ארגון גננות מחנכות – לא להוספת מטלות לגננות

הגננות נכללות בהסכם "אופק חדש", שהכביד על תנאי העסקתן. עליהן לעבוד 36 שעות בשבוע כמו המורים. למרות העומס המוטל עליהן, הפיקוח הוסיף לעבודתן יוזמת "למידת עמיתים". להלן מכתב מדורית חזן, יו"ר ארגון גננות מחנכות המבקשת לא להעמיס עוד מטלות על הגננות ללא תגמול בשכר

7.11.14

לכ'

סימה חדד מה יפית

מנהלת אגף הקד"י

משרד החינוך

ירושלים

שלום רב.

הנדון: ​שינוי מהות ותוכן 36 שעות נוספות לגננות

אני פונה אלייך אחרי שנודע לי כי מפקחות חמ"ד העבירו השבוע הודעה זו לגננות:

"השאלון שנשלח לכן לפני יומיים, הנקרא "אחד על אחד", הוא יוזמה חדשה ומחייבת של ד"ר אברהם ליפשיץ, ראש מנהל החינוך הדתי.
היוזמה היא למידת עמיתים, וכל גננת בוחרת גננת אחרת, איתה היא נפגשת לצפיה בגנה ולהפך. על נושא מוגדר שאתן מחליטות.
הצפיה מתבצעת ביום החופשי שלכן ,ואתן רושמות את השעות במסגרת "שעות נוספות"……​

​ 36 השעות הנוספות ​שניתנו לגננות, נועדו לפי מכתבך [מצ"ב] מיום 21.11.13 לאסיפות כלליות ופרטניות, ישיבות צוות ומסיבות.

​מראש ידוע לכולם כי 36 שעות אלה אינן מכסות את שעות העבודה והמשימות המוטלות על מנהלת הגן בפועל, וגם לא דומות לטבלה המפורטת שהעביר וסרמן לממונה על השכר באוצר ביום 2.4.12 [מצ"ב מכתבו]

לכן אני מבקשת שתנחי את כל המפקחות וראשי מנהל החינוך שאין להטיל משימות נוספות על הגננות.

כל הדרישות המוטלות על כתפי הגננות חדשות לבקרים ואינן מתוגמלות בשכר, הן בלתי חוקיות ונוגדות חוקי מגן כגון: חוק שכר המינימום,תשמ"ז-1987, חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א-1951, וחוק הגנת השכר, תשי"ח 1958.

מן הראוי שמשרד ממשלתי ינהג ע"פ חוקי המדינה ולא בניגוד אליהם.

בברכה,

דורית חזן

יו"ר ארגון גננות מחנכות

 

 

העתקים:

שר העבודה חיים כץ וחברי הוועדה

שר החינוך- שי פירון

שר הרווחה, מאיר כהן

ח"כ שלי יחימוביץ, ח"כ חיליק בר

ח"כ עליזה לביא, יו"ר הועדה לקידום זכויות האשה

נציבות שירות המדינה

עו"ד שמר ושות' בא כוח הארגון

מפקחות

גננות ברחבי הארץ

Tags: , , , ,

Leave a Reply