השבוע בכנסת, העברה תקציבית למאגר הביומטרי ולהפרטת תע"ש, צער בעלי חיים ועוד

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה

knessetPlenum

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת

הצעות אי-אמון:

א. ”תקציב 2015 הפוגע בשכבות החלשות ומעמד הביניים” (יצחק הרצוג)
ב. "ממשלה בלי דרך בתחום המדיני, הביטחוני, החברתי והכלכלי” (יעקב ליצמן)
ג. ”תחושת אכזבה, העדר תקווה, ביטחון אישי וביטחון חברתי, בקרב אזרחי המדינה” (אריה דרעי)
ד. ”המשך הכיבוש שהוא הגורם להידרדרות המצב ולסכנת התלקחות באזור” (אחמד טיבי)

השבוע בוועדות הכנסת

כל דיוני ועדת הכנסת
דיונים נבחרים:
יום שני,
ט' תמוז תשע"ד, (7/7/2014)
בשעה 11:00:

  • הצעת חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר – קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק
  • הצעת תיקון חוק הדיינים – קביעת ועדה לדיון
  • הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (קיצור תקופת הפטור מתשלום ארנונה לבניין שנהרס או ניזוק וקביעת סכום מרבי לתשלום) – קביעת ועדה לדיון
  • הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון – ייצוג הולם לנשים בוועדות ציבוריות ברשויות המקומיות) – קביעת ועדה לדיון
  • הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – ייצוג הולם לנשים במועצות דתיות) – קביעת ועדה לדיון
  • הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס" 114) (רישום התאריך העברי ברישיון נהיגה), – בקשת יו"ר ועדת הכלכלה להעברת הצעת החוק מוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בוועדת הכלכלה.
  • מינוי ממלאי מקום קבועים בוועדות – הוועדה המיוחדת לדיון בהצ"ח השידור הציבורי; ועדת החינוך, התרבות והספורט; ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
  • בקשה לשינוי שם סיעת העבודה

יום שלישי, י' תמוז תשע"ד (8/7/2014)
בשעה 10:00: כללי אתיקבה לחברי הכנסת

כל דיוני ועדת הכספים
דיונים נבחרים:
יום שני, ט' תמוז תשע"ד, (7/7/2014)
בשעה 10:00: סקירת נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג*

חומר רקע לישיבה: 140 – העברה תקציבית 145.658 מיל' ₪.  אישור השקעות בעלים תע”ש
פניית הנגידה אל יו"ר הועדה (המסמך קטוע) ומכתב של אורי יוגב, מנהל רשות החברות הממשלתיות, המפרט את ההעברה לתע"ש.
להלן קטעים ממכתבו:

yogev a

yogev b 

בשעה 12:00: תחבורה ציבורית ביו"ש
בשעה 12:45: עמלת פירעון מוקדם של הלואות משכנתא – חומר רקע: נוסח הצו

יום שלישי, י' תמוז תשע"ד (8/7/2014)
בשעה 10:00:  1. אישור השקעת בעלים בתעשיה הצבאית לישראל.  2. העברה תקציבית לשם העמדת הלוואת בעלים לתעשיה הצבאית.
בשעה 10:40: השוואת תעריפי מכס על מוצרי טכסטיל שוניםנוסח הצו
בשעה 11:00: תקציב השירות לעיוור, במסגרת ציון יום העיוור בכנסת
בשעה 11:30: העברות תקציביות – לפחות 3.537,782  מיליארד ש"חהסכום האמיתי אינו ניתן לחישוב בשל שגיאות רבות שנפלו בהפניות למסמכי האוצרפירוט במסמך מצורף (מסמך pdf)

יום רביעי, י"א תמוז תשע"ד (9/7/2014)
בשעה 09:30: תכנית שר האוצר בנושא הדיור – הדיון יתקיים באולם נגב

______________
* הערת העורך: מניסוח הודעת ועדת הכספים לא ברור מה הנגידה באה לסקור, או שהיא באה לתמוך באישור ההלואות לצורך הפרטת תע"ש.  מדובר בהלוואה, האם ימחקו אותה אחרי שהחברה תופרט?

