דרוש יו"ר מזכירות פדגוגית למשרד החינוך – רחל מתוקי התפטרה

בעקבות הודעתה של רחל מתוקי על עזיבת תפקידה כממלאת מקום יו"ר המזכירות הפדגוגית, פרסם משרד החינוך הודעה לאיתור מועמדים. על חשיבותה של המזכירות הפדגוגית והשינוי במעמדה לאור רפורמת "הלמידה המשמעותית" להלן

מאת: דליה בלומנפלד

מינוי רחל מתוקי - החלשה נוספת של המזכירות הפדגוגית

בצל ההודעה על ביטול מבחני המיצ"ב, שר החינוך ממנה לתפקיד יו"ר המזכירות הפדגוגית את רחל מתוקי, מנהלת מחוז שעיקר עיסוקה בתחום המנהל החינוכי. המינוי מהווה שלב נוסף בהפיכת משרד החינוך מגורם המתווה מדיניות חינוכית לרגולטור נטול סמכויות מאת דליה בלומנפלד

לקריאה נוספת

רחל מתוקי התפטרה מתפקידה כיו"ר המזכירות הפדגוגית. משרד החינוך פרסם הודעה לאיתור מועמדים למשרת יו"ר המזכירות הפדגוגית.

בשנה שעברה מונתה רחל מתוקי, מנהלת מחוז חיפה לממלאת מקום יו"ר המזכירות הפדגוגית ומילאה את שני התפקידים גם יחד. כתבה מאת שושן מנולה, שפורסמה ביום שישי (22 באוגוסט 2014) במקומון החיפאי "כל בו" ("כלבו" עמ' 28) מבשרת כי מתוקי ביקשה לסיים את תפקידה כמ"מ במהלך שנת הלימודים הקרובה. לפי הכתבה, אמנם הוצע למתוקי לעזוב את הנהלת המחוז ולהתמקד בתפקיד יו"ר המזכירות הפדגוגית, אך היא סירבה. היא הודיעה מראש כי נכנסה לתפקיד רק כדי לקדם את רפורמת "הלמידה המשמעותית". היא תמשיך לקדמה במסגרת תפקידה כמנהלת מחוז ותמשיך לשמש במסגרת מטה המזכירות הפדגוגית. במשרד החינוך ידעו על כוונתה לעזוב, ופרסמו בסוף השבוע הודעה לאיתור מועמדים למשרת יו"ר.

לפי דברי גורם במשרד החינוך המצוטט בכתבה, רחל מתוקי מונתה למ"מ יו"ר המזכירות הפדגוגית כיון שהמזכירות הפדגוגית שימשה פלטפורמה לקידום רפורמת "הלמידה המשמעותית". דברי גורם אחר במשרד החינוך המצוין בכתבה חושף כי רחל מתוקי ביצעה רפורמה ארגונית במשרד החינוך. היא איחדה את המזכירות הפדגוגית יחד עם המינהל הפדגוגי.

המזכירות הפדגוגית אחראית על מקצועות הלימוד במערכת החינוך מגני הילדים ועד המכללות להכשרת מורים. האחריות "כוללת את מדיניות המקצוע, בניית תוכנית הלימוד, קביעת תכני הלימוד, ליווי והכשרה של המורים המקצועיים, פיקוח ומעקב על הוראת המקצועות השונים ופיתוחם בשטח, בחינות בגרות, חומרי לימוד ועזרי הוראה, חידושים מחקרים ופרויקטים" . המזכירות הפדגוגית היא ליבת עיסוקו של משרד החינוך. היא הייתה הגורם המרכזי במשרד החינוך המתווה את הפדגוגיה לבתי הספר

איחוד המזכירות הפדגוגית עם המינהל הפדגוגי משמעותו המשך תהליך כרסום ומיזעור כוחה של המזכירות הפדגוגית עד להיעלמותה. לפי תרשים המבנה ארגוני של משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית עדיין קיימת. אך נראה שעל הנייר בלבד. איחודה עם המינהל הפדגוגי מסמן את ביטולה למעשה. נראה שהיא קיימת כמטה בתוך המינהל הפדגוגי. (מדוע משרד החינוך אינו מפרסם מידע על כך?)

הסמכויות הפדגוגיות יבוזרו למנהלי בתי הספר. רפורמת "הלמידה המשמעותית" מפרטת זאת. המינהל הפדגוגי במשרד החינוך פרסם תלקיט בשם: "גמישות פדגוגית – פנים רבות לה". בתלקיט מופיעות הנחיות מעשיות ליישום הגמישות הפדגוגית. הגמישות מאפשרת לבתי-הספר לפעול באופן עצמאי בסוגיות פדגוגיות כמו תכנית לימודים, הוראה, שיטות ודרכי חינוך ועוד. הגמישות הפדגוגית מעבירה את מרכז כובד הסמכות והאחריות מהמזכירות הפדגוגית אל מנהל בית-הספר. ככל שיקודם יישום רפורמת הלמידה המשמעותית, תבוטל בהדרגה המזכירות הפדגוגית והאחריות הפדגוגית תועבר ליחידות הקצה, למנהלי בתי-הספר. הפדגוגיה מבוזרת לבתי-הספר.

מה שיישאר בסמכותו של משרד החינוך הוא קביעת תכנית לימודי היסוד ותכנית הלימודים המזכה בתעודת בגרות. אך נראה שגם סמכות זו לא תהיה בידי המזכירות הפדגוגית שבתוך המינהל הפדגוגי. זה יהיה תפקידה של מועצה לאומית לחינוך, אם תתקבל הצעת חוק מועצה לאומית לחינוך. תזכיר הצעת חוק המועצה הלאומית לחינוך מסמן את העברת סמכויות אלה של המזכירות הפדגוגית למועצה. המועצה תייעץ לשר החינוך לגבי תכנית לימודי היסוד ולגבי תכנית הלימודים המזכה בבגרות ממשלתית שיקבע שר החינוך. אלה יהיו ההתוויות המרכזיות היחידות לגבי כלל מערכת החינוך, אם תתקבל הצעת החוק. מנהלי בתי-הספר יחויבו למלא אחר התוויות אלה, אולם תינתן להם אוטונומיה פדגוגית מוחלטת במקצועות לימוד שאינם בלימודי היסוד, לפי התלקיט שפורסם.

נראה שאף יו"ר מזכירות פדגוגית, המכבד את מקצועו, לא היה נותן יד לביטול המזכירות הפדגוגית על ידי איחודה עם המינהל הפדגוגי. אבל רחל מתוקי כאשת מינהל חינוכי, עשתה זאת. עתה מתפנה התפקיד ליו"ר מזכירות פדגוגית שימלא את הנדרש ממנו. נראה שמה שנדרש ממנו דומה למה שנדרש מאורי יוגב בתפקידו כיו"ר החברות הממשלתיות – לבטל אותן. זאת למרות התנגדות רבה בציבור.

תודה לדני

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply