השבוע בכנסת, חוק שכר המינימום, התישבות בודדים בנגב, הדתה בצה"ל, כלבי בר משוטטים בקרית ארבע

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה

knesset BW

 

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת

הצעות אי-אמון:
א. ”כישלון הממשלה בתחום המדיני, כלכלי, ביטחוני” (יצחק הרצוג)
ב. ”כישלון הממשלה בתחומים הביטחוני, הכלכלי והמדיני” ( זהבה גלאון)
ג. ”הממשלה כשלה במחויבותה להבטיח את שלום אזרחיה: מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה” (אריה דרעי)
ד. ”אוזלת ידה של הממשלה בתחום המדיני, חברתי וכלכלי” (אברהים צרצור)

השבוע בוועדות הכנסת

כל דיוני ועדת הכספים
דיונים נבחרים:
יום שני
,בב' כסלו תשע"ה, (24/11/2014)
בשעה 10:00: תקציב משרד הבריאות לשנת הכספים 2015 – בהשתתפות השרה גב' יעל גרמן
בשעה 12:30: אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסהחומר רקע   חומר רקע

יום שלישי, ג' כסלו תשע"ה, (25/11/2014)
בשעה 10:00: זקיפת תשלומי מע"מ
בשעה 10:20: תקנות נירות ערךחומר רקע
בשעה 10:30: צו נירות ערך, יעוץ ניהול ושיווק תיקי השקעות, השקעות משותפות בנאמנותחומר רקע
בשעה 11:00: הטלת מס קניה על חלקי חילוף לרכבחומר רקע
בשעה 12:00: העברות תקציביות – קצת פחות מרבע מיליארד ש"ח – חומר רקע

יום רביעי, ד' כסלו תשע"ה, (26/11/2014)
בשעה 09:00: המלצות ועדת המשנה, הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:
יום ראשון
, א' כסלו תשע"ה, (23/11/2014)
בשעה 08:30: תקנות הטיס (כלי רחיפה)דברי הסברמכתב השרנוסח לדיון
בשעה10:00: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב – חומר רקע – פרק חפרק טרשומות הצעת החוק

יום שני, ב' כסלו תשע"ה, (24/11/2014)
בשעה 09:00: הפחתה של סכומי העיצום הכספי בהגנת הצרכןמכתב השרנוסח התקנות

ועדת משנה לקידום אנרגיה ירוקה בראשות חבר הכנסת חנא סוויד
בשעה 10:00: מעקב אחר ביצוע יעדי הממשלה והתוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית

מליאת הועדה
בשעה 12:00: תיקון חוק הרשות לפיתוח הנגב (שינוי הרכב הוועדה הבין-משרדית וערעור על המלצותיה), של חה"כ זבולון כלפה, חה"כ ישראל חסון, חה"כ אורית סטרוק, חה"כ שולי מועלם-רפאלי, חה"כ מרדכי יוגב, חה"כ יעקב מרגי, חה"כ יריב לוין, חה"כ גילה גמליאל, חה"כ דוד רותם, חה"כ נסים זאב, חה"כ אברהם מיכאלי, חה"כ יוני שטבון – נוסח הצעת החוק
בשעה 13:30: תיקון חוק הרשות לפיתוח הנגב של חה"כ רוברט אילטוב וחה"כ דוד רותם – נוסח הצעת החוק

יום שלישי, ג' כסלו תשע"ה, (25/11/2014)
בשעה 08:30: מונופול הגז – חשש לפגיעה חמורה בתעשייה הישראלית – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
בשעה 10:00: הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי
בשעה 12:00: תיקון פקודת התעבורהנוסח הצעת החוק
בשעה 14:00: רישוי שירותים לרכב

יום רביעי, ד' כסלו תשע"ה, (26/11/2014)
בשעה 08:30: יחסם המזלזל של עובדי שירות התעסוקה לפניות חקלאים בנושא העסקת עובדים פלשתינים. הצעות לדיון מהיר של ח"כ יצחק וקנין ושל ח"כ עמר בר-לב.
בשעה 09:30: דיווח שר התיירות על המדיניות ותוכניות העבודה של המשרד וניצול תקציב שנת 2013

כל דיוני ועדת החוץ והביטחון
דיונים נבחרים:
יום שני
, ב' כסלו תשע"ה, (24/11/2014)
בשעה 10:30:
ישיבת ועדת המשנה לכ"א והכשרות בצה"ל בנושא הדתה במהלך מבצע "צוק איתן" ובעקבותיו הישיבה תתקיים באולם נגב

