חוק הסמכת הממשלה

החוקים החדשים המקודמים ע"י הקואליציה יכולים לשנות לחלוטין את אופיה של מדינת ישראל ותכליתם המשותפת היא החלשת כוחה של האופוזיציה וייצוג קולות שונים במערכת הפוליטית

מאת אמנון פורטוגלי

בכנסת הנוכחית מכהנים חברי כנסת מסוג חדש, פעילים ונמרצים המשוחררים מהעכבות הדמוקרטיות של הדור הקודם, והמנסים לשנות דברים מהיסוד. אלקין, שקד, לוין, דנון, ודומיהם מקדמים מערך חוקים שישנו את דמותה של המדינה, שיצרו חברה אחרת, מדינה אחרת.

הכנסת אישרה במרץ 2014 את 'חוקי המשילות' שיביאו לשינויים מרחיקי לכת במערכת השלטונית בישראל.  הסעיף הבולט הוא התיקון לחוק הבחירות לכנסת שהעלה את  אחוז החסימה מ-2 אחוז ל-3.25 אחוז, כארבעה מנדטים. אבל זה רק הקצף, או הספין.  חוקי המשילות נועדו להקשות על הפלת ראש ממשלה ומגבילים, בין היתר, את יכולת האופוזיציה להפיל את הממשלה בהצבעות אי-אמון ולהחליף את השלטון. לא די בכך שיהיה רוב של 61 חברי כנסת שיצביעו בעד המהלך בהצבעת אי-אמון, אלא הם צריכים גם להסכים מראש על הרכב הקואליציה החלופית, כולל כל תפקידי השרים וקווי היסוד שלה. סעיף זה יקשה באופן מהותי על הפלת ממשלה.

לדברי יושב ראש ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן "אנחנו נמשיך ונילחם להצלתה של הדמוקרטיה הישראלית מידי אלה שפעם אחר פעם מבזים את כנסת ישראל ושאינם מתעניינים בעתידה של מדינת ישראל".  אנו יודעים מי הם אלו, שלדעתו של ליברמן ולדעת שותפיו לדעה יאיר לפיד, משה פייגלין ודומיהם, המבזים את הכנסת ישראל, ושצריך להציל את הדמוקרטיה הישראלית מידיהם.  ולכן, החקיקה הבאה מבית מדרשם של ליברמן, בנט, ופייגלין ברורה וידועה.  לפני כמה עשרות שנים מנעו בחוק ובכוח הזרוע את זכות ההצבעה מחברי פרלמנט מסויים, אני חושש מאוד שזה יקרה גם בישראל.

לפני מספר ימים החליטה הממשלה, למרות התנגדותו של היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, לתמוך בחוקי הלאום של חברי הכנסת זאב אלקין, איילת שקד ויריב לוין, שיאוחדו עם הנוסח שיציג ראש הממשלה בנימין נתניהו. לפי ההצעה, יחוקק חוק לאום שמטרתו הגדרת זהותה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי.  החוק יהפוך את ישראל למדינה שהיא קודם כל יהודית ואח"×›, אם בכלל, דמוקרטית. החוק חותר תחת ערך השוויון – בעוד שבמגילת העצמאות נכתב ×›×™ ישראל "תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, ×’×–×¢ ומין", בהצעת החוק יש נוסח עמום לפיו המדינה "מקיימת את זכויותיהם האישיות של כלל אזרחיה על פי כל דין", בלי לציין כלל את המושג 'שוויון'.

