חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

יום המאבק בעוני בכנסת – דיור בר השגה

נושאים דיור, תכנון ובניה, מכתבים ב 19.11.14 1:11

ועדת הפנים תדון תציין היום את יום העוני. הקואליציה לדיור בר השגה שלחה את נייר העמדה שניסחה ליו"ר הוועדה מירי רגב, בו היא פורשת את היוזמות הממשלתיות לדיור בר השגה, ומצביעה על כך שטרם יושמו

                                                                                                            16 בנובמבר 2014

 

לכבוד

ח"כ מירי רגב

יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה

הכנסת

שלום רב,

הנדון: דיון לציון יום העוני – "דיור בר השגה – קידום הייעדים ויישום החקיקה"

בשם הקואליציה לדיור בר השגה, רצ"ב נייר עמדה לקראת הדיון בועדת הפנים לציון יום העוני ביום 19.11.14 בנושא שבדון –

 1. דיור בר השגה הוא דיור הולם שיש ביכולתו של אדם לעמוד בעלותו בלי לפגוע בצרכים חיוניים אחרים שלו ושל בני משפחתו. דיור בר השגה כולל מגוון גדול של כלים ואפשרויות דיור אשר יכולים לספק מענה כאמור, לרבות דיור ציבורי, דיור לרכישה או להשכרה במחירים מופחתים הלוקחים בחשבון את הכנסתו של האדם ועוד.
 2. התייחסות לדיור בר השגה כבר בשלב התכנון היא משמעותית: היא יכולה להרחיב את היצע הדירות הזמינות למשפחות עם הכנסה בינונית ונמוכה, וכן להגביר את התמהיל החברתי במתחמי המגורים ולצמצם דפוסים של הפרדה במגורים ודחיקה של אנשים מעוטי אמצעים לריכוזי עוני.
 3. בשנה החולפת הוכנסה התייחסות לדיור בר השגה בשלושה חוקי תכנון מרכזיים – חוק התכנון והבנייה, חוק הוד"ל וחוק הותמ"ל. באופן מצער ומטריד, אף אחד מהחוקים האמורים לא כלל חובה להכללת דיור ציבורי במסגרת התכנון כחלק מדיור בר השגה. יתר על כן, חלק מההוראות שכן נכללו בחוקים השונים בעניין דב"ה אינן מהוות באמת דיור בר השגה (כמו למשל שכירות לטווח ארוך במחיר שוק, או דירות קטנות במחיר שוק), ואם לא די בכך – נראה כי ההוראות השונות אינן מיושמות כלל או מיושמות רק באופן חלקי.
 4. בנוסף, הוחלט ע"י הממשלה על קידום יוזמות שונות בתחום הדיור. גם לגביהן לא ברור אם מיושמות ובאיזה אופן.
 5. מעקב אחר יישום סעיפים לדיור בר השגה בחוק התכנון והבניה:
 • א. במרץ אישרה הכנסת תיקון מקיף לחוק התכנון הקיים, הכולל שורה של רפורמות מבניות במערכת התכנון. במהלך הדיונים על התיקון לחוק הוכנסו בו מספר שינויים, שלא נכללו בהצעת החוק הממשלתית, ומחייבים את הרשויות לכלול התייחסות לדיור בר השגה בהליכי התכנון: נקבע כי בכל תכנית מתאר הכוללת לפחות 100 יחידות דיור, חלה חובה שלפחות 20% מהן יהיו דירות קטנות, כהגדרתן בחוק. עוד נקבע כי לוועדה המקומית לתכנון ולבניה תהיה סמכות להגדיל זכויות בניה ליזמים שיקימו בניין להשכרה ארוכת טווח בתנאים מיוחדים, הכוללים פיקוח על עליית שכר הדירה וזכות לחוזה שכירות מתחדש לחמש שנים. ההוראות בעניין זה רוכזו בתוספת מיוחדת וחדשה לחוק, המוקדשת כולה לנושא של "דיור בהישג יד".
 • ב. נוסף על אלה נקבע כי רשות מקרקעי ישראל תפרסם אחת לשנה יעד מינימלי לשיווק יחידות דיור לדיור בר השגה במקרקעי המדינה. אם לא ישווקו יחידות דיור אלו יועברו התקציבים שיועדו עבורן לקרן להתחדשות עירונית.
 • ג. לאחרונה בדיון שהתקיים בהתנגדות שהגישה הקואליציה לדיור בר השגה לגבי תכנית המתאר לעיר תל-אביב יפו טענה העירייה כי היא מתנגדת למתן זכויות בניה ליזמים תמורת הדיור בר-השגה, כהגדרתו בתוספת השישית לחוק, שכן התמורה הציבורית היא נמוכה. העירייה טענה שהיא תאפשר זכויות בניה רק אם מבחינה משפטית יתאפשר לה לחייב היזם להקים בניין להשכרה במחיר מוזל לזכאים לפי המדיניות העירונית.
 • ד. אנו מבקשים לברר בדיון בוועדה: (1) האם החוק מממומש? (2) ואם לא – מדוע, ומה דורש תיקון?
 1. מעקב אחר יישום חוק הווד"לים:
 • א. חוק הווד"לים (ועדות לדיור לאומי), שנכנס לתוקפו באוגוסט 2011, מאפשר להקים לתקופה מוגבלת ועדות תכנון מיוחדות שיוכלו לקדם במהירות תוכניות גדולות לבנייה למגורים, בעיקר על קרקעות מדינה, תוך עקיפה של הליכי התכנון הרגילים. בעקבות המחאה החברתית בקיץ 2011 הוכנסו לחוק סמכויות המאפשרות לווד"לים – אך לא מחייבות אותן – לקדם דיור בר השגה; אולם סמכויות אלה לא נוצלו, ותכליותיו החברתיות של החוק הפכו לאות מתה. בדצמבר 2013 פורסם תיקון לחוק, המאריך את תוקפו ומרחיב את סמכויותיהם של הוועדות, והחוק תוקן גם בהיבט של דיור בר השגה. נקבע, כי בכל תכנית לדיור לאומי, לפחות 25% מהדירות יהיו דירות בהישג יד: דירות קטנות, דירות להשכרה ארוכת טווח או דירות במחיר מוזל לזכאים. חריגה מכך תיעשה רק בתנאים שנקבעו בחוק ובאישור שר הפנים. בתכניות לדיור לאומי שעניינן פינוי-בינוי לפחות 10% מהדירות יהיו דירות בהישג יד.
 • ב. כמו כן, נקבע כי שר הפנים יתקין תקנות בעניין הסמכות ליעוד קרקע לדיור בהישג יד להשכרה. עד עתה, וחרף ההתחייבות לסיים את העבודה בתוך חצי שנה, לא הותקנו תקנות.
 • ג. אנו מבקשים לברר בדיון בוועדה: (1) מדוע לא הותקנו תקנות? (2) האם יש מימוש של הוראות החוק בתכניות וד"ליות? (3) מדוחות הוד"ל הארצית עולה כי אין בהם כל מידע אודות סוג הדירות שייבנו.
 1. מעקב אחר יישום חוק הוותמ"ל:
 • א. חוק הוותמ"ל, שעבר בכנסת בסוף יולי 2014, מכונן הליך תכנון מיוחד, שמטרתו לקדם ביעילות ובמהירות תוכניות בניה לדיור במתחמי קרקע שהוכרזו על ידי הממשלה כמתחמים מועדפים לדיור. התוכניות יקודמו בוועדת תכנון חדשה – הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של מתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל) – שתקבל סמכויות נרחבות. החוק הוצג לציבור כאחד הצעדים לפתרון בעיית הדיור בישראל, אך נוסחו המקורי לא כלל כל התייחסות למטרות חברתיות או לדיור בר השגה. במהלך הדיונים בהצעת החוק בוועדת הפנים הוכנסו בה מספר תיקונים, ובהם ייעוד של לפחות 30% מהדירות להשכרה ארוכת טווח ולשכירות במחיר מוזל לזכאים. עם זאת, החוק מאפשר לממשלה לקבוע, במקרים חריגים, שיעור נמוך יותר של דירות כאלה. ניסיונות של ארגונים חברתיים וחברי כנסת, ובראשם חברת הכנסת אורלי לוי-אבקסיס, להכניס לחוק סעיף המחייב את הוותמ"ל לייעד חלק מהדירות לדיור ציבורי, לא צלחו, והדבר עורר ביקורת ציבורית קשה לנוכח המאגר המתדלדל של הדיור הציבורי.
 • ב. לאחרונה פורסמו בתקשורת פרסומים לפיהם בחלק מהמתחמים המועדפים אין כלל דיור בר השגה, ובחלק השיעור עומד על 10% בלבד. משרד האוצר הכחיש פרסומים אלו בעקבות פנייתנו.
 • ג. אנו מבקשים לברר בדיון בוועדה: (1) האם בכל המתחמים שהוכרזו עד עתה יושם החוק כהלכה? (2) אם לא? מה היו השיקולים להפחית את מספר יחידות הדיור המיועדות לדיור בר השגה? (3) אם כן – מדוע הוצאו פרסומים לא נכונים בנושא?
 1. מעקב אחר החלטת ממשלה לקדם חוק להסדרת שוק השכירות:
 • א. במרץ 2014 החליטה הממשלה לקדם חוק להסדרת שוק השכירות, ונקבע שיופץ תזכיר חוק בתוך 60 יום. עד עתה לא מומשה ההחלטה. בין היתר אמור החוק להגן על שוכרים בשלב קביעת שכר הדירה ובמיוחד בהעלאתו בעת חידוש החוזה, ולאפשר שכירות אורכת טווח.
 • ב. אנו מבקשים לברר בדיון בוועדה – (1) היכן עומדים הליכי החקיקה? מה לוח הזמנים? (2) מה עומד להיכלל בחקיקה?
 1. מעקב אחר דוח ועדת אלאלוף בתחום הדיור:
 • א. הדוח כלל שורה של המלצות חשובות בתחום הדיור, לרבות בנושא הדיור הציבורי וסיוע בשכ"ד.
 • ב. אנו מבקשים לברר בדיון בוועדה – (1) האם יש כוונה ליישם החוק ומתי? (2) האם ההמלצות מקובלות על הממשלה? ואם לא- אלו מהן לא מקובלות ואלו כן.

 

בכבוד רב ובברכה

בשם הקואליציה לדיור בר השגה –

דבי גילד-חיו, מקדמת מדיניות וחקיקה

נערך על ידי דליה
תגיות: , , ,

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.