יום שלישי, ג' כסלו תשע"ה, (25/11/2014)
בשעה 12:30: "מו"מ תוך העדר התייחסות למאבק הפליטים היהודים יוצאי ארצות ערב להכרה ולפיצויים" הצעה לסדר היום של ח"כ נסים זאב. – לציון יום היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ואיראן

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:
יום שני,
ב' כסלו תשע"ה, (24/11/2014)
בשעה 10:00: הכותל הקטן – דיון מעקב – עדכון המשרד לשירותי דת
בשעה 11:00: שמירה על הסטטוס קוו של מתחם קבר דוד – דיון מעקב
בשעה 12:00: היערכות השלטון המקומי וגורמי הממשלה לאבטחת מוסדות ציבור – גני ילדים, בתי ספר, מתנ"סים ובתי כנסתהישיבה תתקיים באולם נגב

יום שלישי, ג' כסלו תשע"ה, (25/11/2014)
בשעה 10:00: חלוקת חלקות ומגרשים לבניה לחיילים משוחררים בישובי המגזר הדרוזי הצעה לדיון מהיר של ח"כ חמד עמאר
בשעה 11:00: 1. התייחסות משטרת ישראל לנתונים על מצב האלימות במשפחה ודרכי הטיפול בתופעה;  2. התייחסות מנכ"ל המששרד לבטחון פנים לאמירת השר על מדיניות מקלה ברשיונות לנשק לאזרחים
בשעה 12:30: תופעת כלבי בר משוטטים בקרית ארבע – חברון
בשעה 13:30: התנהלות המשרד לשירותי דת ורשם העמותות מול ארגון קהילות יוצאי צפון אפריקה בירושלים הישיבה תתקיים באולם נגב

יום רביעי, ד' כסלו תשע"ה, (26/11/2014)
בשעה 09:00: חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד פעמית – הכנה לקריאה שניה ושלישית – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת

כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:
יום ראשון,
א' כסלו תשע"ה, (23/11/2014)
ועדה משותפת לדיון בהצ"ח פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי
בשעה 10:00: פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי

יום שני, ב' כסלו תשע"ה, (24/11/2014)
בשעה 10:00: חוק המאבק בטרור- הכנה לקריאה שניה ושלישיתנוסח הצעת החוק בקריאה הראשונה במליאה

יום שלישי, ג' כסלו תשע"ה, (25/11/2014)
בשעה 09:00: הטלת התחייבות להימנע מעבירה לאחר ביטול הרשעה – הכנה לקריאה שניה ושלישית נוסח הצעת החוק בקריאה הראשונה במליאה
בשעה 11:00: תיקון לחוק האזנת סתר – הכנה לקריאה שניה ושלישיתנוסח הצעת החוק בקריאה הראשונה במליאהנייר עמדה מטעם הסניגוריה הציבורית הארצית
בשעה 14:15: פסיקת הוצאות משפט דרקוניות ככלי להרתעת תובעים ועותרים ציבוריים מלממש את זכות הגישה לערכאות הצעה לדיון מהיר של ח"כ זהבה גלאון, של ח"כ איתן כבל ושל ח"כ יצחק וקנין. – אישור המסקנות
בשעה 14:30: בחינות הסמכה של לשכת עורכי הדין הצעה לדיון מהיר של ח"כ מירי רגב, של ח"כ אברהם מיכאלי, של ח"כ אחמד טיבי ושל ח"כ אורי מקלבנוסחי ההצעות לדיון מהיר של חברי הכנסת מירי רגב, אברהם מיכאלי, אחמד טיבי ואורי מקלב

יום רביעי, ד' כסלו תשע"ה, (26/11/2014)
בשעה 09:00: חוק איסור לשון הרע על לוחמי צה"ל של חה"כ יוני שטבון, חה"כ יריב לוין, חה"כ נחמן שי – הכנה לקריאה ראשונה – נוסח הצעת החוק בקריאה הטרומית במליאה

כל דיוני ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
דיונים נבחרים:
יום שני,ב
ב' כסלו תשע"ה, (24/11/2014)
בשעה 11:00:
  ארגון הלל העולמי

יום שלישי, ג' כסלו תשע"ה, (25/11/2014)
בשעה 13:00: חוסר מודעות וסיכון גבוה לתחלואה בצהבת נגיפית C בקרב עולים – לציון יום ההפטיטיס הבינלאומי בכנסת – ישיבת מעקב

כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:
יום שני,ב
ב' כסלו תשע"ה, (24/11/2014)
בשעה
08:30: הצעת חוק הגנה על זכויות אמנים במוזיקה, של חה"כ עמרם מצנע, חה"כ דב חנין, חה"כ עפר שלח, חה"כ איילת שקד, חה"כ זהבה גלאון, חה"כ מירי רגב, חה"כ שלי יחימוביץ", חה"כ מיכל רוזין, חה"כ חנא סוייד, חה"כ מרב מיכאלי, חה"כ סתיו שפיר, חה"כ אבישי ברוורמן, חה"כ ניצן הורוביץ, חה"כ איתן כבל, חה"כ יפעת קריב, חה"כ חנין זועבי, חה"כ אלעזר שטרן, חה"כ עיסאווי פריג", חה"כ תמר זנדברג, חה"כ אראל מרגלית  – הישיבה תתקיים באולם נגב
בשעה 11:00: תיקון לחוק הקולנוע – תאגידים לניהול משותף של זכויות יוצרים,  של חה"כ עמרם מצנע, חה"כ מרב מיכאלי, חה"כ יריב לוין, חה"כ גילה גמליאל, חה"כ ניצן הורוביץ, חה"כ נחמן שי, חה"כ איתן כבל.

כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:
יום שני,
ב' כסלו תשע"ה, (24/11/2014)
בשעה 09:30: העלאת שכר המינימום הצעה לדיון מהיר של ח"כ איתן כבל,  של ח"כ עמיר פרץ, של ח"כ דב חנין,  של ח"כ אילן גילאון. של ח"כ גילה גמליאל ושל ח"כ יעקב ליצמן – נוסח ההצעה לסדר של ח"כ אילן גילאוןנוסח ההצעה לסדר של ח"כ איתן כבלנוסח ההצעה לסדר של ח"כ עמיר פרץ
בשעה 10:30: הצעת חוק הודעה בדבר קבלה או אי-קבלה למקום עבודה,  של חה"כ חיים כץ, חה"כ מיקי רוזנטל, חה"כ יריב לוין, חה"כ אורלי לוי אבקסיס, חה"כ אילן גילאון, חה"כ שולי מועלם-רפאלי, חה"כ יעקב מרגי, חה"כ נחמן שי, חה"כ מיכל בירן, חה"כ איתן כבל, חה"כ אורי מקלב, חה"כ שמעון סולומון, חה"כ ניצן הורוביץ, חה"כ עדי קול, חה"כ מרב מיכאלי, חה"כ שמעון אוחיון, חה"כ מירי רגב, חה"כ בועז טופורובסקי. – הכנה לקריאה ראשונה
נוסח הצ"ח פ/2164
בשעה 11:00: תיקון תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) נוסח התקנות לדיון
בשעה 11:30: תיקון לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (איסור הפליה מחמת מקום מגורים), של חה"כ שולי מועלם-רפאלי, חה"כ יוני שטבון, חה"כ אורית סטרוק, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ משה זלמן פייגלין, חה"כ מירי רגב, חה"כ זבולון כלפה, חה"כ שמעון אוחיון, חה"כ נסים זאב, חה"כ דוד צור, חה"כ יריב לוין, חה"כ בועז טופורובסקי.  – הכנה לקריאה שניה ושלישית
בשעה 12:30: תיקון לחוק הפסיכולוגים (פרסום ההחלטות של ועדת המשמעת),  של חה"כ מרב מיכאלי, חה"כ אורלי לוי אבקסיס. – הכנה לקריאה שניה ושלישית נוסח הצ"ח כ/575נוסח לדיון
בשעה 13:00: תיקון לחוק הביטוח הלאומי (פטור מדמי ביטוח לחיילים משוחררים),  של חה"כ אלעזר שטרן. – הכנה לקריאה ראשונהנוסח הצ"ח פ/2472נוסח לדיון
בשעה 13:30: הצעה לשינוי מדיניות תשלומי משפחה בצה"ל

יום שלישי, ג' כסלו תשע"ה, (25/11/2014)
בשעה 09:30: תשלום עבור שעות כוננות, תיקון של חה"כ יוני שטבון. – הכנה לקריאה ראשונה – נוסח הצ"ח פ/1478

יום רביעי, ד' כסלו תשע"ה, (26/11/2014)
בשעה 09:30: הצעת חוק האומנה, של חה"כ קארין אלהרר, חה"כ אורלי לוי אבקסיס, חה"כ חיים כץ, חה"כ עדי קול, חה"כ יפעת קריב, חה"כ שלי יחימוביץ", חה"כ עליזה לביא, חה"כ מיכל רוזין, חה"כ פנינה תמנו-שטה, חה"כ מרדכי יוגב, חה"כ רות קלדרון, חה"כ אילן גילאון, חה"כ שמעון אוחיון, חה"כ דב ליפמן, חה"כ מיקי רוזנטל, חה"כ עפר שלח, חה"כ ניצן הורוביץ, חה"כ דב חנין. – הכנה לקריאה ראשונה נוסח הצ"ח פ/1478

כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
יום שני,
בב' כסלו תשע"ה, (24/11/2014)
ועדת המשנה לנושא ביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים
בשעה 11:00: חיסויים לדוח מבקר המדינה 65ב.

יום שלישי, ג' כסלו תשע"ה, (25/11/2014)
בשעה 11:00: הפיקוח על מחירי המזון והפיקוח על מחירי מוצרי חלבמקום הישיבה: המכללה האקדמית ספיר, בנין 11, חדר 11111 – במסגרת כנס שדרות לחברה וידידות

יום רביעי
, ד' כסלו תשע"ה, (26/11/2014)
ועדת המשנה לנושא ביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים
בשעה 09:00: היערכות וכשירות מערך גיוס כוחות המילואים לתנאי ירי תלול מסלול על העורף

כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:
יום שני,ב
ב' כסלו תשע"ה, (24/11/2014)
בשעה 12:00:
שימוש ופגיעה בילדים כביטוי לאלימות כלפי נשים
בשעה 13:30: תיקון לחוק הדיור הציבורי – תקופת שהות במקלט לנשים מוכות, של חה"כ דוד צור, חה"כ מיכל רוזין, חה"כ תמר זנדברג, חה"כ פנינה תמנו-שטה, חה"כ יפעת קריב, חה"כ איתן כבל, חה"כ סתיו שפיר, חה"כ מאיר שטרית, חה"כ משה מזרחי, חה"כ אלעזר שטרן, חה"כ דב חנין, חה"כ רינה פרנקל, חה"כ ניצן הורוביץ, חה"כ עפר שלח, חה"כ אורלי לוי אבקסיס, חה"כ יעקב מרגי, חה"כ עדי קול, חה"כ גילה גמליאל, חה"כ רונן הופמן, חה"כ מירי רגב. – הכנה לקריאה ראשונה נוסח הצעת החוק

יום שלישי, ג' כסלו תשע"ה, (25/11/2014)
בשעה 09:30: זירת האלימות החדשה – נשים ונערות מתמודדות במרחב הדיגיטלי – ישיבה מיוחדת לציון יום המאבק באלימות נגד נשים 2014

כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
דיונים נבחרים:
יום ראשון,
א' כסלו תשע"ה, (23/11/2014)
ועדה משותפת לדיון בהצ"ח פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי
בשעה 10:00: הצעת חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי

יום שני,בב' כסלו תשע"ה, (24/11/2014)
בשעה 10:00:
כוונת הממשלה להרחיב את החינוך המקצועי הצעה לסדר היום של ח"כ מנחם אליעזר מוזס דברי הסבר להלס"י

כל דיוני הועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
דיונים נבחרים:
יום שני,ב
ב' כסלו תשע"ה, (24/11/2014)
בשעה 12:00:
תקציב הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול לשנת 2015

כל דיוני הועדה לזכויות הילד
דיונים נבחרים:
יום שני,ב
ב' כסלו תשע"ה, (24/11/2014)
בשעה 10:00:
איוש תקנים חסרים של נציג רש״א (הרשות לשיקום האסיר) במחוז צפון ודרום לשיקום וטיפול בקטינים המשתחררים ממאסר. הצעה לדיון מהיר של ח"כ פנינה תמנו-שטה.

כל דיוני הוועדה המיוחדת לבעיית העובדים הזרים
דיונים נבחרים:
יום רביעי,
ד' כסלו תשע"ה, (26/11/2014)
בשעה 09:30: השלכות הגדלת מכסת העובדים הפלסטינים על העסקת עובדים זרים ותנאי העסקתם

כל דיוני הועדה המיוחדת לפניות הציבור
דיונים נבחרים:
יום שני,ב
ב' כסלו תשע"ה, (24/11/2014)
בשעה 10:00:
השרות והיחס הניתן ללקוחות הוט בהשתתפות מנכ"ל חברת הוט- מר אילן צחי
בשעה 12:00: נהגי האוטובוסים שובתים, הנוסעים מחכים בתחנות – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת

כל דיוני הועדה המיוחדת למעקב אחר יישום הוראות בחוק שירות ביטחון וחוק שירות לאומי אזרחי
דיונים נבחרים:
יום שני,
ב' כסלו תשע"ה, (24/11/2014)
בשעה 10:00: צו שירות לאומי-אזרחי (גופים בשירות אזרחי-בטחוני) – מקום הישיבה: חדר ועדת הכנסת

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply