למי מחויב הביטוח הלאומי? למבוטחים או לשומרי הקופה

היום – שני – בשעה 9:30 ידון הרכב מורחב  של שופטי בית הדין הארצי לעבודה בשאלה, האם ניתן לשלול הבטחת הכנסה מזכאים שמקבלים סיוע מבני משפחתם, קרובים או עמותות סיוע. האגודה לזכויות האזרח, שצורפה להליך כידידת בית הדין: שלילת הגמלה פוגעת בזכות לקיום בכבוד

האם ניתן לשלול הבטחת הכנסה ממי שקרוביו מסייעים לו "להחזיק את הראש מעל המים"?

בית הדין הארצי לעבודה ידון בערעור על פסק דינו התקדימי של בית הדין לעבודה במחוז ת"א (מותב בראשות השופטת נטע רות), בעניינה של אם חד הורית שזכאותה להבטחת הכנסה נשללה, לאחר שהמוסד לביטוח לאומי גילה כי הוריה הקשישים מסייעים לה להתקיים באמצעות העברת סכומי כסף לא גדולים לחשבונה. המוסד לביטוח לאומי נימק החלטתו בכך שהגמלה מספיקה לקיום בכבוד, ונועדה רק למי שאין לו מקורות אחרים להתקיים בכבוד. בית הדין האזורי ביטל את החלטת הבט"ל לאחר שקבע, כי כיום לא ניתן לקבוע שגמלת הבטחת הכנסה מספיקה לצורך קיום בכבוד, ולפיכך, לא ניתן לשלול באופן אוטומטי גמלה מזכאים המקבלים סיוע כספי נוסף כלשהו. בית הדין האזורי פסק כי נטל ההוכחה, כי גובה התמיכה שמקבל הזכאי תביא לביטול זכאותו, מוטל על הבט"ל.

הבט"ל ערער על פסק הדין, והדיון ייערך בפני הרכב מורחב של שופטי בית הדין הארצי לעבודה. להחלטה בערעור תהיה השלכה רחבה על ציבור הזכאים להבטחת הכנסה, שרבים מהם נעזרים דרך קבע בתמיכה משפחתית ובעמותות סיוע.

באגודה לזכויות האזרח עומדים על כך ששלילת הסיוע בנסיבות אלה מהווה פגיעה קשה בזכות לקיום בכבוד, ולכן לא ניתן לעשות זאת ללא הוראת חוק מפורשת. המוסד לביטוח לאומי נטל לעצמו את החירות לקבוע הנחיות פנימיות בעניין, אף שחוק הביטוח הלאומי אינו אוסר באופן מפורש על קבלת סיוע מקרובים. לטענת האגודה יש לקבוע כי הנוהל בלתי חוקי, ואין מקום לפרש את החוק באופן שפוגע בזכות לקיום בכבוד, כפי שעשה המוסד לביטוח לאומי. לעמדת האגודה, מדובר בהסדר ראשוני שיש להותירו לקביעה של הכנסת בחקיקה.

בבקשת ההצטרפות להליך שהגישה עורכת הדין משכית בנדל מהאגודה לזכויות האזרח מצוין, כי המדינה עצמה מכירה בכך שקצבת הבטחת ההכנסה אינה מספיקה, וכך גם מדדים רבים, מצביעים על כך שרמת החיים של מקבלי הגמלה היא ירודה ואף אינה מספיקה לדיור, בריאות ואף ביטחון תזונתי. לכן, אין פלא שגם מי שזכאים לגמלה נאלצים פעמים רבות  להיעזר בחסדי קרובים, וכי צדק בית הדין האזורי לעבודה כשפסק כי יש להניח שהגמלה אינה מספיקה, ולהטיל על המוסד לביטוח לאומי את הנטל לברר באופן פרטני האם התמיכה נועדה לאפשר למקבל הגמלה להתקיים בכבוד, או שמא היא מצביעה על כך שאינו נזקק.

לפני כשנתיים פסק בג"ץ באופן תקדימי, כי לא ניתן לשלול הבטחת הכנסה רק מתוקף בעלות על רכב או שימוש בו. בפסק הדין, אותו הקריאה הנשיאה דורית ביניש במעמד החגיגי של סיום כהונתה, נכתב כי שלילת הזכאות רק על בסיס שימוש ברכב, מבלי לערוך בדיקה פרטנית של הנזקקות, פוגעת בזכות לקיום בכבוד. בחוות הדעת של האגודה נטען, כי גם במקרה זה המוסד לביטוח לאומי פועל על בסיס קביעות גורפות ופסולות שאינן יכולות להעיד על מצבו הכלכלי האמיתי של מקבל הבטחת ההכנסה.

לדבר עו"ד משכית בנדל, "הקצבאות שנועדו לסייע לנזקקים להתקיים בכבוד נמוכות מדי, והן אף קוצצו באופן שרירותי שעה שהמדינה מסרבת לקבוע סטנדרט לקיום בכבוד. ברוב המקרים, הסיוע הכספי המשפחתי נועד לאפשר 'להחזיק את הראש מעל למים'. שלילת הקצבה במקרים אלה תדון משפחות שלמות למצוקה קיומית".

במאי האחרון דן הרכב מורחב של בית הדין הארצי לעבודה בערעורים שמעלים סוגיה דומה – שלילת הבטחת הכנסה מזכאים שקיבלו תמיכה קבועה לצורך העמדת קורת גג. האגודה לזכויות האזורי צורפה גם אז להליך. פסק הדין טרם ניתן.

צו לדיון בדלתיים סגורות הוסר לאחרונה לבקשת האגודה ובהסכמת כל הצדדים, למעט פרסום פרטים מזהים של התובעת.

לקריאת בקשת האגודה לזכויות האזרח:

http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/09/hit36355amicus.pdf

 

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Leave a Reply