מחברי החוק כותבים ×›×™ המדינה תפעל לאפשר לכל תושב ישראל, ללא הבדל דת ×’×–×¢ או לאום, לפעול לשימור תרבותו, מורשתו, שפתו וזהותו, אבל לצד מילים יפות אלו, קובע החוק ×›×™ "הזכות למימוש ההגדרה העצמית הלאומית במדינת ישראל ייחודית לעם היהודי", כך שלמיעוטים הלאומיים (לדרוזים?) אין כל זכות לביטוי לאומי כלשהו במדינתם . יתרה מזאת כל הסמלים המחייבים של המדינה הם יהודיים, רק יהודים זכאים להיכנס אליה בחופשיות ולקבל את אזרחותה, המדינה תפעל לטיפוח המורשת והמסורת היהודיות בלבד, המשפט העברי – ההלכה ישמש השראה למחוקק, ועוד. החוק מבטל את מעמדה של השפה הערבית כשפה שנייה רשמית, פוגע בזכותם השווה של המיעוטים להתגורר בכל מקום בארץ, ושולל למעשה כל זכות לאומית וקהילתית מאזרחי ישראל הערבים, ומשמעותו הפיכתם לאזרחים סוג ב', אורחים, שנסבלים עדיין, במדינתם.

אני מציע לחברי הכנסת שתמכו ב'חוק המשילות' והתומכים בחוק הלאום לתגבר את המשילות והלאומיות לרמה האולטימטיבית, ולחוקק חוק שנקרא לו חוק הסמכת הממשלה 2014. החוק המוצע יפתור באחת את בעיות המשילות והחקיקה העומדות בפני הממשלה, הניצבת מול הכנסת ובה למעלה מעשרה 'זועבים'.

חוק ההסמכה יעניק לממשלה סמכויות חקיקה מלאות, ובכלל זה סמכות לחוקק חוקים, לתקן חוקים, לחוקק חוקים הנוגדים את חוקי היסוד, לבטל את חוקי היסוד, כל זה ללא צורך באישור הכנסת, ולחוקים אלו תהייה חסינות מביקורת בג"ץ. כך תוכל לממשלה לעקוף את הכנסת, ולאיין את בית הדין הגבוה לצדק.  לחוק יהיו יתרונות נוספים. החוק ייעל את תהליך החקיקה ויחסוך את ההליך המסורבל הנוכחי  ללא שינוי מהותי, שכן הרוב הקואליציוני מבטיח בכל מקרה קבלת כל חוק שהממשלה תתמוך בו.  בנוסף החוק ימנע את הצורך לפנות לכנסת שיש בה ח"כים ערבים, סמולנים וח"כים לא-ציונים אחרים.  עם קבלת חוק זה לא תהייה, לדוגמה, כל בעיה להחיל את החוק הישראלי בשטחים ולספחם למדינה.

העברת חוק זה תהייה אחד השלבים העיקריים בתהליך השלטת התפיסה האמונית-לאומנית של ליברמן, בנט, שקד, אלקין, דנון, לוין וחבריהם על ישראל, וחיסול הדמוקרטיה הישראלית. יש לחוק כזה תקדים, חוק הסמכה שעבר במדינה דמוקרטית אחרת לפני כשמונים שנה.

זה יהייה עתידה ואחריתה של המדינה

אמנון פורטוגלי

מרכז חזן במכון ון-ליר, והמכללה החברתית-כלכלית

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , , , , ,

2 Responses to “חוק הסמכת הממשלה”

  1. נטע חוצן הגיב:

    באופן פרדוכסלי לכאורה, הפתח לגיהנום נפתח דווקא בממשלת הימין של שמיר באמצעות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
    החוק ×”×–×” אין בו הרבה יותר ממה שיש בו, והשופט ברק פעל כפי שפועלים שופטים בעומדם מול חוקים שנראים כמו רשת שהדג ×”×›×™ קטן יכול לחמוק ממנה – הם משלימים באמצעות פרשנות.

    כך נעבר העימות עם בית המשפט העליון ו"הצורך" לסייג את כוחו ולהבטיח שלא יקרו שוב מקרים מהסוג הזה.

  2. דליה הגיב:

    פרשנים מייחסים את התנהלות נתניהו לשיקולים מפלגתיים ולשיקולי בחירות. הרושם שלי הוא שנתניהו מאמין שצריך לקדם חוק לאום כזה. הוא רוצה למגר את ערכי בן גוריון למרות שהוא מציג עצמו כממשיכו.

Leave a Reply