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:
יום שני,
ט' תמוז תשע"ד, (7/7/2014)
בשעה 09:15: כ-500 תינוקות וילדים בשדרות ובעוטף עזה ללא מקום במעונות לשנת הלימודים הבאה
בשעה 11:30:
ועדת המשנה למאבק בתאונות דרכים בראשות חבר הכנסת דוד צור
תדירות התחבורה הציבורית לישובים מרוחקים והסכנות שבנסיעה בטרמפים

יום שלישי, י' תמוז תשע"ד (8/7/2014)
בשעה 09:30: ריבית על יתרת זכות בבנקא. נוסח הצעת החוק   ב. נוסח הצעת החוק   ג. נוסח הצעת החוק
בשעה 10:45: דווח המפקח על הבנקים בנושא מחירי שירותים בנקאיים למשקי הבית
בשעה 11:30: עיצומים חוזרים ונשנים ברכבת ישראלהצעה לדיון מהיר של ח”כ אורי מקלב
בשעה 13:30: הגברת התחרות במשק הגז הטבעי

יום רביעי, י"א תמוז תשע"ד (9/7/2014)
בשעה 09:00: הסדרת הצבה של כוורת וייצור דבש

כל דיוני ועדת החוץ והבטחון
דיונים נבחרים:
יום ראשון
, ח' תמוז תשע"ד, (6/7/2014)
בשעה 11:00: תקציב גמלאות צבא קבע

יום שלישי, י' תמוז תשע"ד (8/7/2014)
בשעה 09:30: ישיבה בהשתתפות הרמטכ"ל, רא"ל בני גנץ, בנושא מגמות כ"א בצה"ל

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:

יום ראשון, ח' תמוז תשע"ד, (6/7/2014)
בשעה 11:30: סיור הועדה בשדרות

יום שני, ט' תמוז תשע"ד, (7/7/2014)
בשעה 10:00: השינויים בדרוג הסוציו-אקונומי של הרשויות המקומיות
בשעה 11:30: החלת פקודת המיסים (גביה) באזור יהודה ושומרון
בשעה 12:30: שמירה על הסטטוס קוו במתחם קבר דוד

יום שלישי, י' תמוז תשע"ד (8/7/2014)
בשעה 09:00: זכאות העלייה של בני הקהילות היהודיות באתיופיה
בשעה 10:00: תכנית לקידוחי נפט ברמת הגולן

יום רביעי, י"א תמוז תשע"ד (9/7/2014)
בשעה 08:30: מחסור בעובדים זרים בבנייה
בשעה 09:30: דווח על החלטות והמלצות ועדת הבדיקה של המשטרה על התנהלות מוקד 100 בארוע החטיפה

כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:

יום שני, ט' תמוז תשע"ד, (7/7/2014)
בשעה 12:00: מערך הגיור ובתי דין לגיור

יום שלישי, י' תמוז תשע"ד (8/7/2014)
בשעה 09:00: חסיון חומר מודיעינינוסח הצעת החוק בקריאה הראשונה במליאה
בשעה 12:00: תקנות איסור הלבנת הון – העברת מידע למוסד, לאמ"ן ולאגף הבטחון במערכת הבטחון – נוסחי התקנות ופניית שרת המשפטים

יום רביעי, י"א תמוז תשע"ד (9/7/2014)
בשעה09:00: החלת חוק חופש המידע על מוסדות להשכלה גבוההנוסח הצעת החוק בקריאה הטרומית במליאה
בשעה 10:00: חקירת חשודים לפי חוק השיפוט הצבאינוסח הצו ופניית שר הביטחון

כל דיוני ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
דיונים נבחרים:
יום שני,
ט' תמוז תשע"ד, (7/7/2014)
בשעה 11:30: סקירת יו"ר הסוכנות היהודית מר נתן שרנסקי
בשעה 13:00: אמנים שעלו מאז שנות ה-90: הישגיהם וקשייהם

כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:

יום שני, ט' תמוז תשע"ד, (7/7/2014)
בשעה 09:00: החינוך המקצועי
בשעה 11:00: תקצוב גופי תרבות ע"י משרד החוץ ומשרד התרבות והספורט
בשעה 12:00: סילוק תלמידת תיכון בשל תמיכה בשירות לאומינוסח הצעת ח”כ איציק שמולי   נוסח הצעת ח”כ אלעזר שטרן

יום שלישי, י' תמוז תשע"ד (8/7/2014)
בשעה 09:00: חשיבות הניסויים בבע"ח לצרכי קידום המדע והרפואהחומר רקע
בשעה 11:00: חובת עיקור או סירוס של כלבים וחתוליםנוסח הצעת החוק

יום רביעי, י"א תמוז תשע"ד (9/7/2014)
בשעה 08:30: זכויות יוצרים ומבצעים
בשעה 10:00: הסדר ההימורים בספורטחומר רקע

יום חמישי, י"ב תמוז תשע"ד (10/7/2014)
בשעה 09:00: סיורי תלמידים בירושלים – ישיבה וסיור ב"יד בן צבי"

כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:
יום שני,
ט' תמוז תשע"ד, (7/7/2014)
בשעה 09:30: תקציב סל הבריאות – הישיבה תתקיים באולם נגב
בשעה 10:30: חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדונוסח לדיון
בשעה 12:30: שכר שווה לעובדת ולעובדנוסח הצ”ח כ/551
בשעה 12:50: כללי צינון למי שפרשו מהעבודה בפרקליטותנוסח הצו
בשעה 13:10: סגירת מפעל הנעליים בריל ופיטוריהם של למעלה ממאה עובדיםנוסח ההצעה לסדר של ח”כ יוני שטבון   נוסח ההצעה לסדר של ח”כ מיכל רוזין   נוסח ההצעה לסדר של ח”כ משה גפני

יום שלישי, י' תמוז תשע"ד (8/7/2014)
ועדה משותפת לדיון בהצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון – העברת נטל ההוכחה במקרה של פיטורין בשל הגשת תלונה על הטרדה מינית), התשע"ג-2013
בשעה 09:00: מניעת הטרדה מינית
מליאת הועדה
בשעה 10:00: טרם הוקמו יחידות יעודיות לטיפול בשבץ מוחינוסח ההצעה לסדר של ח”כ אילן גילאון
בשעה 11:00: במסגרת ציון יום העיוור בכנסת: תעסוקה והתאמות נדרשות לעובדים מוגבלים בראייה
בשעה 12:00: הטריאופול שמפעילות קופות החולים שפוגע בכבדי שמיעהנוסח ההצעה לסדר של ח”כ עליזה לביא  נוסח ההצעה לסדר של ח”כ יוני שטבון
ועדת משנה לתקנות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
בשעה 14:00: תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (דרכים נגישות)נוסח לדיון  נוסח לדיון

יום רביעי, י"א תמוז תשע"ד (9/7/2014)
בשעה 09:30: טיפול בחולי נפשנוסח הצ”ח מ/673

כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
ועדת המשנה לנושא ביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים
יום שני, ט' תמוז תשע"ד, (7/7/2014)
בשעה 11:00: מוכנות צה"ל ללחימה תחת תקיפה בחומרי לחימה כימיים

יום שלישי, י' תמוז תשע"ד (8/7/2014)
בשעה 09:00: 1. היערכות למצבי חירום;  2. השירות הקונסולרי במשרד החוץ

מליאת הועדה
בשעה11:00: 1. היבטים בטיפול המשטרה בקטינים המעורבים לכאורה בפלילים;  2. השימוש במכשיר הטייזר

יום רביעי, י"א תמוז תשע"ד (9/7/2014)
בשעה 09:00: בחינת יישום הרפורמה ברשות מקרקעי ישראל

כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:
יום שלישי, י' תמוז תשע"ד (8/7/2014)
ועדה משותפת לדיון בהצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון – העברת נטל ההוכחה במקרה של פיטורין בשל הגשת תלונה על הטרדה מינית), התשע"ג-2013
בשעה 09:00: מניעת הטרדה מינית

ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות
בשעה 10:00: הפללת לקוחות זנות – המשך דיון – טיפול שיקום ואכיפה

יום רביעי, י"א תמוז תשע"ד (9/7/2014)
בשעה 09:30: מנהלות בתעשיית המלונאות ויזמיות בתיירות כפרית – בהשתתפות ח"כ עוזי לנדאו, שר התיירות

כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
דיונים נבחרים:
יום שני, ט' תמוז תשע"ד, (7/7/2014)
בשעה 12:00: החלטת בג"צ לבטל את מלגת הבטחת הכנסה לאברכים לומדי תורה

יום חמישי, י"ב תמוז תשע"ד (10/7/2014)
בשעה 10:00: הצעת חוק מידע גנטי  של חה"כ מאיר שטרית.

כל דיוני הועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
יום שלישי,
י' תמוז תשע"ד (8/7/2014)
בשעה 11:00: זמני המעצר הנפסקים בבתי המשפט בנושא סמי פיצוציות מול יכולות זיהוי מדעיות

כל דיוני הועדה לזכויות הילד
יום שני, ט' תמוז תשע"ד, (7/7/2014)
בשעה 11:00:  פרסום מכרז עבור שירותים רפואיים לתלמידים בחינוך המיוחד

כל דיוני הוועדה המיוחדת לבעיית העובדים הזרים
יום שלישי, י' תמוז תשע"ד (8/7/2014)
בשעה
10:30: חלופות מעצר לילדי עובדים זרים – ישיבה משותפת עם הוועדה לזכויות הילד

כל דיוני הועדה המיוחדת לפניות הציבור
יום שני, ט' תמוז תשע"ד, (7/7/2014)
בשעה 12:30: טענת הורים להעדפה בלתי הוגנת בקבלה למעונות היום של נעמ"ת, ויצו"ו ואמונה

יום שלישי, י' תמוז תשע"ד (8/7/2014)
בשעה 14:00: דיון דחוף בשל סגירת 15 סניפים של רשת שופרסל

תכני הדיונים של ועדת האתיקה אינם מתפרסמים

כל דיוני הוועדה המיוחדת למעקב אחר יישום הוראות בחוק שירות ביטחון וחוק שירות לאומי אזרחי
יום שלישי, י' תמוז תשע"ד (8/7/2014)
בשעה 12:00:
שירות לאומי-אזרחי, דמי כלכלה והשתתפות הגופים המפעילים במימון התקנים

כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי
יום ראשון, ח' תמוז תשע"ד, (6/7/2014)
בשעה 09:00: חוק השידור הציבורי – הישיבה תתקיים באולם ירושלים ותימשך עד שעות הלילה המאוחרות

יום שני, ט' תמוז תשע"ד, (7/7/2014)
בשעה 09:00: חוק השידור הציבורי – הישיבה תתקיים באולם הוועדה לקידום מעמד האשה והשווין המגדרי ותמשך עד שעות הערבנוסח הצעת החוק   נוסח מעודכן של משרד התקשורת מתאריך 30.6.14   סעיפים 7, 67, 68 2.7.14

יום שלישי, י' תמוז תשע"ד (8/7/2014)
בשעה 09:00: חוק השידור הציבורי – הישיבה תתקיים באולם שפרינצק ותמשך עד שעות הערבנוסח מעודכן של משרד התקשורת מתאריך 30.6.14

יום רביעי, י"א תמוז תשע"ד (9/7/2014)
בשעה 09:00: חוק השידור הציבורי – הישיבה תתקיים באולם שפרינצקנוסח מעודכן של משרד התקשורת מתאריך 30.6.14
בשעה 16:00: הצעת חוק השידור הציבורימותנה בקבלת אישור מיושב הכנסת לקיים את הישיבה בזמן מליאת הכנסת – הישיבה תתקיים באולם ועדת הכלכלה ותימשך עד שעות הלילה המאוחרות – נוסח הצעת החוק   נוסח מעודכן של משרד התקשורת מתאריך 30.6.14

יום חמישי, י"ב תמוז תשע"ד (10/7/2014)
בשעה 09:00: חוק השידור הציבורי – הישיבה תתקיים באולם ירושלים ותימשך עד שעות הלילה המאוחרות – נוסח הצעת החוק   נוסח מעודכן של משרד התקשורת מתאריך 30.6.14

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply