו מאזן את חוק הלאום

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

13 Responses to “הסכנות בחוק הלאום לדמוקרטיה ולעם היהודי בישראל ובעולם”

 1. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  חוק יסוד השפיטה (פרק א' 1 ב )
  (ב) סמכות שפיטה נתונה גם בידי אלה:
  (1) בית דין דתי;
  (2) בית דין אחר;
  (3) רשות אחרת,
  והכל כפי שנקבע בחוק.
  http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/055_053.htm#Seif16

 2. מנחם לוריא הגיב:

  1.
  בישראל,מיום הקמתה,אין הפרדה בין דת למדינה. הפרדה בין דת למדינה היא אבן היסוד לחוקה של מדינה דמוקראטית.

  2.
  מכוח הזרוע השלטונית האורטודוקסיה היהודית ניכסה לעצמה את הדת ובכך גם את ניהול חיי הפרט,מברית המילה,דרך נשואין ועד למוות. האורטודוקסיה היהודית מנפנפת את הכלב בזנבו.

  3.
  הזכרתי,בתגובה אחרת,את הפילוספיה של מדע המשפטים (משפטים ולא עריכת דין) ובה השאלה האם החוקים מעצבים את החברה או שהם מראה של החברה. בישראל,דה פקטו ובמיוחד בעשור האחרון ובולט ביותר בממשלות עוכר השלום נתניהו – החוק מנסה לעצב את החברה. מהניסיון האמפירי ×”×–×”,לפחות לדידי,×”×›×£ הוכרעה והמשפט צריך להראות את פני החברה ולא לעצב אותה. כשהמשפט מעצב את החברה הוא פוגע בזכויות בסיסיות (כפי שצויין במאמר) וממוטט את אבני היסוד של הדמוקרטיה.

  4.
  אני מסכים שבישראל 2014 אין חקיקה ראשית המעגנת את זכויות העובדים (השכירים). אבל אם המשפט היהודי הוא אבן הבוחן אז דווקא בו יש כן עיגון לזכויות,מאוד סוציאליות אגב,של המועסקים/עובדים וכלים יפים מאוד להתמודד עם שולי החברה – העוני. זו דוגמה מצויינת על כך שהאוטודקסיה היהודית ניסכה לעצמה מדינה והיא שולטת בה,כפי שנוח לה,על פי פרשנותה אבל לא על פי הדת היהודית. בוודאי לא זו שאני מכיר.

  5.

  הטיעון לנחיצות חוק הלאום הוא בזה שיש כאלה שלא מכירים בא"×™ פלסתינה כארץ של הלאום היהודי. אבל… אלא שלא מכירים בא"×™ פלסתינה כביתו של העם היהודי הם לא רק שאינם יהודים הם גם לא אזרחים ישראלים – אז מה הטעם בחוק ×”×–×”.

  6.
  חוק יסוד איננו חוקה ואין בצידו סנקציות. זאת אומרת: שגם אם יתקבל ויכנס לתוקפו,אני: כאזרח ישראלי,יליד הארץ ובן לדת היהודית יכול לצפצף עליו זה לא ישנה דבר.

  7.
  החוק ×”×–×” נועד לתכלית שלטונית,כלומר: ריקון הדמוקרטיה הישראלית מתוכן ולכן – הוא מיותר ולכן,הוא מסוכן. ולכן צריך למנוע אותו.

  8.
  אני מסופק,ואומר זאת צער רב,האם "בחירות" הן הדרך לא רק להעלים את החוק האיום הזה אלא גם לסלק מהשלטון את היזמים והתומכים לו.

  9.
  למה "בחירות"? משום שישראל כבר איננה דמוקרטיה. אין כאן הפרדה בן דת למדינה. אין כאן חוקה,אין כאן חופש תנועה. אין חופש דיבור ואין חופש הצבעה. אין חופש להתאגד ואין חופש לעסוק בכל עיסוק שרק אחפוץ… והפרטים על כל האין הם נושא למאמר בפני עצמו ולא במסגרת תגובה.

  10.
  נטע,תודה על המאמר מאיר העיניים.

  מנחם.

 3. נטע הגיב:

  מנחם
  הערה 4 – בדקתי את העניין ×”×–×” – זכות ההתארגנות של שכירים במשפט העברי (מה ×–×”?).
  הלכתי כמובן להלכה שהרי לכך מכוונים הדברים.

  אז בשיטת ההיסק יש זכות התארגנות, אבל עם סייגים כגון איסור על שביתת מורים כדי לא לגרום לבטלה מתורה. ×–×” גרם לי לתהות – איך באמת מועסקים המורים במגזר החרדי?

  לגבי הערה מס 5 – מי צריך את החוק ×”×–×”?
  על כך אפשר (ואולי צריך) לכתוב מאמר נפרד.
  מי שרוצה לקבע בחוק יסוד את ההגמוניה האורתודוכסית – צריך את ×–×” ואידך זיל גמור.

  לכן הפרדוכסליות של החוק ×”×–×” – הימין דואג לעם היהודי ולזכויותיו? קדחת.

  לגבי ס' 6 – חוק יסוד אמור לפחות לשמש אמת מידה לחקיקת חוקים רגילים.

 4. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  בכירים בקואליציה: לא ממהרים לפזר הכנסת
  כשנשאלו הבכירים מדוע לא הושלם תהליך הפיזור כבר שלשום, אמרו: "ואולי בסופ"ש תימצא נוסחה גואלת שתמנע את הקדמת הבחירות?"
  http://www.israelhayom.co.il/article/239303

 5. מנחם לוריא הגיב:

  "הערה 4 – בדקתי את העניין הזה – זכות ההתארגנות של שכירים במשפט העברי (מה זה?).
  הלכתי כמובן להלכה שהרי לכך מכוונים הדברים."

  אכן הניסוח בסעיף ×”×–×” כושל משהו. אחד מהסבא רבה רבה שלי ×”×™×” עורכו של התנ"ך,קרי: ×”×™×” ×–×” שקבע אילו ספרים יכנסו ואלו לא לקורפוס התנ"ך. לכן,מסורתית,ההלכה היהודית היא בעיני נטע זר ובעיקר זו האורתודוכסית. אידיאולוגית,כפועל יוצא של ×”× "ל,אני מקבל את התנ"ך כפשט. ואינני דתי או מסורתי – גם ×–×” אידיאולוגית. כשכתבתי את הדברים בסעיף 4 התכוונתי להילכות הגר והעבד….השאר טבול ההומור שחור או סקרסטי ואמנע מכך פה…

  "אז בשיטת ההיסק יש זכות התארגנות, אבל עם סייגים כגון איסור על שביתת מורים כדי לא לגרום לבטלה מתורה. זה גרם לי לתהות – איך באמת מועסקים המורים במגזר החרדי?"

  אינני יודע כיצד מועסקים המורים בחינוך החרדי – בעיני,כאמור,×–×” נטע זר ופסול ליהדות שאני רואה עצמי כשייך אליה.

  "לגבי הערה מס 5 – מי צריך את החוק הזה?
  על כך אפשר (ואולי צריך) לכתוב מאמר נפרד.
  מי שרוצה לקבע בחוק יסוד את ההגמוניה האורתודוכסית – צריך את זה ואידך זיל גמור."

  חוקי היסוד הם בעיה משפטית לא קטנה. תוקפם כחוקי על או כהוראות מנחות בעייתי (כמו למשל חוק זכויות האדם שציינת המאמרך הקודם) וכפי שאמרתי – כל עוד לא יפרידו פה דת ממדינה דמוקרטיה לא תהייה פה[נקודה].

  לגבי מאמר שיסקור את פניה הלא דמוקרטיים והלא חופשיים של א"×™ פלסתינה: חייב לומר שמגרה אותי מאוד להרים את הכפפה אבל… ×–×” לגעת בלא מעט נושאים שיש צורך להגיש לעיון הצנזורה הצבאית בטרם יפורסמו. אקדיש לזה מחשבה…

  הינה דוגמא למה הכוונה: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4600022,00.html

  "לכן הפרדוכסליות של החוק הזה – הימין דואג לעם היהודי ולזכויותיו? קדחת."

  ה"ימין"
  הישראלי דואג קודם כל לעצמו ואחר כך לבעלי ההון המקשקשים את הכלב בזנבו…

  "לגבי ס' 6 – חוק יסוד אמור לפחות לשמש אמת מידה לחקיקת חוקים רגילים."

  אכן ברם: בחקיקה הישראלית אין את המנגנון המעמיד כל חוק,ובפרט חקיקה פלילית,אל מול אמות המידה שנקבעו בחוקי היסוד. את העבודה הזו עושה בית המשפט העליון,בדרך כלל בשבתו כבג"צ,ואת ×–×” ממשלת ישראל ברשות עוכר השלום נתניהו מנסה,כבר הרבה זמן,לקעקע ודי בהצלחה – ראי חוק המסתננים.

  לצערי בסדרי הדין הישראלים (רובם ככולם ירושה מהמחוקק הבריטי שכבר לא פה כמעט 70 שנה) אין את המנגנון המצריך עמידה של חקיקה פלילית או כזו שפוגעת בזכות מזכויות הפרט מול איזו שהיא חקיקה.

  למעשה ניתן לחוקק פה חוק שיסתור חוק יסוד – ןמן היסוד. בעניין ×”×–×” אזכיראתהניסיון של נפתלי בנט לשנות את חוק שעות עבודה ומנוחה.

  לגבי סעיף 4,אנצל את ההזדמנות להתנצל בפנייך ובפני הקוראים שלנו על כך שהדברים לא הובררו עד תום ועשויים להטעות.

  סופ"ש נעים.

  מנחם.

 6. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  מנחם תודה.
  לגבי סעיף 5 – "המאמר הנפרד" רומז ליחס בין דת למדינה שאתה חוזר ומציין בצדק רב.
  בין הטיעונים נגד חוק הלאום ישנה טענה חזקה מאוד שלא התיחסתי אליה בכלל.
  בגדול צריך לאמר שהחוק ×”×–×”, אם יחוקק, ואפילו ב"נוסח המרוכך" שמבטיח נתניהו, יהפוך לבומרנג בדיוק במקום שבו נתניהו מחשיב אותו כל כך – להראות לעולם שזו מדינה יהודית.
  אם יחוקק החוק, העולם יראה לנתניהו בחזרה, ומעבר לכך לא אפרט.

  ועכשיו קוריוז –
  הלוח העברי – הוא לא עברי כידוע. שמות החודשים (8 מהם) משמשים גם בלוח הערבי(בשונה מהלוח המוסלמי), אבל ×–×” סיפור ארוך שאין טעם להיכנס אליו, הוא בעצמו יכול לפתוח פה חזית מלחמה בפני עצמה.

 7. מנחם לוריא הגיב:

  "לגבי סעיף 5 – "המאמר הנפרד" רומז ליחס בין דת למדינה שאתה חוזר ומציין בצדק רב."

  לא ממש,יותר מתייחס לדברים שקורים פה וחוסים תחת איפול מטעמי בטחון אבל לא רק.

  "בגדול צריך לאמר שהחוק הזה, אם יחוקק, ואפילו ב"נוסח המרוכך" שמבטיח נתניהו, יהפוך לבומרנג בדיוק במקום שבו נתניהו מחשיב אותו כל כך – להראות לעולם שזו מדינה יהודית.
  אם יחוקק החוק, העולם יראה לנתניהו בחזרה, ומעבר לכך לא אפרט."

  החוק ×”×–×” יקבע באופן סופי ומוחלט את השליטה של היהדות הארטודוכסית בדת היהודית – וכן: זו פצצה מתקתקת ורגישה מאוד…

  "הלוח העברי – הוא לא עברי כידוע. שמות החודשים (8 מהם) משמשים גם בלוח הערבי(בשונה מהלוח המוסלמי), אבל זה סיפור ארוך שאין טעם להיכנס אליו, הוא בעצמו יכול לפתוח פה חזית מלחמה בפני עצמה."

  לא התעמקתי בזה אבל חלק משמות החודשים בעברית לקוחים מהלוח האכדי (תמוז למשל). בכל מקרה האיסלם לא מכחיש את מקורו בתנ"ך הטענה שלו היא אחרת,יותר לכיוון שהאיסלם הוא הדת הנכונה ולא אף דת מונוטאיסטית אחרת. האיסלם כדת איננו מונוליטי יש בו הרבה זרמים ואני מקווה שלא × ×’×™×¢,בעזרתו של עוכר השלום נתניהו והחוק "המרוכך" שלו,למלחמה בין זרמים בדת כמו שיש באיסלם….

  שבת שלום.

  מנחם

 8. נטע הגיב:

  סליחה
  תגובה 6 שלי

 9. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  https://www.facebook.com/ShellyYachimovich/posts/10155842009884218:0

  "אינני תומך ב"חוק הלאום"בנוסח המוצע ולא אתמוך בו".

 10. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  יובל אל-בשן
  http://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/2005/14.PDF

 11. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  סליחה על הטעות.
  יובל אל-בשן
  http://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/2005/14.PDF

 12. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  עמדת האגודה לזכויות האזרח על חוק הלאום:
  http://www.acri.org.il/he/33369

 13. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  דבריו של ח"כ בני בגין בישיבת הוועדה המיוחדת שדנה בחוק הלאום ב-26 ביולי: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=487547941590251&id=467285873616458

Leave a Reply